Lấy ví dụ về kiểu gen dị hợp, đồng hợp, thuần chủng. – Hoc24

Cùng xem Lấy ví dụ về kiểu gen dị hợp, đồng hợp, thuần chủng. – Hoc24 trên youtube.

Ví dụ về kiểu gen

Phần 1:

a. Kỳ sau của quá trình nguyên phân.

b. Giảm phân ii

c.Giảm phân

d.Siêu giai đoạn

câu 37:Drosophila có 2n = 8. Số nst riêng lẻ trong mỗi tế bào con sau nguyên phân là:

a. 16 b. 12 c. 4 d. 8

Tiết 38: Sự khác nhau cơ bản giữa giảm phân và nguyên phân là:

Một. Từ 1 tế bào mẹ (2n) thành 4 tế bào con (n).

b.Từ 1 ô cha đến 2 ô con.

c. Trải qua kỳ trung gian và giảm phân.

d. là một hình thức tái tạo tế bào.

câu 39: Ở Drosophila, 2n=8. Các tế bào Drosophila đang trong quá trình phản vệ của quá trình nguyên phân. Số nst duy nhất trong ô đó là:

a. 4.

b. 8.

c. 16.

d. 32.

[<br>]

Đoạn 40: Ở tinh tinh có 2n = 48. Số nst riêng lẻ trong mỗi tế bào con sau nguyên phân là:

a. 16

b. 12

c. 24

d. 48

Câu 41: Ở củ cải, 2n = 18. Các tế bào củ cải đang trong quá trình phản vệ của quá trình nguyên phân. Số nst duy nhất trong ô đó là:

Xem Thêm : Hoa tam giác mạch tiếng Anh là gì? Ý nghĩa của đóa hoa kiều mạch

a. 9.

b. 18.

c. 36.

d. 72.

Đoạn 42: Cả 10 tế bào mầm đều tham gia giảm phân để hình thành giao tử. Số tinh trùng được tạo ra là:

a. 10

b. 20

c. 40

d. 30

Câu 43: Có 32 tế bào sinh trứng đều tham gia giảm phân để tạo thành giao tử. Số quả trứng được tạo ra là:

a. 8

b. 16

c. 64

d. 32

Câu 44: Về chức năng của phân từ adn, phát biểu nào sau đây đúng nhất?

a. Cấu tạo nên enzim tham gia xúc tác các phản ứng sinh hóa trong cơ thể.

b. Tham gia điều hòa quá trình trao đổi chất.

c. Lưu trữ, bảo quản và truyền thông tin di truyền.

d. là vật liệu di truyền làm trung gian truyền thông tin.

Câu 45: Theo mô hình của j.oatson và f.crick, chu kỳ xoắn của mỗi adn bao gồm:

a. 20 cặp nucleotide, dài khoảng 34Å, với đường kính xoắn là 20Å.

b. 10 cặp nuclêôtit, dài khoảng 34Å, đường kính xoắn là 20Å.

c. 10 nucleotide, dài khoảng 20Å, với đường kính xoắn là 34Å.

d. 10 cặp nuclêôtit, dài khoảng 20Å, đường kính vòng xoắn là 34Å.

Câu 46: Phát biểu nào sau đây sai?

Xem Thêm : Riboxom là gì

(1) ADN được cấu tạo bởi 5 yếu tố chính là c, h, o, n, p.

(2) dna bao gồm các sợi đơn xoắn đều quanh một trục.

(3) ADN có chức năng lưu trữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.

(4) Các nuclêôtit giữa 2 mạch của ADN tham gia theo cặp: a – g, t – x.

a. (3), (4)

b. (2), (4)

c.(1), (2)

d.(2), (3)

Câu 47: Một đoạn gen b có 1200 nuclêôtit loại a, số nuclêôtit loại t của gen trên là:

a. 1000. b. 4080. c. 2400. d. 1200.

Câu 48: Một đoạn ADN mạch hở có trình tự các nuclêôtit như sau:

… a x g g g x t a x x x …

Sợi còn lại của đoạn ADN trên có trình tự như sau:

a. … t g x x g g a t g g g…

b. … t g x x x g a g g g…

c. … t g x x x g a t g g g…

d. … t g x x x g a t x g g…

Câu 49: Một gen dài 5100 Å. Tổng số nuclêôtit của gen là:

a. 3000

b. 2400

c. 3200

d. 3600

Câu 50: Chiều dài của gen là 4080 Å. Tính tổng số nuclêôtit trong gen

a. 3000 c. 2400

b. 3200 d. 3600

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: Tin tức

Lời kết: Trên đây là bài viết Lấy ví dụ về kiểu gen dị hợp, đồng hợp, thuần chủng. – Hoc24. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts