Top 5 Đội Hình Auto Chess Mobile Dễ Chơi Dễ Trúng Thưởng Ở Meta Hiện Tại

Cùng xem Top 5 Đội Hình Auto Chess Mobile Dễ Chơi Dễ Trúng Thưởng Ở Meta Hiện Tại trên youtube.

Mục Lục

 • Top 5 Đội Hình Auto Chess Mobile Dễ Chơi Dễ Trúng Thưởng Ở Meta Hiện Tại
  • 1. Warrior Hunter
  • 2. Mage – Dragon- Human
  • 3. Divinity – Mage
  • 4. Divinity – Assassin
  • 5. Demon Warrior

Game Việt xin gửi đến các bạn những đội hình Auto Chess Mobile hiệu quả, dễ chơi dễ trúng thưởng nhất ở Meta hiện tại. Các bạn có thể tham khảo và lựa chọn 1 đội hình phù hợp cho từng trận đấu. Chúc các bạn chơi game vui vẻ và tăng hạng Auto Chess Mobile / Auto Chess VN nhanh chóng.

Bạn đang xem: meta auto chess

1. Warrior Hunter

Doi-Hinh-Auto-Chess-Mobile-Vn-Manh-Nhat-1

Early Rounds:

Try to deploy 2-star pieces that cost low but easy to activate Race or Class Synergy effects such as Soul Breaker, Skull Hunter, Redaxe Chief, Swordman etc… to earn a winning streak. lf you fail in both Round 4 and 5, try to reduce your on board pieces by 1 or 2 or even fewer to steal a lose streak that reduces your HP loss. lf you have successfully obtained a winning streak or a lose streak, you may try to Buy Exp before Round 9 once or twice to upgrade your level.

Google translateCố gắng triển khai các quân cờ 2 sao có chi phí thấp nhưng dễ kích hoạt hiệu ứng Tộc hoặc Hệ như Soul Breaker, Skull Hunter, Redaxe Chief, Swordman, v.v. để giành chiến thắng. Nếu bạn thất bại ở cả Vòng 4 và 5, hãy cố gắng giảm 1 hoặc 2 hoặc thậm chí ít hơn để đánh cắp một vệt mất làm giảm mất HP của bạn. Nếu bạn đã giành được thành công một chuỗi chiến thắng, bạn có thể thử Mua Exp trước Vòng 9 một hoặc hai lần để nâng cấp cấp độ của mình.

Mid-rounds:

Upon reaching Lv.6, you may save some Gold based on your current HP, If your HP ¡s still at a comparatively high stage, you may keep 50 Gold at hand, otherwise, it will be fine to save 20 or 30 Gold. During this period, Buy Exp with your exceeding Gold to reach Lv.8. Meanwhile, replace the pieces of lower stars with Warrior or Hunter pieces, and try to activate Warrior (3) Synergy effect or Hunter (3) Synergy effect as soon as possible.

Google translateKhi đạt Lv.6, bạn có thể tiết kiệm được một số Vàng, nếu HP của bạn vẫn ở giai đoạn tương đối cao, bạn có thể giữ 50 Vàng trong tay, nếu không, sẽ rất tốt nếu bạn tiết kiệm được 20 Vàng hoặc 30 Vàng. Trong khoảng thời gian này, Mua Exp với lượng Vàng vượt quá của bạn để đạt Lv.8. Trong khi đó, thay thế các tướng sao thấp bằng các tướng Warrior hoặc Hunter. Cố gắng kích hoạt hiệu ứng Warrior (3) hoặc Hiệu ứng Hunter (3) càng sớm càng tốt.

Doi-Hinh-Auto-Chess-Mobile-Vn-Manh-Nhat-2

Later Rounds:

Upon reaching Lv.8, It is recommended to refresh your Store for useful pieces with the Interest or Round rewards to rank up your pieces on board. During this period, you may adjust your Formation according the enemy pieces. For example,if they are trying to activate Mage (3) or Mage (6) Synergy effect, you may replace your Egersis Ranger with the Tsunami Stalker and counter their Magic damage with the Marine (2) Synergy effect. lf you wins a winning streak, however, you may level up to unlock 9 slots to deploy more powerful pieces on board, gain more alternative Races or Class Synergy effects and increase the refresh rate for powerful pieces.

Google translateUp nhanh đến Lv.8, để reroll Store có thể nhận tướng tím, cam… Trong khoảng thời gian này, bạn có thể điều chỉnh Đội hình của mình theo team địch. Ví dụ, nếu họ đang cố gắng kích hoạt hiệu ứng Mage (3) hoặc Mage (6), bạn có thể thay thế Egersis Ranger bằng Tsunami Stalker để chống lại sát thương phép của team địch bằng hiệu ứng Tộc của Marine (2). Nếu bạn giành được chiến thắng, tuy nhiên, bạn có thể tăng cấp để mở khóa 9 vị trí để triển khai các quân mạnh hơn, nhận thêm các hiệu ứng Hệ hoặc Tộc khác và tăng xác suất reroll ra các tướng mạnh.

2. Mage – Dragon- Human

Doi-Hinh-Auto-Chess-Mobile-Vn-Manh-Nhat-3

Doi-Hinh-Auto-Chess-Mobile-Vn-Manh-Nhat-4

Xem thêm:

 • Hướng Dẫn Auto Chess Mobile Chi Tiết Nhất
 • Các Đội hình Auto Chess Mobile Cơ Bản
 • Danh Sách Thuật Ngữ Auto Chess VN Thông Dụng
 • Hệ Thống Trang Bị, Cách Ghép Đồ Auto Chess Mobile
 • Xây Dựng Đội Hình Rogue Guard Auto Chess Mobile

3. Divinity – Mage

Doi-Hinh-Auto-Chess-Mobile-Vn-Manh-Nhat-6

Doi-Hinh-Auto-Chess-Mobile-Vn-Manh-Nhat-5

4. Divinity – Assassin

Doi-Hinh-Auto-Chess-Mobile-Vn-Manh-Nhat-8

Có thể bạn quan tâm: sơn lại xe máy bị xước

Xem Thêm : hãy nắm tay anh tuấn hưng

Doi-Hinh-Auto-Chess-Mobile-Vn-Manh-Nhat-7

Đầu game :

Từ Lv1 – Lv5 : Lựa chọn những đội hình dễ khởi đầu để hướng đến lineup Divinity – Assasin. Đề cử:

1 Divinity – 2 Mech ( chờ ra Soul Breaker )

2 Mech – 3 Gobiin ( có Soul Breaker )

3 Warrior ( trong trường hợp chưa ra tướng mình cần )

3 Warrior – 2 Mech ( chờ ra Soul Breaker )

Sau Round 9 (up Lv6 ): Đây là thời điểm những chess Assasin bắt đầu xuất hiện, có gắng đưa 3 Assasin

vào ghép cùng với đội hình lúc đầu sao cho mạnh nhất. Đề cử:

2 Dwvinity – 3 Assasin ( Ưu tiên hàng đầu )

1 DWinity – 3 Assasin

3 Warrior – 3 Assasin

3 Warrior – 3 Goblin ( có Soul Breaker và chờ đủ 3 Assasin)

2 Mech – 3 Goblin – 3 Assasin ( Đội hình khá mạnh khi chưa ra Divinity )

3 Vrrior – 2 Mech – 3 Goblin ( Đội hình khá mạnh khi chưa ra đủ 3 Assasin )

Round 15: Bắt buộc phải win đẻ lắy trang bị. Nếu cảm thấy ko chắc chắn win thì up luôn Iv7.

Giữa game :

Round 17 up Lv7 và hoàn thiện đội hình. Đề cử:

Xem thêm: Lời bài hát (Lyric) “Bạc Phận” của K-ICM và JACK

Xem Thêm : CCleaner – Một số tính năng ít người biết

1 Divinity – 6 Assasin

2 Dwinity – 5 Assasin

Sau đó dành tiền up Lv8 và cố hoàn thiện 2 Divinity – 6 Assasin. Từ bây giờ là phụ thuộc kỹ năng sử dụng tiên của các bạn để up sao và up level.

Cuối game:

Tìm kiếm God of Thunder, up Iv9 hoàn thiện đội hình 3 Divinity – 6 Assasin. Đây là thời điểm quan trọng nhất của mỗi trận đấu Auto Chess Mobile. Lúc đẳng cấp được thể hiện, bạn cần quan sát nhà đối thủ liên tục và nắm được hết mạnh yếu của họ để có những quyết định chuẩn xác nhất.

Chú ý:

Slot 10 nên tùy xem cờ đối thủ như thế nào dễ mua tướng phù hợp. Gợi ý: Storm Shaman, Pirate Captain hoặc Fortune Teller

5. Demon Warrior

Doi-Hinh-Auto-Chess-Mobile-Vn-Manh-Nhat-10

Early Rounds:

Purchase as many Taboo Witchers and Rogue Witchers as possible. Meanwhile, try to purchase some warrior pieces and activate Warrior (3) Synergy to guarantee income at the early stage (We recommended to purchase Redaxe Chief, Swordman, Werewolf, and Tusk Champion that can also activate Race Synergy effects). Buy Exp at both round 5 and round 8 to make sure that your level won’t fall far behind. Upon reaching Lv.6 and during the middle stage, try to save as much Gold.

Google translateMua càng nhiều Taboo Witchers và Rogue Witchers càng tốt. Trong khi đó, hãy thử mua một số warrior và kích hoạt Warrior (3) để đảm bảo thu nhập ở giai đoạn đầu (Nên mua Redaxe Chief, Swordman, Werewolf và Tusk Champion). Mua Exp ở cả vòng 5 và vòng 8 để đảm bảo cấp độ của bạn sẽ không bị tụt lại phía sau. Khi đạt Lv.6 và trong giai đoạn giữa, hãy cố gắng tiết kiệm càng nhiều Vàng càng tốt.

Mid-rounds:

Try to maintain either a winning or losing streak to maintain maximum wiki.onlineaz.vn your streak has been shut down, it will be fine to hold around 30 Gold. At this stage, it is recommended to activate Warrior (6) Synergy and Buy Exp to reach Lv.8. You may also replace the low-star Warriors with more advanced ones. Purchase Doom Arbiter when it appears.

Google translateCố gắng duy trì chuỗi thắng hoặc thua để duy trì vàng tối đa. Nếu chuỗi của bạn đã bị tắt, sẽ ổn khi giữ khoảng 30 Vàng. Ở giai đoạn này, nên kích hoạt Warrior (6) và Mua Exp để đạt Lv.8. Bạn cũng có thể thay thế các Warrior sao thấp bằng những Warrior cao cấp hơn. Mua Doom Arbiter khi nó xuất hiện.

Doi-Hinh-Auto-Chess-Mobile-Vn-Manh-Nhat-9

Later Rounds:

Upon reaching Lv.8, deploy both Taboo Witcher and Rogue Witcher on board to activate Witcher (2) Synergy, so that your Demon synergy will still in wiki.onlineaz.vn Meanwhile, refresh store for Rogue Guard.

Google translateKhi đạt Lv.8, hãy triển khai cả Taboo Witcher và Rogue Witcher để kích hoạt Witcher (2), để hiệu ứng Tộc Demon vẫn có hiệu lực. Trong khi đó, reroll cửa hàng để tìm Rogue Guard.

Xem thêm:

 • Danh Sách Chủng Tộc và Hệ trong Auto Chess Mobile
 • Hướng Dẫn Cách Build Đồ Auto Chess Mobile Giành Top 1 Dễ Dàng
 • Hướng Dẫn Auto Chess Mobile Chi Tiết Nhất
 • Hướng Dẫn Nạp Tiền Auto Chess Mobile Ở Việt Nam

5/5 – (9 votes)

Tham khảo: stt hay về noel

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: Tin tức

Lời kết: Trên đây là bài viết Top 5 Đội Hình Auto Chess Mobile Dễ Chơi Dễ Trúng Thưởng Ở Meta Hiện Tại. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts