đơn xin về hưu trước tuổi

Cùng xem đơn xin về hưu trước tuổi trên youtube.

đơn xin về hưu trước tuổi

Hiện nay, độ tuổi nghỉ hưu đang được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Bên cạnh đó, pháp luật cũng cho phép người lao động nghỉ hưu trước tuổi trong một số trường hợp nhất định.

Để tìm hiểu kỹ hơn các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và biết cách làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, mời quý bạn theo dõi bài viết Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới nhất 2021 của công ty Hoàng Phi.

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi?

Khoản 3, điều 169, Bộ Luật Lao động 2019 quy định như sau:

Theo đó, trừ trường hợp pháp luật quy định khác, người lao động có thể nghỉ hưu sớm hơn tuổi quy định nhưng không quá 5 tuổi so với độ tuổi quy định, nếu thuộc các trường hợp sau:

– Người lao động bị suy giảm khả năng lao động;

– Người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

– Người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

– Người lao động làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Để xây dựng mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới nhất 2021, cần tìm hiểu rõ điều kiện được nghỉ hưu trước tuổi. Vậy các trường hợp nêu trên được nghỉ hưu trước tuổi nếu đáp ứng các điều kiện nào. Mời quý bị theo dõi phần tiếp theo của bài viết.

Trường hợp được hưởng lương hưu khi trước tuổi

Khoản 1 điều 219 Bộ Luật Lao động 2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội đã quy định cụ thể các trường hợp được hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi.

Thứ nhất: Người lao động làm việc làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Người lao động nghỉ hưu trước tuổi nếu thuộc các trường hợp sau:

– Đủ tuổi nghỉ hưu sớm và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;

– Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động theo quy định và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

Xem Thêm : Chứng chỉ tin học là gì? Có chứng chỉ tin học lương có tăng không?

– Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Đối với Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí:

+ Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;

+ Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, trừ trường hợp có quy định khác;

+ Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;

+ Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thứ hai: Bị suy giảm khả năng lao động

– Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;

+ Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

– Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

+ Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên, người lao động có thể được nghỉ hưu trước tuổi và được hưởng lương hưu. Mời quý bạn đọc tham khảo mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi dưới đây.

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————-

Xem Thêm : Tất tần tật về Bằng MOS – Học MOS – Thi MOS

ĐƠN XIN NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI

Kính gửi: ………………………………………………

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………..

Giới tính (Nam/Nữ ): …………………………………………………………………………..

Sinh ngày……tháng……năm……

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………….

Số sổ BHXH: …………………………………………………………………………………………..

Chức vụ, chức danh, nghề nghiệp: ……………………………………………………………….

Tổng số thời gian đóng Bảo hiểm xã hội:… năm… tháng.

Vì lý do sức khỏe/lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục công tác tại cơ quan. Sau khi nghiên cứu Bộ Luật Lao động 2019, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 nên tôi viết đơn này kính đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết cho tôi được nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày……tháng…năm…

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nguyện vọng của mình. Kính mong quý cấp quan tâm xem xét và giải quyết.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thông qua bài viết Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới nhất 2021, mong rằng quý bạn đọc đã có những thông tin hữu ích để thuận tiện hơn trong quá trình thực hiện thủ tục xin nghỉ hưu trước tuổi.

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: Tổng hợp

Lời kết: Trên đây là bài viết đơn xin về hưu trước tuổi. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts

Giới thiệu Xôi Lạc TV kênh xem bóng trực tuyến hiện nay

Giới thiệu Xôi Lạc TV kênh xem bóng trực tuyến hiện nay

Xôi Lạc TV kênh xem bóng trực tuyến là một cái tên đã vô cùng quen thuộc đối với những người xem thường xuyên cập nhật kết…

Xoilac – Trang web bóng đá đáng tin tưởng của người dùng hiện nay

Xoilac – Trang web bóng đá đáng tin tưởng của người dùng hiện nay

Hiện nay thể thao bóng đá đang ngày càng đến gần hơn với mọi người. Vì vậy mà nhu cầu xem bóng đá trực tiếp rất cao,…

Một số câu hỏi thường gặp tại trang web bóng đá trực tiếp xoilac TV

Một số câu hỏi thường gặp tại trang web bóng đá trực tiếp xoilac TV

Hiện nay mạng internet đã càng ngày càng phổ biến hơn, cho nên các trang web bóng đá cũng xuất hiện nhiều hơn. Tuy nhiên, một trong…

HLV Jose Mourinho dự đoán đội tuyển sẽ vô địch Champions League

HLV Jose Mourinho dự đoán đội tuyển sẽ vô địch Champions League

Champions League là giải đấu được nhiều anh em theo dõi trực tiếp tại xoilac tv trực tiếp bóng đá. HLV Jose Mourinho đã có những đánh…

Khái niệm và hướng dẫn cách soi kèo bóng đá chuẩn nhất

Khái niệm và hướng dẫn cách soi kèo bóng đá chuẩn nhất

Soi kèo bóng đá là một thuật ngữ được dùng phổ biến trong bóng đá cá cược trực tuyến hiện nay. Như đã biết thì bóng đá…

Xôi Lạc Tivi – Thiên đường bóng đá mãn nhãn cho các tín đồ bóng đá 

Xôi Lạc Tivi – Thiên đường bóng đá mãn nhãn cho các tín đồ bóng đá 

Xôi Lạc Tivi – bóng đá trực tuyến xoilac là Thiên đường bóng đá mãn nhãn cho các tín đồ bóng đá. Đây không chỉ là nơi…