Những những câu tục ngữ về cộng đồng

Những những câu tục ngữ về cộng đồng
Shop những câu tục ngữ về cộng đồng DongnaiArt

Đoàn kết làm nên sức mạnh, là một điều kiện tiên quyết mang ý chí của sự sống còn, tồn tại và phát triển của một tập thể, một dân tộc. Dưới đây là những danh ngôn về tinh thần đoàn kết, những câu tục ngữ về sự đoàn kết vượt qua khó khăn truyền cảm hứng để mọi người cùng nhau đoàn kết, tương trợ vượt qua khó khăn, đạt được những thành công.

Danh ngôn về đoàn kết

Bạn đang xem: những câu tục ngữ về cộng đồng

Danh ngôn về đoàn kết

 • Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công – Hồ Chí Minh.
 • Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. – Hồ Chí Minh.
 • Đoàn kết, chúng ta đứng vững; chia rẽ, chúng ta sụp đổ. – Aesop.
 • Nơi nào có sự đoàn kết, nơi đó có chiến thắng. – Publilius Syrus.
 • Đoàn kết là sức mạnh… khi có sự chung sức và hợp tác, ta có thể đạt được những điều tuyệt vời. – Mattie Stepanek.
 • Cây liễu ngả theo chiều gió và sinh trưởng cho tới một ngày nó trở thành nhiều cây liễu – một bức tường chống gió. – Frank Herbert.
 • Riêng rẽ, mỗi chúng ta chỉ là một giọt nước. Cùng nhau, chúng ta là đại dương. – Ryunosuke Satoro.
 • Chúng tôi nhận ra rằng không ai trong chúng tôi có thể làm tốt được như khi tất cả chúng tôi đều đồng lòng không ích kỷ. – Bill Bradley.
 • Phải hai hòn đá mới đánh được lửa. – Louisa May Alcott.
 • Bạn không đạt được sự đoàn kết nếu lờ đi những câu hỏi phải đối mặt. – Jay Weatherill.
 • Ánh sáng của sự đồng lòng chói lọi tới mức có thể chiếu sáng cả trái đất. – Bahaullah.
 • Nhiều người chúng ta có thể làm được nhiều hơn là một số chúng ta, nhưng không ai trong chúng ta có thể làm được nhiều như tất cả chúng ta. – Tom Wilson
 • Nếu tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, thành công sẽ tự đến. – Henry Ford.
 • Sức mạnh đến từ sự đoàn kết. Tầm nhìn tổng hợp của ta sẽ xa rộng hơn nhiều khi những tầm nhìn cá nhân hợp thành một. – Andrew Carnegie
 • Nếu hai hay ba người đồng ý một mục đích chung, không gì là không thể. – Jim Rohn.

Những câu tục ngữ về đoàn kết tương trợ trong cuộc sống

Có thể bạn quan tâm: Cách vẽ tranh cát đơn giản cho người mới bắt đầu

Đoàn kết là chiến thắng

 • Cả bè hơn cây nứa.
 • Góp gió thành bão
 • Hợp quần gây sức mạnh.
 • Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
 • Giỏi một người không được, chăm một người không xong.
 • Chết cả đống còn hơn sống một người.
 • Chung lưng đấu cật.
 • Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.
 • Khi rét ta chung một lòng, khi đói ta chung một dạ.
 • Khi đói cùng chung một dạ, khi chết cùng chung một lòng.
 • Tướng chuộng nhiều quân, dân chuộng nhiều người.
 • Dựng nhà cần nhiều người, đánh giặc cần nhiều sức.
 • Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
 • Đoàn kết thì sống, chia rẻ thì chết.
 • Lá lành đùm lá rách
 • Thương nhau chia củ sắn lùi, bát cơm sẻ nửa chăn sui đắp cùng.
 • Môi hở răng lạnh.
 • Con chim khôn cả đàn cùng khôn, con chim dại cả đàn cùng dại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *