Mẫu giấy giới thiệu

Mẫu giấy giới thiệu
Bạn đang xem: Mẫu giấy giới thiệu Tại DongnaiArt

Mẫu giấy giới thiệu dành cho cá nhân, công ty Tải về Bản in 80 776.085Tải về Bài viết đã được lưu

Mẫu giấy giới thiệu 2021 dành cho cá nhân, mẫu giấy giới thiệu rút tiền ngân hàng, mẫu giấy giới thiệu công ty, mẫu giấy giới thiệu công tác dành cho các tổ chức, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ giải quyết công việc khi muốn liên hệ với các cơ quan hành chính hoặc tổ chức doanh nghiệp khác.

Bạn đang xem: form giấy giới thiệu

Mẫu giấy giới thiệu mới nhất

 • 1. Giấy giới thiệu là gì?
 • 2. Vai trò của mẫu giấy giới thiệu
 • 3. Ý nghĩa của Giấy giới thiệu
 • 4. Các loại mẫu giấy giới thiệu
  • Hướng dẫn cách viết Giấy giới thiệu
 • 5. Mẫu giấy giới thiệu số 1
 • 6. Mẫu giấy giới thiệu số 2
 • 7. Mẫu giấy giới thiệu số 3
 • 8. Cách viết giấy giới thiệu

Giấy giới thiệu là biểu mẫu biểu mẫu về thủ tục hành chính do các công ty/doanh nghiệp, cơ quan phát hành để giới thiệu nhân viên, cán bộ, công nhân viên của mình đến liên hệ làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị khác, hoặc làm việc với cơ quan nhà nước nhằm thực hiện thủ tục pháp lý của tổ chức, doanh nghiệp.

1. Giấy giới thiệu là gì?

Mẫu giấy giới thiệu là một biểu mẫu hành chính thông dụng được các doanh nghiệp, tổ chức áp dụng trong trường hợp cần giới thiệu cán bộ nhân viên, sinh viên hay người có liên quan đi liên hệ công tác, tìm việc hoặc thực tập tại một đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở cụ thể khác – giúp người được giới thiệu đến thuận lợi hơn trong việc liên hệ công tác, nhanh chóng hòa nhập, nhận việc và giải quyết công việc được giao phó.

Một cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp muốn giới thiệu một cá nhân phù hợp đến làm việc hoặc liên hệ công tác tại/công ty nào đó như Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề, dạy nghề muốn giới thiệu sinh viên/ học viên phù hợp đến thực tập tại công ty, chi nhánh, văn phòng thì sẽ cần một mẫu giấy giới thiệu.

Người được giới thiệu mang theo giấy giới thiệu (theo mẫu) có xác nhận – đóng dấu của bên giới thiệu đến nơi được giới thiệu để được xem xét tiếp nhận và bố trí nhiệm vụ công việc phù hợp.

Ví dụ: Công ty A tham gia dự án xã hội học nhằm khảo sát, đánh giá chất lượng cuộc sống của người dân trước, trong và sau khi xây dựng dự án thủy điện B tại tỉnh C.

Đối tượng nghiên cứu của dự án khá rộng, có thể phải làm việc với các cơ quan quản lý cấp tỉnh, huyện hoặc người dân để khảo sát bằng các bảng hỏi hoặc phỏng vấn trực tiếp các chuyên gia về vấn đề này.

Công ty A có thể phát hành giấy giới thiệu để nhân viên liên hệ với các cơ quan chức năng hoặc làm việc trực tiếp với người dân để được sự hỗ trợ của chính quyền trong việc tiếp nhận hoặc thu thập thông tin về dự án khảo sát này.

2. Vai trò của mẫu giấy giới thiệu

Giúp doanh nghiệp xác nhận đúng người mà đơn vị mình sẽ tiếp nhận; tránh trường hợp nhầm lẫn hoặc giả mạo gây hậu quả khôn lường

Hợp thức hóa các vấn đề, thủ tục liên quan đến pháp lý, như: ký biên bản bàn giao, chứng từ, hồ sơ…

Giúp người được giới thiệu tạo được sự tin tưởng, nhận được sự hỗ trợ từ phía doanh nghiệp được giới thiệu trong suốt thời gian làm việc tại đó.

3. Ý nghĩa của Giấy giới thiệu

Giấy giới thiệu là cách thức một đơn vị/cá nhân hay tổ chức giới thiệu một cá nhân đi thực hiện công việc hay đến công tác tại một nơi nào đó thay mặt cho cá nhân/tổ chức của mình.

Trước khi giới thiệu cá nhân đến làm việc, các đơn vị, cơ quan đã phải thống nhất với nhau về công việc. Giấy giới thiệu có tác dụng đảm bảo để cá nhân có thể có các quyền lợi nhất định khi làm việc tại nơi được giới thiệu, nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình. Đồng thời, đơn vị tiếp nhận sẽ thuận tiện trong việc nhận diện người đến giải quyết công việc, tránh nhầm lẫn.

4. Các loại mẫu giấy giới thiệu

 • Mẫu giấy giới thiệu rút tiền ngân hàng
 • Giấy giới thiệu bản 2 liên
 • Cách viết giấy giới thiệu
 • Giấy giới thiệu chuyển trường
 • Giấy giới thiệu đăng ký xe máy
 • Giấy giới thiệu người vào Đảng
 • Giấy giới thiệu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng
 • Giấy giới thiệu công ty
 • Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng
 • Giấy giới thiệu đăng ký kết hôn
 • Giấy giới thiệu ngân hàng
 • Giấy giới thiệu làm hộ khẩu
 • Giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự
 • Giấy giới thiệu giám định y khoa
 • Giấy giới thiệu làm con dấu
 • Giấy giới thiệu mua hồ sơ mời thầu

Hướng dẫn cách viết Giấy giới thiệu

TÊN CƠ QUAN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …….…/GT

(2)…….., ngày …. tháng …. năm 20…

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………(3) ………………………………………

Giới thiệu ông, bà: (4) ………………………………………

Chức vụ: (5) ……………………………………………………

Được cử đến: ………………………………………………….

Về việc: (6) ………………………………………………………

Mong ………… giúp đỡ ông, bà …………………… hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Có giá trị hết ngày ……….. (Ký tên, đóng dấu)

(1) Viết tên cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu, Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) của người được giới thiệu, đây cũng chính là đơn vị ban hành văn bản này.

(2) Địa danh và ngày tháng

(3) Tên cơ quan, đơn vị đến liên hệ công việc

(4), (5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.

(6) Nội dung, mục đích liên hệ công việc

5. Mẫu giấy giới thiệu số 1

CÔNG TY …………..

Xem thêm: iCloud là gì? Cách sử dụng tài khoản iCloud (cập nhật 2017)

Số………/GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

~~~~o0o~~~~

Tp…………, ngày …… tháng …… năm 20……

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ………………………………………

Công Ty chúng tôi trân trọng giới thiệu:……………………………………………………

Ông (bà): ……………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………….

Được cử đến: ………………………………………………………………………………..

Về việc: ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

Rất mong Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà)…………………………………. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu này có giá trị đến hết ngày ……/……/20……

GIÁM ĐỐC/ THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)

Nguyễn Văn A

6. Mẫu giấy giới thiệu số 2

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: /GGT- …. (3)……… (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…GIẤY GIỚI THIỆU

……………………(2)……………………… trân trọng giới thiệu:

Ông (bà):………………………………. (5)………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………

Được cử đến: …………………………(6)………………………………………..

Về việc:………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.Giấy này có giá trị đến hết ngày……………………./.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: VT.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Xem thêm: 5 trang web tìm font chữ bằng hình ảnh, xác định phông chữ online miễn phí

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu).

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(4) Địa danh

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.

(6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu tới làm việc.

7. Mẫu giấy giới thiệu số 3

Giấy giới thiệu

Mời các bạn tham khảo bản text của Mẫu giấy giới thiệu dành cho cá nhân, công ty. Nếu bạn cần tải mẫu giới thiệu file word, có thể chọn 1 trong 2 bản tải về chúng tôi cung cấp bên trên.

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)Số: …(3)/…

Vv:……………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-

…………(4) , ngày ……..tháng ….. năm 20.…..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi:…………………………………………………….

…………………………………(2)…………………………………………………………………………….

Giới thiệu ông, bà (5): …………………….…………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………..……………………………..

Được cử đến (6): ……………………………………………………………………………………..

Về việc: …………………………………………………………………………………………………

Mong …………………………… giúp đỡ ông, bà …………………………………..….. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu có giá trị hết ngày……………………

Giám đốc/Thủ trưởng đơn vị

(Ký đóng dấu)

8. Cách viết giấy giới thiệu

Cách viết giấy giới thiệu được dùng trong các trường hợp sau: Giấy giới thiệu của trường cho bạn đi thực tập, giấy giới thiệu của công ty cho bạn đi công tác, làm việc với đối tác… Vậy cách viết giấy giấy giới thiệu như thế nào, hình thức ra sao, chúng ta cùng tìm hiểu dưới đây:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) của người được giới thiệu, đây cũng chính là đơn vị ban hành văn bản này.

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu) hoặc người giới thiệu.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(4) Địa danh.

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.

(6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Tham khảo thêm

Tham khảo: phó giám đốc kinh doanh tiếng anh

 • Hướng dẫn cách viết giấy giới thiệu Hướng dẫn cách viết giấy giới thiệu
 • Cách viết giấy ủy quyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *