mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất 2017

Cùng xem mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất 2017 trên youtube.

Mục lục bài viết

Thông thường, mẫu văn bản được pháp luật quy định thường chỉ có một mẫu và áp dụng trong nhiều trường hợp, nhiều đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, trong lĩnh vực kế toán, giấy đề nghị thanh toán được nhiều văn bản quy định và có những mẫu khác nhau. Vậy giấy đề nghị thanh toán là gì? Mẫu giấy đề nghị thanh toán được pháp luật quy định như thế nào?

Bạn đang xem: mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất 2017

Giấy đề nghị thanh toán là gì?

Giấy đề nghị thanh toán là mẫu giấy tờ dùng trong trường hợp đã chi những chưa được thanh toán hoặc chưa được tạm ứng trong việc tổng hợp các khoản chi đã chi có chứng từ kèm theo để được thanh toán.

Giấy đề nghị thanh toán được coi là hợp lệ và được duyệt chỉ khi cá nhân tự bỏ tiền của mình chi cho những công việc, hoạt động chung của tập thể mà có được sự đồng ý, chỉ đạo của cấp trên. Đối với trường hợp cá nhân tự ý chi mà không có sự cho phép của cấp trên thì coi như đề nghị thanh toán đó không hợp lệ và cá nhân đó sẽ không được thanh toán khoản tiền đã bỏ ra.

Bên cạnh đó, nếu doanh nghiệp chậm trả lương cho người lao động thì người lao động có thể sử dụng giấy đề nghị thanh toán để yêu cầu phía người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho mình.

Cá nhân muốn nhận được tiền tạm ứng hoặc thanh toán cần phải thực hiện theo trình tự như sau:

+ Nhân viên làm giấy yêu cầu thanh toán theo mẫu, điền đầy đủ nội dung, ghi lại danh sách toàn bộ các khoản đã chi và kèm theo những hóa đơn, chứng từ có liên quan. Ví dụ như: phiếu xuất hàng, phiếu giao nhận hàng, giấy biên nhận giao tiền…

+ Nộp giấy đề nghị thanh toán đã có đầy đủ thông tin cho kế toán trưởng đơn vị.

+ Kế toán trưởng sẽ nộp giấy đề nghị thanh toán lên Giám đốc/ Tổng giám đốc hoặc người có thẩm quyền duyệt chi xem xét và ký duyệt.

+ Giấy đề nghị thanh toán nếu được chấp thuận và duyệt chi, kế toán trưởng sẽ lập phiếu chi gửi kèm theo văn bản yêu cầu thanh toán cho nhân viên có yêu cầu và chuyển xuống bộ phận thủ quỹ xuất tiền.

Khi nào cần dùng giấy đề nghị thanh toán?

Trong quá trình làm việc, công tác, khi thực hiện các hoạt động nhằm mục đích chung của tập thể, phát sinh từ chi phí của cơ quan, doanh nghiệp như việc đi công tác, mua sắm văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng… mà cá nhân sử dụng tiền riêng để thực hiện hoặc chưa được tạm ứng thì sẽ thực hiện đề nghị thanh toán. Cụ thể, giấy đề nghị thanh toán sẽ được sử dụng trong các trường hợp sau:

– Người lao động đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc tạm ứng.

– Tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có).

– Làm thủ tục thanh toán, căn cứ thanh toán và ghi vào sổ kế toán.

Giấy đề nghị thanh toán có phải chứng từ không?

Trong các văn bản thuộc lĩnh vực thuế, giấy đề nghị thanh toán không nằm trong dạng chứng từ được xét duyệt chi phí hợp lý hợp lệ đối với cơ quan thuế. Tuy nhiên, đây là một trong những thủ tục để thanh toán mà chế độ kế toán hướng dẫn để áp dụng.

Nội dung cần có trong giấy đề nghị thanh toán?

Hiện nay, mẫu giấy đề nghị thanh toán không chỉ có 01 mà có một số mẫu, được quy định trong những văn bản pháp luật khác nhau. Nhưng nhìn chung, giấy đề nghị thanh toán sẽ có những nội dung chính như sau:

– Tên đơn vị, doanh nghiệp và bộ phận đề nghị thanh toán.

– Họ tên, bộ phận đang làm việc của cá nhân đề nghị thanh toán.

– Ghi rõ tổng số tiền đề nghị thanh toán bằng cả số và chữ.

– Số lượng chứng từ gốc nộp kèm và nộp hóa đơn chứng từ hoặc bản sao hóa đơn.

Cách viết giấy đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán được các văn bản do Bộ Tài Chính ban hành quy định mẫu và các cá nhân chỉ cần điền thông tin theo mẫu định sẵn. Cụ thể như sau:

– Phía bên trái của giấy đề nghị thanh toán ghi rõ họ tên, đơn vị và bộ phận

– Ghi rõ tên, chức vụ của người có thẩm quyền xét duyệt giấy đề nghị thanh toán như Giám đốc, Tổng giám đốc.

– Điền đầy đủ thông tin họ tên, chức vụ người đề nghị thanh toán.

– Ghi rõ nội dung thanh toán.

– Số tiền (bằng số và chữ) cần thanh toán.

– Phương thức thành toán: chuyển khoản hoặc tiền mặt. Nếu lựa chọn phương thức chuyển khoản phải ghi rõ thông tin tài khoản ngân hàng.

– Nguồn kinh phí: có thể là chi phí quản lý công ty, chi phí quản lý dự án…

– Số lượng chứng từ và ghi rõ từng loại hóa đơn, chứng từ.

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 200

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện chế độ kế toán theo thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

Ví dụ về mẫu giấy đề nghị thanh toán được quy định tại Phụ lục 3 như sau:

Đơn vị: Công ty ABC

Mẫu số 05 – TT

Địa chỉ:65 Cầu giây, Hà Nội (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày 10/08/2020

Kính gửi: Giám đốc công ty ABC

Xem thêm: 45 Mặt Hàng Kinh Doanh Online Tốt Nhất Năm 2021

Xem Thêm : Quy trình phỏng vấn tuyển dụng thực tế trong doanh nghiệp

Họ và tên người đề nghị thanh toán:Nguyễn Minh Lâm

Bộ phận (Hoặc địa chỉ): Kỹ thuật

Nội dung thanh toán: Thanh toán tiền mua dây điện thay thế tại công ty

Số tiền: 1.500.000 đồng(Viết bằng chữ): một triệu năm trăm nghìn đồng

(Kèm the 01 chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán Kế toán trưởng

Người duyệt

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Tải (Download) Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 200

Download Tại Đây

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư này hướng dẫn các nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách nhà nước. Thông tư 133/2016/TT-BTC áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (bao gồm cả các doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực và thành phần kinh tế.

Ví dụ về Giấy đề nghị thanh toán được quy định tại Phụ lục 3 ban hành theo thông tư này cụ thể như sau:

Đơn vị: Công ty cổ phần Bình Lam

Địa chỉ: 112 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội

Mẫu số 05 – TT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày 22/11/2020

Kính gửi: Giám đốc công ty cổ phần Bình Lam

Họ và tên người đề nghị thanh toán: Đặng Xuân Vinh

Bộ phận (Hoặc địa chỉ): Nhân sự

Nội dung thanh toán: Mua văn phòng phẩm cho công ty

Số tiền: 2.000.000 đồng(Viết bằng chữ): Hai triệu đồng

(Kèm theo 02 chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người duyệt (Ký, họ tên)

Tải (Download) Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133

Download Tại Đây

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 107

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Thông tư này áp dụng cho cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành; các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác có hoặc là không sử dụng ngân sách nhà nước.

Văn bản này hướng dẫn danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc; danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán; danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị quy định của pháp luật.

Ví dụ về Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC cụ thể như sau:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ HÀ NỘI

Mã QHNS: 1076864

Mẫu số: C42-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày 15/ 09/2020

– Họ và tên người thanh toán: Đỗ Thị Lan

– Bộ phận (hoặc địa chỉ): Hành chính tổng hợp

– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải Số tiền

A

1 I. Số tiền tạm ứng

Xem thêm: Top 5 phần mềm miễn phí biên tập ảnh nên biết

Xem Thêm : lập trình php bằng phần mềm nào

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

2. Số tạm ứng kỳ này:

– Phiếu chi số 1796 ngày 10/ 09/2020

II. Số tiền đề nghị thanh toán

1. Chứng từ: 2979 số 217 ngày 03/09/2020

III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung

0

3.000.000

3.000.000

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, họ tên) KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) KẾ TOÁN THANH TOÁN (Ký, họ tên) NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Ký, họ tên)

Tải (Download) Mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 107

Download Tại Đây

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 79

Giấy đề nghị thanh toán ban hành theo Phụ lục Thông tư 79/2019/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công. Thông tư này áp dụng cho Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định thành lập và Ban quản lý đầu tư xây dựng một dự án theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng (trừ các ban quản lý dự án là tổ chức thành viên của doanh nghiệp);

Ban quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập để quản lý các dự án đầu tư từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Trường hợp chủ đầu tư là đơn vị hành chính, sự nghiệp không thành lập ban quản lý dự án riêng, đơn vị hạch toán trên cùng hệ thống sổ kế toán của đơn vị theo hướng dẫn của Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

Ví dụ về Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo Thông tư 79/2019/TT-BTC như sau:

TRƯỜNG MẦM NON AMI

Mã QHNS: 1983564

Mẫu số: C43-BB (Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày 08/ 10/2020

– Họ tên người thanh toán: Trần Thị Lan Anh

– Bộ phận (hoặc địa chỉ): Kế toán

– Đề nghị thanh toán tạm ứng theo bảng dưới đây:

Diễn giải Số tiền A 1 I. Số tiền tạm ứng

Xem thêm: Top 5 phần mềm miễn phí biên tập ảnh nên biết

Xem Thêm : lập trình php bằng phần mềm nào

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

2. Số tạm ứng kỳ này:

– Phiếu chi số 345 ngày 01/10/2020

II. Số tiền đề nghị thanh toán

1. Chứng từ 109 số 98 ngày 07/10/2020

III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung

4.500.000

4.700.000

200.000

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, họ tên) KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) KẾ TOÁN THANH TOÁN (Ký, họ tên) NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Ký, họ tên)

Tải (Download) Mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 79

Download Tại Đây

Trên đây là nội dung bài viết mẫu giấy đề nghị thanh toán. Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Hoàng Phi.

Tham khảo: Mẫu giấy đề nghị cử đi công tác 2021

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: Cẩm Nang Việc

Lời kết: Trên đây là bài viết mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất 2017. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts

Cách viết thư cảm ơn sau khi phỏng vấn chuyên nghiệp

Cách viết thư cảm ơn sau khi phỏng vấn chuyên nghiệp

Sau buổi phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng, bạn đừng quên gửi thư cảm ơn nhé vì đơn thuần chỉ là trả lời email phỏng…

Cách khắc phục lỗi save trong word 2010 mà bạn nên biết

Cách khắc phục lỗi save trong word 2010 mà bạn nên biết

https://www.youtube.com/watch?v=lASide7oOQkCó thể bạn quan tâm những ngành nghề kinh doanh phát triển trong tương lai Hướng dẫn thực hiện phép trừ trong Excel: tất tần tật những…

Hướng dẫn cách ghi nhật ký chung chi tiết

Hướng dẫn cách ghi nhật ký chung chi tiết

Các số liệu kế toán được theo dõi tại các sổ kế toán. Ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung được nhiều doanh nghiệp…

20 Mẫu đoạn văn tiếng Anh về công việc tình nguyện hay nhất năm 2022

20 Mẫu đoạn văn tiếng Anh về công việc tình nguyện hay nhất năm 2022

https://www.youtube.com/watch?v=Dh_AhY48iGECó thể bạn quan tâm Những sự khác nhau giữa chiến lược và chiến thuật Các Khách Vãng Lai Là Gì – Quy Trình Tiếp Nhận Khách…

Mẫu lời tri ân khách hàng hay, sâu sắc và ý nghĩa nhất 2022

Mẫu lời tri ân khách hàng hay, sâu sắc và ý nghĩa nhất 2022

https://www.youtube.com/watch?v=zvkH5Z0VN6MCó thể bạn quan tâm Cách tính lương: Hướng dẫn chi tiết cho từng hình thức trả lương Tham khảo 15 mẫu email gửi cho khách hàng…

6 thủ thuật excel cho dân văn phòng hữu ích, dễ thực hiện

Excel là phần mềm cực kỳ hữu ích nhất là trong công việc. Để thao tác với excel được nhanh, tiết kiệm thời gian, nâng cao năng…