Mẫu giấy cho vay tiền cá nhân viết tay (không thế chấp) mới nhất 2022

Cùng xem Mẫu giấy cho vay tiền cá nhân viết tay (không thế chấp) mới nhất 2022 trên youtube.

Giay cho vay tien

Mẫu giấy cho vay, giấy cho vay viết tay, giấy vay tiền cá nhân là những loại mẫu hợp đồng mà người cho vay và người đi vay cần phải ký kết để bảo vệ quyền lợi của mình. Dưới đây luật duong gia cung cấp cho bạn những mẫu đơn xin vay vốn mới nhất, cách viết hồ sơ vay vốn ràng buộc về mặt pháp lý và các dịch vụ pháp lý mà chúng tôi cung cấp trong việc vay và kiện tụng đòi nợ.

Tư vấn pháp luật về cho vay tiền, giải quyết tranh chấp vay tiền: 1900.6568

Dưới đây là 03 tài liệu vay phổ biến:

– Đơn vay: là loại đơn xin vay chi tiết nhất với các ràng buộc tốt nhất. Đây cũng là mẫu đơn xin vay tiền được sử dụng phổ biến nhất.

– Đơn Xin Vay Viết Tay: là một đơn xin vay đơn giản. Được thiết kế ngắn gọn để viết tay nhưng vẫn hoàn toàn hợp pháp để hiển thị các sự kiện cho vay.

– Biểu mẫu Khoản vay Cá nhân: là một mẫu cho vay đơn giản bằng tiền. Chủ yếu được thiết kế cho các khoản vay vi mô cá nhân.

1. Hồ sơ Khoản vay Mẫu:

Tải xuống tệp cho vay

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khoản vay

Hôm nay, một ngày … tháng … Năm …, năm … chúng tôi bao gồm:

Xem thêm: Mẹo xử lý các khoản vay tiền nhưng không thanh toán trực tuyến

Bên cho vay (Bên A): ….

Địa chỉ:…

Điện thoại: … Fax: …

Mã số thuế:… Tài khoản:…

Ông (bà): … Năm sinh: …

Chức vụ: … với tư cách là người đại diện.

Bên vay (Bên B): …..

Địa chỉ:…

Xem thêm: Tư vấn pháp luật cho vay nặng lãi trực tuyến miễn phí

Điện thoại: … Fax: …

Mã số thuế:… Tài khoản:…

Số tài khoản tiền gửi: … tại ngân hàng: …

Tài khoản tiền gửi ngoại tệ: … tại ngân hàng: …

Ông (bà): … Năm sinh: …

Chức vụ: … với tư cách là người đại diện.

Sau khi đồng ý cùng ký hợp đồng vay, các điều khoản như sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Xem Thêm: Biểu mẫu pháp lý mới nhất năm 2022 cho Hợp đồng cho vay Cá nhân

Bên A đồng ý cho Bên B vay số tiền:

– Số: …

– Sử dụng các từ để mô tả: …

Điều 2: Thời hạn và phương thức cho vay

2.1. Thời hạn vay là … tháng

– Kể từ … tháng … năm …

– Đến nay … tháng … năm …

2.2. Phương thức vay (chọn các phương thức sau):

Xem thêm: Làm cách nào để xử lý các khoản nợ chưa thanh toán từ các công ty tài chính?

– Chuyển khoản qua tài khoản: …

– Mở tại ngân hàng: …

– Cho vay tiền mặt.

Chuyển sang … hàng loạt

– Giai đoạn 1: …

– Giai đoạn 2: …

Điều 3: Lãi suất

3.1 Bên B đồng ý vay số tiền trên với lãi suất…% / tháng kể từ ngày nhận tiền vay.

Xem thêm: Thu nhập từ lãi cho vay có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

3.2 Tiền lãi được trả hàng tháng vào ngày thứ 30 sau ngày vay, lãi quá hạn được tính theo tỷ lệ phần trăm hàng tháng.

3.3 … ngày trước khi hợp đồng này hết hạn; nếu Bên B muốn tiếp tục gia hạn thì phải thỏa thuận trước trên trang web …

3.4 Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, lãi suất tiền vay quy định trong hợp đồng này sẽ không thay đổi.

3.5 Khi đến hạn trả nợ, nếu Bên B không trả đủ gốc và lãi cho Bên A thì toàn bộ số nợ gốc và lãi còn nợ sẽ được chuyển thành nợ quá hạn, và lãi sẽ tính trên cơ sở quá hạn. các khoản nợ … phần trăm mỗi tháng.

3.6 Thời hạn trả nợ không được vượt quá… ngày, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

Điều 4: Nghĩa vụ của Bên A

4.1 Giao khoản thanh toán cho Bên B đầy đủ, với chất lượng và số lượng cao vào thời gian và địa điểm đã thỏa thuận;

4.2 Nếu bên A biết tài sản kém chất lượng mà không báo cho bên B thì bên B phải bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp bên B biết mà vẫn nhận tài sản;

Xem thêm: Cách khởi kiện người vay tiền nhưng không chịu trả

4.3 Bên B không phải trả lại tài sản trước thời hạn, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

Điều 5: Nghĩa vụ của Bên B

5.1 Bên B phải thanh toán đầy đủ khi đến hạn;

5.2 Địa điểm trả nợ là nơi ở hoặc trụ sở chính của Bên B;

5.3 Nếu khoản vay không tính lãi hết hạn mà Bên B không trả nợ hoặc trả nợ không đầy đủ thì Bên B phải trả lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Quốc gia công bố. Sự tuân thủ pháp luật. Nếu đồng ý thì tương ứng với thời gian trả chậm khi trả nợ.

5.4 Nếu khoản vay phải trả lãi đến hạn mà Bên B không trả hoặc trả không đầy đủ thì Bên B phải trả nợ gốc và lãi của khoản nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Quốc gia công bố. Tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ.

Điều 6: Sử dụng Khoản vay

Các bên có thể thống nhất rằng khoản vay phải được sử dụng đúng mục đích; Bên A có quyền kiểm tra việc sử dụng tiền vay, nếu bên B được nhắc nhở nhưng vẫn sử dụng tiền vay sai mục đích thì Bên A có quyền thu hồi vốn vay trước hạn.

Xem thêm: Hạn mức tín dụng là gì? Hạn chế tín dụng đối với hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng

Điều 7: Bảo đảm Hợp đồng

7.1 Bên B đồng ý thế chấp (hoặc cầm cố) tài sản thuộc sở hữu của mình là ………… và giao toàn bộ giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gốc cho Bên A bảo quản (bạn có thể nhờ người khác giúp). khác với tài sản Cung cấp giấy tờ chủ quyền để đảm bảo khoản vay cho bên b). Có chứng nhận của Phòng Công chứng Nhà nước Tỉnh (Thành phố), hai bên bảo lãnh tài sản đính kèm …………………………………………

7.2 Khi hết hạn, Bên B đã thanh toán hết gốc và lãi cho Bên A, Bên A sẽ làm thủ tục giải chấp (hoặc cầm cố, bảo lãnh), trả lại bản chính cho tài sản do Bên A bảo lãnh b.

p>

7.3 Bên B đồng ý rằng nếu việc thanh toán không được thực hiện đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng này sau … Trong ngày, Bên A có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền phát mại tài sản để bảo lãnh nhằm thu hồi các khoản nợ quá hạn của Bên B.

Điều 8: Trách nhiệm thanh toán các chi phí liên quan đến hợp đồng

Bên B có trách nhiệm thanh toán các chi phí liên quan đến khoản vay như tiền đặt cọc, phí bảo hiểm, phí luật sư, v.v.

Điều 9: Cam kết chung

9.1 Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng này, nếu các nội dung khác theo quy định của pháp luật quốc gia không được quy định trong hợp đồng này thì hai bên phải tôn trọng và tuân theo.

p>

Xem Thêm : Mẫu biên bản ghi lời khai (mẫu 125/HS) và hướng dẫn soạn thảo chi tiết

Xem thêm: Cách tính lãi khi vay, lãi suất trong hợp đồng vay mua nhà

9.2 Trong trường hợp có tranh chấp, cả hai bên sẽ thương lượng để giải quyết.

9.3 Nếu họ không hài lòng với quyền tự quyết, cả hai bên sẽ đưa vụ việc lên tòa án …

Điều 10: Hiệu lực của Hợp đồng

Chứng từ cho vay này có giá trị đối với …

Văn bản cho vay này được lập thành các bản sao của …………. Mỗi bên giữ lại một bản sao của….

Bên A thay mặt cho Bên B

(chữ ký, ghi rõ họ tên) (chữ ký, ghi rõ họ tên)

2. Đơn vay viết tay:

Tải xuống tài liệu cho vay viết tay

Xem thêm: Lãi suất cho vay nặng lãi là bao nhiêu?

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Khoản vay

Hôm nay, một ngày … tháng … Trong 20 năm…,… .., chúng tôi bao gồm:

Tôi là …… .., sinh năm: …………, số: ……. Công an ……. Cấp ngày …………, vợ là Bà, sinh năm: …………. , số cmnd: ………… Do cơ quan công an …… .. Cấp tại ………… .., Hộ khẩu thường trú của hai ông bà: …… ..

Vợ / chồng tôi vay tiền của: Ông / Bà …………, sinh năm: …………, số: …… .. do Công an cấp …… .. ngày ……………… và vợ của ông Có… ……… .. Ông bà, Năm sinh: ………… .., Số hiệu: …… .. Do Công an ………… .. Cấp ngày …………, Hộ khẩu thường trú của Ông bà:…… .. số tiền sau:

– Số tiền cho vay: …… ..đồng (………… .đồng) đồng; – Thời hạn cho vay: …… (…………) tháng kể từ ngày nhận được văn bản này;

– Mục đích sử dụng vốn vay: …

Xem thêm: Các trường hợp vay nợ, vay nợ trong quan hệ dân sự

– Lãi suất là:… ..% / tháng (… phần trăm một tháng);

Chúng tôi đăng ký khoản vay và cam kết sẽ trả cho bạn đầy đủ gốc và lãi theo văn bản chậm nhất là ngày… ../ ……… ../… .. Số tiền này nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước quý khách ………… .. xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về khoản vay này trước pháp luật.

Để đảm bảo việc hoàn trả, chúng tôi tự nguyện cầm cố / thế chấp các tài sản sau: ……………… Với bạn, bạn có toàn quyền nếu vi phạm nghĩa vụ đã cam kết. định đoạt tài sản thế chấp.

Chúng tôi đã nhận được từ bạn toàn bộ số tiền vay cho …

Theo quy định của luật vay và thỏa thuận trong văn bản này, chúng tôi cam kết và cam kết chịu mọi trách nhiệm về khoản vay trước pháp luật.

Chúng tôi tự nguyện ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

Người vay

(tự viết chữ ký, ghi rõ họ tên)

Xem Thêm: Đặc điểm cho vay của các tổ chức tín dụng

3. Mẫu giấy vay tiền cá nhân:

Tải xuống Tài liệu Khoản vay Cá nhân

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc — o0o —

Cho vay tiền

Hôm nay là ngày … tháng … Năm ….

Vị trí: …

Chúng tôi bao gồm:

Bên A: (Bên cho vay)

Xem thêm: Điều gì xảy ra nếu tôi không hoàn trả khoản vay của mình? Vay tiền không phải là tội sao?

Họ và tên: …

Số cmtnd:… .Được xuất bản vào:… Đã xuất bản tại:…

hktt:…

Nơi ở hiện tại: …

Bên B: (bên vay)

Họ và tên: …

ID Nhận xét:… Được xuất bản trên:… Được xuất bản tại:

hktt:…

Xem thêm: Xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất khi vay ngân hàng

Nơi ở hiện tại: …

Bên B đồng ý cho Bên A vay tiền như sau:

Số tiền Khoản vay:… .vnd (Số tiền:…).

Lãi suất: …

Thời gian thanh toán: …

– Thời gian trả lãi: …

– Ngày Thanh toán Ban đầu: …

Phương thức thanh toán: …

Xem thêm: Cổ đông sáng lập có thể vay tiền công ty một cách cá nhân không?

Cam kết của các bên: …

Người đi vay Người cho vay

(chữ ký, ghi rõ họ tên) (chữ ký, ghi rõ họ tên)

4. Cách viết hồ sơ vay hợp pháp và hợp lệ:

– Khi viết giấy vay tiền cá nhân này, trước tiên bạn cần chú ý đến thông tin của người vay và yêu cầu người vay cung cấp bản sao có công chứng, chẳng hạn như: cmnd khi vay.

– Khi có đầy đủ thông tin và giấy tờ cá nhân, bạn có thể dễ dàng chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện nếu có tranh chấp.

Ngoài các vấn đề về khoản vay thường gây tranh cãi, có thể có những tình huống mà người đi vay không thể hoặc không muốn trả khoản vay. Bây giờ, để viết một hồ sơ vay chặt chẽ nhất, bạn cần xem xét các khả năng sau:

+ Khả năng trả nợ của người vay về lãi suất tiền vay và thời hạn trả nợ gốc.

+ 2 là phương án bắt buộc để đòi nợ nếu người vay không trả.

Xem thêm: Chế tài cho hành vi cho vay nặng lãi? cho vay nặng lãi?

+ Mục đích vay tiền là gì.

Khi người vay và người cho vay tiền nhanh thực hiện lời hứa của mình, một thỏa thuận sẽ đạt được.

– Dựa vào các yếu tố trên, bạn sẽ sẵn sàng cho khoản vay cá nhân một cách tốt nhất và hợp pháp.

– Ngoài ra, nội dung của các điều khoản trong văn bản phải đảm bảo tính hợp lý và tuân thủ các quy định của khoản vay của nhà nước. Vì vậy, người làm dịch vụ cho vay tín chấp không được áp dụng mức lãi suất quá cao so với mức đang áp dụng. Nếu một trong hai bên nhanh chóng vỡ nợ thì bên kia có thể nhờ đến sự hỗ trợ của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của chính mình.

– Giấy vay tiền của cá nhân được coi như một hợp đồng vay, ràng buộc hai bên về trách nhiệm vay và trả trong thời hạn đã thỏa thuận. Vì vậy, nếu người vay muốn trả hết khoản vay trước thời hạn quy định thì cần thực hiện các thủ tục cần thiết để chấm dứt hoạt động ràng buộc.

– Lãi suất cho vay không vượt quá lãi suất quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015:

+ Lãi suất vay do hai bên thỏa thuận. Nếu các bên có thoả thuận về mức lãi suất thì mức lãi suất thoả thuận không quá 20% / năm của khoản vay, trừ trường hợp pháp luật có liên quan có quy định khác. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định điều chỉnh các mức lãi suất nêu trên theo tình hình thực tế và đề xuất của Chính phủ, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần đây. Nếu lãi suất thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn quy định tại Điều này thì lãi suất vượt quá sẽ không có hiệu lực.

+ Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không quy định rõ về lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định theo 50% của lãi suất giới hạn quy định. trong đoạn 1 của bài viết này. tại thời điểm trả nợ.

Xem thêm: Vay tiền không trả có lừa đảo không? Cách xử lý khi bị lừa đảo khi vay tiền?

– Nếu người vay là cá nhân, nơi cư trú của người vay.

5. Thỏa thuận Khoản vay Mẫu:

Tải xuống: Mẫu Thỏa thuận Khoản vay

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Xem Thêm : YẾU TỐ KHÁCH QUAN LÀ GÌ, PHÂN BIỆT MỘT SỐ KHÁI NIỆM CỦA TRIẾT HỌC

————

Hợp đồng cho vay tiền

Hôm nay … tháng … năm …

Vị trí: …

Xem thêm: Phân loại và ý nghĩa pháp lý của các tổ chức tín dụng

(Nếu vay từ các ngân hàng và hiệp hội tín dụng, hồ sơ của người nộp đơn có những cân nhắc bổ sung).

Chúng tôi bao gồm:

Bên A: (Bên cho vay)

+ Địa chỉ: …

+ Điện thoại: …

+ nghĩa là: …

+ số cmnd … do cảnh sát cấp … ngày …

Bên B: (Bên vay)

Xem thêm: Cách rút tiền khi vay tiền bằng giấy viết tay

+ Ông (bà):…

+ số cmnd … do cảnh sát cấp … ngày …

+ Địa chỉ: …

+ Điện thoại: …

Sau khi đồng ý ký kết hợp đồng cho vay chung, các điều khoản như sau:

Điều 1: Về Số tiền Khoản vay

Bên A đồng ý cho Bên B vay số tiền:

+ Số: …

Xem thêm: Làm thế nào để có được một khoản vay và bỏ trốn? Đi tù để trốn nợ à?

+ Văn bản có nghĩa là: …

Điều 2: Thời hạn và phương thức cho vay

2.1. Thời hạn vay là … tháng

+ Kể từ Ngày … Tháng … Năm …

+ Cho đến ngày đó…. tháng … năm …

2.2. Phương thức vay (chọn các phương thức sau):

+ Chuyển khoản: …

+ Mở cửa tại ngân hàng: …

Xem thêm: Khởi kiện yêu cầu thu hồi khoản vay bằng giấy viết tay

+ Khoản vay tiền mặt

Chuyển sang … hàng loạt

– Giai đoạn 1: …

– Giai đoạn 2: …

Điều 3: Lãi suất

3.1 Bên B đồng ý vay số tiền trên với lãi suất…% / tháng kể từ ngày nhận tiền vay.

3.2 Trả lãi hàng tháng vào ngày thứ 30 kể từ ngày vay, phạt chậm trả lãi … phần trăm mỗi tháng.

3.3 … ngày trước khi hợp đồng này hết hạn; nếu bên B muốn tiếp tục gia hạn thì phải thỏa thuận trước tại chỗ …

Xem Thêm: Sổ đỏ trong Hợp đồng Thế chấp

3.4 Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, lãi suất tiền vay quy định trong hợp đồng này sẽ không thay đổi.

3.5 Khi đến hạn trả nợ, nếu Bên B không trả đủ gốc và lãi cho Bên A thì toàn bộ số nợ gốc và lãi còn nợ sẽ được chuyển thành nợ quá hạn, và lãi sẽ tính trên cơ sở quá hạn. các khoản nợ … phần trăm mỗi tháng.

3.6 Thời hạn trả nợ không được vượt quá… ngày, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

Điều 4: Bảo đảm Hợp đồng

4.1 Bên B đồng ý thế chấp (hoặc cầm cố) tài sản thuộc sở hữu của mình là ………… và giao toàn bộ quyền tài sản ban đầu cho Bên A để bảo quản (có thể giao quyền sở hữu cho người khác). Nộp giấy tờ sở hữu để đảm bảo cho khoản vay của Bên B. Sau khi được cơ quan công chứng nhà nước tỉnh (thành phố) chứng nhận, hai bên đã bảo lãnh tài sản trong hồ sơ đính kèm …

4.2 Đến thời hạn, nếu Bên B đã thanh toán hết gốc và lãi cho Bên A thì Bên A sẽ làm thủ tục giải chấp (hoặc cầm cố, bảo lãnh), trả lại các quyền tài sản ban đầu đã có. được bảo lãnh tài sản cho Bên B.

4.3 Bên B đồng ý rằng nếu việc thanh toán không được thực hiện đúng thời hạn như đã cam kết trong hợp đồng này sau … Trong ngày, Bên A có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền phát mại tài sản để bảo lãnh nhằm thu hồi các khoản nợ quá hạn của Bên B.

Điều 5: Trách nhiệm thanh toán các khoản phí liên quan đến hợp đồng.

Bên B có trách nhiệm thanh toán các chi phí liên quan đến khoản vay như tiền đặt cọc, phí bảo hiểm, phí luật sư, v.v.

Điều 6: Cam kết chung

6.1 Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng này, nếu các nội dung khác theo quy định của pháp luật quốc gia không được quy định trong hợp đồng này thì hai bên phải tôn trọng và chấp hành.

p>

6.2 Nếu có bất kỳ tranh chấp nào, cả hai bên sẽ giải quyết thông qua thương lượng.

6.3 Trường hợp không thỏa mãn được việc tự giải quyết, hai bên sẽ chuyển vụ việc ra tòa án nhân dân nơi người vay cư trú….

Điều 7: Hiệu lực của Hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ … tháng … năm … đến … tháng … năm …

Hợp đồng này được lập thành bản sao. Mỗi bên giữ lại một bản sao của …

Bên A đại diện cho bên B

Chức danh

(chữ ký, con dấu) (chữ ký, con dấu)

6. Cách nhận khoản vay viết tay:

Tóm tắt Câu hỏi:

Ông: Tôi có vay một tờ giấy viết tay 130 triệu đồng, thời hạn vay đã hết, tôi có cho anh ta thêm nhưng anh ta vẫn không trả lại cho tôi, vậy giờ tôi muốn nhờ luật sư tư vấn giúp tôi. câu hỏi này. ?

Chuyên gia tư vấn:

Theo Bộ luật Dân sự 2015, nghĩa vụ thanh toán như sau:

Điều 290:

“1. Các nghĩa vụ thanh toán phải được thực hiện đầy đủ và đúng hạn tại địa điểm và cách thức đã thỏa thuận.

2. Nghĩa vụ thanh toán bao gồm cả lãi trên gốc trừ khi có thoả thuận khác. “

Mục 474. Nghĩa vụ Trả nợ của Bên vay

“1. Người vay có tài sản là tiền tệ phải hoàn trả đầy đủ khi đến hạn;

5. Khi khoản vay trả lãi hết hạn mà người đi vay không trả được hoặc trả không đầy đủ thì người vay phải trả nợ gốc và lãi của khoản nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản cho thời hạn tương ứng do Ngân hàng Quốc gia công bố. tiền vay. Cho vay khi hoàn trả. “

Nếu hợp đồng cho vay hết hạn và không có cổ tức nào được trả nữa, bạn được hoàn lại tiền. Nếu bên vay không trả thì bạn có quyền khởi kiện ra tòa án yêu cầu bên vay thực hiện nghĩa vụ dân sự để thu hồi tiền.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Tố tụng dân sự năm 2015:

“Các cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Bộ luật này có quyền khởi kiện dân sự, yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết các vấn đề dân sự, yêu cầu Tòa án bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và lợi ích của công dân. quyền hợp pháp của nhà nước, bản thân họ hoặc quyền của người khác. “

Theo bà, nếu bà vay tiền mà người vay không trả nợ thì bà có quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân cấp huyện, yêu cầu Tòa án thu hồi tài sản, kèm theo đơn kiện và thông tin của người vay. con nợ.

Nếu bạn có bằng chứng cho thấy con nợ của mình đang trốn tránh thanh toán, bạn có thể trình báo với sở cảnh sát cấp huyện để xử lý hình sự đối với hành vi ngược đãi con nợ. Ủy thác tài sản theo Bộ luật Hình sự 2015

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: Tổng hợp

Lời kết: Trên đây là bài viết Mẫu giấy cho vay tiền cá nhân viết tay (không thế chấp) mới nhất 2022. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts

Giới thiệu Xôi Lạc TV kênh xem bóng trực tuyến hiện nay

Giới thiệu Xôi Lạc TV kênh xem bóng trực tuyến hiện nay

Xôi Lạc TV kênh xem bóng trực tuyến là một cái tên đã vô cùng quen thuộc đối với những người xem thường xuyên cập nhật kết…

Xoilac – Trang web bóng đá đáng tin tưởng của người dùng hiện nay

Xoilac – Trang web bóng đá đáng tin tưởng của người dùng hiện nay

Hiện nay thể thao bóng đá đang ngày càng đến gần hơn với mọi người. Vì vậy mà nhu cầu xem bóng đá trực tiếp rất cao,…

Một số câu hỏi thường gặp tại trang web bóng đá trực tiếp xoilac TV

Một số câu hỏi thường gặp tại trang web bóng đá trực tiếp xoilac TV

Hiện nay mạng internet đã càng ngày càng phổ biến hơn, cho nên các trang web bóng đá cũng xuất hiện nhiều hơn. Tuy nhiên, một trong…

HLV Jose Mourinho dự đoán đội tuyển sẽ vô địch Champions League

HLV Jose Mourinho dự đoán đội tuyển sẽ vô địch Champions League

Champions League là giải đấu được nhiều anh em theo dõi trực tiếp tại xoilac tv trực tiếp bóng đá. HLV Jose Mourinho đã có những đánh…

Khái niệm và hướng dẫn cách soi kèo bóng đá chuẩn nhất

Khái niệm và hướng dẫn cách soi kèo bóng đá chuẩn nhất

Soi kèo bóng đá là một thuật ngữ được dùng phổ biến trong bóng đá cá cược trực tuyến hiện nay. Như đã biết thì bóng đá…

Đại Lý Nohu: Trở thành nhà phân phối game trực tuyến hàng đầu

Đại Lý Nohu: Trở thành nhà phân phối game trực tuyến hàng đầu

Đại Lý Nohu là một chương trình hợp tác giữa game Nohu và các cá nhân, tổ chức có đam mê với game. Đại Lý Nohu đóng…