Chu Vi Kí Hiệu Là Gì – Công Thức Tính Diện Tích Chu Vi Các Hình Cơ Bản

Cùng xem Chu Vi Kí Hiệu Là Gì – Công Thức Tính Diện Tích Chu Vi Các Hình Cơ Bản trên youtube.

Ký hiệu chu vi

1. Định nghĩa của chu vi là gì?

chu vi là độ dài đo được của một đường khép kín bao quanh một mặt phẳng 2d hoặc chúng ta có thể giải thích chu vi là độ dài của chu vi bao quanh diện tích của một hình. như vậy ta có chu vi hình vuông, chu vi hình chữ nhật, chu vi hình tròn … với các cách tính tương ứng khác nhau.

bạn đang xem: chu vi của biểu tượng là bao nhiêu

2. chu vi và cách tính chu vi hình trong toán học

Trong toán học, có rất nhiều dạng hình khác nhau như hình tròn, hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình thang … trong đó, tất cả các hình dạng này đều có chu vi và các công thức tính mà học sinh phải nắm vững. Sau đây là nội dung chi tiết về định nghĩa chu vi và cách tính chu vi hình trong toán học.

2.1. chu vi và cách tính chu vi hình tròn

Chu vi của một hình tròn là độ dài của cạnh của nó. một người sẽ tính chu vi hình tròn theo công thức riêng của mình. Cụ thể, công thức tính chu vi của một hình tròn là lấy pi (lấy nó là 3,14) nhân với đường kính của hình tròn đó, hoặc nó nhân pi với 2 lần bán kính của hình tròn, vì đường kính bằng bán kính. nhân với 2

Do đó, chúng ta có công thức tính chu vi của một hình tròn:

p = d x pi hoặc p = r x 2 x pi

ở đâu:

+ p là ký hiệu cho chu vi của hình tròn

+ d là đường kính của hình tròn

+ r là bán kính của hình tròn.

+ pi xấp xỉ bằng 3,14. pi được định nghĩa là tỷ số của chu vi hình tròn.

ví dụ: tính chu vi của một bánh xe có đường kính 0,75 m.

Trả lời: Đây là một bài toán đơn giản, có một phép tính mà bạn chỉ cần áp dụng công thức trên và thay số vào phép tính. theo tiêu đề cho đường kính của hình tròn, bạn biết số pi.

khi đó chu vi của bánh xe tròn đó là: p = d.pi = 0,75 x 3,14 = 2355 (m)

như vậy, chu vi của hình tròn là 2355 (m)

2.2. chu vi và cách tính chu vi hình chữ nhật

Tương tự như định nghĩa chung về chu vi, chu vi hình chữ nhật là độ dài của đoạn thẳng bao quanh một mặt phẳng hình chữ nhật. còn hình chữ nhật có bốn góc vuông nên cũng là hình bình hành và hình thang cân phải có đầy đủ các tính chất của hình cân và hình bình hành.

do đó, tổng chiều dài cộng với hai lần chiều rộng là chu vi của hình chữ nhật. chúng ta có công thức sau để tính chu vi hình chữ nhật:

p = (a + b) x 2

ở đâu:

+ a là ký hiệu cho chiều dài của hình chữ nhật

+ b là ký hiệu cho chiều rộng của hình chữ nhật

+ p là chu vi của hình chữ nhật

Ví dụ: tìm chu vi của một cái bánh hình chữ nhật khi độ dài các cạnh tương ứng là 6 cm và 3 cm.

Xem Thêm : &quotĐậu Bắp&quot trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

đáp án: đầu bài cho biết chiều dài chiều rộng và chiều dài của chiếc bánh hình chữ nhật. vì vậy, chúng ta chỉ cần áp dụng công thức tính chu vi trên và đổi số, tính toán là có kết quả.

chúng ta có công thức tính chu vi hình chữ nhật: p = (a + b) x 2 = (6 + 3) x 2 = 9 x 2 = 18 (cm)

vậy chu vi của chiếc bánh hình chữ nhật là 18 cm.

2.3. chu vi và cách tính chu vi hình vuông

Chu vi hình vuông là độ dài của đoạn thẳng bao quanh một hình hoặc hình vuông hai chiều. Hình vuông là hình có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc vuông 90 độ. do đó, việc tính chu vi hình vuông khá đơn giản, theo công thức sau:

p = a x 4

ở đâu:

+ a là bất kỳ cạnh nào của hình vuông

+ p là chu vi của hình vuông.

xem thêm: “hãy thực hiện một thỏa thuận là gì? (Từ điển tiếng Anh là gì hãy thực hiện một thỏa thuận

Nói ngắn gọn, chu vi hình vuông là tổng độ dài 4 cạnh của nó hoặc độ dài một cạnh nhân với 4.

ví dụ: cho biết chiều dài của cạnh hình vuông của bảng là 6 cm. Tính chu vi hình vuông của tấm ván đó.

đáp án: bài toán cho biết một cạnh góc vuông, vì vậy chúng ta có thể áp dụng công thức tính bình phương và thay thế số phép tính. chúng ta có công thức p = a x 4 = 6 x 4 = 24 (cm)

vậy chu vi của cái bàn đó là 24 cm.

2.4. chu vi và cách tính chu vi hình tam giác

tam giác là một hình gồm 3 cạnh như tên gọi của nó. ta có tam giác thường, tam giác vuông có góc vuông 90 độ và tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau hoặc tam giác cân, tam giác tù, tam giác nhọn và tam giác vuông cân. Tuy là các tam giác khác nhau nhưng chu vi của tam giác vẫn là tổng của 3 cạnh cộng lại với nhau. tùy thuộc vào tính chất của từng hình mà bạn sẽ có công thức tính khác nhau một chút.

a. cách tính chu vi hình tam giác thường

tam giác thường là một tam giác có các cạnh và góc khác nhau. hình tam giác thường có các cạnh khác nhau có chung cách tính chu vi là tổng 3 cạnh cộng lại với nhau. Chu vi hình tam giác thường bằng tổng ba cạnh. công thức tính chu vi hình tam giác thường là p = a + b + c. trong đó: a, b, c lần lượt là 3 cạnh của tam giác.

ví dụ: tính chu vi của một tam giác bình thường abc khi độ dài các cạnh tương ứng là 2,3,4 cm.

Trả lời: Vì bài toán cho độ dài 3 cạnh của tam giác nên ta áp dụng công thức p = a + b + c = 2 + 3 + 4 = 9 (cm). vậy chu vi của tam giác đã cho là 9 cm.

b. tính chu vi tam giác vuông

Một hình phồng có 3 cạnh và các góc vuông là một tam giác vuông. tính chu vi của một tam giác vuông dựa trên công thức sau:

p = a + b + h

ở đâu:

+ a và b là hai cạnh của tam giác vuông đó.

+ h là chiều cao của tam giác, nối nó từ trên xuống dưới.

c. công thức tính chu vi của tam giác cân

Xem Thêm : Inventor là gì? Bật mí các ưu điểm vàng và tính ứng dụng

Chu vi của tam giác cân được tính bằng công thức: p = a + b + c

Vì là hình vuông cân nên nó sẽ được tính là 2a + c hoặc 2b + c.

d. công thức tính chu vi của tam giác đều

tam giác đều là hình có 3 cạnh bằng nhau, do đó công thức tính chu vi sẽ là p = a x 3 = b x 3 = c x 3 .

vậy, chu vi của hình tam giác ngắn gọn là tổng 3 cạnh của hình đó cộng lại. Tuy mỗi tam giác đều có những đặc điểm và tính chất riêng nhưng tổng chu vi sẽ có những cách tính tổng tương ứng.

2.5. tính chu vi hình bình hành

Một tứ giác có 2 cặp cạnh đối song song và đồng dạng là một hình bình hành. là một dạng đặc biệt của hình thang có các góc đối diện bằng nhau. do đó, chu vi của một hình bình hành bằng tổng của bất kỳ cặp cạnh kề nào nhân với 2. hoặc chu vi của hình bình hành là tổng độ dài của bốn cạnh của hình đó.

Chúng ta có công thức sau để tính chu vi: c = 2 (a + b). ở đâu:

+ a và b: là hai cạnh bất kỳ của hình bình hành.

+ c là kí hiệu của chu vi hình bình hành.

ví dụ: tìm chu vi của một miếng bánh hình bình hành khi các cạnh có độ dài a = 4 cm, b = 8 cm.

đáp án: đề bài cho 2 cạnh kề của hình bình hành nên ta áp dụng công thức tính chu vi hình bình hành c = 2 (a + b) = 2 (4 x 8) = 2 x 12 = 24 (cm)

vậy chu vi của mảnh hình bình hành là 24 cm.

2.6. chu vi và cách tính chu vi hình thang

Hình thang là tứ giác lồi có 2 cạnh đáy song song và các cạnh bên còn lại. trong đó, có một hình thang vuông có góc vuông 90 độ và hình thang cân có 2 góc đáy kề nhau.

Do đó, tổng độ dài của hai đáy và hai cạnh bên là chu vi của hình thang. nghĩa là, chu vi của hình thang sẽ bằng tổng của tất cả các cạnh cộng lại.

Công thức tính chu vi hình thang như sau:

p = a + b + c + d

ở đâu:

+ p là ký hiệu của chu vi hình thang

+ a, b, c, d là các cạnh của hình thoi.

Ví dụ: tính chu vi hình thang biết rằng đáy lớn dài 10 cm, đáy nhỏ 8 cm và 2 cạnh bên lần lượt là 6 cm và 9 cm.

đáp án: bài toán cho biết độ dài 2 đáy và 2 cạnh bên nên phải áp dụng công thức tính chu vi hình thang: p = a + b + c + d = 10 + 8 + 6 + 9 = 33 (cm)

vậy chu vi của hình thang đó là 33 cm.

lưu ý: tìm chu vi hình thang cân hoặc hình thang cân, hình thang vuông bằng nhau, bằng tổng 2 đáy và 2 cạnh cộng lại.

Tóm lại, chu vi hình học trong toán học sẽ là tổng các cạnh được cộng tương ứng. nếu là hình tam giác sẽ là tổng của 3 cạnh cộng lại với nhau, nếu là hình chữ nhật thì hình vuông sẽ là tổng của 4 cạnh cộng lại với nhau … tuy nhiên mỗi hình sẽ có những tính chất khác nhau mà chu vi cũng theo . là các công thức tương ứng mà bạn cần học thuộc. nhưng nhìn chung các bạn chỉ cần hiểu chu vi là tổng độ dài đoạn thẳng bao quanh hình máy bay để dễ hiểu hơn. Ngoài ra, mỗi hình sẽ có những tính chất đặc biệt để phân biệt với các hình khác mà bạn cần nắm được, việc học tính chu vi hình sẽ dễ dàng hơn, tính chu vi hình dễ dàng hơn.

Tóm lại, chu vi là gì và cách tính chu vi của các dạng hình học trong toán học trước đây là những kiến ​​thức quan trọng và được áp dụng rộng rãi trong chương trình học mà học sinh phải ghi nhớ.

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: FAQ

Lời kết: Trên đây là bài viết Chu Vi Kí Hiệu Là Gì – Công Thức Tính Diện Tích Chu Vi Các Hình Cơ Bản. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts

So sánh 2 tướng support Helen vs Rouie trong Liên Quân

Helen và Rouie là hai tướng hỗ trợ trong Liên Quân Mobile, với khả năng hỗ trợ đồng đội và gây sát thương tương đối cao. Tuy…

Nhận thưởng và phần thưởng trong bắn cá

Nhận thưởng và phần thưởng trong bắn cá

Bắn cá là một trò chơi được rất nhiều người yêu thích, bởi tính giải trí cao và khả năng kiếm tiền ở mức độ tương đối….

Cách hack Tiệm lẩu Đường Hạnh Phúc mới nhất tháng 3/2023

Cách hack Tiệm lẩu Đường Hạnh Phúc mới nhất tháng 3/2023

Biết được cách hack Tiệm lẩu Đường Hạnh Phúc, game thủ có thể nhanh chóng và dễ dàng phát triển nhà hàng lẩu của mình lên một tầm…

AE888 – Nhà cái cá cược Online uy tín số 1 Việt Nam

AE888 – Nhà cái cá cược Online uy tín số 1 Việt Nam

AE888 là nền tảng cá cược có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thị trường game trực tuyến tính đến thời điểm hiện tại. Với nhiều ưu…

Review Casino999: Nhà cái chiếm lĩnh thị trường giải trí online

Review Casino999: Nhà cái chiếm lĩnh thị trường giải trí online Review Casino999 chi tiết là thông tin được người chơi quan tâm rất nhiều. Bởi nhà cái…

Tiết lộ 4+ nguyên nhân xuất hiện SV388 lừa đảo, xem ngay!

Tiết lộ 4+ nguyên nhân xuất hiện SV388 lừa đảo, xem ngay!

SV388 lừa đảo xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nổi bật nhất có thể kể đến như gamer không rút được tiền, bị khóa tài khoản,…