Tổng Hợp Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Với Lý Do Thuyết Phục Nhất

Cùng xem Tổng Hợp Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Với Lý Do Thuyết Phục Nhất trên youtube.

Mau don xin phep nghi

Video Mau don xin phep nghi

Yêu cầu nghỉ phép là gì? Khi nào sử dụng mẫu đơn xin nghỉ việc? – Thực tế, mẫu đơn xin nghỉ phép cần thiết trong nhiều trường hợp như: xin nghỉ phép năm, nghỉ việc khẩn cấp …

Bài viết này le anh hr sẽ tổng hợp những mẫu đơn xin nghỉ việc chuẩn nhất cho nhiều trường hợp khác nhau để bạn có thể sử dụng khi cần thiết

Tôi. Đơn xin nghỉ việc là gì?

Yêu cầu nghỉ việc (tiếng Anh là Lá thư xin nghỉ phép ) – Đây là một loại tài liệu dành cho các cá nhân để xin nghỉ phép trong một khoảng thời gian nhất định. Công việc cá nhân.

Đơn xin nghỉ phép phải được Bộ phận Nhân sự / nhân viên chấp thuận và đơn xin nghỉ việc sau khi được chấp thuận sẽ được coi là nghỉ việc.

Hiện nay, có rất nhiều tình huống bắt buộc phải sử dụng mẫu đơn xin nghỉ việc, chẳng hạn như:

 • Yêu cầu rời khỏi
 • Đơn xin nghỉ phép hàng năm
 • Xin nghỉ không lương
 • Đơn xin nghỉ việc của nhân viên
 • Đơn xin nghỉ công vụ
 • Đơn xin nghỉ việc của giáo viên
 • Yêu cầu Kỳ nghỉ của Sinh viên
 • Hình thức nghỉ việc bằng văn bản cũng khác nhau ở mỗi người, nhưng nhìn chung có hai loại: Đơn xin nghỉ việc viết tay và sau đó được gửi trực tiếp cho người giám sát hoặc qua email.

  Có nhiều Mẫu đơn xin nghỉ việc khác nhau và bạn có thể sử dụng chế độ nghỉ phép, nghỉ phép phù hợp cho từng trường hợp theo quy định của công ty, doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, tổ chức mà bạn làm việc.

  Hai. Quy tắc yêu cầu nghỉ tiêu chuẩn

  Theo quy định của pháp luật lao động về thời gian nghỉ phép như sau:

  1. Quy định về nghỉ phép năm của nhân viên

  Nhân viên có thể nghỉ tới 12 ngày nếu làm việc trong điều kiện bình thường. Trong điều kiện làm việc khắc nghiệt và đặc biệt khắc nghiệt, số ngày nghỉ phép trong năm lần lượt là 14 và 16 ngày.

  Đặc biệt, đối với cán bộ công chức, số ngày nghỉ hàng năm tăng thêm 01 ngày cho mỗi 05 năm làm việc.

  2. Chính sách nghỉ không lương

  Nếu đã sử dụng hết số ngày nghỉ phép trong năm mà người lao động bận việc riêng (kết hôn, sinh con, ốm đau, mất …) thì có thể xin nghỉ không hưởng lương.

  Số ngày nghỉ không lương tùy thuộc vào thỏa thuận của bạn với ban lãnh đạo doanh nghiệp và được đóng dấu xác nhận.

  Nếu thời gian nghỉ không lương quá dài để đảm bảo công việc, bạn có thể phải xin từ chức. Tuy đây là điều không ai mong muốn nhưng nếu buộc phải nghỉ việc, bạn có thể tham khảo và tải về mẫu đơn xin thôi việc chuyên nghiệp dưới đây.

  3. Về sớm vài ngày

  Hiện tại, luật không quy định số ngày báo trước khi xin nghỉ. Người lao động có thể xin nghỉ phép linh hoạt theo nội quy, quy chế của từng đơn vị, doanh nghiệp làm việc.

  Ba. Biểu mẫu yêu cầu nghỉ việc

  1. Đơn yêu cầu nghỉ việc đơn giản

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  – *** –

  Xin giấy phép

  Kính gửi:

  – Hội đồng quản trị- Công ty …………………….

  – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

  – Trưởng phòng ………… .. …………………… ..

  Tên tôi là: ………… Nam / Nữ …………………………………………

  Ngày, tháng, năm sinh: …………………… tại …………………… .. …..

  ĐỊA CHỈ CƯ TRÚ VĨNH VIỄN: …………………………………… ….. ………. …………………. ……..

  Số điện thoại nếu cần: …………………………………… …… ……………………………………………… ……………………………………………… …………………….. ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………. ………..

  Đơn vị công tác: …………………………………….. …. …………………. Địa điểm: …………………. …………….

  Bây giờ tôi đang làm ứng dụng này, yêu cầu công ty quản lý …. hãy để tôi đi

  + Từ: ………… .Ngày… ..Tháng, Ngày:… Tháng… 201…

  Tới: …… ..giờ… ..phút, Ngày: …… Tháng… 201…

  + Lý do: …………………………………….. … …

  ………………………………………. ……………………………. ……………… ………………………….. ………

  + Vị trí Kỳ nghỉ: ……………………………………. …. …………………………………

  Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ hè cho Ông (Bà): …………………… là đồng nghiệp của tôi. Ông (Bà): …………………… Tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở vị trí của mình.

  Tôi cam kết cập nhật đầy đủ công việc của mình trong thời gian vắng mặt. Mong nhà trường xem xét chấp thuận

  Xin chào!

  Thành phố …………, Ngày …… Tháng …… 20 ……

  Giám đốc

  (Duyệt qua)

  Tổ chức – Hành chính – Quản trị

  (Xác nhận)

  Nhận xét của lãnh đạo tổ chức

  (nêu ý kiến ​​cụ thể, ký và ghi rõ họ tên)

  Người đăng ký

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  2. Đơn xin nghỉ việc tại công ty

  Xin giấy phép

  Kính gửi: – Ban Giám đốc ……………….

  – Điều hành – Nhân sự

  – Trưởng phòng …………………… ..

  Tên tôi là: ………………………………………………………………

  Vị trí hiện tại: …………………… .. ……. ……. ……………………

  Điện thoại nếu cần: ……………………. …………………… .. ………………

  Kính gửi Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Điều hành – Nhân sự và Trưởng phòng. ………………… .. ……….…. xin phép tôi nghỉ việc.… ngày, (kể từ ngày … … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm ……..).

  Lý do: ……………………………………… ……………… ….. ………………

  Công việc trong thời gian nghỉ phép đã bàn giao cho bạn:

  ……………………………… Phòng ……………….

  Ông (bà) …………………… sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao theo quy định.

  Tôi cam kết cập nhật đầy đủ công việc của mình trong thời gian vắng mặt. Mong ban giám đốc xem xét và thông qua.

  Cảm ơn bạn rất nhiều!

  …… .. Ngày… Tháng…. Năm …

  Người đăng ký

  3. Mẫu yêu cầu nghỉ phép hàng năm

  Xem Thêm : Các mẫu chữ và cách viết chữ I sáng tạo trong luyện viết chữ đẹp

  Nghỉ phép năm là thời gian nghỉ phép dài ngày của người lao động và người lao động có thể nghỉ phép dần dần hoặc cộng dồn số ngày nghỉ phép trong năm và xin phép nghỉ dài hạn trong một khoảng thời gian.

  Theo Luật Lao động , người lao động thường được nghỉ tối đa 12 ngày mỗi năm.

  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc-

  Đăng ký kỳ nghỉ một năm

  Kính gửi:

  – Ban giám đốc của công ty …

  – Phòng Nhân sự

  – ……………………. (1)

  Tên tôi là: ……………………. …………………… ..

  Chức vụ (Position): ………………………………………………………………

  Đơn vị công tác: ………………………………………………………… ..

  Xin nghỉ phép năm … (2), … (3) ngày (từ ngày … / … / đến ngày … / … / …)

  Nơi nghỉ: …………………………………………………………………………………………………… ..

  Lý do nghỉ việc: ……………………………………………………………………………………………… ..

  Điện thoại và địa chỉ liên hệ khi cần: …………………… ..

  Tôi đề nghị ban lãnh đạo công ty và bộ phận nhân sự hành chính giải quyết yêu cầu trên cho tôi.

  …………., ngày …… tháng …………

  Giám đốc

  (chữ ký, họ tên)

  Lớp học

  (chữ ký, họ tên)

  Người phụ trách

  (chữ ký, họ tên)

  Người đăng ký

  (chữ ký, họ tên)

  Lưu ý:

  (1): Chỉ định tên của tổ chức được quản lý trực tiếp

  (2): Chỉ định năm đi nghỉ

  (3): Chỉ định số ngày nghỉ phép.

  4. Mẫu yêu cầu nghỉ không lương

  Nếu đã sử dụng hết số ngày phép năm mà vẫn có việc riêng không thể đi làm được thì người lao động có thể điền vào mẫu đơn xin nghỉ phép không hưởng lương và trình cấp trên phê duyệt.

  >

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  – *** –

  Yêu cầu nghỉ không lương

  Kính gửi: – Ban Giám đốc ……………………

  – Điều hành – Nhân sự

  – Trưởng phòng ……………………………………………….

  Tên tôi là: ……………………………………………… Nam / Nữ: …………

  Ngày / Tháng / Năm sinh: …………………………………………………………………….

  Vị trí: ……………………………………………………………………

  Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………

  Nay tôi làm đơn này kính xin phép ban giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận cho phép tôi được nghỉ không hưởng lương từ ngày ……………… đến ngày ………… ..

  Lý do nghỉ việc: ………………………………………………………………………………………………………………. ..

  ………………………………………………………………………………………………………………

  Tôi xin hứa sẽ trở lại làm việc sau khi hết thời gian nghỉ phép, nếu không tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan.

  Giới thiệu và phê duyệt hội đồng quản trị.

  Cảm ơn bạn rất nhiều!

  ……, Ngày …… ..Tháng …… ..Năm

  Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm các mẫu đơn xin nghỉ việc khác sau đây:

  5. Đơn xin nghỉ việc của Khoa

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  Xin giấy phép

  Kính gửi: – Sở Giáo dục và Đào tạo

  – Ban giám hiệu nhà trường …………

  Tên tôi là …………………… ………………………………… ….

  Vị trí: …………………… .. …………………………….. …………….

  Đơn vị công tác …………………… .. …………………………….. ……..

  Được đề xuất ………………………………………. ………. … ……………. ………

  Hãy cho tôi một thời gian nghỉ ngơi ……………………………………. …………………………………………………. ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… ………

  Từ… /…. /… .. đến… /…. / ……

  Lý do: …………………… .. …………………………….. …..

  Xem Thêm : Thức ăn cho ba ba con là gì? Hướng dẫn cách cho ba ba ăn – Nuôi Ba ba

  Nơi nghỉ: ……………………………………………………………………………………………………

  Tôi cam đoan sau khi thời gian nghỉ phép trên kết thúc, tôi sẽ làm việc bình thường tại đơn vị. /

  …., ngày… tháng… năm…

  Người viết ứng dụng

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  6. Đơn yêu cầu nghỉ học của sinh viên

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  Xin nghỉ việc

  Kính gửi: giáo viên chủ nhiệm lớp và giáo viên bộ môn …

  Tên tôi là: ……………………………………………………

  Học sinh trong lớp: ………………………………………………………………

  Tôi viết đơn này xin phép được vắng mặt từ ngày: … / …. / ….. đến hết ngày: …. / …. / …

  Lý do đăng ký: ………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  Sau giờ học, tôi hứa sẽ ghi chép tốt và học tập chăm chỉ. Nếu tôi nói dối hoặc không học, tôi sẽ chịu mọi hình phạt vì đã cố gửi nó về nhà. Mong được sự chấp thuận của bạn.

  Cảm ơn bạn rất nhiều!

  Xác nhận của phụ huynh

  ………………, Ngày …… Tháng ………… ..

  Ứng viên / Sinh viên

  7. Mẫu đơn xin nghỉ việc công chức

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  Xin giấy phép

  Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………….…

  Tên tôi là: …………………… Nam / Nữ: …………

  Ngày / tháng / năm sinh: …………………… Nơi ở: ……………………. …………. ………….

  Vị trí: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……

  Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………… ..….…

  Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………………………

  Bây giờ, tôi gửi yêu cầu này để xin phép… được nghỉ phép từ… /… /. cho đến khi … / … / …

  Lý do nghỉ việc: ……………………………………………….

  Trong kỳ nghỉ, tôi muốn gửi tặng công việc của mình cho …………………… ..

  Trong phòng ……………….

  Tôi cam kết cập nhật công việc thường xuyên trong thời gian nghỉ giải lao và trở lại làm việc đúng giờ.

  <3

  Cảm ơn bạn rất nhiều!

  … .., ngày… .tháng…. Năm …

  Người đăng ký

  Xem thêm:

  • Mẫu lịch biểu excel – cách lập lịch biểu chi tiết
  • Mẫu giới thiệu chung chung Thường được sử dụng ngày nay
  • Bốn. Cách viết đơn xin nghỉ việc viết tay

   Yêu cầu nghỉ việc của bạn phải ngắn gọn, trung thực và có lý do chính đáng. Đây là điều kiện tiên quyết để ban lãnh đạo xem xét và phê duyệt hoặc từ chối đơn xin nghỉ việc của bạn.

   * Cách viết đơn xin nghỉ việc chuyên nghiệp:

   – Kính gửi : Ủy ban quản lý của tổ chức / công ty / người trực tiếp phê duyệt yêu cầu nghỉ phép của bạn

   -title : Yêu cầu Rời khỏi

   -Tên đầy đủ của ứng viên : ghi rõ họ tên, bộ phận làm việc

   -Nội dung xin nghỉ : Ghi rõ mục đích của đơn xin nghỉ, thời gian xin nghỉ và thông tin liên hệ hỗ trợ công việc.

   – Cảm ơn : Viết thư cảm ơn tới người đọc và chấp thuận yêu cầu nghỉ việc của bạn

   -Chữ ký : Ký và ghi rõ họ tên của bạn.

   v. Những lưu ý khi viết đơn xin nghỉ việc

   Để đơn xin nghỉ việc của bạn được chấp thuận, người nộp đơn cần lưu ý những điều sau:

   – Cần xác định rõ người có vai trò, quyền hạn để nhận đơn xin nghỉ việc và gửi cho phù hợp;

   – Ngôn ngữ trang trọng, bố cục hợp lý, cách viết đơn xin nghỉ phép mạch lạc và rõ ràng; sử dụng kính ngữ phù hợp;

   – Phần quan trọng nhất trong số lý do để đưa ra yêu cầu nghỉ việc thuyết phục

   Có nhiều lý do chính đáng để nghỉ việc , chẳng hạn như:

   • Về ốm đau, thai sản, người nhà ốm đau
   • Về một đám tang
   • Sắp nghỉ để kết hôn …
   • Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng lý do phải trung thực. Bởi vì, nếu bạn không trung thực, nó sẽ làm giảm uy tín của bạn.

    Trong trường hợp, lý do thực sự không thuyết phục, lời nói của bạn cũng có thể khiến đơn xin nghỉ việc trở nên thuyết phục hơn

    – Loại rời phải được chỉ định:

    • Nghỉ phép hàng năm
    • Nghỉ không lương;
    • Gọi xin nghỉ ốm;
    • Kết hôn nghỉ việc;
    • Ngày lễ tang …
    • Đối với bộ phận kế toán hoặc hành chính-hr để dễ dàng tính toán tiền lương;

     – Cần có cam kết, ví dụ: vẫn tập trung vào công việc hoặc ghi chép, sao chép nguyên văn …

     Trên đây lê anh h so sánh tất cả các mẫu đơn xin nghỉ việc được sử dụng phổ biến hiện nay cùng với cách viết và những điều nên làm và không nên khi viết một lý do thuyết phục. Hi vọng sẽ giúp ích được cho các bạn khi cần xin nghỉ phép nhưng không biết viết như thế nào.

     Nếu cần hỗ trợ, bạn có thể đặt câu hỏi trong phần bình luận bên dưới bài đăng này

     le anh hr – địa điểm đào tạo giám đốc điều hành nhân sự uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công nhiều khóa HR & Admin , c & b … và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn sinh viên.

     Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng gọi hotline: 0904.84.88.55 để được tư vấn trực tiếp về các khóa học này.

     Ngoài các khóa học hành chính nhân sự chất lượng cao, trung tâm lê anh còn có khóa học kế toán , khóa học xuất nhập khẩu / strong > chất lượng tốt nhất có sẵn.

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: Tổng hợp

Lời kết: Trên đây là bài viết Tổng Hợp Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Với Lý Do Thuyết Phục Nhất. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts

Cập nhật thông tin xem trực tiếp bóng đá La Liga hôm nay

Cập nhật thông tin xem trực tiếp bóng đá La Liga hôm nay

Cakhia TV được giới anh em đam mê bóng đá đánh giá là lựa chọn tuyệt vời nhất để theo dõi trực tiếp bóng đá La Liga….

Happyluke Casino Trực Tuyến | Trải Nghiệm Cá Cược Đỉnh Cao

Happyluke Casino Trực Tuyến | Trải Nghiệm Cá Cược Đỉnh Cao

Happyluke casino trực tuyến là một sự lựa chọn thú vị cho những người yêu thích cờ bạc trực tuyến. Với giao diện đẹp mắt và trải…

Happyluke Casino | Khám phá những sản phẩm độc đáo

Happyluke Casino | Khám phá những sản phẩm độc đáo

Happyluke Casino là một trang web cá cược trực tuyến đáng chú ý, đang thu hút người chơi bởi những sản phẩm độc đáo và hấp dẫn….

Top 3 game casino hấp dẫn không thể bỏ qua

Top 3 game casino hấp dẫn không thể bỏ qua

Top 3 game casino hấp dẫn không thể không nhắc đến khi tham gia vào các nhà cái cá cược hiện nay. Đặc biệt là, những trận…

Top 5 Casino Online Hàng Đầu | Trải Nghiệm Đỉnh Cao Trên Màn Hình Của Bạn

Top 5 Casino Online Hàng Đầu | Trải Nghiệm Đỉnh Cao Trên Màn Hình Của Bạn

Top 5 casino online hàng đầu hiện nay đã thu hút sự chú ý đông đảo của người chơi trên toàn thế giới. Nhờ sự tiến bộ…

Nhà cái Fun88 có uy tín hay lừa đảo? Đánh giá mới nhất

Nhà cái Fun88 có uy tín hay lừa đảo? Đánh giá mới nhất

FUN88 lừa đảo là tin đồn đang gây nên làn sóng dữ dội trong cộng đồng game thủ online. Một số người chơi cũng khá ngạc nhiên…