List biên bản nghiệm thu và bàn giao

List biên bản nghiệm thu và bàn giao
Shop biên bản nghiệm thu và bàn giao đơn vị

Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ

Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ là gì? Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Bạn đang xem: biên bản nghiệm thu và bàn giao

1. Định nghĩa biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ là gì?

Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ là biên bản kiểm nghiệm và bàn giao của doanh nghiệp sau khi hoàn thành thủ tục lắp đặt, giao hàng đầy đủ theo hợp đồng hoặc đơn hàng trước đó. Mẫu biên bản nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ với sự có mặt và thỏa thuận của bên giao và bên nhận, đảm bảo tính hợp pháp và thực hiện theo đúng hợp đồng của hai bên. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu báo cáo kết quả công việc
  • Biên bản bàn giao tài sản
  • Mẫu biên bản giao hàng
  • Mẫu biên bản bàn giao công việc
  • Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

2. Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ mới nhất số 1

CÔNG TY …………………………………………….

ISO 9001:2000

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Sản phẩm/Dịch vụ:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Thuộc hợp đồng/Đơn hàng số: …………………………………………………………………..

Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao: ……………………………………………………………….

Thời gian : Ngày …. tháng ….. năm 200..

Có thể bạn quan tâm: Mã SWIFT CODE/BIC CODE Agribank mới nhất 2021

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:

1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: ………………………………………… Chức vụ: ………………

2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, ban giao, gồm:

Ông (bà): ……………………………….………………….Chức vụ: ………………………………….

Ông (bà): ………………………..……………………….Chức vụ: …………………………………

Ông (bà): …………………………………..……………….Chức vụ: ………………………………….

3. Đại diện bên cung ứng: …………………………………………………………………………….

Ông (bà): ………………………………..………………….Chức vụ: ………………………………….

4. Đại diện bên sử dụng / kho:……………………………………………………………………….

Ông (bà): ………………………………..……….Chức vụ: ……………………………………………..

5. Kết quả kiểm tra:

Số TT

Có thể bạn quan tâm: Mã Ngân Hàng

MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Đơn vị tính

Số lượng

Yêu cầu củaHĐ/Đơn hàng

Kết quả kiểm tra

Kết luận của Ban kiểm nghiệm:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

TRƯỞNG BAN(Ký và ghi rõ họ tên)CÁC THÀNH VIÊN(Ký và ghi rõ họ tên)BÊN CUNG ỨNG(Ký và ghi rõ họ tên)BÊN SỬ DỤNG/KHO(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ số 2

Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ

Nội dung cơ bản của biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ như sau:

4. Mẫu biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng số 3

Mẫu 2: BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục hợp đồng nghiệm thu thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm: Đơn xin học nghề

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *