Khát quát văn học Việt Nam từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX

Cùng xem Khát quát văn học Việt Nam từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX trên youtube.

Mạng tháng tám năm 1945 đến năm 1975

Bối cảnh lịch sử, văn hóa và xã hội ảnh hưởng đến văn học như thế nào? Văn học đã phát triển như thế nào trong bối cảnh này? Những đặc điểm chung xuyên suốt tất cả các công trình vừa chớm nở của thời kỳ đó là gì? Các em sẽ có cơ sở thơ về một thời kì văn học để suy ngẫm và so sánh từng tác phẩm cụ thể.

Hai. Kiến thức cơ bản

1. Giới thiệu Văn học Việt Nam Cách mạng Tháng Tám từ năm 1945 đến năm 1975

A. Vài nét về môi trường lịch sử, xã hội và văn hóa

+ Đảng lãnh đạo với đường lối văn nghệ rõ ràng (Đề cương văn hoá 1943)> Chấm dứt sự phân hoá phức tạp của văn hoá văn học nước ta dưới ách thực dân và hình thành nhân tố then chốt của nền văn hoá thống nhất sau năm 1945.

+ Hai cuộc kháng chiến chống đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ trong 30 năm đã tác động sâu sắc và toàn diện đến đời sống vật chất và tinh thần của dân tộc, trong đó có nghệ thuật, tạo thành nét đặc sắc của nền văn học hình thành và phát triển ở Trung Quốc. trong chiến tranh gian khổ và ác liệt.

+ Kinh tế kém phát triển, điều kiện giao lưu văn hóa còn hạn chế (chủ yếu là tiếp xúc và ảnh hưởng văn hóa với các nước xã hội chủ nghĩa, nhất là Liên Xô, Trung Quốc …).

Trong trường hợp này, văn học giai đoạn 1945-1975 vẫn phát triển và đạt được nhiều thành tựu, đóng góp giá trị riêng cho lịch sử văn học.

b. Lịch sử phát triển và những thành tựu chính

Nó được chia thành ba giai đoạn

+ Năm 1945-1954:

-1945-1946: Sáng tác phản ánh nhiệt huyết, hăng hái giành độc lập, ca ngợi cuộc “tái sinh thần kỳ” của dân tộc (Tình sông núi – Mai Ning, Quốc kỳ – Đế Xuân). , không bao giờ – kết thúc cuộc vui – chúc may mắn …)

– Cuối năm 1946: Nhấn mạnh phản ánh cuộc Kháng chiến chống Pháp. Văn học gắn liền với cuộc sống cách mạng và kháng chiến; phát hiện sức mạnh, phẩm chất tốt đẹp của đông đảo công nhân, bộ đội; thể hiện niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào tương lai tất yếu của các cuộc kháng chiến.

– Danh mục:

· Truyện và ký: Buổi đầu của văn xuôi chống Nhật (Một lần ra kinh đô, Trận đánh ở phố của Trần Đăng, Truyện ngắn Mắt rừng Nam Cao, Truyện ngắn Làng của Kim Lân…).

· Các bài thơ: rất nhiều thành tích (cảnh khuya, trăng rằm Hồ Chí Minh, Bên kia sông Dương Giang ở Hoàng Kiến, tiên tây ở Quảng Đông …)

· Phim truyền hình: Một số bộ phim truyền hình nổi bật (Bắc Sơn, người bị Ruan Xuan, …)

+ Năm 1955-1964:

– Bìa: hình ảnh người lao động, những thay đổi của con người trong giai đoạn đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội với tinh thần lãng mạn, lạc quan …

– Bài văn: Đề mở rộng, đề cập đến nhiều vấn đề, nhiều lĩnh vực của thực tế cuộc sống.

· Đề tài Chống Pháp (Đời Sống Thủ Đô, Đỉnh Cao Cuối Cùng, Trước Khi Quay Phim …)

· Đề tài hiện thực cuộc sống trước Cách mạng tháng Tám (Vợ nhặt, mười năm, tức nước vỡ bờ …)

· Các chủ đề liên quan đến công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa và những thay đổi của đời sống nhân dân (sông lớn, mùa lạc, nhà máy gạch …)

– Phim truyền hình: Một số tác phẩm được công chúng quan tâm.

+ 1965-1975:

-Viết cao trào của cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Nhật trong nước> Chủ đề chung: yêu nước, ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

-Prose:

· Tác phẩm truyện ký trên chiến tuyến máu lửa, phản ánh nhanh chóng, kịp thời những cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân miền Nam (Mẹ cầm súng, Rừng xà nu, Đảo đất …)

· Ở miền Bắc: Câu chuyện, câu chuyện cũng đang phát triển (Văn của Tuân chống Mỹ, Dấu chân người lính, Bão táp trên biển …)

· Thơ: Nhiều thành tựu nổi bật

o Mở rộng và đào sâu chất liệu hiện thực.

o Nâng cao tính khái quát, chất lượng của tư duy, quan điểm chính trị

o Để ghi nhận một thế hệ nhà thơ trẻ tài năng thời chống Mỹ (Phạm Thiên Dư, Nguyễn Ngụy, Bằng Việt …) và hàng loạt tác phẩm gây tiếng vang (Bài thơ ra trận, Máu và hoa của Dư Hử, v.v.) .) Hoa Mỗi Ngày – con chim báo bão của che lan viên; lối đi lý tưởng của nguyễn khoa điểm …

· Kịch tính: Cũng có thành tựu đáng kể.

Tác phẩm văn học ở vùng địch tạm chiếm: do nhiều nguyên nhân, từ đánh giá cả về tư tưởng và nghệ thuật, chưa đạt được nhiều thành tựu.

c. Các tính năng cơ bản

c.1. Văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng và liên quan mật thiết đến vận mệnh chung của đất nước> Những đặc trưng cơ bản của văn học giai đoạn 1945-1975.

+ Nhà văn – Hình mẫu người lính

+ Xu hướng tư tưởng chủ đạo: Tư tưởng cách mạng, văn học là vũ khí phục vụ sự nghiệp cách mạng.

+ Sự vận động và phát triển của văn học đồng bộ với các giai đoạn lịch sử khác nhau của dân tộc & gt; Văn học là tấm gương phản chiếu những vấn đề quan trọng trong lịch sử dân tộc.

c.2. Văn học đại chúng

Xem Thêm : Hướng dẫn cách viết CV xin việc làm thêm cho sinh viên

+ Quần chúng: Đối tượng phản ánh, đối tượng phục vụ, nguồn bổ sung của sáng tạo.

+ Nội dung: Cuộc đời của nhân dân lao động, con đường duy nhất làm cách mạng, sự định hình và khám phá vẻ đẹp của hình ảnh quần chúng …

+ Hình thức: Nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, chủ đề rõ ràng; hình ảnh lấy từ kho tàng văn học dân gian; ngôn ngữ súc tích, rõ ràng.

c.3. Văn học chủ yếu là sử thi và cảm hứng lãng mạn> Đặc trưng của khuynh hướng thẩm mỹ văn học 1945-1975.

+ Thiên vị sử thi:

– Chủ đề: Những vấn đề có ý nghĩa lịch sử và tính cách dân tộc

– Hình chính: Là người đại diện cho cốt cách, bản lĩnh, bản lĩnh và ý chí của cả một dân tộc, đại diện cho lý tưởng dân tộc hơn là khát vọng cá nhân. Văn học xem xét con người về trách nhiệm, nghĩa vụ, lý do lớn để sống và tình cảm.

+ Cảm hứng lãng mạn:

– là cảm hứng khẳng định bản thân tình cảm của người cách mạng.

-Biểu cảm: Ca ngợi vẻ đẹp của con người mới, cuộc sống mới, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tin tưởng vào tương lai đất nước.

Ø Cảm hứng giúp con người vượt qua những cuộc chiến khó khăn, đẫm máu, hy sinh.

+ Sự kết hợp giữa khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn tạo nên tinh thần lạc quan tràn ngập toàn bộ nền văn học 1945-1975, tạo nên nét đặc sắc của văn học 1945-1975.

2. Giới thiệu văn học Việt Nam từ năm 1945 đến cuối thế kỷ 20.

A. Môi trường lịch sử, xã hội và văn hóa

+ 1975-1985: Đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất nhưng phải đối mặt với nhiều thử thách mới.

+ Từ năm 1986: đổi mới toàn diện trên các lĩnh vực & gt; Văn học có điều kiện giao tiếp và kết nối mạnh mẽ & gt; Văn học đổi mới phù hợp với quy luật khách quan và mong muốn của văn nghệ sĩ.

b. Những thay đổi và một số thành tựu

+ Bài thơ:

– không tạo được sức hấp dẫn như giai đoạn trước, nhưng cũng có những tác phẩm đáng chú ý (phủ lan viên khát vọng đổi mới thơ ca qua các tuyển tập dio, xuân quy, nguyễn duy, thanh thảo …)

-Bản hùng ca (người đi biển-thanh thao, đường đến thành phố-hữu nghị, trường ca chia-nguyễn đức mai …)

+ Văn xuôi:

– Trang trí công phu hơn thơ.

– Đổi mới nhận thức về thái độ sống hiện thực, cách viết chiến tranh thu hút sự quan tâm của độc giả (Bạch Thổ – Viên Trọng Đan, Gặp nhau cuối năm – Viên Khai, Nữ nhân trên chuyến du hành – Viên Minh Châu …)

– Phim truyền hình: Thịnh vượng (Linh hồn Changba, Da hàng thịt – Lữ Quang Vũ, Mùa hè trên biển – Chương trình mùa xuân …)

Ø Bình luận:

+ Nền văn học đang phát triển theo hướng dân chủ hoá, nhân bản hoá, nhân bản hoá.

+ Chủ đề: phong phú và đa dạng.

+ Tiếp cận và khám phá con người: mối quan hệ phức tạp của đời sống cá nhân, thậm chí cả đời sống tinh thần, mối quan tâm đến đời sống cá nhân> Hướng nội là nét mới lạ tiêu biểu của văn học thời kỳ này.

+ Tuy nhiên, văn học cũng có một số khuynh hướng tiêu cực.

Ba. Xác nhận kiến ​​thức

Đề 1: Giới thiệu những nét chính về bối cảnh lịch sử, văn hóa, xã hội có ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám đến năm 1975.

Đề 2: Nêu ngắn gọn các giai đoạn phát triển và thành tựu của văn học Việt Nam ở các giai đoạn từ Cách mạng tháng Tám đến năm 1975.

Đề 3: Nêu và phân tích ngắn gọn những nét chính về văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám đến năm 1975.

Chủ đề 4: Khái quát văn học Việt Nam từ 1975 đến cuối thế kỷ XX.

Giải quyết vấn đề

Chủ đề một:

+ Phân tích chủ đề:

– Nội dung: Chỉ giới thiệu bối cảnh (lịch sử, văn hóa, xã hội) có ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của văn học từ Cách mạng tháng Tám đến năm 1975.

– Định dạng: Giới thiệu ngắn gọn & gt; Làm nổi bật các tính năng chính.

+ Mô tả:

– Mối quan hệ giữa bối cảnh thời đại và văn học (phù hợp với học sinh giỏi)

· Văn học bắt nguồn từ hiện thực đời sống & gt; Bối cảnh thời đại ít nhiều vang vọng trong các tác phẩm & gt; Bối cảnh là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến đặc điểm của thơ ca trong một giai đoạn văn học.

Xem Thêm : Quảng Cáo Bài Viết Trên Facebook Hiệu Quả | Kinh Phí Tối Ưu Nhất

· Lịch sử (một trong những yếu tố của bối cảnh thời đại) ảnh hưởng đến sự phân chia các giai đoạn văn học. Tuy nhiên, không phải lúc nào các giai đoạn văn học cũng trùng khớp với các giai đoạn lịch sử, vì văn học luôn có sự vận động và phát triển vốn có của nó.

– Bối cảnh lịch sử, xã hội và văn hóa có ảnh hưởng đến văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám đến năm 1975 (tiêu điểm)

· Sau năm 1945, sự lãnh đạo của đảng và đường lối nghệ thuật của nó đã tạo nên một nền văn hóa thống nhất.

· Hai cuộc kháng chiến chống Nhật trường kỳ kéo dài 30 năm đã hình thành nên những nét đặc sắc của văn học hình thành và phát triển trong chiến tranh gian khổ.

· Nền kinh tế lạc hậu, kém phát triển, điều kiện giao lưu văn hóa còn hạn chế.

-Khẳng định: Bối cảnh lịch sử, văn hóa, xã hội có tác động đáng kể đến sự hình thành và phát triển của văn học (chỉ nêu, không phân tích)

· Văn học Việt Nam 1945-1975 được chia thành 3 thời kỳ, tương ứng với các giai đoạn lịch sử> Bộ môn văn học hiếm khi được kết hợp chặt chẽ với bộ môn lịch sử.

· Có tính chất riêng biệt (văn học chủ yếu hướng về cách mạng, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước; hướng về quần chúng; chủ yếu là khuynh hướng sử thi và tình cảm. Chủ nghĩa lãng mạn)

Chủ đề 2:

+ Phân tích chủ đề:

-Kiểu chủ đề: trình bày thuần túy kiến ​​thức lịch sử và văn học.

– Nội dung: Sự phát triển và thành tựu ở từng giai đoạn.

– Hình thức: Giới thiệu tóm tắt.

+ Mô tả:

-Tổng quan: Văn học Việt Nam được chia thành ba giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1975, mỗi giai đoạn đều có những thành tựu đáng chú ý.

– cụ thể (tiêu điểm)

· Giai đoạn đầu (1945-1954)

· Giai đoạn thứ hai (1955 – 1964)

· Giai đoạn thứ ba (1965-1975)

– Nhận xét (dành cho sinh viên hàng đầu)

· Những thành tựu chính của thể loại: thơ, truyện và ký

· Các thể loại phát triển theo các xu hướng khác nhau (thể loại đạt đỉnh ở một giai đoạn nhưng ổn định ở giai đoạn khác). Sự lựa chọn thể loại bị ảnh hưởng nặng nề bởi các mục tiêu cách mạng. > Thành tựu văn học gắn liền với xu thế vận động của lịch sử, gần như cùng chiều (gợi nhớ thời đại văn học mang phong trần phương Đông).

Ø Từ quan niệm cho rằng văn học là vũ khí đấu tranh cách mạng.

Chủ đề 3:

+ Phân tích chủ đề:

– Nội dung: Đặc điểm Văn học Việt Nam 1945-1975.

– Hình thức: Trình bày và phân tích ngắn gọn.

+ Mô tả:

– Nêu 3 đặc điểm theo thứ tự.

– Mỗi tính năng:

· Phân tích ngắn gọn

</ Trích dẫn:

o Các loại bằng chứng: bằng chứng chung (khoảng 3 ví dụ, nêu tên chúng), bằng chứng quan điểm (1 bằng chứng, phân tích ngắn gọn)

o Cách lấy bằng chứng luận điểm: Phân tích ngắn gọn 1 bằng chứng cho mỗi đặc điểm, hoặc sau khi 3 đặc điểm được trình bày, hãy phân tích 1 bằng chứng cho thấy cả 3 đặc điểm.

Chủ đề 4:

+ Phân tích chủ đề:

– Nội dung: Văn học Việt Nam từ 1975 đến cuối thế kỷ XX.

– Định dạng: Giới thiệu chung.

+ Mô tả:

Phân chia các ý theo một số kiến ​​thức cơ bản

– Bối cảnh lịch sử, xã hội và văn hóa.

– Những thay đổi và một số thành tựu.

– Nhận xét.

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: Tổng hợp

Lời kết: Trên đây là bài viết Khát quát văn học Việt Nam từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts

Đăng Ký Mocbai – Hướng Dẫn Thao Tác Thành Công Trong 1 Phút

Đăng ký Casino Mocbai là thủ tục mà bất cứ ai cũng phải thực hiện trước khi bắt đầu. Dù vậy, thao tác này rất đơn giản…

Link chơi casino online – Choiluke chất lượng và hấp dẫn

Link chơi casino online – Choiluke chất lượng và hấp dẫn

Link chơi casino online – Choiluke là cầu nối giữa người chơi và thế giới giải trí đa dạng của sòng bài trực tuyến. Với sự thuận…

Những câu nói hay và ý nghĩa về thầy cô

Những câu nói hay và ý nghĩa về thầy cô

Giáo viên là một nghề vô cùng cao quý và quan trọng, là nghề luôn được mọi người kính trọng. Tại Việt Nam, “tôn sư, trọng đạo”…

Chơi lô đề 3 miền Lode88 hay K8 – Nên chơi ở nhà cái nào là uy tín nhất?

Chơi lô đề 3 miền Lode88 hay K8 – Nên chơi ở nhà cái nào là uy tín nhất?

Chơi lô đề 3 miền Lode88 hay K8 – Nên chơi ở nhà cái nào là uy tín nhất? Đây là câu hỏi hay nhất và được…

5 điểm vượt trội của Xoilac TV phongkhamago.com so với các kênh xem bóng đá hiện nay

5 điểm vượt trội của Xoilac TV phongkhamago.com so với các kênh xem bóng đá hiện nay

Nếu bạn là một fan chính hiệu của Xoilac TV phongkhamago.com thì chắc hẳn không khó để bạn nhận ra sự khác biệt giữa XoilacTV và số…

Tổng hợp ưu điểm của Xoilac TV collaboration-world.com – Kênh trực tiếp bóng đá hàng đầu hiện nay

Tổng hợp ưu điểm của Xoilac TV collaboration-world.com – Kênh trực tiếp bóng đá hàng đầu hiện nay

Trang web Xoilac TV mang đến cho người dùng trải nghiệm xem trực tiếp bóng đá tuyệt vời. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và chọn…