Tổng hợp những mẫu đơn xin đi học thông dụng nhất

Cùng xem Tổng hợp những mẫu đơn xin đi học thông dụng nhất trên youtube.

mau don xin di hoc

Bạn đang tìm hiểu về đơn xin đi học, với mục đích nâng cao trình độ là nhu cầu thiết yếu để người lao động cải thiện hiệu quả công việc cũng như thu nhập. Người lao động có thể làm đơn xin đi học tùy vào mục đích, ngành nghề của mình mà sẽ có những mẫu đơn xin việc khác nhau.

Mẫu đơn xin đi học hay dùng nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———-***———-

ĐƠN XIN ĐI HỌC

Kính gửi:

– Ban Giám đốc Công ty …………………………

– Phòng Nhân sự …………………………………..

– Phòng ………………………………………………..

Tôi tên là:………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………………….

Địa chỉ nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………

Thời gian công tác:………………………………………………………………………….

Chuyên ngành:………………………………………………………………………………..

Loại hợp đồng:………………………………………………………………………………..

Tôi nhận thấy việc nâng cao trình độ là phù hợp với công việc đang phụ trách với đúng với chuyên môn được phân công của Công ty. Chính vì vậy, nay tôi làm đơn xin đi học này kính mong Ban Giám đốc và các cơ quan liên quan xem xét, tạo điều kiện, hỗ trợ một phần kinh phí cho tôi được theo học như nguyện vọng của bản thân.

Thông tin khái quát về chương trình học như sau:

Nơi học:……………………………………………………………………………………….

Thời gian: ……………………………………………………………………………………

Hình thức :…………………………………………………………………………………..

Bậc đào tạo: …………………………………………………………………………………

Ngành học: ………………………………………………………………………………….

Kinh phí học tập: ………………………………………………………………………….

Nếu được cho phép đi học, tôi xin cam kết:

Chấp hành nghiêm túc nội quy và quy định học tập tại cơ sở đào tạo, phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập, nghiên cứu;

Cố gắng sắp xếp thời gian để trong thời gian học tập vẫn đảm bảo hoàn thành công việc đã giao

Phấn đấu hoàn thành khóa học theo đúng tiến độ;

Nếu tự ý bỏ học không có lý do chính đáng thì phải bồi hoàn các khoản kinh phí được hưởng Công ty hỗ trợ (nếu có);

Nếu tự ý bỏ việc hay chuyển nơi làm việc khi chưa đủ thời gian phục vụ sau khi hoàn thành khóa học thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

………, ngày …… tháng …… năm….

Giám đốc (Duyệt)

Phòng Nhân sự (Xác nhận)

Người quản lý (Nêu ý kiến, ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin đi học nâng cao trình độ chuyên môn tự nguyện

Xem Thêm : Trắc đạc công trình và công trình xây dựng đo đạc là gì

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỰ NGUYỆN ĐI HỌC NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường …………………………………………………………

Công đoàn Trường …………………………………………………………………………

Phòng Giáo dục và Đào tạo ………………………………………………………………

Tên tôi là: ……………………….. Giới tính: ……………. Dân tộc: ………………….

Sinh ngày: …../…../……….

Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………….

Tôi đã tham gia công tác trong ngành giáo dục tại …………………………………….. được ….. năm thuộc diện lao động tuyển dụng. Quá trình công tác bản thân tôi luôn chấp hành đúng theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nay tôi có nguyện vọng được tự liên hệ đi học nâng cao trình độ chuyên môn lên trình độ …………… tại ………………………………

Thời gian học từ ngày ….. tháng ….. năm ………. đến hết tháng ….. năm ……….

Nếu được cơ quan cho phép đi học tôi xin cam kết:

1/ Bản thân tự túc tất cả mọi chế độ trong thời gian đi học tại trường.

2/ Chỉ tham gia trong thời gian nghỉ hè (tháng 6, 7, 8 hàng năm), nếu phải học trong thời gian năm học. Tôi nhờ nhà trường, công Đoàn trường bố trí người làm giúp công việc của mình và tôi chịu trách nhiệm về chế độ cho người làm thay.

3/ Tôi cam kết trong quá trình học tập bồi dưỡng vẫn hoàn thành nhiệm vụ do nhà trường phân công và cam kết hoàn thành về chất lượng môn dạy được giao trong năm học.

4/ Quá trình học tập tôi hứa sẽ thực hiện đúng nội quy nhà trường, đồng thời tích cực học tập để sau khi học xong bản thân thực sự nâng cao được trình độ chuyên môn.

Kính mong Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban giám hiệu, Công đoàn nhà trường tạo điều kiện cho tôi được đi học theo đơn xin đi học này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

….Ngày…tháng…năm….

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Ý kiến của nhà trường

(Ký, đóng dấu)

Ý kiến Công đoàn nhà trường

(Ký, đóng dấu)

Ý kiến Phòng Giáo dục và Đào tạo

(Ký, đóng dấu)

Đơn xin đi học hay dùng

Mẫu đơn xin đi học trong nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———-***———-

ĐƠN XIN ĐI HỌC ………..

Kính gửi:

– Ban Giám hiệu;

– Phòng Quản trị Nhân sự;

– Đơn vị đang công tác…….

Tôi tên:…………………….. sinh ngày:………………………………………………….

Quê quán:……………………………………………………………………………………

Chuyên ngành:……………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:……………………………………Trường………………………………

Chức danh/Chức vụ:………………………………………………………………………..

Xem Thêm : Trang bóng đá trực tiếp xoilac TV – Nơi trải nghiệm bóng đá full HD

Thời gian công tác:…………………………………………………………………………

Căn cứ Giấy báo nhập học/trúng tuyển số……….ngày……/………/……của ……..

Nhằm nâng cao kiến thức…………………………………………………………………

Nay tôi kính đơn xin đi học đến Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự và Đơn vị đang công tác….. xem xét, tạo điều kiện cho tôi được tham gia học tập theo như nguyện vọng của bản thân. Thông tin khái quát về chương trình học như sau:

Nơi học: ……………………………………………………………………………………………………..

Thời gian: ……………………………………………………………………………………………………

Hình thức:

…………………………………………………………… (tập trung hay không tập trung)

Bậc đào tạo: ………………………………………………………………………………………………..

Ngành học: ………………………………………………………………………………………………….

Kinh phí học tập:…………………………………. (Ngân sách Nhà nước hay tự túc)

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự, và đơn vị đang công tác….. Tôi cam kết sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và công vụ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 3 lần thời gian đào tạo.

Xin chân thành cảm ơn!

…………, ngày……….tháng……..năm……..

HIỆU TRƯỞNG

P. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

(ĐƠN VỊ )

KÍNH ĐƠN

XEM THÊM: Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng mới nhất dành cho đảng viên

Mẫu đơn xin đi học hệ tại chức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do -Hạnh phúc ——-o0o———

ĐƠN XIN ĐI HỌC

Kính gửi: …………………………………………………………………………………

Phòng ………………………………………………………………………………………….

Thường trực ………………………………………………………………………………….

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………

Theo nhu cầu thực tế công việc hiện nay, nhằm nâng cao trình để phục vụ công việc của bản thân. Tôi đã tham gia thi tuyển vào Trường………………………… và đã trúng tuyển.

Vậy tôi viết đơn xin đi học kính xin…………………………… tạo điều kiện cho tôi được đi học.

Thời gian học: 2 ngày nghỉ thứ 7, Chủ nhật hàng tuần.

Tôi xin hứa trong và sau thời gian học sẽ công tác, thực hiện đầy đủ các nội quy, quy định của cơ quan.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

.., ngày…….Tháng…… Năm ….

Xác nhận của thủ trưởng Người làm đơnđơn vị công tác

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Tóm lại vấn đề “Đơn xin đi học”

Một lá đơn xin đi học không chỉ mang tính chất thông báo mà còn giúp người làm đơn được tạo điều kiện cũng như hưởng các khoản hỗ trợ hợp lý từ doanh nghiệp hay nơi đang công tác.

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: Tổng hợp

Lời kết: Trên đây là bài viết Tổng hợp những mẫu đơn xin đi học thông dụng nhất. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts

Giới thiệu Xôi Lạc TV kênh xem bóng trực tuyến hiện nay

Giới thiệu Xôi Lạc TV kênh xem bóng trực tuyến hiện nay

Xôi Lạc TV kênh xem bóng trực tuyến là một cái tên đã vô cùng quen thuộc đối với những người xem thường xuyên cập nhật kết…

Xoilac – Trang web bóng đá đáng tin tưởng của người dùng hiện nay

Xoilac – Trang web bóng đá đáng tin tưởng của người dùng hiện nay

Hiện nay thể thao bóng đá đang ngày càng đến gần hơn với mọi người. Vì vậy mà nhu cầu xem bóng đá trực tiếp rất cao,…

Một số câu hỏi thường gặp tại trang web bóng đá trực tiếp xoilac TV

Một số câu hỏi thường gặp tại trang web bóng đá trực tiếp xoilac TV

Hiện nay mạng internet đã càng ngày càng phổ biến hơn, cho nên các trang web bóng đá cũng xuất hiện nhiều hơn. Tuy nhiên, một trong…

HLV Jose Mourinho dự đoán đội tuyển sẽ vô địch Champions League

HLV Jose Mourinho dự đoán đội tuyển sẽ vô địch Champions League

Champions League là giải đấu được nhiều anh em theo dõi trực tiếp tại xoilac tv trực tiếp bóng đá. HLV Jose Mourinho đã có những đánh…

Khái niệm và hướng dẫn cách soi kèo bóng đá chuẩn nhất

Khái niệm và hướng dẫn cách soi kèo bóng đá chuẩn nhất

Soi kèo bóng đá là một thuật ngữ được dùng phổ biến trong bóng đá cá cược trực tuyến hiện nay. Như đã biết thì bóng đá…

Xôi Lạc Tivi – Thiên đường bóng đá mãn nhãn cho các tín đồ bóng đá 

Xôi Lạc Tivi – Thiên đường bóng đá mãn nhãn cho các tín đồ bóng đá 

Xôi Lạc Tivi – bóng đá trực tuyến xoilac là Thiên đường bóng đá mãn nhãn cho các tín đồ bóng đá. Đây không chỉ là nơi…