mẫu thanh lý hợp đồng kinh tế song ngữ

Cùng xem mẫu thanh lý hợp đồng kinh tế song ngữ trên youtube.

mẫu thanh lý hợp đồng kinh tế song ngữ

Shop mẫu thanh lý hợp đồng kinh tế song ngữ đơn vị

Chia sẻ những biên bản thanh lý hợp đồng tiếng anh chuẩn nhất cho các bạn tham khảo. Đừng bỏ qua những kiến thức ý nghĩa này nhé!

Mọi hợp đồng sau khi đã hoàn thành những điều khoản ký kết sẽ được đi đến bước cuối cùng chính là thanh lý hợp đồng. Và chắc chắn rất nhiều bạn vẫn chưa hiểu và nắm rõ nội dung và mục đích của việc thanh lý hợp đồng là gì? Để hiểu rõ hơn chúng ra cùng tham khảo những thông tin dưới đây để có thêm kiến thức nhé.

Biên bản thanh lý hợp đồng là gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng tiếng anh là contract liquidation Đây là một biên bản ghi lại giao dịch của hai bên đã hoàn tất những công việc được hoàn tất trong bản hợp đồng. Mỗi bên tham gia đều cần xác nhận lại các thông tin và phát sinh sau quá trình hoàn thành xong công việc của hai bên cùng đồng ký xác nhận ký tên.

Thanh lý hợp đồng là gì ? Tải ngay mẫu thanh lý hợp đồng 2021 - Ảnh 1
Biên bản thanh lý hợp đồng

Năm 2005 Bộ luật dân sự ra đời thì các thuật ngữ thanh lý hợp đồng kinh tế đều được cập nhật trong các pháp lệnh hợp đồng kinh tế và cho đến nay không còn được đề cập đến hay quy định nữa. Nhưng cụm từ thanh lý hợp đồng vẫn được các doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân thường xuyên sử dụng trong các giao dịch để chấm dứt các ký kết hợp đồng.

Tìm kiếm việc làm nhanh chóng, đa ngành nghề tại đây

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng:

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

…….o0o…….

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: …./TLHĐ

Căn cứ vào Hợp đồng …..số: …./…. ký ngày …./…../…….. giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….. Tại ……, Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY …

Địa chỉ trụ sở chính: …

Đại diện bởi ông : …

Chức danh : …

Số điện thoại : … Fax: …

MST : …

BÊN B: CÔNG TY …..

Địa chỉ trụ sở chính: …

Đại diện bởi ông : . …

Chức danh : …

Số điện thoại : … Fax: …

MST : …

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ……… số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../…….. với nội dung sau:

ĐIỀU 1:

Bên B đã tiến hành …………… cho Bên A theo hợp đồng ……….. nghiệp số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../…….

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

Giá trị hợp đồng trước thuế: …

Thuế VAT: …

Giá trị hợp đồng sau thuế: …

Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên ….

ĐIỀU 3:

Xem Thêm : Tất tần tật về cách kiểm tra tốc độ Ping và ý nghĩa của các thông số

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng …………. số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../…….. giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Download biên bản thanh lý hợp đồng

Một số các trường hợp lập biên bản thanh lý hợp đồng cơ bản:

 • Biên bản thanh lý hợp đồng tiếng anh
 • Biên bản hợp đồng thanh lý cho thuê nhà
 • Biên bản thanh lý hợp đồng kết thúc trước thời hạn
 • Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng
 • Biên bản thanh lý hợp đồng lao động
 • Biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế
 • Biên bản thanh lý hợp đồng không thực hiện
 • Biên bản thanh lý hợp đồng vay tài chính
 • Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán
 • Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe
 • Biên bản thanh lý hợp đồng các dịch vụ

Việc ký kết các thanh lý hợp đồng là những việc quan trọng và cần thiết giữa hai bên nắm rõ để các việc thực hiện ký kết có phần quan trọng và có thể tránh được những sai sót và tranh chấp. Các vấn đề khiếu kiện và sau đối với các vấn đề mà hai bên đã đồng nhất. Thông qua thanh lý hợp đồng hai bên cần đảm bảo những yêu cầu sau:

 • Xác nhận mức độ thực hiện các công việc được thỏa thuận trong nội dung của hợp đồng hai bên.
 • Xác định nghĩa vụ của các bên sau khi đã kết thúc thanh lý hợp đồng.
 • Xác định các khoản thuộc các trách nhiệm tài sản và các hậu quả pháp lý hai bên trong quan hệ hợp đồng thanh lý trước khi hợp đồng kinh tế hết hiệu lực khi cả hai bên hoàn thành các nghĩa vụ và quyền hạn xác nhận trong biên bản thanh lý vẫn có hiệu lực pháp luật.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………o0o……..

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Căn cứ vào Hợp đồng …………. số: ……/……../……/20….ký ngày …./…../…….. giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….., chúng tôi gồm:

BÊN …..: CÔNG TY …….

Địa chỉ trụ sở chính: …

Đại diện bởi ông : …

Chức danh : Giám đốc

Số điện thoại : ……… Fax: ……….

MST : ….

Sau đây gọi tắt là Bên A

BÊN …..: CÔNG TY …….

Địa chỉ trụ sở chính: ………….

Đại diện bởi ông : ……….

Chức danh : Giám đốc

Số điện thoại : ……… Fax: ……….

MST : ………………………….

Sau đây gọi tắt là bên B.

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ……. số: ……/……../……/20…..ký ngày …./…../…….. với nội dung sau:

ĐIỀU 1: Bên B đã tiến hành …… cho Bên A theo hợp đồng ……….. nghiệp số: ……/……../……/20…. ký ngày …./…../…….

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

– Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

+ Giá trị hợp đồng trước thuế:

+ Thuế VAT:

+ Giá trị hợp đồng sau thuế:

Xem Thêm : Mẫu hợp đồng cộng tác viên freelancer mới nhất năm 2021

– Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên …..

ĐIỀU 3:

Xem Thêm : Tất tần tật về cách kiểm tra tốc độ Ping và ý nghĩa của các thông số

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng …………. số: ……/……../……/…….. ký ngày …./…../…….. giữa Công ty ………… và Công ty …….

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Giám đốc Giám đốc

Download biên bản thanh lý hợp đồng

Biên bản thanh lý hợp đồng tiếng Anh là gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng tiếng anh cũng giống như những hợp đồng thanh lý hợp đồng chung cũng là sự thỏa thuận giữa hai bên trong một giao dịch được xác lập và thay đổi để chấm dứt nhưng quyền chủ nghĩa và nhưng quan hệ cụ thể nhưng cam kết giữa hai bên làm trong một khuôn khổ pháp luật.

Thanh lý hợp đồng là gì ? Tải ngay mẫu thanh lý hợp đồng 2021 - Ảnh 2
Thanh lý hợp đồng tiếng anh

Biên bản thanh lý hợp đồng tiếng anh khác bởi ngôn ngữ sử dụng hoàn toàn bằng tiếng anh rất phong phú và để đúng và chính xác trong công việc sẽ là một điều rất khó khăn và bạn cần phải có kinh nghiệm để thực hiện công việc này.

Một biên bản thanh lý hợp đồng tiếng anh được viết dưới dạng văn bản thông dụng cần đến khi đối tác của bạn là người nước ngoài. Nhưng để soạn thảo được biên bản bạn cần có một một vốn kiến thức tiếng anh phong phú và ngôn ngữ trình độ ngoại ngữ thành thạo.

Tạo hồ sơ xin việc Chuẩn, Đẹp & Miễn phí chỉ bằng 1 Click!

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng tiếng anh:

Socialist republic of Vietnam Independence – freedom – happiness

No.: [place],[date]

LIQUIDATION AGREEMENT (Re: House lease contract)

Between

The leassor

…….., a company incorporeted in accordance with the laws of Vietnam with Certificate of Business registration…….., Registered address at ………., Legal Representativr is ……… whose position is………

Here in after refered to as “Party as”

The lessee

Mr/Ms….., a individual residing at………….. identity card No…………… Phone No: ……………………….

Pursuant to House lease Contract no. ……. (Here in after refered to as ‘Agreement”), entered into on …… at ……, the parties agree to sign Liquidation Agreement as following:

All the responsibilities and rights regarding the agreement is terminated as from the signing date according to this minutes of liquidation without any obstacles or dispute anything.

The completed obligations of parties

Party A made the payment Deposit of …. (in words:…….) VND to Party B, accounting for 100% of the total value of deposite.

Party B has completed make the payment of ……(in words:…….) VND to Party A, accounting for 36 months rent.

Micellaneous

Parties shall do all things and complete contract of this Agrement

This present contract has its legal validity from the signing date

This present contract is made into …… (in words:…….) copies in English languages of the equal validity.

THE LESSEE THE LESSOR

Download biên bản thanh lý hợp đồng tiếng anh

Mục đích của thanh lý hợp đồng

Thanh lý hợp đồng sẽ luôn đi kèm rất nhiều mục đích và để nắm rõ hơn về mục đích của việc thanh lý hợp đồng các bạn cùng tham khảo thông tin dưới đây để có thêm nhiều kiến thức:

Thanh lý hợp đồng là gì ? Tải ngay mẫu thanh lý hợp đồng 2021 - Ảnh 3
Mục đích thanh lý hợp đồng
 • Là căn cứ để giúp cho hai bên xác định được các bên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo ký kết trong hợp đồng và có trách nhiệm với những tồn đọng và hậu quả của việc làm.
 • Xác định được những nghĩ vụ và quyền hạn để thực hiện đúng thỏa thuận và chấm dứt những phần quyền và nghĩa vụ còn tồn động vẫn chưa thực hiện được với bên chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình trong hợp đồng.
 • Giải phóng các nghĩa vụ và chủ quyền mà các bên khi xảy ra tranh chấp và xảy ra với các bên trong việc kết thúc hợp đồng.
 • Xác định các điều khoản và trách nhiệm tài sản những hậu quả pháp lý hai bên trước khi thanh lý hợp đồng.

Với những chia sẻ trên đây chắc chắn sẽ là những thông tin bổ ích giúp bạn có thêm những kinh nghiệm và kỹ năng lập biên bản thanh lý hợp đồng tiếng anh.

Bạn có thể tham khảo thêm các kiến thức về Cẩm nang nghề nghiệp

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: Cẩm Nang Việc

Lời kết: Trên đây là bài viết mẫu thanh lý hợp đồng kinh tế song ngữ. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts

Cách viết thư cảm ơn sau khi phỏng vấn chuyên nghiệp

Cách viết thư cảm ơn sau khi phỏng vấn chuyên nghiệp

Sau buổi phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng, bạn đừng quên gửi thư cảm ơn nhé vì đơn thuần chỉ là trả lời email phỏng…

Cách khắc phục lỗi save trong word 2010 mà bạn nên biết

Cách khắc phục lỗi save trong word 2010 mà bạn nên biết

https://www.youtube.com/watch?v=lASide7oOQkCó thể bạn quan tâm cài win 7 không mất dữ liệu Kinh doanh vàng như thế nào cho có lãi và lợi nhuận từ việc kinh…

Hướng dẫn cách ghi nhật ký chung chi tiết

Hướng dẫn cách ghi nhật ký chung chi tiết

Các số liệu kế toán được theo dõi tại các sổ kế toán. Ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung được nhiều doanh nghiệp…

20 Mẫu đoạn văn tiếng Anh về công việc tình nguyện hay nhất năm 2022

20 Mẫu đoạn văn tiếng Anh về công việc tình nguyện hay nhất năm 2022

https://www.youtube.com/watch?v=Dh_AhY48iGECó thể bạn quan tâm Kinh doanh hộ gia đình là gì? Lưu ý cần biết khi kinh doanh hộ gia đình Tiểu sử Shark Phú –…

Mẫu lời tri ân khách hàng hay, sâu sắc và ý nghĩa nhất 2022

Mẫu lời tri ân khách hàng hay, sâu sắc và ý nghĩa nhất 2022

https://www.youtube.com/watch?v=zvkH5Z0VN6MCó thể bạn quan tâm gia sư trong tiếng anh là gì Contract liquidation minutes là gì? mẫu lập kế hoạch công việc hàm lọc dữ liệu…

6 thủ thuật excel cho dân văn phòng hữu ích, dễ thực hiện

Excel là phần mềm cực kỳ hữu ích nhất là trong công việc. Để thao tác với excel được nhanh, tiết kiệm thời gian, nâng cao năng…