Tiền lương đóng quỹ HT, TT là gì?

Cùng xem Tiền lương đóng quỹ HT, TT là gì? trên youtube.

quỹ ht tt

Shop quỹ ht tt DongnaiArt

Để hiểu được tiền lương đóng quỹ HT, TT là gì thì các bạn cần hiểu được thế nào là quỹ HT? Thế nào là quỹ TT? Dưới đây là những thông tin về quỹ tiền lương HT, TT mà các bạn cần nắm được. Có được những thông tin này khi tìm việc làm nhanh và tìm hiểu về quyền lợi bản thân được hưởng khi đóng bảo hiểm.

Việc làm Bảo hiểm

QUỸ HT

Khái niệm quỹ HT

Qũy HT là tên viết tắt của quỹ Hưu trí (Pension Fund), là định chế tài chính quản lý tiền lương cơ bản hưu trí tự nguyện và tiền lương cạnh tranh hưu trí theo hợp đồng của từng cá nhân, công ty và Chính phủ.

Người sử dụng lao động và người lao động hàng ngày phải đóng tiền vào Quỹ hưu trí. Theo đúng quy định, quỹ hưu trí sẽ phải thanh toán tiền cho những người đủ điều kiện (Người đã đến tuổi nghỉ hưu). Quỹ hưu trí chuyên môn hóa vào các khoản đầu tư dài hạn như mua cổ phiếu, trái phiếu công ty, chứng khoán chính phủ và bất động sản.­

Phân loại quỹ hưu trí

Hưu trí xác định mức độ trợ cấp

Người sử dụng lao động cần đảm bảo người lao động nhận được lợi ích nhất định khi họ đến tuổi nghỉ hưu. Người sử dụng lao động cần phải chịu trách nhiệm đối với một khoản thanh toán lương hưu, trợ cấp thôi việc cụ thể cho người nghỉ hưu. Số tiền lương hưu được xác định theo công thức, cách tính trợ cấp thôi việc dựa vào tiền thu nhập và số năm phục vụ.

Nếu tài sản không đủ để trả các khoản trợ cấp thất nghiệp cho người lao động thì công ty sẽ phải chịu trách nhiệm cho các phần còn lại của khoản thanh toán này.

Hưu trí xác định mức độ đóng góp

Người sử dụng lao động thực hiện những kế hoạch đóng góp người người lao động, các khoản đóng này phải phù hợp với các mức độ đóng góp của nhân viên theo quy định của Nhà nước.

Phân loại quỹ hưu trí

Tìm hiểu quỹ đầu tư của hoạt động hưu trí

Bảo hiểm hưu trí là một trong những hình thức bảo hiểm thuộc hệ thống hưu trí, thu hút được sự quan tâm rất lớn của người lao động trên toàn thế giới. Một trong những thành phần có ảnh hưởng lớn đến sự thành công của bất kỳ chương trình hưu trí nào, đó chính là quỹ đầu tư bảo hiểm hưu trí.

Quỹ hưu trí được hình thành từ những khoản đóng góp của người tham gia bảo hiểm hưu trí bao gồm cả người lao động và người sử dụng lao động,…

>> Xem thêm: Lương bao nhiêu là đủ

Mục tiêu của đầu tư quỹ hưu trí

Quỹ hưu trí có các mục tiêu đầu tư khác nhau, tùy vào từng đặc điểm của chương trình bảo hiểm hưu trí, xét theo cơ chế đóng góp và thụ hưởng của người tham gia bảo hiểm hưu trí, quỹ hưu trí bao gồm:

Qũy hưu trí hoạt động theo cơ chế mức hưởng xác định (viết tắt là DB): Khi đến tuổi về hưu, người lao động nhận quyền lợi theo mức lương cơ sở đã thống nhất từ trước (Dù kết quả đầu tư như thế nào đi nữa).

Vì thế, trong trường hợp kết quả đầu tư của quỹ không đủ để bù đắp các khoản chi trả quyền lợi hưu trí thì người sử dụng lao động sẽ phải bù đắp vào phần chênh lệch đó.

Mục tiêu của đầu tư quỹ DB chính là bám sát vào mức chi trả đối với quyền lọi hưu trí đã được thống nhất đối với người lao động. Tất nhiên là các qũy DB cũng có thể hướng đến các mục tiêu tạo ra lợi nhuận cao hơn so với nghĩa vụ chi trả.

Xem Thêm : List Business Administration là gì? Thông tin từ A đến Z về Business Administration

Quỹ hưu trí hoạt động dựa trên cơ chế mức đóng xác định (Viết tắt là DC): Khi đến tuổi về hưu thì người lao động sẽ nhận được quyền lợi về hưu trí, căn cứ vào các kết quả đầu tư của quỹ DC.

Không giống với quỹ DB, nghĩa vụ của người sử dụng lao động sẽ chấm dứt ngay khi đã hoàn thành những khoản đóng góp vào quỹ theo thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Mục tiêu của quỹ DC chính là tối đa hóa lợi nhuận cho người lao động dựa trên cơ sở những khoản đóng góp và quy định đối với các hoạt động đầu tư của quỹ.

Như thế, quỹ DB là quỹ đầu tư hưu trí đầu tiên, nhưng đang dần được thay thế bởi quỹ DC, nhất là các nước phát triển.

>>> Xem thêm: Nghiệp vụ là gì? Một số nghiệp vụ cơ bản theo ngành nghề

Quản lý rủi ro của quỹ hưu trí

Quản lý rủi ro tiền lương đóng quỹ HT, TT là gì?

Rủi ro của quỹ hưu trí có mức đóng xác định và quỹ hưu trí có mức hưởng xác định chính là sự đầu tư. Đối với quỹ DB thì các doanh nghiệp sẽ cần phải chịu mức rủi ro khi giá trị tài sản của quỹ này giảm mạnh. Trong khi đó đối với quỹ DC, rủi ro đã đươc chuyển sang cho người lao động. nếu như lợi nhuận của quỹ DC thấp hơn kỳ vọng thì người lao động sẽ phải chịu phần chênh lệch này mà không phải là doanh nghiệp.

Người lao động lựa chọn quỹ hưu trí theo các hình thức đầu tư khác nhau như: Cổ phiếu, trái phiếu,… nên mức độ rủi ro về đầu tư cũng sẽ rất khác nhau tùy vào từng cấu trúc tài sản, cũng như các mức chấp nhận rủi ro dành cho người lao động.

Quỹ hưu trí DC sẽ gặp phải những loại rủi ro như: Thị trường, tín dụng, hoạt động.

>> Xem thêm: Cách tính lương theo ngày công

Việc làm Kế toán – Kiểm toán

QUỸ TT

Khái niệm quỹ TT

Quỹ TT hay còn được gọi là quỹ tử tuất chính là quỹ đóng bảo hiểm xã hội bù đắp cho phần thu nhập của người lao động dùng để đảm bảo cho đời sống của người thân của người lao động, hoặc những chi phí phát sinh khác do chính người lao động đang tham gia quan hệ lao động hoặc là đang hưởng bảo hiểm xã hội mà bị chết.

Điều kiện nhận tiền tuất

Khi người lao động được hưởng lương hưu bị tai nạn lao động hoặc bênh nghề nghiệp mà qua đời thì một trong những người thân nhân của họ quan tâm đến chính là phụ cấp thu hút từ chế độ tử tuất mà người lao động đó được hưởng. Dưới đây sẽ là thủ tục được hưởng chế độ tử tuất, đối tượng được hưởng, điều kiện được hưởng chế độ tử tuất như sau:

Điều kiện nhận tiền tuất

Điều kiện được hưởng chế độ tử tuất

Trợ cấp mai táng phí

Theo Khoản 1 của Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội được ban hành và bổ sung năm 2014, thân nhân của các đối tượng lao động sau sẽ được hưởng mai táng phí như sau:

 • Người đang đóng bảo hiểm xã hội.
 • Người bảo lưu thời gian tham gia đóng Bảo hiểm xã hội.
 • Người lao động chết do tai nạn lao động, do bệnh nghề nghiệp hoặc là chết trong thời gian đang điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 • Người đang hưởng lương hưu, người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, người bị bệnh nghề nghiệp hàng tháng đã nghỉ việc.
Điều kiện để được hưởng

Đối với người lao động bị chết

 • Người lao động đóng Bảo hiểm xã hội đủ trên 15 năm nhưng chưa được hưởng Bảo hiểm xã hội một lần.
 • Hoặc là người đang hưởng lương hưu.
 • Hoặc người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 • Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng có mức suy giảm thể lực và khả năng lao động > 61%.

Đối với người nhân thân của người lao động

 • Cha mẹ đẻ, người nuôi dưỡng: Từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam giới, và từ đủ từ 55 tuổi trở lên đối với nữ giới.
 • Từ đủ dưới 60 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ nếu như các đối tượng người thân này bị suy giảm khả năng lao động > 81%.
 • Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên, hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên (không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn mức lương tối thiểu).
 • Vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi, bị suy giảm khả năng lao động > 81% (không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn mức lương tối thiểu).
 • Con cái chưa đủ 15 tuổi, chưa đủ 18 tuổi (nếu đang đi học), đủ từ 18 tuổi trở lên (nếu bị suy giảm khả năng lao động > 81%).

Điều kiện để được hưởng tiền lương đóng quỹ HT, TT là gì?

Điều kiện được hưởng chế độ tử tuất một lần

Xem Thêm : Thế giới việc làm

Theo điều 70 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, điều kiện để được hưởng chế độ trợ cấp tử tuất một lần như sau:

 • Người lao động đang làm việc, hoặc đang bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm xã hội bị chết, người thân sẽ được hưởng tiền tuất tính theo số năm đóng Bảo hiểm xã hội của người chết.
 • Người lao động hưởng lương hưu bị chết: Người thân sẽ được nhận tiền tuất tính theo thời gian người lao động đã được hưởng lương hưu. Nếu người hưởng lương hưu chết trong vòng 2 tháng đầu tiên thì sẽ tính bằng 48 tháng lương hưu đang được hưởng. còn nếu chết trong tháng tiếp theo thì cứ thêm 1 tháng lương hưu thì mức độ trợ cấp sẽ bị giảm đi 0,5 tháng lương hưu.

>> Xem thêm: Tính lương tiếng Anh là gì

Hồ sơ để được hưởng chế độ tử tuất

Hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng
 • Sổ bảo hiểm xã hội (Đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội, đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người chờ hưu).
 • Giấy chứng từ bản sao, hoặc giấy báo tử bản sao, hoặc Quyết định của tòa án tuyên bố là đã chết bản sao.
 • Tờ khai mẫu số 09A – HSB của thân nhân người chết.
 • Biên bản điều tra tai nạn lao động (Chết do tai nạn lao động): Bản sao bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp, hoặc giấy chứng nhận của nhà trường (có con từ đủ 15 – 18 tuổi còn đi học), người thân bị giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ tuất một lần
 • Sổ bảo hiểm xã hội (Người đang đóng bảo hiểm xã hội, hoặc đang bảo lưu).
 • Hoặc hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.
 • Giấy chứng tử bản sao, hoặc giấy báo tử bản sao, hoặc quyết định của tòa án tuyển bố là đã chết.
 • Tờ khai mẫu số 09A – HSB của thân nhân người chết.
 • Biên bản điều tra tai nạn lao động đối với người chết do tai nạn lao động.

Hồ sơ để được hưởng chế độ tử tuất

Việc làm Nhân sự

Những áp lực đối với quỹ hưu trí và quỹ tử tuất

Theo thống kê về những con số trong năm gần đây, số lượng người đóng bảo hiểm xã hội và số người có xu hướng đóng bảo hiểm xã hội ngày càng giảm. Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu dựa vào số năm đóng bảo hiểm xã hội là khá cao và tỷ lệ này có xu hướng cao hơn so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tại Việt Nam, phụ nữ ở độ tuổi 55 tuổi sẽ sống thêm hơn 20 năm nữa, còn nam giới sau 60 tuổi sẽ sống thêm khoảng 18 năm. Tuổi thọ của con người tăng lên sẽ gây áp lực đến quỹ hưu trí, thời gian hưởng lương hưu kéo dài hơn. Bên cạnh đó, mức lương hưu chủ yếu dựa vào các nguyên tắc đóng và hưởng, trong khi đó nguyên tắc của các chính sách hưu trí cần thêm sự chia sẻ và mức thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa những người đã về hưu.

Trong khi đó, bảo hiểm xã hội một lần lại khá là dễ dàng, nhiều người khó có thể tích lũy đủ khoảng thời gian tối thiểu để tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu.

>> Xem thêm: Cách tính lương tháng 13

Những áp lực đối với tiền lương đóng quỹ HT, TT là gì?

Quy định về việc đóng Qũy Hưu trí và quỹ Tử tuất

Theo Khoản 1, điều 91 của Luật Bảo hiểm xã hội, quy định về mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm của người lao động như sau:

1. Hằng tháng, người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này đóng bằng 5% mức tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%.

2. Người lao động hưởng tiền lương, tiền công theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, hằng quý hoặc sáu tháng một lần.

3. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này do Chính phủ quy định.

Mức lương cơ sở của người lao động được tính từ mức lương cơ bản vùng nhân với hệ số lương được hưởng và một phần lương do quy định của pháp luật và của công ty đưa ra. Tuy nhiên mức lương tối thiểu vùng sẽ khác đi so với các năm nên khi tính lương cần phải lưu ý đến điều này để không bị thiệt thòi mất một khoản tiền.

Quy định tiền lương đóng quỹ HT, TT là gì?

Trên đây là những thông tin giúp các bạn hiểu được tiền lương đóng quỹ ht, tt là gì? Những quy định mà các bạn cần nắm được từ Luật Bảo hiểm xã hội về quỹ HT, TT để hưởng các quyền lợi. Để biết thêm nhiều thông tin chi tiết, cụ thể thì các bạn hãy tìm hiểu trong Bộ luật bảo hiểm xã hội.

>>> Ngoài ra, Bạn đọc quan tâm đến bảo hiểm xã hội, tiền lương đóng quỹ ht, tt là gì? có thể tìm hiểu thêm mẫu d01-ts được ban hành theo quyết định 595, bảng kê thông tin được dùng trong các đơn vị bảo hiểm xã hội

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: Cẩm Nang Việc

Lời kết: Trên đây là bài viết Tiền lương đóng quỹ HT, TT là gì?. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts

Cách viết thư cảm ơn sau khi phỏng vấn chuyên nghiệp

Cách viết thư cảm ơn sau khi phỏng vấn chuyên nghiệp

Sau buổi phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng, bạn đừng quên gửi thư cảm ơn nhé vì đơn thuần chỉ là trả lời email phỏng…

Cách khắc phục lỗi save trong word 2010 mà bạn nên biết

Cách khắc phục lỗi save trong word 2010 mà bạn nên biết

https://www.youtube.com/watch?v=lASide7oOQkCó thể bạn quan tâm giám đốc tài chính là gì tắt kiểm tra lỗi chính tả trong word 2013 Deadline là gì? Kinh nghiệm chạy deadline…

Hướng dẫn cách ghi nhật ký chung chi tiết

Hướng dẫn cách ghi nhật ký chung chi tiết

Các số liệu kế toán được theo dõi tại các sổ kế toán. Ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung được nhiều doanh nghiệp…

20 Mẫu đoạn văn tiếng Anh về công việc tình nguyện hay nhất năm 2022

20 Mẫu đoạn văn tiếng Anh về công việc tình nguyện hay nhất năm 2022

https://www.youtube.com/watch?v=Dh_AhY48iGECó thể bạn quan tâm cách thoát tài khoản microsoft trên win 10 [HƯỚNG DẪN] Cách viết bản tự nhận xét đánh giá cá nhân chuẩn nhất…

Mẫu lời tri ân khách hàng hay, sâu sắc và ý nghĩa nhất 2022

Mẫu lời tri ân khách hàng hay, sâu sắc và ý nghĩa nhất 2022

https://www.youtube.com/watch?v=zvkH5Z0VN6MCó thể bạn quan tâm cách đưa bảng excel vào word Giấy cam kết tiếng Anh là gì? Giá trị pháp lý của giấy cam kết như…

6 thủ thuật excel cho dân văn phòng hữu ích, dễ thực hiện

Excel là phần mềm cực kỳ hữu ích nhất là trong công việc. Để thao tác với excel được nhanh, tiết kiệm thời gian, nâng cao năng…