List mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng

List mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng
công ty mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng DongnaiArt

Khi đưa tài sản cố định (như bất động sản, máy móc, thiết bị,…) vào sử dụng trong doanh nghiệp,các công ty cần phải có quyết định đưa tài sản vào sử dụng. Vậy “quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng là gì?”.

Sau đây, chúng xin giải đáp các thắc mắc trên của Quý vị cũng như giới thiệu cho Quý vị mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng.

Bạn đang xem: mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng

Trước khi soạn thảo quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng trong doanh nghiệp, Quý vị cần nắm bắt một số khái niệm cơ bản sau:

Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định là tư liệu sản xuất chuyên dùng trong việc sản xuất kinh doanh và có giá trị lớn, dùng được vào nhiều chu kỳ sản xuất.

Pháp luật hiện nay chưa có bất cứ văn bản nào quy định rõ về khái niệm tài sản cố định do đó có thể hiểu theo cách định nghĩa như trên. Vậy tài sản cố định gồm những loại nào và mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng ra sao, hãy cùng chúng tôi theo dõi nội dung tiếp theo.

Tài sản cố định gồm những loại nào?

Căn cứ Điều 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định thì tài sản cố định gồm những loại sau:

-Tài sản cố định hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải…

Theo quy định của pháp luật, tài sản cố định hữu hình được xác định và nhận biết qua các tiêu chuẩn sau:

+ Là tài sản chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

Có thể bạn quan tâm: Các Database server là gì?

+ Là tài sản có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

+ Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

Lưu ý:

+Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó nhưng do yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thỏa mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một tài sản cố định hữu hình độc lập.

+ Đối với súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm, thì từng con súc vật thỏa mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một TSCĐ hữu hình.

+ Đối với vườn cây lâu năm thì từng mảnh vườn cây, hoặc cây thỏa mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của TSCĐ được coi là một TSCĐ hữu hình.

– Tài sản cố định vô hình: là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư thỏa mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định vô hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, như một số chi phí liên quan trực tiếp tới đất sử dụng; chi phí về quyền phát hành, bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả…

Một loại chi phí nhất định được coi là tài sản cố định khi đáp ứng đủ 7 điều kiện sau:

+ Tính khả thi về mặt kỹ thuật đảm bảo cho việc hoàn thành và đưa tài sản vô hình vào sử dụng theo dự tính hoặc để bán;

+ Doanh nghiệp dự định hoàn thành tài sản vô hình để sử dụng hoặc để bán;

Có thể bạn quan tâm: phần mềm kiểm tra số chứng minh thư

+ Doanh nghiệp có khả năng sử dụng hoặc bán tài sản vô hình đó;

+ Tài sản vô hình đó phải tạo ra được lợi ích kinh tế trong tương lai;

+ Có đầy đủ các nguồn lực về kỹ thuật, tài chính và các nguồn lực khác để hoàn tất các giai đoạn triển khai, bán hoặc sử dụng tài sản vô hình đó;

+ Có khả năng xác định một cách chắc chắn toàn bộ chi phí trong giai đoạn triển khai để tạo ra tài sản vô hình đó;

+ Ước tính có đủ tiêu chuẩn về thời gian sử dụng và giá trị theo quy định cho tài sản cố định vô hình.

– Tài sản cố định thuê tài chính: là những TSCĐ mà doanh nghiệp thuê của công ty cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính. Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê tài chính ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.

Mọi TSCĐ đi thuê nếu không thỏa mãn các quy định nêu trên được coi là tài sản cố định thuê hoạt động.

– Tài sản cố định tương tự: là TSCĐ có công dụng tương tự trong cùng một lĩnh vực kinh doanh và có giá trị tương đương.

Quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng là gì?

Quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng của công ty là văn bản được lập ra khi có sự bàn giao tài sản cố định. Mẫu quyết định này do doanh nghiệp lập ra trước khi đưa tài sản cố định vào sử dụng.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn khi soạn thảo văn bản này. Do đó, tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu đến Quý vị mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng.

Có thể bạn quan tâm: mẫu đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tải (download) mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *