Mẫu biên bản họp chi bộ mới nhất

Cùng xem Mẫu biên bản họp chi bộ mới nhất trên youtube.

Bài chia sẻ này để bạn đọc có thêm tư liệu tham khảo về Mẫu biên bản họp CLB mới nhất . Hãy chú ý đến nội dung:

Biên bản họp câu lạc bộ mẫu là gì?

Mẫu biên bản họp chi bộ mới nhất là biểu mẫu bắt buộc đối với tất cả các cuộc họp chi bộ nhằm ghi lại toàn bộ quá trình, nội dung cuộc họp, các ý kiến, thảo luận và đóng góp của đảng viên, xác lập ý kiến ​​của đảng viên. Ngày càng có nhiều chi bộ trong sạch vững mạnh.

Bạn đang xem: Mau ghi bien ban hop chi bo

Biên bản họp chi bộ do thư ký cuộc họp ghi, nội dung cuộc họp chi bộ được ghi chi tiết, cụ thể, chính xác, khách quan. Người viết biên bản cuộc họp cần ghi nội dung trung thực, không được tăng giảm nội dung, không áp đặt quan điểm một chiều của mình vào biên bản cuộc họp.

Thư ký cuộc họp và chủ tịch câu lạc bộ chịu trách nhiệm chính về tính chính xác và đầy đủ của biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp này ghi lại nội dung bao quát, diễn biến liên quan đến cuộc họp, các ý kiến ​​và tranh luận xung quanh các vấn đề mà người chủ trì cuộc họp đưa ra.

Biên bản họp sử dụng trong các cơ sở đảng chỉ được ghi đầy đủ, dễ hiểu nhất khi được thư ký ghi chép rõ ràng, ngắn gọn, đảm bảo nội dung đúng, đủ, chi tiết, ngắn gọn, trọng tâm. Thư ký cuộc họp cần ghi lại tất cả những nội dung này, nhưng không được phổ biến, tản mạn, tường thuật mà phải tóm tắt được và nêu bật được nội dung tư tưởng mà đảng viên tranh luận, đóng góp.

Khi nào thì biên bản họp chi nhánh sẽ sẵn sàng?

Biên bản họp chi bộ là biên bản được thực hiện sau mỗi cuộc họp chi bộ. Đây là biên bản cuộc họp mẫu với các thông tin chi tiết như thời gian, địa điểm họp, báo cáo hoạt động của chi nhánh và phương hướng hoạt động trong tương lai.

Tham khảo mẫu biên bản họp câu lạc bộ mới nhất

Người đọc có thể xem mẫu biên bản họp câu lạc bộ mới nhất theo hai cách:

+ Mẫu biên bản họp câu lạc bộ hàng tháng

Chi nhánh …………………………

Biên bản Thỏa thuận Nhóm Bên

Tháng ………… / 20 ……

Thời gian: ………………………………………………………………………………………… ..

Vị trí: ……………………………………………………………………………………………………

Thành phần: (Lưu ý có thể mời thêm đảng viên giám sát, vui lòng ghi rõ người giám sát).

Chủ tịch: …………………………………………………………………………………………………….

Nội dung cuộc họp

1. Bật

– Triển khai đảng viên đóng đảng phí hàng tháng… ../ 20 /….

-Câu lạc bộ cử thư ký đại hội: …………………………………………………… ..

– Thông báo cho đảng viên dự họp: (ghi rõ đảng viên chính thức và đảng viên tập sự; số đảng viên được miễn sinh hoạt và công tác; số đảng viên tham gia dự họp; số lượng đảng viên vắng mặt và lý do vắng mặt, trong biên bản họp ghi rõ lý do vắng mặt của từng đồng chí).

– Đồng chí Bí thư thông qua chương trình họp:

2. Các bộ phận cơ thể:

2.1. Tin tức thời sự (ghi rõ dòng tiêu đề hoặc văn bản thông tin …).

2.2. Đánh giá việc thực hiện nghị quyết tháng trước (ghi rõ nội dung. Các đồng chí viết biên bản phần này đề nghị thư ký đưa trước dự thảo nghị quyết số 01 và ghi cụ thể).

– …………………………………………………………………………………………………………………… ………… p>

– Phần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: (Bí thư chi bộ đánh giá việc học tập tư tưởng tháng này, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tập thể, đảng viên và quần chúng. Biểu dương đảng viên, quần chúng tiên phong có thiết thực công tác học tập tư tưởng và học tập đạo đức Hồ Chí Minh, tấm gương nêu gương; đồng thời giáo dục, giúp đỡ những đảng viên lầm lỗi. (Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tháng sinh hoạt).

– …………………………………………………………………………………………………………………… ………… ..

– Bí thư thông báo cho đảng viên biết về sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò gương mẫu của đảng viên (nếu có) để chi bộ phát huy ưu điểm, tránh yếu kém, khắc phục khuyết điểm, kịp thời. phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

– …………………………………………………………………………………………………………………… ………… p>

– Đề xuất một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, cấp bách cần hoàn thành trong tháng tới, chủ đề là học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho tháng tiếp theo. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện.

– …………………………………………………………………………………………………………………… ………… p>

– Câu lạc bộ thảo luận và đóng góp (ý kiến ​​chi tiết) về những điều trên.

……………………………………………………………………………………………… ..

p>

3. Kết thúc

– Viết tóm tắt kết luận của thư ký.

– Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (nghị quyết) của chi bộ. Cho biết số đảng viên đồng ý, không đồng ý và có ý kiến ​​khác.

Cuộc họp kết thúc lúc ……………………. Giờ, Ngày … Tháng … Năm 20 … Phút trôi qua trước cành đào.

Tải xuống (Tải xuống) Mẫu Biên bản Họp Câu lạc bộ hàng tháng

+ Biên bản Họp Câu lạc bộ Thường kỳ

Biên bản Đại hội Thường niên

Xem Thêm : Mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn và hướng dẫn cách viết đơn

Tháng ….. …..

——

* Khi nào: tại…. giờ … phút, ngày … tháng …

* Vị trí: ………………………………………………………………………………………….

* Chủ tọa: ……………………………………………….

Thông tin:

Tôi. Mở đầu:

– Đảng viên được tính hội phí hàng tháng.

– Bí thư Chi bộ được bổ nhiệm: ……………………………………………….

– Thông tin đảng viên: tổng số đảng viên hiện có / tổng số đảng viên trong quần chúng: … / …, trong đó:

+ Số đảng viên chính thức có mặt / tổng số đảng viên chính thức: … / …

+ Số đảng viên dự bị có mặt / tổng số đảng viên dự bị: … / …

– Đảng viên vắng mặt: … đồng chí (xin ghi rõ họ tên và lý do vắng mặt của từng đồng chí):

………………………………………………………………………………………….

* Giới thiệu Đại diện cấp cao (nếu có): ……………….

Hai. Phần nội dung

1. Về công tác chính trị tư tưởng

1.1. Thông tin về tình hình hiện tại, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước

………………………………

1.2. Tuyên truyền, tìm hiểu sâu các chủ trương, chính sách mới của đảng và nhà nước, phương hướng công tác của cấp ủy cấp trên

…………………………………………………… ..

1.2. Đánh giá thực trạng tư tưởng của đảng viên và quần chúng dưới sự lãnh đạo của đội ngũ; định hướng ý thức, tư tưởng của đảng viên

…………………………

2. Về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức trong tháng của lãnh đạo bộ phận

* Kết quả đạt được: ………………………………………………………………………………………….

* Hạn chế, nhược điểm: …………………………………………………………

* Nguyên nhân (khách quan, chủ quan): …………………… ..

2.2. Đánh giá và thực hiện “Tự chuyển hóa” của Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến. , “Tự chuyển hóa” trong nội bộ, thực hiện Chỉ thị số 05-ct / TW của Bộ Chính trị Trung ương, đẩy mạnh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng viên và quần chúng dưới sự lãnh đạo của chi bộ

……………………………………………………………… .. …………………… ..

2.3. Đánh giá công tác xây dựng chi bộ

-Phân công nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên

………… .. ……………………. …………………… ..

– Thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát đảng viên của tổ đảng

………………………………………………………… .. …………………….

–Kiểm tra sự tuân thủ của thành viên bên cạnh

………………………………………………………… .. …………………….

– Bồi dưỡng quần chúng, phát triển đảng viên, công nhận đảng viên chính thức của chi bộ (nếu có)

……………………………………………………………… .. …………………… ..

Xem Thêm : Lạp xưởng vịt thơm nức mũi, không thể chối từ

– Những việc cần triển khai khác (nếu có)

……………………………………………………………… .. …………………… ..

2.4. Đánh giá của lãnh đạo đối với chính phủ và các tổ chức chính trị xã hội

………………………………………………………………………………………… ..

2.5. Phương hướng, nhiệm vụ tháng tới; biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho đảng viên (theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, trọng tâm về vấn đề quan trọng, thực tế, cấp bách gần đây)

…………………………………………………….

3. Thảo luận chi bộ (ghi trung thực ý kiến, phát biểu của từng đảng viên)

………………………………………………………………………………………… ..

Ba. kết thúc

1. Tóm tắt Bí thư Đảng ủy:

………………………………………………………………………………………… ..

2. Nhóm đảng đã bỏ phiếu để thông qua nghị quyết:

– Số đảng viên đồng ý: …………. Các đồng chí (qua …%)

– Số đảng viên không tán thành: … đồng chí (tối đa …%)

-Số đảng viên có ý kiến ​​khác nhau: … Đồng chí (Nêu ý kiến ​​khác của đảng viên và kết luận của chủ tịch về nội dung ý kiến ​​khác trong biên bản sinh hoạt chi bộ.):

……………………………………………………………………………………………………

3. Đánh giá chất lượng hoạt động của chi nhánh

………………………………………………………………………………………… ..

Cuộc họp kết thúc lúc … giờ … phút ngày … tháng …. năm …

Biên bản cuộc họp được thông qua trước chi nhánh.

(chữ ký, ghi rõ họ tên)

(chữ ký, ghi rõ họ tên)

Tải xuống (tải xuống) biên bản họp câu lạc bộ thường kỳ

Cách chuẩn bị biên bản họp câu lạc bộ mới nhất

Chúng tôi chia sẻ cách viết mẫu biên bản họp câu lạc bộ được cập nhật như sau:

1 / Biên bản họp nhóm phần một

-Ghi tên đảng bộ hoặc chi bộ ở góc trên bên trái của biên bản họp

– Ghi rõ tên biên bản cuộc họp: tên biên bản cuộc họp, ngày tháng năm họp.

– Địa điểm và thời gian của cuộc họp Bộ.

– Ghi số lượng đảng viên: tổng số đảng viên, bao gồm số đảng viên chính quy, số đảng viên dự bị, số đảng viên tạm thời. Làm rõ số đảng viên chính thức, số đảng viên được miễn, số đảng viên tạm trú ở nơi khác.

-Số đảng viên tham gia sinh hoạt: ghi tổng số, số đảng viên thường xuyên, đảng viên dự bị, đảng viên tạm thời; ghi số lượng và tên đảng viên vắng mặt có lý do.

– Tên chủ tọa và thư ký cuộc họp: Thông thường chủ tọa cuộc họp là bí thư chi đoàn hoặc đồng chí chi ủy viên, thư ký cuộc họp do chủ tọa chỉ định trong số các đảng viên có mặt tại cuộc họp.

2 / Nội dung chính của biên bản họp chi bộ

Thư ký lập biên bản cuộc họp để ghi lại tiến trình của toàn bộ cuộc họp, thường bao gồm:

– Thông báo tin tức quốc tế, quốc gia và địa phương; quảng bá các tài liệu liên quan đến các chính sách, quyết định và chỉ thị cấp trên.

– Đánh giá chung về việc thực hiện nhiệm vụ trong tháng qua.

– Nêu phương hướng và kế hoạch làm việc trong tháng tới.

– Các ý kiến ​​thảo luận của đảng viên về đánh giá công việc tháng trước và phương hướng công tác tháng sau, được người ghi biên bản họp tổng hợp, nhấn mạnh những điểm chính của tất cả các ý kiến, không được bỏ sót, ghi bằng loa, thô, không nên quá nhiều chi tiết và rườm rà.

– Chủ tọa cuộc họp lắng nghe ý kiến ​​đóng góp, phê bình của toàn thể đảng viên tham gia dự họp, giải trình trong phạm vi chi bộ. Nếu câu trả lời vượt quá thẩm quyền sẽ được ghi lại và đưa ra đề xuất với cấp trên

– Trong phần biểu quyết thông qua nghị quyết cuộc họp, thư ký ghi biên bản cuộc họp cần ghi rõ tổng số đảng viên có mặt tại cuộc họp, tỷ lệ, số phiếu tán thành, không tán thành và phiếu trắng.

-Thư ký tóm tắt nội dung các nghị quyết đã được thông qua tại đại hội CLB.

2 / Biên bản cuộc họp nhóm kết thúc

-Chỉ định thời gian kết thúc cuộc họp câu lạc bộ.

– Thư ký và chủ tọa ký vào biên bản và ghi rõ họ tên.

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: Tổng hợp

Lời kết: Trên đây là bài viết Mẫu biên bản họp chi bộ mới nhất. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts

Laliga Room là gì

Laliga Room là gì

Trong thời gian gần đây cụm từ “Laliga Room” xuất hiện rất nhiều trên các diễn đàn cá cược. Tuy nhiên không phải ai cũng biết Laliga…

Mua sim số đẹp trên 20 triệu ở đâu? Mua sim uy tín

Việc tìm kiếm mua sim số đẹp đã trở thành xu hướng của nhiều tín đồ mua sim số. Càng ngày thì số đẹp chiếm một vị…

Tranh trang tri hinh vuong

Các nguyên lý trong trang trí hình vuông

Trang trí là một nghệ thuật thị giác nên phần lý thuyết cơ bản về các nguyên tắc thị giác cũng được sử dụng. Phần trang trí…

Khởi Nghĩa Trương Định 1861

Khởi nghĩa Ding là cuộc nổi dậy có ảnh hưởng nhất và được ủng hộ nhiều nhất trong cuộc chiến chống Nhật chống phong kiến ​​của đất…

Nợ phải thu (Receivables/Accounts receivable) là gì?

Các khoản phải thu / Các khoản phải thu Khái niệm Có thể bạn quan tâm Cách pha sữa Pediasure chuẩn nhất, đảm bảo dinh dưỡng giúp…

Hướng dẫn 3 cách lấy hình ảnh, trích xuất ảnh từ video chi tiết nhất

Bạn vô tình lướt qua một khung hình trong video và muốn lưu lại? Hay bạn cần những tài liệu trực quan phong phú hơn phục vụ…