Mẫu Biên bản nghiệm thu công trình MỚI NHẤT 2021!

Cùng xem Mẫu Biên bản nghiệm thu công trình MỚI NHẤT 2021! trên youtube.

Mục lục ẩn BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG Bài viết liên quan:

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình

Bạn đang xem: mẫu nghiệm thu công trình

Tải về máy (file Doc)

>> Xem thêm: Những điều bạn cần biết về Thi chứng chỉ hành nghề xây dựng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

……….. , ngày ……. tháng …… năm ……….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐỂ BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Tên công trình:………………………………………………………………………………………..

Địa điểm xây dựng:………………………………………………………………………………….

Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Chủ đầu tư (chủ cơ sở sản xuất):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: ………………………………………….

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị tư vấn giám sát (nếu có):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị cung ứng, chuyển giao, lắp đặt công nghệ:

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị thi công xây dựng (nếu có):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: ………………………………………….

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:…………..giờ, ngày ………tháng ………. năm …………………………………………

Kết thúc:…………..giờ, ngày ………tháng ………. năm ……………………………………….

Tại:……………………………………………………………………………………………………………

Đánh giá công trình xây dựng đã thực hiện:

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Các tài liệu gồm có:

 • Hồ sơ công nghệ, thiết kế thi công lắp đặt thiết bị;
 • Bản vẽ hoàn công công trình;
 • Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;
 • Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
 • Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;
 • Nhật ký thi công;
 • Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng;
 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng;
 • Biên bản nghiệm thu chạy thử liên động không tải;

b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật): [ Nêu rõ chất lượng của từng hạng mục (lò gạch) theo tiêu chuẩn xây dựng, đánh giá mức độ đảm bảo an toàn khi vận hành sản xuất…]

Tham khảo: Ngắt kết nối để kết nối sẽ là xu hướng giải trí của tương lai

Xem Thêm : Danh sách mẫu CV xin việc hay nhất cho bạn

………………………………………………………………………………………………………………….

Tham khảo: Ngắt kết nối để kết nối sẽ là xu hướng giải trí của tương lai

Xem Thêm : Danh sách mẫu CV xin việc hay nhất cho bạn

………………………………………………………………………………………………………………….

Tham khảo: Ngắt kết nối để kết nối sẽ là xu hướng giải trí của tương lai

Xem Thêm : Danh sách mẫu CV xin việc hay nhất cho bạn

………………………………………………………………………………………………………………….

c) Các ý kiến khác: [Nêu các vấn đề cần lưu ý hoặc các tồn tại cần khắc phục khi vận hành sản xuất, thời gian bảo hành, bảo trì…]

Tham khảo: Ngắt kết nối để kết nối sẽ là xu hướng giải trí của tương lai

Xem Thêm : Danh sách mẫu CV xin việc hay nhất cho bạn

………………………………………………………………………………………………………………….

Tham khảo: Ngắt kết nối để kết nối sẽ là xu hướng giải trí của tương lai

Xem Thêm : Danh sách mẫu CV xin việc hay nhất cho bạn

………………………………………………………………………………………………………………….

Tham khảo: Ngắt kết nối để kết nối sẽ là xu hướng giải trí của tương lai

Xem Thêm : Danh sách mẫu CV xin việc hay nhất cho bạn

………………………………………………………………………………………………………………….

Kết luận: [ Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có]

Tham khảo: Ngắt kết nối để kết nối sẽ là xu hướng giải trí của tương lai

Xem Thêm : Danh sách mẫu CV xin việc hay nhất cho bạn

………………………………………………………………………………………………………………….

Tham khảo: Ngắt kết nối để kết nối sẽ là xu hướng giải trí của tương lai

Xem Thêm : Danh sách mẫu CV xin việc hay nhất cho bạn

………………………………………………………………………………………………………………….

Tham khảo: Ngắt kết nối để kết nối sẽ là xu hướng giải trí của tương lai

Xem Thêm : Danh sách mẫu CV xin việc hay nhất cho bạn

………………………………………………………………………………………………………………….

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG ỨNG, CHUYỂN GIAO, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Hồ sơ nghiệm thu gồm:

– Biên bản nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình và các phụ lục kèm theo biên bản này, nếu có;

– Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

Mua giày bảo hộ công trường chống đinh

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO Biên bản kiểm nghiệm và bàn giao sản phẩm dịch vụ

Tải về máy (file Docx)

CÔNG TY

ISO 9001:2000

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Sản phẩm/Dịch vụ:

Thuộc hợp đồng/Đơn hàng số:

Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao:

Thời gian: Ngày ……. tháng …….. năm 200……

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:

 1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: Chức vụ:
 2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, ban giao, gồm:

Ông (bà): Chức vụ:

Ông (bà): Chức vụ:

Ông (bà): Chức vụ:

 1. Đại diện bên cung ứng:

Ông (bà): Chức vụ:

 1. Đại diện bên sử dụng / kho: ……………………………………………………………………

Ông (bà): Chức vụ:

 1. Kết quả kiểm tra:

Số TT MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu của HĐ/Đơn hàng

Kết quả kiểm tra

Kết luận của Ban kiểm nghiệm:

TRƯỞNG BAN CÁC THÀNH VIÊN BÊN CUNG ỨNG BÊN SỬ DỤNG/KHO

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Mua giày bảo hộ công trường giá tốt. Tại đây!

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

Tải về máy (file Docx)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

– Căn cứ Hợp đồng kinh tế về việc cung cấp thiết bị số [……] ký giữa Công ty Cổ phần [……..] và Công ty [……..] ngày …/…/…( sau đây gọi là“Hợp đồng số [……]”);

– Căn cứ kết quả thực hiện của Công ty [……..].

Có thể bạn quan tâm: chứng chỉ tiếng anh loại nào cao nhất

Xem Thêm : 16 Địa Điểm Chụp Ảnh Đẹp Ở Hải Phòng Bạn Nhất Định Phải Ghé Thăm

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, chúng tôi gồm:

BÊN CUNG CẤP – BÊN BÁN (BÊN A): CÔNG TY …………………………………

Địa chỉ : ………………………………………………………………

Điện thoại : …………… Fax: …………

Số ĐKD : ……………… Cấp ngày: …/…/… tại: ………

Mã số thuế : ……………………

Số Tài khoản: ……………………… tại Ngân hàng ……………………. – chi nhánh: ……………….

Đại diện : …………………… Chức vụ: …………………………

(Sau đây gọi là “Bên A”)

BÊN NHẬN CUNG CẤP – BÊN MUA (BÊN B): CÔNG TY …………………………

Địa chỉ : ………………………………………………………………

Điện thoại : …………… Fax: …………

Số ĐKD : ……………… Cấp ngày: …/…/… tại: ………

Mã số thuế : ……………………

Số Tài khoản: ……………………… tại Ngân hàng ……………………. – chi nhánh: ……………….

Đại diện : …………………… Chức vụ: …………………………

(Sau đây gọi là “Bên B”)

Hai bên cùng thống nhất lập Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng (sau đây gọi tắt là “Biên bản“) đối với Hợp đồng số [……] với những điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên A cung cấp cho cho bên B các thiết bị sau :

STT Tên Hàng Đặc Tính kỹ thuật SL Thành Tiền 01 02 03 . Tổng

ĐIỀU 2: THỰC HIỆN

Căn cứ nội dung của hợp đồng số [……], bên A đã hoàn tất các việc giao hàng, kiểm tra, số lượng, đặc tính kỹ thuật, tất cả đều hợp theo chuẩn. Kết quả cho thấy đáp ứng đúng và đầy đủ theo nội dung của hợp đồng số [……].

Bên A đã bàn giao và Bên B đã nhận bàn giao tất các các hồ sơ, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật đối với tất cả các thiết bị nêu tại Điều 1 của Biên bản này.

ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

3.1. Giá trị hợp đồng

Giá trị hợp đồng: 3.000.000.000 VNĐ (ba tỷ đồng chẵn), đã bao gồm Thuế Giá trị gia tăng và tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến việc vận chuyển, bốc xếp,…

3.2. Nghĩa vụ thanh toán:

Bên B đã tạm ứng cho bên A: 1.000.000.000 VND( Một tỷ đồng chẵn).

Số tiền còn lại bên B phải thanh toán cho bên A: 2.000.000.000 VND( Hai tỷ đồng chẵn).

ĐIỀU 4: KẾT LUẬN:

 1. Hai bên thống nhất nghiệm thu hợp đồng số [……]
 2. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng này là căn cứ để kết thúc hợp đồng số [……]
 3. Bên B thanh toán toàn bộ số tiền còn lại 2.000.000.000 VND ( Hai tỷ đồng chẵn) cho Bên A ngay sau khi nhận được hoá đơn thuế Gía trị gia tăng theo đúng hợp đồng giữa hai bên.
 4. Bên A có nghĩa vụ bảo hành thiết bị trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày ký kết Biên bản này.
 5. Bên B có trách nhiệm bảo quản, sử dụng thiết bị theo như đúng hướng đã và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm hư hỏng do lỗi của Bên A gây ra trong qua trình sử dụng.
 6. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như sau.

Đại diện bên AGiám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

NGUYỄN VĂN A

Đại diện bên BGiám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

NGUYỄN VĂN B

Bảo hộ toàn diện gợi ý Giày bảo hộ Safety Jogger BESTRUNGiày bảo hộ Safety Jogger BESTRUN ★★★★★ 450,000₫ Giày bảo hộ Safety Jogger RAPTORGiày bảo hộ Safety Jogger RAPTOR ★★★★★ 1,188,000₫ Găng tay chống cắt cấp 5 Safety Jogger ShieldGăng tay chống cắt cấp 5 Safety Jogger Shield ★★★★★ 92,000₫ Nón bảo hộ Thùy Dương N30 (có nút vặn)Nón bảo hộ Thùy Dương N30 (có nút vặn) ★★★★★ 58,000₫ Băng thun bó ống quần (bo chân)Băng thun bó ống quần (bo chân) ★★★★★ 12,000₫ 15,000₫ Kính bảo hộ Kings KY 2224Kính bảo hộ Kings KY 2224 ★★★★★ 65,000₫

Nâng cao:

Hướng dẫn chạy biên bản nghiệm thu hàng loạt

>> Xem thêm: Những điều bạn cần biết về Bảo hiểm tai nạn lao động

Bài viết liên quan:

Tầm quan trọng của việc sử dụng găng tay chống chịu nhiệtTầm quan trọng của việc sử dụng găng tay chống chịu nhiệt Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở 2021 Chọn lọc 150+ mẫu nhà cấp 4 đẹp giá rẻ HOT nhất 2021 Chuyện nghề: Kỹ sư xây dựng

Có thể bạn quan tâm: chứng chỉ hành nghề chăm sóc da

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: Tổng hợp

Lời kết: Trên đây là bài viết Mẫu Biên bản nghiệm thu công trình MỚI NHẤT 2021!. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts

Giới thiệu Xôi Lạc TV kênh xem bóng trực tuyến hiện nay

Giới thiệu Xôi Lạc TV kênh xem bóng trực tuyến hiện nay

Xôi Lạc TV kênh xem bóng trực tuyến là một cái tên đã vô cùng quen thuộc đối với những người xem thường xuyên cập nhật kết…

Xoilac – Trang web bóng đá đáng tin tưởng của người dùng hiện nay

Xoilac – Trang web bóng đá đáng tin tưởng của người dùng hiện nay

Hiện nay thể thao bóng đá đang ngày càng đến gần hơn với mọi người. Vì vậy mà nhu cầu xem bóng đá trực tiếp rất cao,…

Một số câu hỏi thường gặp tại trang web bóng đá trực tiếp xoilac TV

Một số câu hỏi thường gặp tại trang web bóng đá trực tiếp xoilac TV

Hiện nay mạng internet đã càng ngày càng phổ biến hơn, cho nên các trang web bóng đá cũng xuất hiện nhiều hơn. Tuy nhiên, một trong…

HLV Jose Mourinho dự đoán đội tuyển sẽ vô địch Champions League

HLV Jose Mourinho dự đoán đội tuyển sẽ vô địch Champions League

Champions League là giải đấu được nhiều anh em theo dõi trực tiếp tại xoilac tv trực tiếp bóng đá. HLV Jose Mourinho đã có những đánh…

Khái niệm và hướng dẫn cách soi kèo bóng đá chuẩn nhất

Khái niệm và hướng dẫn cách soi kèo bóng đá chuẩn nhất

Soi kèo bóng đá là một thuật ngữ được dùng phổ biến trong bóng đá cá cược trực tuyến hiện nay. Như đã biết thì bóng đá…

Xôi Lạc Tivi – Thiên đường bóng đá mãn nhãn cho các tín đồ bóng đá 

Xôi Lạc Tivi – Thiên đường bóng đá mãn nhãn cho các tín đồ bóng đá 

Xôi Lạc Tivi – bóng đá trực tuyến xoilac là Thiên đường bóng đá mãn nhãn cho các tín đồ bóng đá. Đây không chỉ là nơi…