đơn xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Cùng xem đơn xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trên youtube.

đơn xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Mẫu đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội theo quy định 2020 như thế nào? Trong rất nhiều trường hợp người lao động bị mất sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), làm hỏng hoặc ghi sai thông tin trên sổ. Điều này dẫn đến tình trạng gặp khó khăn khi người lao động muốn làm các thủ tục hưởng các chế độ BHXH, buộc phải làm đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội.

Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội 1

Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội 2020.

1. Điều kiện để được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 46, Quyết định 595 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 14/4/2017 nêu rõ 03 trường hợp người lao động được cấp lại sổ BHXH gồm:

 • Cấp lại sổ BHXH (bìa và tờ rời) các trường hợp: mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng.
 • Cấp lại bìa sổ BHXH các trường hợp: sai giới tính, quốc tịch.
 • Cấp lại tờ rời sổ BHXH các trường hợp: mất, hỏng.

Người lao động, đơn vị đến tại cơ quan bảo hiểm cấp huyện/tỉnh để thực hiện các thủ tục cấp lại sổ BHXH. Trong trường hợp người lao động tham gia BHXH tự nguyện còn có thể nộp hồ sơ cho Đại lý thu.

2. Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Để được cấp lại sổ BHXH người lao động, cần làm đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội cùng với 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 772/QĐ-BHXH ban hành ngày 15/6/2018.

Xem Thêm : Bên ủy quyền tiếng anh là gì? (Cập nhật 2022)

Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội được lập theo Mẫu số 06/SBH như sau:

Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội 2

Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội – Mẫu số 06/SBH.

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội – Mẫu số 06/SBH có thể do cơ quan/đơn vị BHXH cấp, đơn vị/doanh nghiệp nơi người lao động đang làm việc cấp hoặc người lao động có thể tự tìm mẫu và tải trên mạng.

Lưu ý tại các vị trí nội dung Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH được điền theo hướng dẫn:

 • Tại (1) ghi cơ quan BHXH huyện/tỉnh nơi người lao động hoặc doanh nghiệp tham gia BHXH.
 • Tại (2) ghi chính xác đường phố, thôn xóm; xã/phường/thị trấn; huyện/quận/thị xã; tỉnh, thành phố.
 • Tại (3) ghi chi tiết số nhà, đường phố, thôn xóm; xã/phường/thị trấn; huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố.
 • Tại (4) ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị/doanh nghiệp nơi người lao động làm việc (đối với người tham gia BHXH bắt buộc) hoặc huyện/tỉnh nơi tham gia BHXH (đối với người tham gia BHXH tự nguyện).
 • Tại (5) nêu rõ lý do đề nghị cấp lại sổ BHXH là do mất, hỏng, hoặc điều chỉnh do sai lệch thông tin…

Người lao động nộp hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội.

Người lao động nộp hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội.

Hồ sơ xin cấp lại sổ BHXH theo quy định tại Quyết định số 772/QĐ-BHXH ban hành ngày 15/6/2018 gồm có:

Trường hợp cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

Trường hợp cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH gồm:

a, Đối với người tham gia

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
 • Sổ BHXH (đối với trường hợp người lao động bảo lưu quá trình đóng BHXH trước ngày 01/01/2008);
 • Hồ sơ kèm theo gồm: giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh; chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu; quyết định (văn bản) chứng minh địa điểm làm việc đối với trường hợp người tham gia thay đổi nơi làm việc.

b) Đối với đơn vị:

 • Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) đối với người lao động nộp hồ sơ qua đơn vị.
 • Xác nhận Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với người điều chỉnh họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh, giới tính đã ghi trên sổ BHXH.

3. Thời hạn giải quyết cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Xem Thêm : Nỗ lực đưa điện ảnh Cách mạng Việt Nam đến gần thế hệ trẻ

Sau khi nộp đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội cùng với hồ sơ theo quy định đúng với trường hợp xin cấp lại sổ BHXH của mình tới cơ quan BHXH sẽ được xem xét giải quyết.

Căn cứ vào Quyết định 772/QĐ-BHXH ban hành ngày 15/6/2018 cá nhân và đơn vị thực hiện thủ tục cấp lại sổ BHXH như sau:

Thời hạn giải quyết cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH, điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm hoặc gộp sổ BHXH:

 • Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 • Không quá 45 ngày đối với trường hợp phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi, và phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.
 • Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Nhận sổ BHXH cấp lại tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Nhận sổ BHXH cấp lại tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Người lao động/đơn vị thực hiện lập hồ sơ theo quy định. Sau khi hoàn tất việc kê khai, người tham gia ký ghi rõ họ tên. Trường hợp kê khai thay đổi về nhân thân (họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh, giới tính) đã ghi trên sổ BHXH phải có xác nhận của đơn vị nơi người lao động đang làm việc. Đối với người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH thì không phải xác nhận.

 • Trường hợp nộp hồ sơ giấy: Người lao động/đơn vị có thể nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH.
 • Trường hợp thực hiện giao dịch điện tử: Đơn vị sử dụng lao động thực hiện thủ tục về cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thực hiện lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai của BHXH Việt Nam hoặc của Tổ chức I-VAN; Ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.

Sau khi nộp hồ sơ cấp lại bảo hiểm xã hội hoàn tất, người lao động nhận sổ BHXH tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đơn vị sử dụng lao động nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích và trả kịp thời cho người lao động.

Tin liên quan:

 • Theo quy định mới thời gian cấp sổ bảo hiểm xã hội sẽ được rút ngắn
 • Những vấn đề thường gặp liên quan đến sổ bảo hiểm xã hội
 • Hướng dẫn cách lấy sổ bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: Tổng hợp

Lời kết: Trên đây là bài viết đơn xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts

Tìm hiểu nhà cái uy tín- Điểm cá cược uy tín hàng đầu châu Á

Tìm hiểu nhà cái uy tín- Điểm cá cược uy tín hàng đầu châu Á

Đôi nét về nhà cái uy tín Nhacaivip.vip là một nhà cái cá cược trực tuyến được biết đến rộng rãi và có tiếng tăm trong ngành…

Hướng dẫn rút tiền tài khoản 8day nhanh nhất

Hướng dẫn rút tiền tài khoản 8day nhanh nhất

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản 8day  Để đăng nhập vào tài khoản 8day, bạn có thể làm theo các bước sau:Có thể bạn quan tâm hội…

Kubet – Trang cá cược hàng đầu Châu Á

Kubet – Trang cá cược hàng đầu Châu Á

Kubet, trước đây được biết đến với cái tên Thiên Hạ Bet, là một trong những nhà cái hàng đầu Châu Á trong lĩnh vực cá cược…

Nổ hũ là gì? Luật chơi nổ hũ cơ bản cho người mới

Nổ hũ là gì? Luật chơi nổ hũ cơ bản cho người mới

Nổ hũ là gì? Nổ hũ Mb66 là một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực cá cược và trò chơi trực tuyến Mb66. Đây là…

Hướng dẫn cách tham gia cá cược đá gà online từ A đến Z

Hướng dẫn cách tham gia cá cược đá gà online từ A đến Z

Đá gà trực tuyến đang dần trở thành một hình thức giải trí thu hút đông đảo người tham gia bởi tính tiện lợi và hấp dẫn….

Dàn đề 3 càng là gì? Trúng dàn đề 3 càng ăn bao nhiêu tiền?

Dàn đề 3 càng là gì? Trúng dàn đề 3 càng ăn bao nhiêu tiền?

Dàn đề 3 càng là gì? Dàn đề 3 càng là một hình thức cá cược phổ biến trong các trò đánh lô đề số tại nhà…