mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương

Cùng xem mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương trên youtube.

mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương

Bất cứ người lao động nào khi làm việc đều sẽ có lý do đột suất mà buộc họ phải nghỉ việc ở công ty. Đối với những ngày nghỉ đột xuất này thì công ty sẽ không trả lương cho người lao động. Tuy nhiên, nếu người lao động nghỉ việc riêng mà không thông báo cho công ty, nghỉ việc quá 05 ngày liên tục mà không xin phép thì công ty có quyền ra quyết định sa thải người lao động.

Còn nếu như nghỉ việc ở công ty mà có đơn xin phép thì người lao động có thể nghỉ không giới hạn nếu như công ty cho phép. Do đó, người lao động luôn cần phải trang bị cho mình những đơn xin nghỉ việc để được đảm bảo quyền lợi khi nghỉ việc riêng đột suất. Vì vậy, nay Luật Dương Gia gửi đến bạn Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng không hưởng lương mới nhất để bạn tham khảo.

Trước khi người lao động muốn nghỉ việc riêng đột suất cần phải soạn đơn xin nghỉ việc như sau:

1. Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng không hưởng lương

Tải về Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng không hưởng lương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi : Ban Giám Đốc Công Ty

Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự

Xem thêm: Có được nghỉ về chịu tang bà ngoại khi đang đi lính nghĩa vụ

Tôi tên là:….

Chức vụ: …… Phòng/ban/bộ phận:..

Nay tôi trình đơn này kính xin BGĐ chấp thuận cho tôi được nghỉ việc riêng (nghỉ không hưởng lương) kể từ ngày … tháng … năm …đến ngày … tháng … năm …

Lý do:…..

Tôi đã bàn giao toàn bộ công việc trong cho ông/bà…..

Chức vụ:…… Phòng/ban/bộ phận:…..

Các công việc bàn giao:……..

Tôi cam đoan rằng đã bàn giao toàn bộ công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Xem thêm: Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép nghỉ việc trong thời hạn nêu trên. Tôi xin chân thành cảm ơn.

TRƯỞNG BỘ PHẬN NGƯỜI LÀM ĐƠN

Xem Thêm : Mẫu đơn xin chuyển đảng chính thức và hướng dẫn soạn thảo mới nhất

XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ

…………………………

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM ĐỐC

……………………...

2. Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-o0o——-

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Xem thêm: Viên chức có được phép xin nghỉ việc không hưởng lương có thời hạn

Kính gửi: – Ban Giám đốc Công ty

Trưởng phòng hành chính – nhân sự

Tôi tên là:…..

Chức vụ: …… Phòng/ban/bộ phận:…..

Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được nghỉ việc kể từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …

Lý do: ……

Tôi đã bàn giao toàn bộ công việc trong cho ông/bà….

Chức vụ:…. Phòng/ban/bộ phận:…

Xem thêm: Chế độ nghỉ ngơi của giáo viên

Các công việc bàn giao:………….

Tôi cam đoan rằng đã bàn giao toàn bộ công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép nghỉ việc trong thời hạn nêu trên. Tôi xin chân thành cảm ơn.

TRƯỞNG BỘ PHẬN NGƯỜI LÀM ĐƠN

Xem Thêm : Mẫu đơn xin chuyển đảng chính thức và hướng dẫn soạn thảo mới nhất

XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ

………………………………

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM ĐỐC

………………………….

Xem thêm: Quân nhân chuyên nghiệp công nhân và viên chức quốc phòng được nghỉ phép hằng năm

– Các lưu ý khi xin nghỉ việc không lương

Pháp luật có quy định về những trường hợp xin nghỉ không hưởng lương và xin nghỉ có hưởng lương như sau:

– Các trường hợp xin nghỉ việc riêng có hưởng lương:

+ Người lao động được nghỉ do kết hôn là 03 ngày;

+ Người lao động được nghỉ do con kết hôn là 01 ngày;

+ Người lao động được nghỉ do bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết là được nghỉ 03 ngày.

– Các trường hợp xin nghỉ việc riêng không hưởng lương:

+ Người lao động được nghỉ do ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết là 01 ngày;

Xem thêm: Đối tượng được thanh toán tiền nghỉ phép

+ Người lao động được nghỉ bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn là 01 ngày;

+ Ngoài ra người lao động có thể nghỉ việc không hưởng lương nhiều hơn nếu người sử dụng lao động cho phép.

Vì vậy, khi có việc riêng cần phải nghỉ, bạn phải cân nhắc chọn mẫu đơn nào xin nghỉ việc để đảm bảo tối đa về quyền lợi trong thời gian mình xin nghỉ.

Cần lưu ý rằng khi người lao động thoả thuận với người sử dụng lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày trở lên trong tháng thì bạn sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội và công ty cũng sẽ không có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội tháng đó cho bạn, cho nên tháng đó bạn đương nhiên bị coi là ngắt quãng.

Tuy nhiên, chế độ bảo hiểm xã hội được dựa trên thời gian cộng dồng đóng bảo hiểm xã hội nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các chế độ bảo hiểm xã hội mà bạn được hưởng sau này.

3. Nghỉ việc không hưởng lương

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi có việc muốn xin nghỉ việc một tuần nhưng xin giám đốc nhân sự thì không được phép nghỉ, vậy cho tôi hỏi theo quy định của pháp luật thì tôi được nghỉ bao nhiêu ngày trong một tháng, và nghỉ không hưởng lương hay được hưởng lương?

Luật sư tư vấn:

Xem thêm: Trừ tiền lương vào thời gian nghỉ tết có đúng không?

Theo Điều 116 “Bộ luật lao động năm 2019” quy định như sau:

“ 1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương”.

Như vậy, nếu lý do bạn nghỉ không thuộc những trường hợp tại Điều 116 “Bộ luật lao động năm 2019” thì việc bạn xin nghỉ phải có sự thỏa thuận với người sử dụng lao động thì bạn mới được nghỉ không hưởng lương.

Xem thêm: Trường hợp người lao động nghỉ làm được hưởng lương

4. Xin nghỉ việc bị trừ lương có đúng không?

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi đang làm cho một công ty TNHH, tháng trước tôi tự nghỉ 6 ngày làm việc vì gia đình có việc gấp cũng không xin phép công ty. Khi tôi đi làm trở lại thì nhận được thông báo của phòng nhân sự: hoặc tôi viết đơn xin thôi việc hoặc Công ty sẽ tiến hành kỷ luật sa thải tôi. Sau đó tôi đã viết đơn xin nghỉ việc, phòng nhân sự chấp thuận nhưng thông báo sẽ trừ 30 ngày lương của tôi. Xin hỏi: Việc trừ lương tôi như vậy là đúng hay sai?

Luật sư tư vấn:

Tại Điều 125 Bộ luật lao động về hình thức xử lý kỷ luật lao động

“1. Khiển trách.

2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức.

3. Sa thải”

Theo Khoản 3 Điều 126 “Bộ luật lao động 2019” thì hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:

“ Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động”

Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn đã tự ý nghỉ 6 ngày không xin phép, cũng không nêu lý do chính đáng trước công ty nên công ty có quyền tiến hành xử lý kỷ luật sa thải bạn. Tuy nhiên, nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức phạt tiền, cắt lương thay vì xử lý kỷ luật lao động

Xem Thêm : lệ phí thi chứng chỉ b anh văn

Hơn thế nữa, trường hợp nếu người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương, đồng thời nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Tuy nhiên, theo bạn cho biết, Công ty đã chấp nhận đề nghị xin nghỉ việc bao gồm cả đề nghị về thời điểm nghỉ việc của bạn. Do đó, trường hợp của bạn được coi là trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động do hai bên thỏa thuận. Công ty không thể áp dụng việc bồi thường tiền lương nêu trên đối với bạn.

5. Nghỉ việc do bố mất có được hưởng lương?

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi đang ký hợp đồng thời vụ tai công ty có thời hạn là 05 tháng, trong thời gian này gia đình tôi có việc đột xuất là bố tôi qua đời tôi có báo với công ty lý do trên, nhưng công ty báo tôi là lao động thời vụ như tôi không được hưởng nghỉ tang lễ 03 ngày có hưởng lương theo luật. Vậy xin hỏi luật sư câu trả lời của đại diện công ty với tôi như vậy có đúng luật hay không ạ. Bộ phần của tôi đã xếp cho tôi 02 ngày nghỉ để giải quyết việc gia đình. Nhưng đại diện phòng nhân sự báo tôi là phải viết đơn xin nghỉ và báo tôi nghỉ như vậy là sai luật. Xin hỏi luật sư yêu cầu của đại diện công ty như vậy đúng hay sai ạ. Xin nhận được tư vấn sớm từ luật sư. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.

“Bộ luật lao động 2019” quy định:

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Theo đó, việc người lao động tham gia lao động theo hình thức nào và loại hợp đông thì về bản chất vẫn tuân thủ theo quy định và chế độ phù hợp với luật lao động và không có sự phân biệt.

Mặt khác, Theo quy định tại “Bộ luật lao động 2019” thì:

Điều 116. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Như vậy, nếu bố bạn mất thì bạn vẫn được nghỉ 3 ngày và hưởng nguyên lương, nếu bạn nghỉ hơn thì bạn sẽ thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương. Việc công ty trả lời bạn như vậy là không phù hợp với luật và chế độ cho người lao động.

6. Nghỉ việc vẫn hưởng nguyên lương trong trường hợp con chết như thế nào?

Tóm tắt câu hỏi:

Luật sư cho em hỏi,đợt vừa rồi con em mất theo luật lao động là được nghỉ 3 ngày hưởng nguyên lương mà sao công ty em vẫn cho nghỉ hưởng lương nhưng tiền năng suất lại cắt giảm,theo em được biết bên công ty em quy định tiền lương như sau, lương khoán 2700000 đồng,lương thưởng là 1000000 đồng còn lương ăn ca là 500000 đồng,tổng lương là 4200000 đồng trừ bảo hiểm các khoản này nọ còn được 3750000 đồng thôi,vậy con em mất sẽ bị trừ 500000 đồng thì còn gì gọi là luật nữa. Xin hỏi công ty làm vậy đúng hay sai,em xin cảm ơn?

Luật sư tư vấn:

Tại Điều 116 “Bộ luật lao động 2019” có quy định nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương như sau:

“Điều 116. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.”

Theo thông tin bạn trình bày, bạn đang đi làm tại một công ty, đợt vừa rồi con của bạn mất, căn cứ theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 116 “Bộ luật lao động 2019” thì bạn sẽ được nghỉ ba ngày và hưởng nguyên lương.

Tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP có quy định tiền lương làm căn cứ để trả nghỉ việc riêng có hưởng lương như sau:

“Điều 26. Tiền lương làm căn cứ để trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương, tạm ứng tiền lương và khấu trừ tiền lương

… 2. Tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hằng năm tại Điều 111; ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc tại Điều 112; ngày nghỉ lễ, tết tại Điều 115 và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương tại Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động của tháng trước liền kề, chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ hằng năm, nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương.”

nghi-viec-van-huong-nguyen-luong-trong-truong-hop-con-chet-nhu-the-nao.

Luật sư tư vấn trường hợp nghỉ việc hưởng nguyên lương: 1900.6568

Theo thông tin bạn trình bày, công ty bạn quy định tiền lương một tháng gồm: lương khoán 2700000 đồng, lương thưởng là 1000000 đồng, lương ăn ca là 500000 đồng. Công ty bạn sử dụng hình thức trả lương khoán, do vậy việc bạn nghỉ ba ngày do con mất và bạn lại bị cắt giảm tiền năng suất là có căn cứ. Ngoài ra, tiền lương làm căn cứ để trả lương cho bạn nghỉ việc riêng ba ngày sẽ được tính bằng tiền lương ghi trong hợp đồng tháng trước liền kề chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của bên công ty, nhân với 03 (số ngày nghỉ việc riêng).

Từ những căn cứ trên thì tiền lương tháng mà bạn nghỉ việc riêng có giảm so với tháng bạn làm việc bình thường là có căn cứ. Để biết mức cắt giảm 500.000 đồng là đúng hay sai thì bạn có thể liên hệ trực tiếp và yêu cầu công ty giải thích rõ ràng về mức cắt giảm.

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: Tổng hợp

Lời kết: Trên đây là bài viết mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts

Tổng hợp những chương trình khuyến mãi siêu hấp dẫn tại Thabet

Tổng hợp những chương trình khuyến mãi siêu hấp dẫn tại Thabet

Trong thị trường cá cược trực tuyến, Thabet đã nổi tiếng với việc cung cấp những chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút người chơi….

Tìm hiểu nhà cái uy tín- Điểm cá cược uy tín hàng đầu châu Á

Tìm hiểu nhà cái uy tín- Điểm cá cược uy tín hàng đầu châu Á

Đôi nét về nhà cái uy tín Nhacaivip.vip là một nhà cái cá cược trực tuyến được biết đến rộng rãi và có tiếng tăm trong ngành…

Hướng dẫn rút tiền tài khoản 8day nhanh nhất

Hướng dẫn rút tiền tài khoản 8day nhanh nhất

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản 8day  Để đăng nhập vào tài khoản 8day, bạn có thể làm theo các bước sau:Có thể bạn quan tâm Tham…

Kubet – Trang cá cược hàng đầu Châu Á

Kubet – Trang cá cược hàng đầu Châu Á

Kubet, trước đây được biết đến với cái tên Thiên Hạ Bet, là một trong những nhà cái hàng đầu Châu Á trong lĩnh vực cá cược…

Nổ hũ là gì? Luật chơi nổ hũ cơ bản cho người mới

Nổ hũ là gì? Luật chơi nổ hũ cơ bản cho người mới

Nổ hũ là gì? Nổ hũ Mb66 là một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực cá cược và trò chơi trực tuyến Mb66. Đây là…

Hướng dẫn cách tham gia cá cược đá gà online từ A đến Z

Hướng dẫn cách tham gia cá cược đá gà online từ A đến Z

Đá gà trực tuyến đang dần trở thành một hình thức giải trí thu hút đông đảo người tham gia bởi tính tiện lợi và hấp dẫn….