Top so sánh vốn cố định và vốn lưu động

Top so sánh vốn cố định và vốn lưu động
công ty so sánh vốn cố định và vốn lưu động DongnaiArt
 • 2019

Sự khác biệt giữa vốn cố định và vốn lưu động

Chức năng chính của người quản lý tài chính là đảm bảo khả năng tài chính, thực hiện các mục đích khác nhau như khuyến mãi ban đầu, vốn cố định và vốn lưu động. Vốn cố định dùng để chỉ vốn đầu tư mua sắm tài sản cố định để kinh doanh. Mặt khác, vốn lưu động đại diện cho số tiền được sử dụng để tài trợ cho hoạt động kinh doanh hàng ngày. Nó là cần thiết để hỗ trợ hoạt động đúng của hoạt động kinh doanh của công ty.

Vốn cố định và vốn lưu động là hai loại vốn chủ yếu khác nhau, dựa trên việc sử dụng chúng trong kinh doanh, tức là nếu nó được sử dụng để phục vụ các yêu cầu dài hạn, chúng là các thuật ngữ như vốn cố định, trong khi nếu nó phục vụ các yêu cầu ngắn hạn, thì nó được gọi là vốn lưu động.

Bạn đang xem: so sánh vốn cố định và vốn lưu động

Nhìn lướt qua, trong bài viết này sẽ giúp bạn hiểu được sự khác biệt giữa vốn cố định và vốn lưu động, một cách chi tiết.

Biểu đồ so sánh

Có thể bạn quan tâm: Kinh nghiệm phỏng vấn Samsung sát với thực tế nhất!

Cơ sở để so sánhVốn cố địnhVôn lưu độngÝ nghĩaVốn cố định là khoản đầu tư của doanh nghiệp vào tài sản dài hạn của công ty.Vốn lưu động có nghĩa là vốn đầu tư vào tài sản hiện tại của công ty.Bao gồmHàng hóa lâu bền có cuộc sống hữu ích là nhiều hơn một kỳ kế toán.Tài sản ngắn hạn và nợ phải trảThanh khoảnTương đối kém thanh khoản.Chất lỏng cao.Công dụngĐược sử dụng để mua tài sản không hiện tại cho doanh nghiệp.Được sử dụng cho tài chính ngắn hạn.Phục vụMục tiêu chiến lượcMục tiêu hoạt động

Định nghĩa về vốn cố định

Vốn cố định dùng để chỉ vốn đầu tư được thực hiện trong tài sản dài hạn của công ty. Đó là một yêu cầu bắt buộc của một công ty trong giai đoạn ban đầu, nghĩa là bắt đầu kinh doanh hoặc tiến hành kinh doanh hiện tại. Đó là một phần của tổng số vốn, không được sử dụng cho sản xuất nhưng chúng được giữ trong kinh doanh hơn một năm kế toán. Bản chất của nó là gần như vĩnh viễn tồn tại dưới dạng tài sản hữu hình và vô hình của công ty.

Nhu cầu vốn cố định trong bất kỳ doanh nghiệp nào phụ thuộc vào bản chất của nó, tức là các đơn vị sản xuất, đường sắt, viễn thông, cơ sở hạ tầng đòi hỏi vốn cố định cao so với các công ty kinh doanh bán buôn và bán lẻ. Nó được sử dụng để thúc đẩy kinh doanh, mở rộng, hiện đại hóa và như vậy.

Do vốn cố định được đầu tư để mua các tài sản phi hiện tại như nhà máy và máy móc, đất đai & xây dựng, nội thất & đồ đạc, xe cộ, bằng sáng chế, thiện chí, nhãn hiệu, bản quyền, v.v. của công ty, do đó khấu hao được tính vào các tài sản đó do giảm giá trị của họ theo thời gian.

Định nghĩa về vốn lưu động

Xem thêm: lương trợ giảng tiếng anh bao nhiêu

Vốn lưu động là phong vũ biểu đo lường sự vững chắc về tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty. Đó là kết quả của các tài sản hiện tại ít nợ phải trả hiện tại, trong đó tài sản hiện tại là những tài sản có thể chuyển đổi thành tiền trong vòng một năm, như hàng tồn kho, con nợ, tiền mặt, v.v. trong khi nợ hiện tại là các khoản nợ phải trả do thanh toán trong vòng một năm, tức là chủ nợ, cung cấp thuế, cho vay ngắn hạn, thấu chi ngân hàng, v.v.

Vốn lưu động được sử dụng để tài trợ cho hoạt động kinh doanh hàng ngày. Nó quyết định vị trí khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty. Nó có thể được phân loại trên cơ sở sau:

 • Trên cơ sở thời gian:
  • Tổng vốn lưu động : Đầu tư được thực hiện trong tài sản hiện tại của công ty.
  • Vốn lưu động ròng : Khấu trừ các khoản nợ hiện tại từ tài sản hiện tại.
 • Trên cơ sở Khái niệm:
  • Vốn lưu động vĩnh viễn : Nó đại diện cho vốn kinh doanh khó tính, tức là đầu tư ít nhất cần thiết vào vốn lưu động của công ty.
  • Vốn lưu động tạm thời : Đó là vốn lưu động biến động. Vốn lưu động cần thiết của công ty trên và trên vốn lưu động cố định hoặc cố định.

Sự khác biệt chính giữa vốn cố định và vốn lưu động

Sự khác biệt giữa vốn cố định và vốn lưu động có thể được rút ra rõ ràng dựa trên các lý do sau:

 1. Vốn cố định được định nghĩa là một phần của tổng nguồn vốn của doanh nghiệp được đầu tư vào tài sản dài hạn. Vốn lưu động đề cập đến vốn, được sử dụng để thực hiện các hoạt động kinh doanh hàng ngày.
 2. Đầu tư vốn cố định bao gồm hàng hóa lâu bền, sẽ tồn tại trong doanh nghiệp trong hơn một kỳ kế toán. Mặt khác, vốn lưu động bao gồm tài sản ngắn hạn và nợ phải trả của doanh nghiệp.
 3. Vốn cố định tương đối kém thanh khoản vì không thể chuyển đổi thành tiền mặt dễ dàng. Trái ngược với đầu tư vốn lưu động có thể chuyển đổi thành tiền mặt.
 4. Vốn cố định được sử dụng để mua tài sản phi hiện tại để kinh doanh, trong khi vốn lưu động được sử dụng để tài trợ ngắn hạn.
 5. Vốn cố định phục vụ các mục tiêu chiến lược của đơn vị bao gồm các kế hoạch kinh doanh dài hạn. Không giống như vốn lưu động, phục vụ

Phần kết luận

Vốn là yêu cầu cơ bản của các thực thể kinh doanh để làm kinh doanh. Sau khi xem xét các điểm trên, khá rõ ràng rằng vốn cố định và vốn lưu động, được gọi là tổng vốn. Chúng không mâu thuẫn trong tự nhiên, nhưng chúng bổ sung cho nhau theo nghĩa là cần có vốn lưu động để sử dụng tài sản cố định của doanh nghiệp, tức là không sử dụng nhà máy & máy móc nếu nguyên liệu thô không được sử dụng cho sản xuất. Vì vậy, vốn lưu động đảm bảo lợi nhuận sử dụng tài sản cố định của công ty.

Tham khảo: đề nghị thanh toán công nợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *