mẫu thang bảng lương của công ty tnhh

mẫu thang bảng lương của công ty tnhh

Mẫu thang bảng lương năm 2021 mới nhất: Mẫu hệ thống thang bảng lương của Công ty Cổ phần, TNHH; Tải biểu mẫu thang bảng lương Excel miễn phí tại đây:

1. Hệ thống thang bảng lương áp dụng cho Doanh nghiệp: Căn cứ theo Điều 7 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ: – Doanh nghiệp căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động -> Tự xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ. Căn cứ theo Nghị định 121/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định: – Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Theo Điều 93 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 quy định: 1. Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lươngđịnh mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động. 2. Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức. 3. Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động. Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện. Như vậy: – Từ ngày 1/1/2021 Không cần phải nộp thang bảng lương cho Phòng LĐTBXH nữa (áp dụng cho tất cả DN không bị giới hạn dưới 10 lao động như trước) – Chỉ cần xây dựng thang bảng lương => Công bố công khai tại nơi làm việc, rồi lưu tại Doanh nghiệp và giải trình khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Xem thêm: Mức phạt không xây dựng thang bảng lương.

Bạn đang xem: mẫu thang bảng lương của công ty tnhh

hệ thống thang bảng lương năm 2021

Dưới đây Kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ Mẫu hệ thống thang bảng lương Doanh nghiệp để các bạn tham khảo nhé:

Tên đơn vị: Công ty kế toán Thiên Ưng Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ngành nghề: Đào tạo kế toán thực tế Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc Địa chỉ: 181 Xuân Thuỷ, Cầu giấy, Hà nội Mã số thuế: 0103635698 Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2021

Có thể bạn quan tâm: khóa học chứng chỉ hành nghề bất động sản

HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG

I/- MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU : Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng: 4.420.000 đồng/tháng. II/- HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

NHÓM CHỨC DANH, VỊ TRÍ CÔNG VIỆC Bậc Lương I II III IV V VI VII 1. Giám đốc Mức Lương 8.000.000 8.400.000 8.820.000 9.261.000 9.724.050 10.210.253 10.720.765 2. Phó Giám đốc; Kế Toán Trưởng Mức Lương 7.000.000 7.350.000 7.717.500 8.103.375 8.508.544 8.933.971 9.380.669 3. Trưởng phòng kinh doanh; HCNS: Mức Lương 6.000.000 6.300.000 6.615.000 6.945.750 7.293.038 7.657.689 8.040.574 4. Nhân viên kế toán; NVkinh doanh; NV kỹ thuật, NV văn phòng: Mức Lương 4.730.000 4.966.500 5.214.825 5.475.566 5.749.345 6.036.812 6.338.652 5. Nhân viên tạp vụ: Mức Lương 4.420.000 4.641.000 4.873.050 5.116.703 5.372.538 5.641.165 5.923.223 Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2021 Người đại diện pháp luật (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

– Bậc sau phải lớn hơn bậc trước tối thiểu 5%. – Những nhân viên làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề phải lớn hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. – Bậc 1 phải bằng hoặc lớn hơn mức lương tối thiểu vùng. Tải Mẫu hệ thống thang bảng lương file Excel 2021 về tại đây:

Tham khảo: chứng chỉ an toàn giao thông

Tải mẫu thang bảng lương

Lưu ý: Ngoài Thang bảng lương trên khi nộp hồ sơ cho Phòng Lao động Thương binh xã hội -> Thì các bạn còn phải nộp thêm các mẫu biểu khác nữa. Các bạn có thể tải trọn bộ đó về tại đây nhé:

Cách xây dựng thang bảng lương

Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau: Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: [email protected] (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải) Tải Mẫu hệ thống thang bảng lương file Excel 2020 về tại đây: Tải thang bảng lương năm 2020.2. Hệ thống thang bảng lương đối với Đơn vị nhà nước: TÊN ĐƠN VỊ: ………………………………………. NGÀNH NGHỀ: ………………………………………. ĐỊA CHỈ: ………………………………………. ĐIỆN THOẠI: ………………………………………. HỆ THNG THANG LƯƠNG, BNG LƯƠNG I/- MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU : Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng: …… đồng/tháng. II/- HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG : 1/- BẢNG LƯƠNG CHỨC VỤ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP: Đơn vị tính : 1.000 đồng. CHỨC DANH CÔNG VIỆC SỐ BẬC I II III IV V VI 01 – Giám đốc – Mức lương C.01 5.000 5.500 6.000 6.500 02 – Phó Giám đốc Hệ số : – Mức lương C.02 5.000 03 – Kế toán trưởng Hệ số : Mức lương C.03 5.000 Ghi chú: Mức lương = (Hệ số lương x mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng). 2 – BẢNG LƯƠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, THỪA HÀNH, PHỤC VỤ Đơn vị tính : 1.000 đồng. CHỨC DANH CÔNG VIỆC SỐ BẬC I II III IV V VI 01 – Ngạch lương – Hệ số : – Mức lương D.01 4.000 4.150 4.300 02 – Ngạch lương – Hệ số : – Mức lương D.02 3.500 03 – Ngạch lương – Hệ số : – Mức lương D.03 3.300 04 – Ngạch lương – Hệ số : – Mức lương D.04 3.000 v.v…. Ghi chú: 01: Ngạch lương : Áp dụng cho các chức danh sau : (Các bạn liệt kê đầy đủ các chức danh được xếp vào ngạch lương này). Lưu ý: Một ngạch lương có thể áp dụng đối với nhiều chức danh. Tiêu chuẩn chức danh đầy đủ do doanh nghiệp quy định VÍ DỤ: 01/ Ngạch lương : Áp dụng cho các chức danh Trưởng, phó các phòng ban 02/ Ngạch lương : Áp dụng cho các chức danh như: kế toán viên, nhân viên kinh doanh, thủ quỹ, nhân viên kỹ thuật, nhân viên tuyển dụng, nhân viên hành chính nhân sự ….. 03/ Ngạch lương : Áp dụng cho các chức danh như: Văn thư, đội trưởng 04/ Ngạch lương : Áp dụng cho chức danh nhân viên lễ tân 3/- THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG CỦA CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHỤC VỤ. Đơn vị tính : 1.000 đồng. CHỨC DANH CÔNG VIỆC SỐ BẬC I II III IV V VI VII 01 – Ngạch lương – Hệ số : – Mức lương B.01 2.900 3.000 02 – Ngạch lương Hệ số : – Mức lương : B.02 2.800 2.900 v.v…. Ghi chú : Một chức danh của thang lương, bảng lương của công nhân trực tiếp sản xuất có thể áp dụng đối với nhiều loại công việc. Tiêu chuẩn chức danh quy định tại tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật. Ví dụ: 01/ Ngạch lương: Áp dụng cho chức danh nhân viên lái xe 02/ Ngạch lương: Áp dụng cho chức danh nhân viên bảo vệ PH CP LƯƠNG (nếu có) : Đơn vị tính : 1.000 đồng. PHỤ CP LƯƠNG TỶ L PH CẤP MỨC PH CẤP 1. Tiền ăn giữa ca 18.51% 500 2. Tiền trách nhiệm đội trưởng 18.51% 500 3. Tiền trách nhiệm đội phó, ca trưởng 9.26% 250 … Ghi chú: Mc ph cp = t l ph cp x tin lương ti thiu doanh nghip áp dụng. wiki.onlineaz.vnày….. tháng….. năm… GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng dấu)

NHỮNG CHÚ Ý KHI XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG:

– Về quy ước mã số của hệ thống thang lương, bảng lương: Bảng lương chức vụ quản lý doanh nghiệp (Mã số C) + C.01 – Tổng Giám Đốc / Giám Đốc + C.02 – Phó Tổng Giám Đốc / Phó Giám Đốc + C.03 – Kế Toán Trưởng Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thừa hành, phục vụ (Mã số D) + D.01 – Chuyên viên cao cấp, kinh tế viên cao cấp, kỹ sư cao cấp Chức danh: Thành viên cố vấn, Cộng tác viên (trình độ trên Đại Học) + D.02 – Chuyên viên chính, kinh tế viên chính, kỹ sư chính Chức danh : Trưởng phòng (trình độ Đại Học) + D.03 – Chuyên viên, kinh tế viên, kỹ sư Chức danh: Phó Trưởng phòng (trình độ Đại Học) + D.04 – Cán sự, kỹ thuật viên (trình độ Cao đẳng, Trung cấp) + D.05 – Nhân viên văn thư + D.06 – Nhân viên phục vụ Bảng lương của công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh và phục vụ (Mã số A và Mã số B) Mã số A.1 : Có 12 ngành nghề Mã số A.2 : Có 7 ngành nghề Mã số B có 15 ngành nghề : Từ B.1 đến B.15 – Các bạn muốn học thực hành làm kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế, thực hành xử lý các nghiệp vụ hạch toán, tính thuế, kê khai thuế, tính lương, trích khấu hao….lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm … => Thì có thể tham gia: Lớp học thực hành kế toán thực tế tại Kế toán Thiên Ưng __________________________________________________

Có thể bạn quan tâm: cách chỉnh thanh công cụ xuống dưới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *