đơn xin dự tuyển công chức

Cùng xem đơn xin dự tuyển công chức trên youtube.

đơn xin dự tuyển công chức

Hiện nay, một số khách hàng đang quan tâm đến việc dự tuyển thi công chức 2021. Một trong những giấy tờ cần thiết đó là mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức 2021. Vậy đăng ký dự tuyển công chức được hiểu như thế nào?, cách ghi đơn đăng ký dự tuyển công chức ra sao?, mẫu phiếu đăng ký dự tuyển cụ thể?

Mời quý vị tham khảo bài viết sau đây của Luật Hoàng Phi để có thể hỗ trợ việc đăng ký dự tuyển công chức đối với năm 2021.

Đăng ký dự tuyển công chức là gì?

Đăng ký dự tuyển công chức là việc mà cá nhân nào đó xét thấy bản thân có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện về việc đăng ký dự tuyển công chức thì cá nhân đó thực hiện việc nộp đơn đăng ký dự tuyển vào các cơ quan, đơn vị mà có thẩm quyền tuyển dụng công chức đăng tuyển.

Việc đăng ký dự tuyển công chức cần thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục, hồ sơ theo đúng quy định pháp luật liên quan đến tuyển dụng công chức.

Cách ghi đơn đăng ký dự tuyển công chức

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức được quy định cụ thể theo mẫu của phụ lục số 1 ban hành kèm theo thông tư 13/2010/TT-BNV. Theo đó, để soạn thảo cụ thể về một mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức 2021, quý vị cần chú ý những nội dung có trong đơn cụ thể như dưới đây:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ được đặt chính giữa trên cùng ngay sau mục nêu trên

– Địa danh, ngày tháng năm cụ thể ghi phiếu đăng ký dự tuyển này

– Tên của văn bản là : Đơn đăng ký dự tuyển công chức, được viết bằng chữ in hoa đậm nét đứng

Ví dụ:

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

– Tên mẫu phiếu đăng ký dự tuyển theo thông tư 13/2010/TT-BNV của ngày 31 tháng 12 năm 2010

– Thông tin của người đăng ký dự tuyển công chức, bao gồm:

Họ và tên là gì?, giới tính?

Ngày tháng năm sinh cụ thể

Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

( các thông tin trên ghi rõ theo thông tin của chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân)

Nơi ở hiện tại

Số điện thoại liên hệ

Dân tộc?

Trình độ và chuyên ngành đào tạo ra sao?

Là đối tượng ưu tiên: nếu có ghi rõ đối tượng nào? ,nếu không thuộc đối tượng ưu tiên ghi không?

– Nội dung đăng ký dự tuyển:

+ Lý do viết đơn đăng ký dự tuyển

+ Hồ sơ gửi kèm theo đơn:

Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu có xác nhận tại cơ quan có thẩm quyền

Bản sao của giấy khai sinh

Bản chụp của các văn bằng, chứng chỉ hoặc kết quả: ghi rõ các loại chứng chỉ, văn bằng và kết quả học tập

Giấy khám sức khỏe

2 Phong bì ghi rõ về địa chỉ liên lạc, 2 ảnh kích thước 4 x6 cm

– Lời cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, hoàn thiện hồ sơ ngay sau khi trúng tuyển

– Ký và ghi rõ họ tên của người viết đơn đăng ký dự tuyển.

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức 2021

Dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị một mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức 2021 của 1 trường hợp cá nhân cụ thể, qua phần này quý vị có thể nắm rõ được cách điền mẫu đúng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Hà Nội, ngày tháng năm 20 …..

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ)

Họ và tên: Hoàng Thu Hà Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10 /09/1993

Quê quán: Xã M, huyện N, tỉnh X

Hộ khẩu thường trú: Xã M, huyện N, tỉnh X

Chỗ ở hiện nay: 14 Trung kính, Cầu giấy, Hà Nội

Điện thoại liên lạc: 0331241556

Dân tộc: Kinh

Trình độ và chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Luật

Đối tượng ưu tiên (nếu có): không

Xem Thêm : Khóa học huấn luyện Chứng chỉ An toàn Lao động theo NĐ 44 mới nhất

Sau khi nghiên cứu về điều kiện đăng ký dự tuyển của công chức năm 2021 tại UBND Tỉnh K, tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển / xét tuyển công chức ở vị trí việc làm Tư pháp. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển công chức theo thông báo của quý cơ quan, đơn vị.

Nếu trúng tuyển tôi sẽ thực hiện đầy đủ và chấp hành các quy định của Nhà nước, của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

Hồ sơ dự tuyển tôi gửi kèm, gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

2. Bản sao của giấy khai sinh

3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm:bằng đại học Sư phạm Hà Nội

Chứng chỉ tin học

Chứng chỉ ngoại ngữ

4. Giấy chứng nhận sức khoẻ;

5. Hai phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc) và 02 ảnh cỡ 4 x6.

Tôi cam đoan về hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Kính đơn

(ký, ghi rõ họ và tên)

Hoàng Thu Hà

Tải (Download) mẫu Đơn đăng ký dự tuyển công chức 2021

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức 2021

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức 2021 được quy định tại điều 138/2020/NĐ-CP, theo đó, khi thực hiện soạn thảo quý vị cần lưu ý những nội dung cần có như sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ được đặt chính giữa trên cùng trang giấy

– Ngày tháng năm ghi phiếu đăng ký dự tuyển này

– Tên của văn bản là : Phiếu đăng ký dự tuyển

– Tiếp đó bên trái trang giấy được dán ảnh 4×6 cm đặt song song và đặt trước với các nội dung tên của văn bản và những nội dung là:

+ Vị trí dự tuyển: vị trí mà đăng ký dự tuyển để làm việc ghi đúng vị trí mà đăng tuyển

+ Đơn vị dự tuyển: Ghi rõ tổ chức, cơ quan, đơn vị đăng tuyển công chức

– Tiếp đó là thông tin cá nhân của người điền phiếu xin đăng ký dự tuyển, gồm:

+ Họ và tên của cá nhân xin đăng ký dự tuyển

+ Ngày tháng năm sinh cụ thể

Giới tính tích vào ô nam hay nữ, dân tộc gì?, tôn giáo, số của chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước nếu đã được cấp thẻ căn cước công dân), ngày tháng năm cấp, nơi cấp ở cơ quan nào? – ghi theo thông tin của chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân).

+ Số điện thoại để liên hệ báo tin và email của cá nhân: để báo tin

+ Quê quán, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ghi theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân

+ Nơi ở hiện tại: để báo tin

+ Tình trạng sức khỏe ghi rõ ? là tốt/…, chiều cao và cân nặng bao nhiêu?

+ Thành phần bản thân hiện tại: là sinh viên hay hiện đang giữ vị trí gì?

+ Trình độ về văn hóa và trình độ về chuyên môn

– Thông tin về gia đình, bao gồm:

Các mối quan hệ của cá nhân đăng ký dự tuyển:

+ Mối quan hệ: bố/mẹ/anh/chị/em/…, họ và tên, ngày tháng năm sinh cụ thể ghi thep chứng minh thư của thân nhân đó

+ Các thông tin về nghề nghiệp, quê quán, chức danh, đơn vị công tác, nơi ở, nơi học tập, các thành viên của các tổ chức chính trị xã hội của các thành viên đã liệt kê trên.

– Thông tin quá trình đào tạo

+ Ngày tháng năm mà cấp văn bằng/chứng chỉ ví dụ của bằng cử nhân, chứng chỉ tiếng Anh

+ Trình độ về văn bằng chứng chỉ.

+ Tên trường, cơ sở thực hiện đào tạo trực tiếp

+ Số hiệu chứng chỉ, văn bằng, ngành đào tạo, chuyên ngành đào thạo được ghi theo bảng điểm

+ Hình thức đào tạo: ví dụ chính quy/liên thông/….

+ Xếp loại chứng chỉ, bằng: giỏi/khá/trung bình/trung bình-khá/….

– Thông tin cụ thể về quá trình công tác (nếu có)

+ Từ ngày… tháng…. Năm…. – ngày…. tháng….. năm…..

+ Cơ quan, đơn vị, tổ chức công tác

– Đối với miễn thi về tin học, ngoại ngữ (nếu thí sinh thuộc đối tượng được miễn thì ghi mục này)

+ Miễn thi ngoại ngữ do: ……………………………………………….

+ Miễn thi tin học do:…………………………………………………….

Xem Thêm : Visual Design là gì? Tiềm năng của ngành Visual Design như thế nào?

– Đăng ký về dự thi môn ngoại ngữ (nếu thí sinh thuộc đối tượng được miễn thì không phải ghi mục này)

+ Đăng ký môn thi ngoại ngữ?

Ví dụ tiếng Anh/ tiếng Nga/ tiếng, Đức,…

– Đối tượng ưu tiên (nếu có)

– Nội dung khác mà theo yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng

– Lời cam đoan về thông tin đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và không đăng ký kỳ tuyển dụng ở cơ quan tuyển dụng tại kỳ tiếp theo.

– Ký và ghi rõ họ tên của người viết phiếu.

Tải (Download) mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển công chức

Cách điền mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

……, ngày ….. tháng ….. năm ………

(Dán ảnh 4×6) (3)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển(1): Tư pháp thuộc huyện A

Đơn vị dự tuyển(2): UBND huyện A

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Hoàng Thị Thùy

Ngày, tháng, năm sinh: 16/11/1995

Nam □ Nữ □ Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: 036110992221

Ngày cấp: 22-11-2013

Nơi cấp: Công an tỉnh X

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 01- 01-2018

Ngày chính thức: 01- 01-2019

Số điện thoại di động để báo tin: 034 9922 811

Email: Hoangthuy1980@gmail.com

Quê quán:

Xã Y, huyện A, tỉnh X

Hộ khẩu thường trú: Xã Y, huyện A, tỉnh X Chỗ ở hiện nay (để báo tin): Xã Y, huyện A, tỉnh X Tình trạng sức khỏe: Tốt, Chiều cao: 1 m65, Cân nặng: 50 kg Thành phần bản thân hiện nay: hiện đang Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Loại hình đào tạo: Chính quy

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ Tên trường, cơ sở đào tạo cấp Trình độ văn bằng, chứng chỉ Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm) Ngành đào tạo Hình thức đào tạo Xếp loại bằng, chứng chỉ 6/6/1993 Đại học Luật tp hcm Đại học 213325 Quản lý nhà nước Quản lý nhà nước Chính quy Giỏi 10/6/2000 Trung tâm tin học H Hà Nội Ứng dụng tin học cơ bản 0783990 (Bỏ trống) Tin học Chứng chỉ Đạt

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm Cơ quan, tổ chức công tác Từ 1/1/2017 đến 1/1/2018 Văn phòng Luật sư D Từ 1/1/2000 đến nay Văn phòng Luật sư L

IV. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Miễn thi ngoại ngữ do:

Không

Miễn thi tin học do:

Không

V. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: tiếng Anh

VI. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

Không.

VII. NỘI DUNG KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG

Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là hoàn toàn đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển từ cơ quan có thẩm quyền tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ toàn bộ kết quả tuyển dụng, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật đồng thời cam kết sẽ không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng tiếp theo tại cơ quan tuyển dụng./.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU (Ký, ghi rõ họ tên)

Thùy

Hoàng Thị Thùy

Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức 2021, cách điền mẫu đơn đăng ký dự tuyển, phiếu đăng ký dự tuyển công chức 2021.

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: Tổng hợp

Lời kết: Trên đây là bài viết đơn xin dự tuyển công chức. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts

Tổng hợp những chương trình khuyến mãi siêu hấp dẫn tại Thabet

Tổng hợp những chương trình khuyến mãi siêu hấp dẫn tại Thabet

Trong thị trường cá cược trực tuyến, Thabet đã nổi tiếng với việc cung cấp những chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút người chơi….

Tìm hiểu nhà cái uy tín- Điểm cá cược uy tín hàng đầu châu Á

Tìm hiểu nhà cái uy tín- Điểm cá cược uy tín hàng đầu châu Á

Đôi nét về nhà cái uy tín Nhacaivip.vip là một nhà cái cá cược trực tuyến được biết đến rộng rãi và có tiếng tăm trong ngành…

Hướng dẫn rút tiền tài khoản 8day nhanh nhất

Hướng dẫn rút tiền tài khoản 8day nhanh nhất

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản 8day  Để đăng nhập vào tài khoản 8day, bạn có thể làm theo các bước sau:Có thể bạn quan tâm Những…

Kubet – Trang cá cược hàng đầu Châu Á

Kubet – Trang cá cược hàng đầu Châu Á

Kubet, trước đây được biết đến với cái tên Thiên Hạ Bet, là một trong những nhà cái hàng đầu Châu Á trong lĩnh vực cá cược…

Nổ hũ là gì? Luật chơi nổ hũ cơ bản cho người mới

Nổ hũ là gì? Luật chơi nổ hũ cơ bản cho người mới

Nổ hũ là gì? Nổ hũ Mb66 là một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực cá cược và trò chơi trực tuyến Mb66. Đây là…

Hướng dẫn cách tham gia cá cược đá gà online từ A đến Z

Hướng dẫn cách tham gia cá cược đá gà online từ A đến Z

Đá gà trực tuyến đang dần trở thành một hình thức giải trí thu hút đông đảo người tham gia bởi tính tiện lợi và hấp dẫn….