Các mẫu thông tin chung về công ty

Các mẫu thông tin chung về công ty
công ty mẫu thông tin chung về công ty DongnaiArt

Mẫu thông tin tóm tắt về công ty đại chúng

dongnaiart.edu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu thông tin tóm tắt về công ty đại chúng để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về mẫu thông tin tóm tắt về công ty đại chúng nhé.

Bạn đang xem: mẫu thông tin chung về công ty

1. Định nghĩa mẫu thông tin tóm tắt về công ty đại chúng là gì?

Mẫu thông tin tóm tắt về công ty đại chúng là mẫu bản thông tin được lập ra để ghi chép thông tin tóm tắt về công ty đại chúng. Mẫu nêu rõ nội dung thông tin về công ty đại chúng…

2. Mẫu thông tin tóm tắt về công ty đại chúng

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

CÔNG TY: ABC

(Giấy chứng nhận ĐKKD số……….. do………………cấp ngày…… tháng….. năm…… Địa chỉ:………………….; Điện thoại:…………; Fax:…………;Website:…………………………………………..)

Phụ trách công bố thông tin:………………………………………………………………………………

Họ tên:………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:…………………………………….., Số fax:………………………………………………

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

(Phần này có thể được trình bày một cách tóm tắt nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ các nội dung dưới đây)

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển (Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của công ty gồm quá trình tăng vốn từ thời điểm thành lập hoặc cổ phần hóa đối với công ty nhà nước chuyển thành công ty cổ phần).

2. Cơ cấu tổ chức công ty (và cơ cấu trong tập đoàn nếu có) (thể hiện bằng sơ đồ và kèm theo diễn giải).

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty (thể hiện bằng sơ đồ và kèm theo diễn giải).

4. Danh sách cổ đông (tên, địa chỉ) nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ (nếu các quy định về hạn chế chuyển nhượng còn hiệu lực); Cơ cấu cổ đông (tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và tỉ lệ nắm giữ).

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, những công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng.

6. Hoạt động kinh doanh.

Tham khảo: Tham khảo một số hình vẽ Chibi cute

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.

8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

– Vị thế của công ty trong ngành;

– Triển vọng phát triển của ngành.

9. Chính sách đối với người lao động

– Số lượng người lao động trong công ty;

– Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp,…

10. Chính sách cổ tức (nêu rõ tỷ lệ cổ tức trong hai năm gần nhất và các chính sách liên quan đến việc trả cổ tức).

11. Tình hình tài chính.

12. Tài sản (Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu của công ty).

13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.

Chỉ tiêu

Năm X+1

Năm X+2

Kế hoạch

% tăng giảm so với năm X

Kế hoạch

% tăng giảm so với năm X+1

Xem thêm: Những vé công viên mặt trời mới

Doanh thu thuần

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu

Cổ tức

– Nêu căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên.

14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty đại chúng (thông tin về trái phiếu chuyển đổi, cam kết bảo lãnh, cam kết vay, cho vay…).

15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.

16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty (nếu có).

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị (giới thiệu cơ cấu Hội đồng quản trị bao gồm cơ cấu các tiểu ban của Hội đồng quản trị (nếu có), danh sách và sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị, phân biệt rõ thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và thành viên Hội đồng quản trị điều hành).

2. Ban kiểm soát.

3. Giám đốc (Tổng giám đốc) và các cán bộ quản lý.

4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty.

III. PHỤ LỤC

Mẫu thông tin tóm tắt về công ty đại chúng

Mẫu thông tin tóm tắt về công ty đại chúng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Có thể bạn quan tâm: Những tham luan ve cong tac on thi vao lop 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *