hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Cùng xem hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng trên youtube.

Chứng chỉ hành nghề xây dựng là một loại văn bản để xác định năng lực, trình độ hành nghề xây dựng của một cá nhân. Do đó, đây là một chứng c

Hướng dẫn hồ sơ chứng chỉ hành nghề xây dựng
Hướng dẫn hồ sơ chứng chỉ hành nghề xây dựng

hỉ vô cùng quan trọng đối với những người hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nói chung và những người có mong muốn được cấp chứng chỉ hành nghề nói riêng. Trong bài viết này, Legalzone sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu quy định của pháp luật về hướng dẫn hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đối với cá nhân.

Bạn đang xem: hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Cơ sở pháp lý về hướng dẫn hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng :

 • Luật xây dựng năm 2014;
 • Luật sửa đổi, bổ sung mọt số điều của luật xây dựng năm 2020;
 • Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 • Nghị định 100/2018/NĐ-CP;
 • Thông tư số 172/2016/TT-BTCngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

Chứng chỉ hành nghề xây dựng là gì?

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là văn bản xác nhận năng lực hành nghề, do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về lĩnh vực hành nghề.

Thời hạn của chứng chỉ hành nghề xây dựng:

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có hiệu lực tối đa 05 năm.

Riêng đối với chứng chỉ hành nghề của cá nhân nước ngoài, hiệu lực được xác định theo thời hạn được ghi trong giấy phép lao động hoặc thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng không quá 05 năm.

Các loại chứng chỉ hành nghề xây dựng:

 • Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình.
 • Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng.
 • Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình: Thiết kế kiến trức công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp; thiết kế cơ – điện công trình; thiết kế cấp – thoát nước công trình;
 • Thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
 • Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng: Giám sát công tác xây dựng; giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.
 • Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng: Xác định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro và đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án; Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;
 • Đo bóc khối lượng; Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng; Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;
 • Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
 • Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án.

Phân hạng đối với chứng chỉ hành nghề xây dựng:

 • Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;
 • Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;
 • Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

Điều kiện chung đối với hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
 • Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Hướng dẫn hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng:

Trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, nâng hạng chứng chỉ hành nghề thành phần hồ sơ bao gồm:

Hồ sơ hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng gồm:
 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định số 100/2018/NĐ-CP kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;
 • Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với loại, hạng chứng chỉ đề nghị cấp.
Ngoài ra:

Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;

 • Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị nâng hạng chứng chỉ hành nghề.
 • Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai.
 • Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân hành nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai.
 • Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài.
 • Kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
Lưu ý:

Các Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp, Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp, quyết định phân công công việc hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành

và Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.

>>>Tham khảo bài viết: chứng chỉ hành nghề xây dựng

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

………., ngày…..tháng…..năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊCẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền)

 1. Họ và tên:………………………………………………………………………….
 2. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………….
 3. Quốc tịch: ………………………………………………………………………..
 4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/CCCD: ……..ngày cấp:……….. nơi cấp……
 5. Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………..
 6. Số điện thoại: …………………..Địa chỉ Email: ……………………………
 7. Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………..
 8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, hệ đào tạo):……………………………..
 9. Thời gian kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hànhnghề: ……………….năm.
 10. Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):

Tham khảo: Chứng chỉ tiếng Anh B1 là gì? Thi bằng B1 ở đâu dễ đỗ?

Xem Thêm : PicsArt – ứng dụng chèn ảnh vào ảnh cực ảo diệu, dùng ngay thôi!

Số Chứng chỉ: …………..ngày cấp ………….nơi cấp: ……………………………..

Lĩnh vực hoạt động xây dựng: ………………………………………………………………

 1. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng1:

STT

Thời gian công tác(Từ tháng, năm đến tháng, năm)

Đơn vị công tác/ Hoạt động độc lập(Ghi rõ tên đơn vị, số điện thoại liên hệ)

Kê khai kinh nghiệm thực hiện công việc tiêu biểu

Ghi chú

1

1. Tên Dự án/công trình:……………….

Nhóm dự án/Cấp công trình:…………..

Loại công trình :…………………………

Chức danh/Nội dung công việc thực hiện:……..

2…………

2

….

Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với nội dung như sau:

Tham khảo: cách chỉnh màn hình sáng tối trong win 7

Xem Thêm : Phong cách học tiếng Việt hiện đại (Nguyễn Thế Truyền) – NGUYỄN THẾ TRUYỀN ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG PHONG – StuDocu

Lĩnh vực hành nghề: …………………….Hạng: ………………………………………..

□ Cấp lần đầu, nâng hạng

□ Cấp lại

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: ……………………………………………………………….

□ Điều chỉnh, bổ sung

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN(Ký và ghi rõ họ, tên)

______________

1 Không yêu cầu kê khai trong trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn sử sụng/hư hỏng/bị mất.

Trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề, thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định 100/2018/NĐ-CP kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;
 • Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề đã được cấp, trường hợp bị mất chứng chỉ hành nghề thì phải có cam kết của người đề nghị cấp lại.

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

 • Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng I.
 • Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III.
 • Tổ chức xã hội – nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật được cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên, thành viên của mình.

Trình tự, thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng:

Bước 1:

Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III theo quy định qua mạng, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề.

Bước 2:

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và cấp biên nhận cho người nộp.

Bước 3:

Giải quyết hồ sơ

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong thời hạn 20 ngày đối với trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, xét nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề; 10 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề.

Trường hợp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

Bước 4:

Cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề.

Trên đây là nội dung tư vấn về hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng. Hãy liên hệ với Legalzone để được tư vấn và hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm: ngành môi trường thi khối nào

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: Tổng hợp

Lời kết: Trên đây là bài viết hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts

Giới thiệu Xôi Lạc TV kênh xem bóng trực tuyến hiện nay

Giới thiệu Xôi Lạc TV kênh xem bóng trực tuyến hiện nay

Xôi Lạc TV kênh xem bóng trực tuyến là một cái tên đã vô cùng quen thuộc đối với những người xem thường xuyên cập nhật kết…

Xoilac – Trang web bóng đá đáng tin tưởng của người dùng hiện nay

Xoilac – Trang web bóng đá đáng tin tưởng của người dùng hiện nay

Hiện nay thể thao bóng đá đang ngày càng đến gần hơn với mọi người. Vì vậy mà nhu cầu xem bóng đá trực tiếp rất cao,…

Một số câu hỏi thường gặp tại trang web bóng đá trực tiếp xoilac TV

Một số câu hỏi thường gặp tại trang web bóng đá trực tiếp xoilac TV

Hiện nay mạng internet đã càng ngày càng phổ biến hơn, cho nên các trang web bóng đá cũng xuất hiện nhiều hơn. Tuy nhiên, một trong…

HLV Jose Mourinho dự đoán đội tuyển sẽ vô địch Champions League

HLV Jose Mourinho dự đoán đội tuyển sẽ vô địch Champions League

Champions League là giải đấu được nhiều anh em theo dõi trực tiếp tại xoilac tv trực tiếp bóng đá. HLV Jose Mourinho đã có những đánh…

Khái niệm và hướng dẫn cách soi kèo bóng đá chuẩn nhất

Khái niệm và hướng dẫn cách soi kèo bóng đá chuẩn nhất

Soi kèo bóng đá là một thuật ngữ được dùng phổ biến trong bóng đá cá cược trực tuyến hiện nay. Như đã biết thì bóng đá…

Xôi Lạc Tivi – Thiên đường bóng đá mãn nhãn cho các tín đồ bóng đá 

Xôi Lạc Tivi – Thiên đường bóng đá mãn nhãn cho các tín đồ bóng đá 

Xôi Lạc Tivi – bóng đá trực tuyến xoilac là Thiên đường bóng đá mãn nhãn cho các tín đồ bóng đá. Đây không chỉ là nơi…