Giấy thôi trả lương 2021

Giấy thôi trả lương 2021

Mẫu giấy thôi trả lương mới nhất Tải về Bản in

Giấy thôi trả lương là biểu mẫu hành chính chuẩn mà wiki.onlineaz.vn xin được giới thiệu đến các bạn tham khảo và nghiên cứu. Mẫu Giấy thôi trả lương là mẫu sử dụng cho cá nhân khi chuyển công tác sang bộ phần khác, hoặc đã nghỉ việc không làm nữa.

Bạn đang xem: giấy thôi trả lương

Mẫu giấy thôi trả lương

  • 1. Giấy thôi trả lương là gì
  • 2. Giấy thôi trả lương
  • 3. Giấy thôi trả lương đối với viên chức
  • 4. Lưu ý khi viết giấy thôi trả lương

1. Giấy thôi trả lương là gì

Mẫu giấy thôi trả lương là mẫu được lập ra khi có nhân viên chuyển công tác sang bộ phần khác, hoặc đã nghỉ việc tại cơ quan, doanh nghiệp. Mẫu nêu rõ các thông tin về họ tên, thông tin về lương và phụ cấp….

2. Giấy thôi trả lương

Mẫu Giấy Thôi Trả LươngGiấy thôi trả lương

Mẫu giấy Thôi trả lương được ban hành kèm theo Thông tư 121/2002/TT-BTC hướng dẫn kế toán đơn vị sự nghiệp có thu do Bộ Tài Chính ban hành:

TÊN ĐƠN VỊ…..

Số:…/….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày… tháng…. năm 200.…

GIẤY THÔI TRẢ LƯƠNG

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………………

Nay chuyển đến công tác tại……. theo Quyết định số…… ngày….. tháng….. năm….. của………….

Đơn vị…………………….. đã trả lương và các khoản phụ cấp đến hết ngày….. tháng….. năm….. theo chi tiết như sau:

– Mã số ngạch:………………………………………………………………………………………………………….

– Hệ số lương:………………………………………………………………………………………………………

– Phụ cấp chức vụ:……………………………………………………………………………………………….

– Phụ cấp khác (nếu có):………………………………………………………………………………………

Tổng số tiền:………………………………………………………………………………………………………………

(Viết bằng chữ:………………………………………………………………………………………………….)

Các quyền lợi khác: Bảo hiểm xã hội đã đóng hết tháng………….năm………..

Đề nghị cơ quan mới tiếp tục trả lương và nộp BHXH cho Ông/Bà……………… từ ngày….. tháng….. năm….. theo quy định hiện hành.

Thủ trưởng đơn vị

Tham khảo: cách đánh chữ ngang trong word

(Ký, họ tên, đóng dấu)

3. Giấy thôi trả lương đối với viên chức

Mời các bạn tham khảo Giấy thôi trả lương mẫu số C35-SN cụ thể dưới đây:

ĐẠI HỌC ……….

TRƯỜNG …………

Mẫu số C35-SN

(Ban hành theo TT số 121/2002/TT/BTCngày 31/12/2002 của BTC)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY THÔI TRẢ LƯƠNG

Họ và tên: ……………………….

Đơn vị: ………………………….

Nay nghỉ việc theo Quyết định số …………………………….. ngày…….của Hiệu trưởng Trường Đại học ………………..

Trường Đại học ……….đã trả lương và các khoản phụ cấp đến hết ngày……. theo chi tiết như sau:

– Học vị: ……………………

– Chức danh nghề nghiệp: ……………………

– Mã số ngạch: ……………………

– Bậc lương: ……………………

– Hệ số lương: ……………………

– Phụ cấp vượt khung: ……………………

– Phụ cấp chức vụ:……………………

– Phụ cấp thâm niên nhà giáo: ……………………

– Phụ cấp ưu đãi: ……………………

– Phụ cấp khác:……………………

Tổng số tiền:………………… đồng

Có thể bạn quan tâm: Học nội trú có tốt không? Có nên cho con học nội trú không?

(Bằng chữ: ………………………………………………..)

Các quyền lợi khác:

– Trợ cấp thôi việc theo thời gian làm việc:……..

– Số sổ BHXH: ……………………………

– Bảo hiểm xã hội: Đã đóng hết tháng…….

– Bảo hiểm y tế: Đã đóng hết tháng ……..

– Bảo hiểm thất nghiệp: Đã đóng từ……đến hết tháng…….

Đề nghị cơ quan mới tiếp tục trả lương và nộp BHXH cho Ông (bà) ………………………….. theo quy định hiện hành.

Ngày … tháng …. năm 20….

Nơi nhận:

– Ông (bà) ……………………………………..;

– ……………………………………..;

– Phòng KH-TC;

– Lưu: VT, TC-HC.

HIỆU TRƯỞNG

Mẫu giấy thôi trả lương theo TT 107 là các bạn đang muốn tìm Mẫu giấy thôi trả lương theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, tuy nhiên Mẫu giấy thôi trả lương mới nhất mới nhất hiện nay là mẫu theo Thông tư 121 đã được giới thiệu phía trên.

4. Lưu ý khi viết giấy thôi trả lương

– Viết đầy đủ thông tin họ và tên, thuộc bộ phận, chức vụ gì, nếu nhân viên nghỉ việc thì có ngày nghỉ việc cụ thể,

– Số lượng thanh toán là bao nhiêu, hoặc đã thanh toán hết vào ngày nào

– Nếu chuyển sang chi nhánh khác thì viết rõ thông tin chi nhánh đó

– Cùng với giấy thôi trả lương là việc chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên đó, việc chấm dứt hợp đồng lao động phải có xác nhận đã thực hiện các điều khoản theo quy định của công ty.

– Thời gian phải viết sớm nhất có thể, để 2 bên kịp thời sử lý, không ảnh hương tới bên còn lại

– Giấy thôi trả lương cần có chữ ký ban quản lý và giám đốc

Trên đây là Giấy thôi trả lương mới nhất năm 2021 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết dành cho các cơ quan, doanh nghiệp khi có nhân viên chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thuyên chuyển sang bộ phận khác.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Có thể bạn quan tâm: cách xóa section trong word 2010

  • Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ / thu hồi nợ
  • Mẫu hợp đồng lao động
  • Biên bản thanh lý hợp đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *