mẫu tự đánh giá bản thân

Cùng xem mẫu tự đánh giá bản thân trên youtube.

mẫu tự đánh giá bản thân

công ty mẫu tự đánh giá bản thân đơn vị

Bản kiểm điểm cá nhân hay gọi cách khác là bản tự nhận xét cá nhân là hình thức để bản thân mỗi người tự nhìn nhận bản thân trong 01 năm công tác giúp bản thân có phương hướng khắc phục những khuyết điểm và phát triển. Và ở nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách hàng về mẫu bản tự đánh giá nhận xét năng lực cá nhân.

Bản tự đánh giá nhận xét năng lực cá nhân là gì?

Bản tự đánh giá nhận xét năng lực cá nhân là văn bản để các cá nhân tự nhận xét về những ưu điểm, khuyết điểm của mình và nộp lên cơ quan, đơn vị công tác; việc tự nhận xét bản thân thường được áp dụng cho những đảng viên, đoàn viên hay những người làm trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội.

Bản tự nhận xét cá nhân hay còn gọi là bản tự kiểm điểm sẽ bao gồm các nội dung chính như sau:

– Thông tin cá nhân của cá nhân người tự nhận xét, phần thông tin cơ bản thường bao gồm:

+ Họ và tên

+ Ngày tháng năm sinh

+ Quê quán

+ Địa chỉ thường trú

+ Chức vụ làm việc

+ Bộ phận công tác

+ Đơn vị công tác

– Tự nhận xét, đánh giá về ưu điểm của bản thân: gồm 3 nội dung chính

+ Về tư tưởng chính trị

+ Về phẩm chất đạo đức, lối sống

+ Về chức trách, nhiệm vụ được giao

– Tự nhận xét về khuyết điểm: Phần này cá nhân sẽ tự nhìn nhận bản thân và đưa ra những nhận xét trung thực về những khuyết điểm của bản thân.

Quý vị khi viết nhận xét cá nhân thì cần phải chú ý một số vấn đề như sau:

– Bản tự nhận xét không được quá dài: Thông thường, bản tự nhận xét đánh giá năng lực cá nhân được viết trong khoảng từ 01 đến 02 trang giấy. Vì thế, để tránh dài dòng, quý vị cần viết với câu chữ rõ ràng, rành mạch mà quan trọng là phải đúng trọng tâm vẫn thể hiện được ý nghĩa.

– Nội dung nhận xét, đánh giá phải phù hợp với bản thân và công việc đang đảm nhiệm: Điều này là lỗi sai thường gặp khi có sự sao chép giữa các cá nhân, việc sao chép sẽ không tạo nên tính khách quan và cái nhìn đúng đắn giữa mỗi người. Chính vì vậy, mỗi con người, mỗi công việc sẽ có sự khác nhau nhất định, quý vị cần nhìn nhận thẳng vào bản thân mình để viết một bản tự nhận xét hoàn chỉnh nhất.

– Mắc lỗi chính tả: Như chúng ta đã biết, ngữ pháp Việt Nam khá là phức tạp nên việc sai chính tả là thường gặp. Tuy nhiên, đối với các văn bản hành chính hay trong bất kỳ cơ quan, tổ chức nào việc sai chính tả sẽ khiến người đọc khó chịu, đánh giá người viết cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp. Vì thế, sau khi hoàn thành bản tự nhận xét quý vị nên rà soát lại một cách cẩn thận trước khi nộp.

Mẫu bản tự nhận xét đánh giá cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

(Trong thời gian 03 năm liên tiếp liền kề)

Kính gửi: ……………..

– Trưởng Ban Tổ chức cán bộ

– Thủ trưởng đơn vị………………

Họ và tên:……………………………………………………………………………….

Sinh ngày:………………………………………………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:………………………………………………………………………

1. Về chính trị, tư tưởng

……………………………………………………………………………………………………………………………

2. Về đạo đức, lối sống

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Hướng dẫn, thủ thuật về iPhone – iOS

3. Về công tác chuyên môn

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Kết quả đánh giá, phân loại đơn vị, công chức, viên chức và người lao động của 03 năm liên tiếp liền kề (xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ)

– Năm 20….: ……

– Năm 20….: ……….

– Năm 20….:………….

5. Tự nhận xét, đánh giá

– Ưu điểm:…………………………………………………………………………………………………………..

– Hạn chế:……………………………………………………………………………………………………………

– Phương hướng rèn luyện, phấn đấu:…………………………………………………………………….

Hà Nội, ngày tháng năm 20..

Nhận xét của lãnh đạo đơn vị

Người viết

(ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu bản tự nhận xét đánh giá cá nhân của cán bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày ….. tháng …..năm ……….

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

1. Sơ lược lý lịch

1. Họ và tên: 2. Giới tính: 3. Ngày tháng năm sinh: 4. Dân tộc: Kinh 5. Quê quán: Xã, huyện, tỉnh 6. Tôn giáo: Không 7. Trình độ chuyên môn: 8. Trình độ lý luận chính trị: 9. Trình độ ngoại ngữ: 10. Điện thoại di động:

Email:

11. Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: 12. Tóm tắt quá trình đào tạo:

– Tốt nghiệp đại học ngành ….tại Trường …., năm …..

– Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành ……. tại Trường ….., năm ….

– Tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành ….. tại Trường ….. . năm ….

13. Tóm tắt quá trình công tác:

– 00/0000 – 00/0000:

– 00/0000 – 00/0000:

– 00/0000 – 00/0000:

– 00/0000 – 00/0000:

– 00/0000 – 00/0000:

– 00/0000 – đến nay:

II. Nhận xét ưu khuyết điểm, triển vọng

1. Về phẩm chất chính trị

Bản thân có bản lĩnh chính trị vững vàng, quán triệt và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

2. Về đạo đức lối sống

Xem Thêm : UI UX là gì? Công việc của một UX/UI designer

Bản thân có đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị. Gia đình và bản thân luôn được cấp ủy, chính quyền nơi cư trú đánh giá tốt trong chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế của địa phương.

3. Về năng lực công tác

– Với cương vị Bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, tôi đã lãnh đạo, điều hành các hoạt động của đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ và đạt được những kết quả nổi bật sau đây:

– Bên cạnh công tác lãnh đạo, quản lý, tôi đã giảng dạy có chất lượng các học phần trong chương trình đào tạo đại học, các chuyên đề đào tạo sau đại học. Hướng dẫn hơn …. học viên cao học thực hiện và bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; đã công bố…. bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành và hội thảo khoa học các cấp; xuất bản …. giáo trình; chủ trì và tham gia ….. đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở đến đề tài độc lập cấp Nhà nước.

– Trong quá trình công tác tôi đã được nhận nhiều danh hiệu, phần thưởng như: Bằng khen, giấy khen; danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; đảng viên xuất sắc…

4. Tóm tắt ưu khuyết điểm

Ưu điểm: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh. Luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Bản thân và gia đình thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Khuyết điểm: Cần bồi dưỡng để nâng cao năng lực lãnh đạo. Cần mạnh dạn, quyết liệt hơn trong công tác điều hành, quản lý.

III. Kết luận

1. Về đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ

Bản thân là một cán bộ được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm và năng lực trong công tác lãnh đạo, quản lý; giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

2. Về khả năng hoàn thành nhiệm vụ

Bản thân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Về triển vọng và chiều hướng phát triển

Bản thân có triển vọng phát triển, đủ điều kiện bố trí giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn.

Nơi nhận:

– Ban Thường vụ Đảng ủy Trường,

– Lưu hồ sơ cá nhân.

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Ký và ghi rõ họ tên

Nội dung bản tự nhận xét đánh giá năng lực cá nhân

Nhìn chung, một bản nhận xét cá nhân sẽ có khung như ở phần trên chúng tôi đã nêu, vì thế, không có mẫu bản tự đánh giá nhận xét năng lực cá nhân. Trong phần này, Luật Hoàng Phi sẽ gợi ý một số nội dung tự nhận xét cá nhân.

Thứ nhất: Về phần ưu điểm năng lực cá nhân

– Về tư tưởng chính trị:

+ Bản thân luôn chấp hành nghiêm chỉnh những đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như các quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị.

+ Có lập trường tư tưởng vững vàng, yêu nghề, sẵn sàng vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

+ Luôn gương mẫu thực hiện các quy định, tuyên truyền, vận động những người xung quanh chấp hành tốt những quy định, chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động, phong trào đoàn thể của địa phương.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

+ Bản thân luôn tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, không xa hoa lãng phí, không mê tín dị đoan, luôn có tinh thần chống lại những biểu hiện tiêu cực có ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị, nêu cao tinh thần phê bình, tự phê bình, sửa đổi, rèn luyện bản thân để hoàn thiện bản thân hơn.

+ Có lối sống lành mạnh, giản dị, gần gũi với đồng nghiệp, hòa nhã với mọi người xung quanh, không làm mất đoàn kết nội bộ, giúp đỡ đồng nghiệp trong lúc khó khăn.

– Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

+ Luôn đề cao tinh thần học hỏi, cập nhật kiến thức nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành những nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả hơn.

+ Tích cực tham gia các phong trào do cơ quan, đoàn thể phát động và đạt được kết quả cao.

+ Luôn chấp hành tốt sự phân công của cơ quan, đơn vị và trưởng bộ phận.

+ Những thành tích đã đạt được trong năm.

Thứ hai: Về khuyết điểm cá nhân

– Các kiến thức chuyên môn còn nhiều hạn chế, chưa dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, tìm hiểu nâng cao chuyên môn.

– Còn e dè, thiếu tự tin, chưa mạnh dạn đề xuất những ý kiến đóng góp cho hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Thứ ba: Về phương hướng rèn luyện, phấn đấu

– Trong thời gian tới sẽ cố gắng phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế. Trong quá trình làm việc phải linh hoạt, chủ động hơn, có thái độ kiên quyết, cứng rắn chống lại những biểu hiện tiêu cực.

– Thu xếp thời gian hợp lý hơn, dành thêm thời gian cho nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật kiến thức mới để không ngừng nâng cao trình độ.

Tự xếp loại chất lượng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Xếp loại đảng viên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trên đây là một số vấn đề liên quan đến mẫu bản tự đánh giá nhận xét năng lực cá nhân, cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Hoàng Phi.

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: Cẩm Nang Việc

Lời kết: Trên đây là bài viết mẫu tự đánh giá bản thân. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts

Cách viết thư cảm ơn sau khi phỏng vấn chuyên nghiệp

Cách viết thư cảm ơn sau khi phỏng vấn chuyên nghiệp

Sau buổi phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng, bạn đừng quên gửi thư cảm ơn nhé vì đơn thuần chỉ là trả lời email phỏng…

Cách khắc phục lỗi save trong word 2010 mà bạn nên biết

Cách khắc phục lỗi save trong word 2010 mà bạn nên biết

https://www.youtube.com/watch?v=lASide7oOQkCó thể bạn quan tâm Replica là gì? Phân biệt hàng Replica, Fake và Authentic cách xuất file excel sang word thảm họa thiên nhiên là gì…

Hướng dẫn cách ghi nhật ký chung chi tiết

Hướng dẫn cách ghi nhật ký chung chi tiết

Các số liệu kế toán được theo dõi tại các sổ kế toán. Ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung được nhiều doanh nghiệp…

20 Mẫu đoạn văn tiếng Anh về công việc tình nguyện hay nhất năm 2022

20 Mẫu đoạn văn tiếng Anh về công việc tình nguyện hay nhất năm 2022

https://www.youtube.com/watch?v=Dh_AhY48iGECó thể bạn quan tâm List nhân viên chốt đơn là gì Chèn bảng tính Excel vào Word, chèn File Excel vào file Word Hướng dẫn cắt…

Mẫu lời tri ân khách hàng hay, sâu sắc và ý nghĩa nhất 2022

Mẫu lời tri ân khách hàng hay, sâu sắc và ý nghĩa nhất 2022

https://www.youtube.com/watch?v=zvkH5Z0VN6MCó thể bạn quan tâm Mẫu lý lịch cá nhân 2021 cách tổng kết máy quẹt thẻ Các dạng biểu đồ trong môn địa lý Hướng dẫn…

6 thủ thuật excel cho dân văn phòng hữu ích, dễ thực hiện

Excel là phần mềm cực kỳ hữu ích nhất là trong công việc. Để thao tác với excel được nhanh, tiết kiệm thời gian, nâng cao năng…