Hợp đồng thuê xe ô tô (thuê dài hạn) năm 2021

Hợp đồng thuê xe ô tô (thuê dài hạn)

Thuê xe ô tô là một giao dịch rất phổ biến trong cuộc sống, có thể giữa cá nhân với cá nhân, hay giữa cá nhân với tổ chức (doanh nghiệp), …vv. Đây là loại hợp đồng về thuê tài sản.

Dưới đây là một mẫu Hợp đồng thuê xe ô tô dài hạn. Cụ thể là công ty A thuê của công ty B – mà Công ty luật đã tư vấn cho khách hàng.

Bạn đang xem: Hợp đồng thuê xe ô tô (thuê dài hạn) năm 2021

Hợp đồng thuê xe ô tô (thuê dài hạn)
Hợp đồng thuê xe ô tô (thuê dài hạn)

….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THUÊ XE Ô TÔ
– Căn cứ quy định tại Bộ luật Dân sự và Luật Thương mại;
– Căn cứ nhu cầu & khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày x tháng 10 năm 2017,
Tại văn phòng công ty XXX,

Hai bên gồm:

BÊN A (Bên thuê): CÔNG TY XXX 
Địa chỉ : xxx, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : xxx
Đại diện: Ông XXX – Tổng Giám Đốc.

BÊN B (Bên cho thuê): CÔNG TY YYY
Địa chỉ:  yyy, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: yyy
Tài khoản số: yyy tại Ngân hàng YYY
Đại diện: Bà YYY – Giám đốc.
Sau khi trao đổi và thỏa thuận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng thuê xe ô tô này, theo các điều khoản như sau:

Điều 1: NỘI DUNG  HỢP ĐỒNG  

Bên B đồng ý thuê và Bên A đồng ý cho Bên B thuê 01 (một) xe ô tô loại 7 chỗ ngồi, bao gồm cả tài xế lái xe của Bên B, theo các điều kiện sau đây:

1.1. Mục đích thuê: dùng làm xe đi tiếp thị, giao dịch khách hàng, bán hàng … của bộ phận kinh doanh – Công ty XXX (bên A).

1.2 Chi tiết xe thuê như sau: Nhãn hiệu/Loại: Toyota  Innova, 7 chỗ. Biển số TTT-XXX, đời 2015, máy xăng, màu ghi bạc. Tình trạng tốt.

1.3  Xe có đầy đủ giấy tờ pháp lý: Giấy đăng ký xe, bảo hiểm (trong suốt thời hạn thuê), giấy phép lưu hành và các giấy tờ cần thiết khác, đảm bảo việc lưu hành xe đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

1.4 Trong thời gian hợp đồng, Bên B chịu mọi chi phí liên quan đến phí bảo trì đường bộ, bảo trì, sửa chữa, đăng kiểm xe theo thời gian quy định. Đảm bảo xe luôn được vận hành trong điều kiện tốt nhất.

1.5 Bên B có trách nhiệm mua bảo hiểm vật chất xe, bảo hiểm tai nạn dân sự cho người thứ 3 và hành khách trên xe. Cụ thể xe phải được Bên B mua bảo hiểm Tai nạn Dân sự và bảo hiểm vật chất toàn bộ xe và cung cấp đầy đủ các giấy tờ đảm bảo cho việc lưu hành xe theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

1.6.  Trong trường hợp xe có sự cố xảy ra, thì Bên A có trách nhiệm thông báo ngay cho Bên B để được giải quyết. Đồng thời Bên B cam kết hỗ trợ xe khác để phục vụ việc vận chuyển của Bên A.

Điều 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

2.1 Thời hạn hợp đồng thuê xe là 15 tháng, kể từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018.

Có thể bạn quan tâm: Bài diễn văn khai mạc văn nghệ

2.2 Trước khi kết thúc thời hạn hợp đồng 1 tháng, nếu Bên A tiếp tục có nhu cầu, thì hai bên sẽ xem xét việc gia hạn hay ký hợp đồng thuê mới.

Điều 3: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1 Đơn giá thuê xe ôtô nêu tại điều 1 (giá đã bao gồm chi phí tài xế và thuế GTGT) tính theo km sử dụng thực tế ghi trên đồng hồ, là: 10.000 VNĐ/km. Giá này là không thay đổi trong suốt thời gian hợp đồng,

3.2 Việc thanh toán được thực hiện theo từng tháng. Trong vòng 3 ngày đầu mỗi tháng, Bên B sẽ gửi hoá đơn GTGT (theo số km đã chạy trong tháng) đến cho Bên A và Bên A sẽ thực hiện việc thanh toán tiền thuê xe trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hoá đơn VAT hợp lệ.

3.3 Hình thức thanh toán: chuyển khoản vào tài khoản của Bên B.

Ghi chú: Nếu Bên A thanh toán chậm thì phải chịu thêm lãi suất 2% tháng cho đến khi hoàn thành thanh toán. Nếu chậm thanh toán quá 2 tháng Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng.

Điều 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

4.1 Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

– Toàn quyền sử dụng thuê xe theo đúng mục đích thuê của mình, trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.

– Có quyền yêu cầu đổi xe khác và tài xế khác – khi có sự vi phạm những quy định đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

– Các quyền và nghĩa vụ của bên thuê tài sản, thuê dịch vụ (ngoài những điều đã thỏa thuận trong hợp đồng này) – theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại.

4.2  Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

– Bảo đảm cung ứng xe đúng thời gian, gồm tài xế, xe luôn trong tình trạng vận hành tốt và các điều kiện theo thỏa thuận trong hợp đồng này.

– Bảo đảm tài xế có bằng lái hợp pháp và năng lực chuyên môn phù hợp, luôn có ý thức tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong quá trình lái xe. Tài xế tuyệt đối không được uống rượu bia, sử dụng chất kích thích trong khi làm việc.

Tham khảo: Hoa chúc mừng ngày 20/11

– Các quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê tài sản, cung ứng dịch vụ (ngoài những điều đã thỏa thuận trong hợp đồng này) – theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại.

Điều 5: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hai bên thống nhất hợp đồng này sẽ chấm dứt khi:

5.1.  Hết thời hạn hợp đồng và hai bên không gia hạn hay ký hợp đồng thuê mới.

5.2 Trong trường hợp hai bên cùng thống nhất hoặc một bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Bên muốn chấm dứt phải gửi văn bản thông báo cho bên kia trước ít nhất 01 (một) tháng.

Điều 6:  ĐIỀU KHOẢN CHUNG

6.1 Không bên nào được chuyển giao hoặc nhượng lại bất kỳ trách nhiệm hoặc quyền theo hợp đồng này cho bên thứ ba mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của bên kia. Hai bên cam kết tôn trọng mọi nội dung thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu có bất kỳ sửa đổi nào về nội dung hợp đồng, hai bên sẽ cùng nhau thống nhất bằng văn bản trước khi thực hiện.

6.2 Trường hợp có xảy ra tranh chấp, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần tôn trọng và vì lợi ích của cả hai bên. Trường hợp thương lượng không thành, một trong hai bên có quyền đưa tranh chấp đến toà án có thẩm quyền để giải quyết.

6.3  Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký, được lập thành 4 (bốn) bản song ngữ Việt – Anh, có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 02 (hai) bản.  Trong trường hợp có sự khác biệt về nội dung giữa hai ngôn ngữ, thì tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN B
(ký tên, đóng dấu)                                                                               (ký tên, đóng dấu)

————–

Phân tích của luật sư Trần Hồng Phong:

1. Đây là giao dịch/hợp đồng thuê tài sản. Mỗi bên có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại (vì Bên cho thuê có chức năng kinh doanh/cho thuê xe ô tô).

2. Mẫu hợp đồng này thuộc loại đơn giản, với những điều khoản cơ bản tối thiểu – áp dụng cho tình huống công ty A thuê xe của công ty B (bao gồm cả thuê tài xế) để phục vụ cho mục đích kinh doanh của bên mình. Về giá thuê, trong hợp đồng tính theo số km sử dụng hàng tháng. Tuy nhiên thông thường các bên có thể thỏa thuận theo giá thuê trọn gói từng tháng (VD: 15.000.000 đồng/tháng), chi phí xăng tính riêng …vv.

3. Hợp đồng này nguyên mẫu còn có một bản bằng tiếng Anh, do vậy chúng tôi đã tư vấn là hai bên thống nhất nếu có sự khác biệt về ngôn ngữ giữa hai ngoại ngữ, thì tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng. Điều này là cần thiết (điều khoản cuối cùng trong hợp đồng). Nói chung, tùy theo tình hình thực tế, các bên có thể thỏa thuận thêm về nhiều nội dung, vấn đề khác trong hợp đồng. Chẳng hạn như về chỗ để xe, thời gian sử dụng hàng ngày, tách riêng chi phí tài xế, phạt vi phạm hợp đồng …

Xem thêm: Cách thờ cúng bà tổ cô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *