Mẫu di chúc mới nhất – Hướng dẫn lập di chúc chính xác

Cùng xem Mẫu di chúc mới nhất – Hướng dẫn lập di chúc chính xác trên youtube.

Cách viết di chúc

Hình thức Di chúc Hợp pháp

Di chúc là sự thể hiện ý chí của một cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc phải được lập thành văn bản, nếu không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể sử dụng di chúc miệng.

✔ Di chúc bằng văn bản

Di chúc bằng văn bản bao gồm các nội dung sau:

  • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;
  • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;
  • Di chúc bằng văn bản có công chứng;
  • Di chúc bằng văn bản có công chứng.

Ngoài ra, di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký của người lập di chúc.

✔ Ý chí bằng lời nói

+ Di chúc hoàng gia được lập khi tính mạng của một người bị đe dọa bởi cái chết do bệnh tật hoặc các lý do khác mà di chúc không thể được lập thành văn bản.

+ Nếu người lập di chúc còn sống và lành lặn sau ba tháng kể từ ngày di chúc miệng có hiệu lực thì di chúc miệng sẽ tự động mất hiệu lực.

Điều gì quan trọng cần bao gồm trong di chúc?

Dưới hình thức di chúc bằng văn bản, nội dung của di chúc thường bao gồm:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hôm nay, 2022, 8:30 sáng, số 5, phố Định Công, quận Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Tên tôi là: Nguyễn Văn b

Ngày sinh:

Số cmtnd

hktt:

Hiện đang sống

Tôi. Trong trạng thái tỉnh táo, tôi đã lập một bản di chúc, nội dung như sau

1. Danh sách di sản của tôi bao gồm:

– Quyền sử dụng đất đối với căn nhà số 05, phố định công, … theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp ngày 01 tháng 01 năm 2018 ….

– Gửi tiền tại ngân hàng Việt Nam theo số sổ tiết kiệm ….

– Liệt kê chi tiết các loại thuộc tính còn lại.

2. Danh sách những người thừa kế và những người thừa kế

Bây giờ tôi lập di chúc định đoạt tài sản của mình sau khi tôi chết như sau:

2.1. Người thừa kế thứ nhất:

Họ và tên ông (bà): nguyễn văn c

Ngày sinh:

Số cmtnd

hktt:

Hiện đang sống

Xem Thêm : Lời dẫn chương trình khai xuân 2022 (4 mẫu)

Giá trị kế thừa và kiểu kế thừa:

2.2. Người thụ hưởng số 2:

Họ và tên ông (bà): nguyễn thị d

Ngày sinh:

Số cmtnd

hktt:

Hiện đang sống

Xem Thêm : Lời dẫn chương trình khai xuân 2022 (4 mẫu)

Giá trị kế thừa và kiểu kế thừa:

3. Người thừa kế thực hiện nghĩa vụ của mình

Ông nguyễn văn c có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trả nợ 500.000.000 đồng của tôi đã vay của bà Trần thị (UBND số: …., hktt / nơi ở hiện tại: ….) trong tờ khai nhận di sản thừa kế quy định trong di chúc đồng thời.

ii. Lập Di chúc thay thế Di chúc ngày 01 tháng 5 năm 2020 tại …

Ba. Danh sách nhân chứng (bỏ qua phần này nếu không có nhân chứng)

Kiểm tra Di chúc:

1. Họ và tên

Địa chỉ:

2. Họ và Tên:

Địa chỉ

Di chúc thành 05 bản, có hiệu lực pháp luật như nhau.

Hà Nội, ngày 2022

Xác nhận lời chứng thực của người kiểm tra

Tham khảo: Dịch vụ Luật sư nổi tiếng tại Hà Nội

Điều kiện hợp pháp của di chúc viết tay

✔ Người lập di chúc phải có năng lực lập di chúc: người lập di chúc là người trên 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi) có thể lập di chúc nhưng chỉ khi là “bằng văn bản và phải được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý”. Đồng ý ở đây là sự đồng ý cho họ lập di chúc. Còn nội dung của di chúc thì họ toàn quyền quyết định. Khi lập di chúc, người lập di chúc là người sáng suốt.

✔ Người lập di chúc tự nguyện: Khi lập di chúc, người lập di chúc phải tự nguyện, không bị lừa dối, đe dọa, ép buộc. Ý chí của người lập di chúc là sự thống nhất giữa ý chí của anh ta và sự thể hiện ý chí của anh ta. Sự thống nhất nói trên là mong muốn chủ quan – là sự thống nhất giữa mong muốn bên trong của người lập di chúc với biểu hiện bên ngoài của mong muốn đó.

✔ Nội dung di chúc không vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội. Nội dung của di chúc là sự thể hiện ý chí của người lập di chúc nhằm định đoạt tài sản của mình cho những người thừa kế. Người lập di chúc chỉ định người thừa kế, xác định nghĩa vụ của người thừa kế, phân định quyền thừa kế … Di chúc của người lập di chúc phải phù hợp với ý chí của nhà nước, đạo đức xã hội, phù hợp với quy định tại Điều 8 điểm 3. Vi phạm các điều khoản này sẽ bị vô hiệu.

✔ Hình thức của di chúc không trái pháp luật: di chúc viết tay được coi là một dạng di chúc bằng văn bản và do đó có các loại sau: di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; di chúc bằng văn bản có người làm chứng; di chúc bằng văn bản có công chứng; di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Về nguyên tắc, dù là loại văn bản nào, di chúc cũng phải ghi rõ những điều sau đây: ngày, tháng, năm lập di chúc; họ, tên, nơi cư trú của người lập di chúc; họ hoặc tên cụ thể của người, cơ quan hoặc tổ chức sở hữu di sản Cho biết các điều kiện mà một cá nhân, tổ chức hoặc tổ chức được hưởng di sản; những gì để lại của di sản và vị trí của nó; chỉ định các chủ nợ và nội dung của khoản nợ. Đồng thời, di chúc không được viết tắt, viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký của người lập di chúc. Đối với mỗi loại di chúc bằng văn bản nêu trên còn phải đáp ứng các điều kiện riêng khác theo hình thức do Bộ luật dân sự 2015 quy định.

Điều 643 Bộ luật Dân sự năm 2015 về hiệu lực của di chúc

1. Di chúc có hiệu lực kể từ ngày mở thừa kế.

2. Di chúc bị vô hiệu toàn bộ hoặc một phần nếu:

a) Cố ý làm chết người thừa kế trước hoặc cùng thời điểm với người lập di chúc;

b) Cơ quan hoặc tổ chức được chỉ định làm người kế thừa không còn tồn tại khi quyền kế vị được mở ra.

Nếu có nhiều người thừa kế theo di chúc và một trong số họ chết trước hoặc cùng thời điểm với người lập di chúc thì một trong nhiều cơ quan, tổ chức có tên theo di chúc chấm dứt tồn tại. Được thừa kế tại thời điểm lập, chỉ phần di chúc liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức bị vô hiệu.

Xem Thêm : H2S là gì, có mùi gì, màu gì, là axit mạnh hay yếu – Đáp Án Chuẩn

3. Nếu di sản để lại cho những người thừa kế khi bắt đầu thừa kế không còn thì di chúc vô hiệu; nếu chỉ để lại một phần di sản cho những người thừa kế thì phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

4. Khi một phần của di chúc trái pháp luật nhưng không ảnh hưởng đến hiệu lực của phần còn lại thì chỉ phần đó không có giá trị.

5. Khi một người để lại nhiều di chúc trên một tài sản thì chỉ có bản di chúc cuối cùng có giá trị.

Cụ thể, xem xét các yêu cầu của các loại di chúc và tuân thủ các quy định của pháp luật để đảm bảo rằng di chúc được thực hiện trên thực tế đáp ứng ý chí và mong muốn của người lập di chúc.

Trích dẫn: Yêu cầu hủy bỏ di chúc trái pháp luật

Kinh nghiệm lập di chúc bằng văn bản

1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng:

Theo quy định tại mục 633 Bộ luật Dân sự 2015, để có một bản di chúc như vậy, bạn phải tự mình viết và ký vào bản di chúc. Nội dung di chúc phải phù hợp với quy định của pháp luật tại Điều 631 Bộ luật Dân sự năm 2015: di chúc không được viết tắt, viết tắt, có nhiều trang thì mỗi trang phải đánh số thứ tự. có chữ ký hoặc dấu vân tay của người lập di chúc. Trường hợp di chúc bị tẩy xóa, sửa chữa thì phải có chữ ký của chính người lập di chúc hoặc người lập di chúc bên cạnh việc tẩy xóa, sửa chữa.

2. Di chúc bằng văn bản có nhân chứng:

Theo quy định tại Điều 634 Bộ luật Dân sự năm 2015, nếu bạn không tự mình viết di chúc thì bạn có thể tự mình viết hoặc nhờ người khác viết hộ, viết hộ nhưng phải có ít nhất hai người làm chứng. Bạn phải ký hoặc điểm chỉ vào di chúc trước sự chứng kiến ​​của một nhân chứng; nhân chứng chứng thực chữ ký và dấu vân tay của người lập di chúc và ký vào di chúc. Nội dung di chúc phải phù hợp với quy định của pháp luật tại Điều 631 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Theo quy định tại Mục 632 Bộ luật Dân sự năm 2015, bất kỳ ai cũng có thể làm chứng để lập di chúc, trừ trường hợp:

– Theo di chúc hoặc kế thừa hợp pháp của người lập di chúc.

– Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung của di chúc.

– trẻ vị thành niên, người mất khả năng vận động, người gặp khó khăn trong kiểm soát hành vi và nhận thức.

3. Di chúc được công chứng hoặc chứng thực

Theo quy định tại Điều 635 và Điều 636 Bộ luật Dân sự năm 2015, di chúc có thể được lập tại cơ sở hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp thị xã theo thủ tục sau đây:

– Bước 1: Người lập di chúc kê khai nội dung di chúc trước công chứng viên hoặc người có thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thị trấn.

– Bước 2: Công chứng viên hoặc người ủy quyền của Ủy ban nhân dân thị xã phải ghi nội dung khai của người lập di chúc.

– Bước 3: Người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc sau khi xác nhận rằng bản di chúc được ghi chính xác và thể hiện đúng.

– Bước 4: Di chúc do công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực di chúc của Ủy ban nhân dân thị trấn ký.

Lưu ý: Trường hợp người lập di chúc không đọc, không nghe được, không ký được hoặc không chỉ vào được thì phải có người làm chứng và người này phải ký trước mặt công chứng viên hoặc công chứng viên để chứng thực. người ủy quyền Cơ quan công nhận của Ủy ban nhân dân. Công chứng viên hoặc người đủ tiêu chuẩn chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp thị xã chứng thực di chúc trước mặt người lập di chúc và người chứng kiến.

Các giấy tờ cần chuẩn bị khi công chứng di chúc

✔ Thẻ định danh / hộ chiếu của người kiểm tra và người thụ hưởng;

✔ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất;

✔ Nếu bạn phải đăng ký bằng chứng về quyền sở hữu tài sản: đăng ký ô tô / xe máy; sổ tiết kiệm …

Một số lưu ý bổ sung khi lập di chúc

✔ Người chưa thành niên có quyền lập di chúc bằng ngôn ngữ viết hoặc nói của họ.

✔ Di chúc cho những người từ 15 đến 18 tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

✔ Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng, chứng thực.

✔ Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại Phần 1 ở trên.

✔Nếu tài sản được thừa kế là tài sản đã đăng ký quyền sở hữu (như bất động sản, ô tô, xe máy, v.v.) thì để tránh thủ tục thừa kế phức tạp, di chúc phải được lập thành văn bản và có công chứng, chứng thực.

Chúc bạn thành công!

Tham khảo: Quy trình khai báo tài sản thừa kế

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: Tổng hợp

Lời kết: Trên đây là bài viết Mẫu di chúc mới nhất – Hướng dẫn lập di chúc chính xác. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts

Kỹ Năng Cần Có Khi Ứng Tuyển Sale Với Lương Khởi Điểm 27tr

Kỹ Năng Cần Có Khi Ứng Tuyển Sale Với Lương Khởi Điểm 27tr

Sale là một trong những ngành cần công việc cần nhiều nhân sự hiện nay. Ngành nghề này được sự đoán là tiếp tục phát triển trong…

Đăng Ký Mocbai – Hướng Dẫn Thao Tác Thành Công Trong 1 Phút

Đăng ký Casino Mocbai là thủ tục mà bất cứ ai cũng phải thực hiện trước khi bắt đầu. Dù vậy, thao tác này rất đơn giản…

Link chơi casino online – Choiluke chất lượng và hấp dẫn

Link chơi casino online – Choiluke chất lượng và hấp dẫn

Link chơi casino online – Choiluke là cầu nối giữa người chơi và thế giới giải trí đa dạng của sòng bài trực tuyến. Với sự thuận…

Những câu nói hay và ý nghĩa về thầy cô

Những câu nói hay và ý nghĩa về thầy cô

Giáo viên là một nghề vô cùng cao quý và quan trọng, là nghề luôn được mọi người kính trọng. Tại Việt Nam, “tôn sư, trọng đạo”…

Chơi lô đề 3 miền Lode88 hay K8 – Nên chơi ở nhà cái nào là uy tín nhất?

Chơi lô đề 3 miền Lode88 hay K8 – Nên chơi ở nhà cái nào là uy tín nhất?

Chơi lô đề 3 miền Lode88 hay K8 – Nên chơi ở nhà cái nào là uy tín nhất? Đây là câu hỏi hay nhất và được…

5 điểm vượt trội của Xoilac TV phongkhamago.com so với các kênh xem bóng đá hiện nay

5 điểm vượt trội của Xoilac TV phongkhamago.com so với các kênh xem bóng đá hiện nay

Nếu bạn là một fan chính hiệu của Xoilac TV phongkhamago.com thì chắc hẳn không khó để bạn nhận ra sự khác biệt giữa XoilacTV và số…