Giới thiệu về DONGNAIART

GIỚI THIỆU VỀ: DONGNAIART

Đây là website nói về các chủ đề như: Vẽ mỹ thuật, thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất, thời trang và Tư vấn tài chính hướng nghiệp tìm việc làm sau khi ra trường cùng cách viết CV độc đáo ấn tượng, được phát triển và cung cấp bởi DONGNAIART

Cung cấp thông tin liên quan đến giáo dục, nghề nghiệp do Dongnaiart vận hành nhằm giúp nhà trường, hướng nghiệp, người đi làm, người tìm việc cập nhật thông tin và đáp ứng được mong muốn của các bạn sinh viên sau khi ra trường có kiến thức về việc làm, tuyển dụng..vv.

DONGNAIART tiền thân (trường dạy nghề Biên Hòa) đã hình thành tồn tại và phát triển trong hơn 100 năm qua ( 1903-nay). Trong hơn 100 năm trường đã thay đổi khá nhiều lần từ tên trường đến quy mô Chia sẻ- ngành nghề Chia sẻ mục tiêu Chia sẻ. Trường đã trãi qua ba thời kỳ: thời kỳ thuộc Pháp – dưới chế độ Sài gòn ( 1954-1975 ) và thời kỳ đất nước được hoàn toàn thống nhất.
Và hiện này dongnaiart.edu.vn không còn là trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai

II/ TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH “DONGNAIART”

Công tác đổi mới giáo dục là một nhu cầu cấp thiết của toàn Đảng toàn dân vì sự nghiệp ” Dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ văn minh”.

SỨ MỆNH: Xây dựng phát triển “DONGNAIART” thành website uy tín về giáo dục nhất phía Nam.

     – Chia sẻ đa ngành, đa nghề, đa bậc học trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng.
     – Phát triển ngành nghề truyền thống và xây dựng những ngành nghề mới phù hợp với sự phát triển của công nghệ hiện đại trong nền kinh tế thị trường trong giai đoạn toàn cầu hóa.
     – Đi đầu trong việc đổi mới chương trình giáo trình tương đồng với chương trình của các nước tien tiến phù hợp với mỹ thuật văn hóa truyền thống của Việt Nam.
     – Cung cấp một nguồn nhân lực có trình độ sáng tác thiết kế tốt cho các ngành nghề thủ công truyền thống, các ngành công nghiệp và thẩm mỹ môi trường.
     – Mục tiêu là đạo tạo cho người dân có năng khiếu thẩm mỹ phát triển được tài năng, đủ điều kiện tìm việc làm và sống bằng nghề nghiệp mà họ đã được học.

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC của “DONGNAIART”:

a) Từng bước đầu tư để phát triển năng lực toàn diện:

  • Đầu tư cho “con người” là đầu tư phát triển vì vậy hết sức chú trọng đầu tư năng lực của đội ngũ cán bộ giảng dạy, đội ngũ cán bộ quản lý, phục vụ theo hướng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên trong vòng 5 đến 6 năm tới có đủ khả năng giảng dạy đại học.
  • Đầu tư có sở vật chất và đầu tư chiều sâu trong thiết bị máy móc hiện đại, các phương tiện đồ dùng dạy học, xưởng thực hành
  • Đầu tư thư viện hiện đại đảm bảo cho người học tự thu nhận thông tin có hệ thống, có tư duy phân tích tổng hợp, phát triển được năng lục cá nhân làm cho người học chủ động tự chủ trong quá trình học tập
  • Đầu tư nơi ăn, ở luyện tập thể dục thể thao cho học sinh, sinh viên để phát triển toàn diện ” Đức trí, thể, mỹ”
  • Chuẩn hóa và hiện đại hóa hệ thống chương trình các ngành nghề Chia sẻ theo hướng liên thông các bậc học.

b) Tăng cường hợp tác quốc tế:

Để hội nhập công tác Chia sẻ giữa nước ta với quốc tế chúng tôi chủ trương mở rộng cửa tiếp nhận các chương trình Chia sẻ hợp tác quốc tế, trao đổi học thuật giữa các nước nhằm : Tận dụng nguồn tài nguyên về chương trình, giáo trình, kinh nghiệm và phương pháp Chia sẻ để đổi mới và phát triển.

Thông qua chương trình hợp tác quốc tế trường sẽ đưa giáo viên, là những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi có nguyện vọng làm giảng viên đi Chia sẻ để nâng cao trình độ nhất là những ngành mới mở.

Thực hiện chương trình thực tập hợp tác giữa sinh viên của trường với sinh viên quốc tế ở trong và ngoài nước.

c) Thực hiện mối liên kết giữa chủ thể và sinh viên:

Thực hiện quan điểm : “… Kết hợp giữa Chia sẻ và sử dụng. Thực hiện nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, gắn liền với xã hội…” Trường chủ trương tăng cương liên kết với các cơ quan doanh nghiệp nghiên cứu đổi mới chương trình Chia sẻ theo hướng tiếp cận với nhu cầu sử dụng. Qua mối liên kết này là điều kiện để học sinh thực tập và làm việc sau này.

Báo chí nói về chúng tôi:

Báo Thanh Niên: https://thanhnien.vn/ban-can-biet/truong-cao-dang-my-thuat-trang-tri-dong-nai-noi-uom-mam-cho-nhung-sang-tao-35570.html

TỔ QUỐC VN : https://toquoc.vn/truong-cao-dang-my-thuat-trang-tri-dong-nai-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2019-20190722091921456.htm

Báo Vnexpress.net : https://diemthi.vnexpress.net/tra-cuu-dai-hoc/cao-dang-my-thuat-trang-tri-dong-nai-174

Tổng cục giáo dục nghề: http://tuyensinh.gdnn.gov.vn/chon-truong/-/chon-truong/195

Tuyển sinh trực tuyến : http://tuyensinhtructuyen.edu.vn/dh/Truong-Cao-dang-My-thuat-Trang-tri-Dong-Nai-20-775.aspx

DLM: http://dlm.vn/giao-duc/truong-hoc/truong-cao-dang-my-thuat-trang-tri-dong-nai/

CAREER: https://career.gpo.vn/truong-cao-dang-my-thuat-trang-tri-dong-nai-g475.html

Thông tin tuyển sinh: https://thongtintuyensinh.net/thong-tin-tuyen-sinh-truong-cao-dang-my-thuat-trang-tri-dong-nai-nam-2019.html

Báo giáo dục: https://baogiaoduc24h.com/truong-cao-dang-my-thuat-trang-tri-dong-nai/

Hướng nghiệp Việt: https://www.huongnghiepviet.com/tuyen-sinh/tuyen-sinh-cao-dang/400-tuyen-sinh-he-cao-dang-truong-cd-my-thuat-trang-tri-dong-nai

Toppic: https://topic.vn/post/truong-dao-tao-nghe-thuat-tot-nhat-viet-nam-11134