mẫu biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê

mẫu biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê

Bạn đang muốn cho thuê nhà ở nhưng không biết soạn thảo biên bản bàn giao nhà cho thuê như thế nào để hai bên sử dụng nhà phù hợp, đảm bảo quyền lợi của hai bên và mang tính pháp lý cao, vậy hãy xem mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê, mặt bằng cho thuê dưới đây.

mau bien ban ban giao nha cho thue

Bạn đang xem: mẫu biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê

Biên bản bàn giao mặt bằng nhà cho thuê

Mẫu biên bản giao nhà cho thuê

mau bien ban ban giao nha cho thue 2

mau bien ban ban giao nha cho thue 3

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ CHO THUÊ

SỐ:

Ngày……tháng……năm 20….

– Căn cứ Hợp đồng số…….. ngày……/ ……./ 201… về việc cho thuê nhà giữa Ông/ Bà … và Công ty ……………

Hôm nay, ngày tháng năm 20… tại địa chỉ …………,chúng tôi gồm:

BÊN NHẬN BÀN GIAO (BÊN A): CÔNG TY ………………………………….

– Đại diện: …………………………………………………………………….

– Chức vụ: …………………………………………………………………….

– Địa chỉ:………………………………………………………………………

Tham khảo: Tập thể (Collective) là gì? Đặc điểm và cấu trúc của tập thể

– Mã số thuế: ………………………………………………………………….

– Số điện thoại:……………………………………….Fax:……………………

– Tài khoản số: …………………………………………………………………

– Tại ngân hàng: ……………………………………………………………….

BÊN BÀN GIAO (BÊN B):

– Ông (bà):……………………………………………………………………. .

– Số CMND:……………………..cấp ngày…………….tại……………………

– Địa chỉ:………………………………………………………………………..

– Mã số thuế:……………………………………………………………………

– Điện thoại:…………………………………………………………………….

– Tài khoản: …………………………………………………………………….

– Tại Ngân hàng:…………………………………………………………………

Hai bên cùng nhau lập Biên bản bàn giao Căn nhà số: …… tại……với nội dung sau:

– Diện tích căn nhà:…………………………..

– Tổng số phòng:………………………………

– Khu phụ:………………………………………..

Có thể bạn quan tâm: bán hàng đa cấp là gì

– Thiết bị:…………………………………………..

+ ………………………………………………………………………………………

+ ………………………………………………………………………………………

Bên cho thuê đã bàn giao đầy đủ cho bên thuê các trang thiết bị đã liệt kê ở trên.

Bên thuê đã nhận bàn giao đầy đủ từ bên cho thuê.

Hai bên thống nhất các nội dung trên và ký vào biên bản.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Việc bàn giao kết thúc vào lúc …. h cùng ngày.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Biên bản bàn giao nhà cho thuê cần có các nội dung chính sau:

– Phần tiêu ngữ và quốc hiệu

– Thông tin bên nhận bàn giao nhà cho thuê.

– Thông tin liên quan tới bên bàn giao nhà cho thuê.

– Các thông tin liên quan tới nhà thuê như diện tích, số phòng, tài sản trong nhà.

Với mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê trên đây, hy vọng các bạn đã tạo được mẫu biên bản bàn giao công trình nhà ở cho thuê khi có nhu cầu cho thuê nhà ở. Giống như hợp đồng thuê nhà ở, biên bản này cũng có tính pháp lý, hiệu lực trước pháp luật.

Xem thêm: UI UX là gì? UI, UX design là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *