Cơ cấu tổ chức – nhân sự

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

– Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của phòng Tổ chức Hành chính trường DONGNAIART
– Căn cứ vào tình hình thưc tế của các mảng công việc thuộc phòng Tổ chức Hành chính quản lý.
– Nhằm thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ trong điều hành quản lý đáp ứng có hiệu quả, kịp thời nhắc nhở, chỉ đạo, động viên, đồng thời làm cơ sở để đánh giá thi đua của nhân viên phòng Tổ chức Hành chính.

1. Ths. Nguyễn Văn Bình –Trưởng phòng – Phụ trách chung.

Ths. Nguyễn Văn Bình

– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc thực hiện nhiệm vụ của phòng.
– Trực tiếp làm công tác Tổ chức cán bộ, chỉ đạo cán bộ của phòng thực hiện nhiệm vụ. – Soạn thảo các văn bản, báo cáo, quyết định, tờ trình….
– Lập kế hoạch công tác của phòng trong thời gian (tuần, tháng, quý, năm).
– Theo dõi hoạt động của phòng, đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đã định.
– Có kế hoạch đề xuất, đề nghị về công tác tổ chức  hành chính  hàng năm.
– Lập kế hoạch công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ.
– Thực hiện công tác bảo vệ  chính trị nội bộ, công tác giáo dục chính trị tư tưởng.
– Theo dõi tình hình tư tưởng, nhận thức chính trị của CBVC.
– Theo dõi việc thực hiện nề nếp kỷ cương của CBVC  trong nhà trường.
– Thực hiện một số công việc theo chỉ đạo của Ban giám hiệu.
– Tham gia giảng dạy theo quy định.
– Thời gian làm việc : Theo giờ hành chính cơ quan.

2.  Ths Lê Văn Tùng: Phó trưởng phòng

Ths. Lê Văn Tùng

– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác theo dõi quản lý, sử dụng trang thiết bị.
– Phụ trách chung các thiết bị toàn trường.
– Phối hợp với các Phòng, Khoa, Trung tâm giám sát thực hiện việc đầu tư, sửa chữa trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, học tập, giảng dạy.
– Quản lý theo dõi việc sử dụng điện, nước trong trường.
– Quản lý việc thực hiện công tác chuẩn bị phòng ốc phuc vụ cho hội nghị, chào cờ, …
– Quản trị Webserver, Mail Server.
– Tổng hợp báo cáo về hiện trạng CNTT cho BGH (khi có nhu cầu), lập các mẫu báo cáo của Sở, Bộ ban ngành.
– Quản lý và phân công cán bộ của Tổ thiết bị thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đúng nghiệp vụ quản lý thiết bị.
– Lập kế hoạch theo dõi, kiểm tra.
– Công tác vệ sinh, cảnh quan môi trường.
– Theo dõi các hoạt động về thiết bị phòng cháy chữa cháy.
– Theo dõi các hoạt động về hệ thống điện, điện thoại.
– Kiểm kê tài sản hằng năm và lập hồ sơ tài sản.
– Tham gia giảng dạy theo quy định.
– Thời gian làm việc : Theo giờ hành chính cơ quan.
Nhiệm vụ phối hợp
– Giúp trưởng phòng kiểm tra, giám sát các hoạt động của từng bộ phận trong phòng
– Đề xuất tham mưu, giúp trưởng phòng kiện toàn, hệ thống công việc đạt hiệu quả
– Phối hợp với các đơn vị trong Trường lập kế hoạch và đề xuất mua sắm máy móc thiết bị, dụng cụ….
– Phối hợp với các Phòng chức năng mua sắm – lắp đặt, quản lý – sửa chữa – bảo trì các thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và giám sát việc thực hiện Quy định PCCC trong toàn Trường.
– Phát hiện các trang thiết bị hư hỏng báo ngay cho lãnh đạo phòng kịp thời để có kế hoạch sửa chữa hoặc thay thế.
– Tham gia làm các công việc khác khi được điều động và được sự đồng ý của Trưởng phòng.

3.  Nguyễn Thị Lựu: chuyên viên Tổ chức

Chuyên viên Nguyễn Thị Lựu

– Đảm nhiệm chế độ chính sách cho cán bộ của trường.
– Làm công tác chuyển xếp lương, lập và quản lý hồ sơ nâng ngạch, chuyển ngạch lương, nâng lương thường xuyên và nâng lương trước niên hạn cho CBVC.
– Thực hiện, theo dõi và lưu trữ  hồ sơ  về hợp đồng lao động.
– Làm công tác Bảo hiểm xã hội (làm sổ BHXH, giải quyết chế độ hưu trí, chốt sổ khi có yêu cầu…
– Thiết lập công tác quản lý cán bộ trên máy tính.
– Soạn thảo các quyết định có liên quan ( quyết định cử đi học, cử đi công tác, quyết định thành lập, quyết định bổ nhiệm, quyết định điều chuyển; …).
– Thực hiện các mẫu báo cáo theo yêu cầu về lương, tình hình nguồn nhân lực, BHXH,
– Thực hiện một số công việc khác theo sự điều động của người quản lý phòng.
– Thường trực.
– Thời gian làm việc : Theo giờ hành chính cơ quan.

4. Bùi Thị Lan Phương: chuyên viên Tổ chức

Chuyên viên Bùi Thị Lan Phương

– Theo dõi thi đua khen thưởng, kỷ luật CBVC, cùng với Công đoàn theo dõi phong trào thi đua trong CBVC – Có nhận xét hàng năm.
– Theo dõi việc thực hiện nề nếp kỷ cương của CBVC  trong nhà trường.
– Tham gia công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ, lý lịch  cán bộ.
– Tiếp nhận, lưu trữ, sắp xếp hệ thống các văn bản Tổ chức cán bộ.
– Lập kế hoạch tổ chức các hội nghị, hội thảo, các ngày lễ của trường.
– Soạn thảo các công văn theo chức năng của phòng (thông báo, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, biên bản, ..).
– Thực hiện một số công việc khác theo sự điều động của người quản lý phòng. – Thường trực.
– Thời gian làm việc : Theo giờ hnh chính cơ quan.

5. Lê Văn Thắng – Chuyên viên

Chuyên viên Tổ Thiết bị

– Phụ trách trực tiếp hệ thống máy vi tính, máy in, các thiết bị kết nối truyền dẫn liên quan của tất cả các Phòng, Khoa, Trung tâm:
+ Sửa chữa máy tính, máy in, mạng Lan, Internet, Wifi.
+ Kiểm tra hệ thống máy vi tính và cập nhật quét virus định kỳ 2 tuần 1 lần.
+ Sửa chữa cài đặt lại phần mềm trên máy khi phòng, khoa, trung tâm yêu cầu.
+ Nếu thiết bị phần cứng hư, không đúng phải báo cáo về phòng và có biện pháp xử lý.
+ Bảo trì vệ sinh máy tính, máy in, thiết bị kết nối mạng mỗi tháng 1 lần vào tuần cuối tháng đảm bảo hệ thống luôn sạch sẽ.
+ Ghi nhật ký theo dõi về tình thiết bị máy về phần cứng, phần mềm, máy in, mạng.
– Phụ trách trực tiếp hệ thống âm thanh của trường:
+ Kiểm tra định kỳ 2 tuần 1 lần hệ thống âm thanh (A.205, B.105, F206, F401, F404, E301, Phòng Hội đồng, Phòng thu âm) cân chỉnh âm thanh và đảm bảo hệ thống luôn vận hành tốt.
+ Bảo trì vệ sinh hệ thống Amply, loa, Mic,…  3 tháng 1 lần đảm bảo hệ thống luôn sạch sẽ.
+ Nếu hệ thống có sự cố phải xử lý ngay, nếu hư phải báo cáo về phòng và có biện pháp xử lý.
– Lập sổ sách kiểm kê cuối năm những thiết bị mình phụ trách.
– Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phục vụ công tác đào tạo.
– Tham gia giảng dạy theo qui định.
– Tham gia sửa chữa các phòng máy khi được điều động.
– Trực phòng thiết bị theo lịch.
– Mở cửa và đóng cửa các phòng máy vi tính theo lịch học của Phòng đào tạo vào ca trực buổi sáng.
– Thực hiện một số công việc khác theo sự điều động của cán bộ quản lý phòng.
– Thời gian làm việc: Theo giờ hành chính cơ quan.

6. Nguyễn Thành Đạt – Chuyên viên
– Phụ trách trực tiếp các phòng máy vi tính:
+ Cài đặt các phần mềm ứng dụng theo đặc thù của khoa và phần cứng máy.
+ Kiểm tra hệ thống máy vi tính và các phần mềm ứng dụng định kỳ 2 tuần 1 lần.
+ Sửa chữa cài đặt lại phần mềm trên máy khi giáo viên giảng dạy phản hồi.
+ Nếu thiết bị phần cứng hư, không đúng phải báo cáo về phòng và có biện pháp xử lý.
+ Bảo trì vệ sinh máy tính mỗi tháng 1 lần vào tuần cuối tháng đảm bảo hệ thống luôn sạch sẽ…
+ Kết nối các hệ thống phải khoa học và thẩm mỹ, có sổ nhận ký theo dõi về tình hình máy vầ phần cứng, phần mềm, mạng.
+ Mở cửa, đóng cửa các phòng máy theo lịch học của Phòng đào tạo và theo ca trực.
– Quản lý kho thiết bị (phòng số 9):
+ Lập sổ sách ghi chép hệ thống trang thiết bị hiện có và hệ thống thiết bị nhập – xuất.
+ Phân loại các thiết bị hoạt động được và không hoạt động được và hồ sơ quản lý.
+ Phối hợp với tổ phục vụ vệ sinh hệ thống thiết bị ở Kho mỗi tháng 1 lần.
– Phụ trách Hệ thống Anh sáng sân khấu:
+ Kiểm tra định kỳ 1 tháng 1 lần hệ thống ánh sáng sân khấu cân chỉnh Anh sáng và đảm bảo hệ thống luôn vận hành tốt.
+ Bảo trì vệ sinh hệ thống thiết bị ánh sáng 3 tháng 1 lần đảm bảo hệ thống luôn sạch sẽ.
+ Nếu hệ thống có sự cố phải xử lý ngay, nếu hư phải báo cáo về phòng và có biện pháp xử lý.
– Lập sổ sách kiểm kê cuối năm những thiết bị mình phụ trách.
– Phụ trách trực tiếp phương tiện phục vụ giảng dạy (máy chiếu cố định, di động, máy tính xách tay, phông màn, loa vi tính) phục vụ giảng dạy.
– Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phục vụ công tác đào tạo.
– Phối hợp với phòng Đào tạo, các Khoa để lên lịch phòng máy cho các lớp học.
– Lập kế hoạch và điều phối thiết bị giảng dạy (máy chiếu, laptop).
– Mở cửa và đóng cửa các phòng máy vi tính theo lịch học của Phòng đào tạo vào ca trực buổi chiều.
– Thường trực phòng thiết bị, thống kê và thanh toán tiền trực.
– Tham gia sửa chữa các phòng khoa khi được điều động.
– Thực hiện một số công việc khác theo sự điều động của cán bộ quản lý phòng.
– Thời gian làm việc: Theo giờ hành chính cơ quan.

7. Dương Ngọc Anh – Nhân viên Y tế

Nhân viên y tế – Dương Ngọc Anh

–  Thời gian làm việc: Theo giờ hành chính
–  Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của  y tế cơ quan
– Thực hiện một số công việc khác theo sự điều động của người quản lý phòng.

8. Trần Hữu Kiên – Lái xe cơ quan
– Kiểm tra xe trước khi đi công tác để đảm bảo an toàn tuyệt đối, giữ gìn  và bảo quản xe, ngoài giờ phải để xe ô tô ở nhà xe. Trường hợp xe hỏng lái xe có trách nhiệm đề xuất kịp thời việc sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô theo đúng định kỳ, đúng quy trình kỹ thuật, sử dụng tiết kiệm xăng dầu, chấp hành nghiêm túc quy định về quản lý xăng xe của cơ quan.
–  Chỉ dùng xe ô tô vào việc phục vụ công tác của cơ quan, sau khi đã có ý kiến của Thủ trưởng cơ quan thông qua trưởng phòng.
– Ghi lệnh điều xe theo giấy đề nghị của các bộ phận, CBVC – Chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ, lái xe an toàn, có trách nhiệm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, phương tiện do mình phục vụ và quản lý. Trong thời gian không đi công tác (giờ hành chính) lái xe phải thường trực tại cơ quan để xử lý một số công việc đột xuất.
– Thực hiện một số công việc khác theo sự điều động của người quản lý phòng.

Nhân viên Tổ phục vụ

9. Phạm Quang Nghiêm – Nhân viên phục vụ
– Thời gian làm việc: Theo giờ hành chính cơ quan.
– Công việc: Cảnh quan toàn trường, sửa chữa.

10. Nguyễn Thị Đào   – Nhân viên phục vụ
–  Thời gian làm việc: Theo thời gian nv phục vụ
–  Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm về vệ sinh, cảnh quan môi trường ở khu vực mình

11. Phạm Thị Nữ   – Nhân viên phục vụ
–  Thời gian làm việc: Theo thời gian nv phục vụ
–  Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm về vệ sinh, cảnh quan môi trường ở khu vực mình

12. Phạm Thị Chất   – Nhân viên phục vụ
–  Thời gian làm việc: Theo thời gian nv phục vụ
–  Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm về vệ sinh, cảnh quan môi trường ở khu vực mình

13. Nguyễn Thị Thu Cúc   – Nhân viên phục vụ
–  Thời gian làm việc: Theo thời gian nv phục vụ
–  Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm về vệ sinh, cảnh quan môi trường ở khu vực mình

14. Lê Thị Nga  – Nhân viên phục vụ
–  Thời gian làm việc: Theo thời gian phục vụ
–  Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm về vệ sinh, cảnh quan môi trường ở khu vực mình

Tập thể nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính

Trên đây là kế hoạch phân công nhiệm vụ của phòng Tổ chức hành chính. Đề nghị các CBVC, nhân viên của phòng nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Website: http://dongnaiart.edu.vn/