Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm

Cùng xem Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm trên youtube.

gsat test

công ty gsat test DongnaiArt

1. Hãy điền số thích hợp vào các hình tròn sao cho – Với mỗi hình tròn bất kỳ, tổng của các số trong các hình tròn được nối với nó sẽ bằng với giá trị được cho sẵn trong gợi ý. Ví dụ:Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm Hãy dựa trên gợi ý này để tìm đáp án cho câu hỏi sau:Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm 2. Tổng số tuổi của An và Tùng là 27. Tổng số tuổi của An và Trang là 38. Tổng số tuổi của Tùng và Trang là 33. Hỏi tuổi của An, Tùng và Trang lần lượt là bao nhiêu? 3. Chị gái Thư của tôi nói rằng trong 2 năm nữa tuổi của chị sẽ gấp đôi số tuổi của chị cách đây 4 năm. Hỏi chị gái Thư năm nay bao nhiêu tuổi?

4. Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm: Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm

Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm

10. Hãy điền hình còn thiếu vào chỗ trốngTổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm Đáp án là:Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm

11. Hãy chọn ra 3 trong số 4 hình bên dưới để tạo ra được một hình tròn hoàn hảo?Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm 12. Điền số còn thiếu vào dấu hỏi chấm?Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm

Xem Thêm : Hướng Dẫn Đổi Mật Khẩu Wifi Viettel

13. Chọn ra hình còn thiếu để điền vào chỗ trống?Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm Đáp án là:Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm 14. Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm

Đáp án là:Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm 17. Chữ cái nào khác các chữ còn lại: AZFNE? a. Z b. F c. N d. E 18. Tổng số hàng hóa là 90 sản phẩm. Ngày đầu tiên bán được 1/3 sản phẩm. Ngày thứ hai bán được 2/5 số sản phẩm. Hói ngày thứ hai bán được bao nhiêu sản phẩm? Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm

23. Điền số còn thiếu vào dấu hỏi chấm:Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm Hãy lựa chọn đáp án phù hợp? a. 627 d. 367 b. 981 e. 352 c. 498 24. Nếu A = 3, B = 4, C = 5, D = 6, hãy tính kết quả của phép tính sau? (? ? ?)+(? ? ?)(? ? ?)+(?−?) 25. Hãy điền hình còn thiếu vào chỗ trốngTổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm

Đáp án là:Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm 26. Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấmTổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm

27. Hãy tìm ra hình còn thiếu?Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm Đáp án là:Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm 28. Hãy điền số còn thiếu và dấu hỏi chấm?Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm

31. Nếu tuổi của An và Trang có tổng bằng 39. Tuổi của An và Tùng có tổng bằng 44 và tổng số tuổi của Trang và Tùng bằng 47. Hỏi tuổi của mỗi bạn An, Trang, Tùng là bao nhiêu? 32. Điền các số 1,2,3,4,5 vào các hình tròn bên dưới sao cho:Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm Tổng của số ở ô thứ 2, ô thứ 1 và ô nằm giữa có tổng bằng 7 Tổng của số ở ô thứ 2, ô thứ 3 và ô nằm giữa có tổng bằng 10 Tổng của số ở ô thứ 5, ô thứ 3 và ô nằm giữa có tổng bằng 15 33. Hãy điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm bên dưới?Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm 34. Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm bên dưới?Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm

Xem Thêm : Hàm DATEDIF, tính khoảng thời gian giữa 2 thời điểm trong Excel

35. Số nào có thể thay thế vào dấu hỏi chấm bên dưới? 3721 (8188) 5869 6257 (7695) 1842 4269 (?) 3114 36. Cho dãy hình bên dưới. Hỏi hình nào sẽ là hình xuất hiện tiếp theo?Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm Đáp án là:Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm 37. Nếu 384692 tương đương với 682349 Và 913746 tương đương với 716934 Hỏi 482913 sẽ tương đương với số nào? 38. Hãy điền hình còn thiếu vào chỗ trông?Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm

Đáp án là:Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm 39. Nếu 3618 được coi như là 63. 2412 được coi như là 42. 5430 được coi như là 95, thì 4842 sẽ tương đương với? Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm

Đáp án:Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm 43. Hình nào không đúng với các hình trong danh sách trênTổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm 44. Nếu hình bên dưới có thể tạo thành một chiếc hộp, thì sản phẩm hoàn chỉnh sẽ là hình nào?Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm

Đáp án là:Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm 45. Hãy điền số thích hợp vào các hình tròn sao cho – Với mỗi hình tròn bất kỳ, tổng của các số trong các hình tròn được nối với nó sẽ bằng với giá trị được cho sẵn trong gợi ý. Ví dụ:Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm Hãy dựa trên gợi ý này để tìm đáp án cho câu hỏi sau:Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm

46. Điền mảnh ghép thích hợp vào chỗ trốngTổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm Đáp án là:Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm 47. Tính độ dài của đoạn AB? (Biết rằng đây không phải là tam giác cân, đơn vị cm)Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm 48. Điền đáp án thích hợp vào dấu hỏi chấm?Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm

Đáp án là:Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm 49. Hãy điền vào dấu hỏi thứ tự hình xuất hiện thích hợp:Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm Đáp án là?Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm 50. Hãy điền các số vào ô còn trống để tổng của mỗi dòng và mỗi cột đều đúng (Tất cả các số đều phải nhỏ hơn 10)Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm

ĐÁP ÁN 1. Thứ tự từ phải sang và trên xuống dưới tương ứng với từng ô là 126345 2. An 16, Tùng 11, Trang 22 3. Chị gái Thư hiện nay 06 tuổi 4. 21, 31 (Bắt đầu bằng số 1 đầu tiên và thêm 2,3,4,5,6 Bắt đầu bằng số 1 thứ hai và thêm 2,4,6,8,10) 5. Vòng tròn đầu tiên hai số đối nhau có tổng bằng 12, tương tự với vòng tròn thứ hai là 14 và vòng tròn thứ ba là 16 Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm 6. Đáp án: Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm 7. Đáp án: E 8. Đáp án: 917 (Ta có 4+5 = 9 và 8+9=17) 9. 16 vào mỗi dòng (7×4=28 và 2×8=16) 10. Đáp án: C 11. Đáp án: Hình A,D và C 12. Đáp án: 9 (392 = 1521) 13. Đáp án: E 14. Đáp án: 2.5 (Thay đổi 6.5 mỗi lần) 15. Chủ nhật, ngày 06 tháng tám 16. Đáp án: A 17. F vì hình dạng chữ không có trục đối xứng (trục hoặc tâm) 18. Đáp án: Số SP còn sau ngày đầu tiên: 90*2/3=60 SP Số SP bán được ở ngày thứ hai: 60*2/5=24SP 19. Số sau = Số trước + 17 => x = 68 +17 = 85 20. Số sau = Số trước + 2^n => x = 29 + 2^5 = 29 + 32 = 61 21. Đáp án: Số người chỉ học trang điểm = 12 – 6 – 4 = 2 người Số người chỉ học nấu ăn = 18 – 6 – 8 = 4 người Số người chỉ học đan lát = 14 – 8 – 4 = 2 người Tổng số người chỉ học một môn = 2 + 4 + 2 = 8 người 22. 5 số nguyên tố đầu tiên là 2,3,5,7,11. Vậy tổng bằng 28 23. Đáp án: D 24. Đáp án: 3 25. Đáp án: B 26. Đáp án: 26 (7×8) – (5×6) 27. Đáp án: C 28. Đáp án: 625 29. 4.75 (-0.25, -0.5, -0.75, -1, -1.25, -1.5) 30. Đáp án: An 31. An 18, Trang 21, Tùng 26. 32. Thứ tự xuất hiện: Phương án 01: 5 2 4 1 3 Phương án 02: 3 1 4 2 5 33. 6: 16 × 6 = 96. Tương tự 35 × 2 = 70 và 29 × 3 = 87. 34. (5 + 14) × 2 = 38. (14 + 38) × 2 = 104 Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm 35. 7175: 4 + 3 = 7, 2 – 1 = 1, 6 + 1 = 7, 9 – 4 = 5. 36. Đáp án: G 37. 983421Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm 38. Đáp án: G 39. Đáp án: 87 40. Đáp án: eu 41. Đáp án: E Đáp án được viết bằng Chữ cái đầu tiên của tích hai số TXE = 2 × 8 = sixteen (S) FXT = 4 × 3 = twelve (T) or 5 × 2 = 10 (T) NXT = 9 × 2 = eighteen (E) TXT = 2 × 3 = six (S) or 3 × 2 = 6 (S) OXN = 1 × 9 = nine (N) Therefore OXE = 1 × 8 = eight (E) 42. Đáp án: C 43. Đáp án (Như hình): Vì các số đều được xoay 90o, nên đáp án cần được đặt nằm úpTổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm 44. Đáp án: A 45. Đáp án:Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm 46. Đáp án: B 47. Đáp án: 280 (220 ÷ 5.5) × 7 48. Đáp án: C 49. Đáp án: D 50. Đáp án (như hình):Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: Cẩm Nang Việc

Lời kết: Trên đây là bài viết Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts

Cách viết thư cảm ơn sau khi phỏng vấn chuyên nghiệp

Cách viết thư cảm ơn sau khi phỏng vấn chuyên nghiệp

Sau buổi phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng, bạn đừng quên gửi thư cảm ơn nhé vì đơn thuần chỉ là trả lời email phỏng…

Cách khắc phục lỗi save trong word 2010 mà bạn nên biết

Cách khắc phục lỗi save trong word 2010 mà bạn nên biết

https://www.youtube.com/watch?v=lASide7oOQkCó thể bạn quan tâm cách viết bản tự nhận xét cá nhân thuật ngữ tiếng anh xây dựng điểm mạnh điểm yếu trong cv tạo khung…

Hướng dẫn cách ghi nhật ký chung chi tiết

Hướng dẫn cách ghi nhật ký chung chi tiết

Các số liệu kế toán được theo dõi tại các sổ kế toán. Ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung được nhiều doanh nghiệp…

20 Mẫu đoạn văn tiếng Anh về công việc tình nguyện hay nhất năm 2022

20 Mẫu đoạn văn tiếng Anh về công việc tình nguyện hay nhất năm 2022

https://www.youtube.com/watch?v=Dh_AhY48iGECó thể bạn quan tâm đối thủ cạnh tranh là gì Kim ngạch xuất khẩu là gì? Những vấn đề xoay quanh kim ngạch này trợ lý…

Mẫu lời tri ân khách hàng hay, sâu sắc và ý nghĩa nhất 2022

Mẫu lời tri ân khách hàng hay, sâu sắc và ý nghĩa nhất 2022

https://www.youtube.com/watch?v=zvkH5Z0VN6MCó thể bạn quan tâm Cách phân tích đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh 6 thủ thuật excel cho dân văn phòng hữu ích, dễ thực…

6 thủ thuật excel cho dân văn phòng hữu ích, dễ thực hiện

Excel là phần mềm cực kỳ hữu ích nhất là trong công việc. Để thao tác với excel được nhanh, tiết kiệm thời gian, nâng cao năng…