Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác bài viết từ DONGNAIART.EDU.VN, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "DONGNAIART". (Ví dụ: Lý do chuyển lớp Dongnaiart). Tìm kiếm ngay
15 lượt xem

mẫu đơn cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát

Bạn đang quan tâm đến mẫu đơn cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát phải không? Nào hãy cùng DONGNAIART đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO mẫu đơn cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát tại đây.

Trong lĩnh vực xây dựng, yêu cầu các cá nhân hoạt động phải có năng lực trình độ, chuyên môn nhất định, đáp ứng những yêu cầu do pháp luật quy định. Trong khi hoạt động xây dựng này, thì các cá nhân sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng khi thực hiện qua các vòng kiểm tra, sát hạch. Khi có nhu cầu, các cá nhân sẽ cần nộp đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lên cơ quan có thẩm quyền. Bài viết dưới đây Luật Dương Gia sẽ cung cấp các thông tin về đơn đề nghị cấp (cấp lại) chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Bạn đang xem: mẫu đơn cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát

Luật sư tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là gì?

Tại Khoản 1 Điều 62 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định như sau: “Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là chứng chỉ hành nghề) được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh hoặc hành nghề độc lập quy định tại khoản 3 Điều 148 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 53 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.”. Từ đó có thể hiểu Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là chứng chỉ do cơ quan có thẩm quyền cấp cho các cá nhân đáp ứng các tiêu chuẩn do luật định về hoạt động xây dựng. Mỗi chứng chỉ hành nghề có hiệu lực 05 năm khi cấp lần đầu.

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là văn bản do cá nhân có nhu cầu, mong muốn được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng gửi lên cơ quan có thẩm quyền để mong cơ quan này tiến hành xem xét, thực hiện các hoạt động cần thiết để cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

2. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được dùng để làm gì?

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được gửi cùng hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng để làm căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, tiến hành đồng ý cho tham gia át hành cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Hiện nay, đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được sử dụng không chỉ trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu mà còn được sử dụng trong trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Xem Thêm:  ISO 14001:2015

3. Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và soạn thảo đơn đề nghị

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là mẫu số 01 trong Phụ lục IV được ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Mẫu đơn đề nghị như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

……….., ngàytháng…. năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền).

1. Họ và tên (1): ……

2. Ngày, tháng, năm sinh: …… (2)

3. Quốc tịch: ……

4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/CCCD: …… Ngày cấp:……, Nơi cấp………(3)

5. Địa chỉ thường trú: ……(4)

6. Số điện thoại: ……. Địa chỉ Email: ………

7. Đơn vị công tác:……

8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành hệ đào tạo): ………

9. Thời gian kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề:…… năm.

10. Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):

Tham khảo: Bạc Sterling Silver Là Gì ? Vì Sao Trang Sức Bạc 925 Lại Rẻ?

Số Chứng chỉ: …….Ngày cấp ………Nơi cấp: ……

Lĩnh vực hoạt động xây dựng:………

11. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng (5) :

STT

Thi gian công tác (Từ tháng, năm đến tháng, năm)

Đơn vị công tác/ Hoạt động độc lập (Ghi rõ tên đơn vị, số điện thoại liên hệ)

Kê khai kinh nghiệm thực hiện công việc tiêu biểu

Ghi chú

1

1. Tên Dự án/công trình: …………

Nhóm dự án/cấp công trình: ………

Loại công trình: ………

Chức danh/Nội dung công việc thực hiện:……………

2. ……

2

Đề nghị cấp chứng ch hành nghề hoạt động xây dựng vi nội dung như sau:

Lĩnh vực hành nghề:…….. Hạng:…………………

□ Cấp lần đầu

□ Cấp lại

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: ……

□ Điều chỉnh, bổ sung

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ và nội dung kê khai trong đơn và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

Xem Thêm:  Top mẫu chứng chỉ ngoại ngữ của bộ giáo dục

Tham khảo: cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ, tên)

* Soạn thảo đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

(1) Thay thế các thông tin ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu bằng mã số định danh cá nhân khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức hoạt động.

(2) Ghi theo Chứng minh nhân dân

(3) Ghi theo Chứng minh nhân dân

(4) Ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của cá nhân làm đơn

(5) Không yêu cầu kê khai trong trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng/rách, nát/bị thất lạc.

4. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động

Tại Điều 76 của Nghị định số 15/2021/NĐ- CP quy định về hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Khoản 1; còn hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Khoản 2.

Cụ thể thì trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cần phải có những giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu trên

– 02 ảnh chân dung của người đề nghị, ảnh màu cỡ 4 x 6 cm và tệp tin ảnh có nền màu trắng, ảnh phải được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

– Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với loại, hạng chứng chỉ đề nghị cấp. Nếu là văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự và có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực.

– Quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân. Nếu là cá nhân hành nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai;

– Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (chỉ dùng khi cá nhân đề nghị là người nước ngoài)

– Bản sao kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

Còn hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ thì ngoài đơn đề nghị và ảnh như trường hợp cấp chứng chỉ lần đầu, thì cần phải có thêm:

– Bản gốc chứng chỉ hành nghề còn thời hạn nhưng bị hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin. Còn nếu cá nhân bị mất chứng chỉ hành nghề thì phải có cam kết của người đề nghị cấp lại nộp kèm theo

Xem Thêm:  4 điều cần biết về wax lông

– Các tài liệu như văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với loại, hạng chứng chỉ đề nghị cấp; Quyết định phân công công việc, giấy tờ hợp pháp về cư trú (đối với cá nhân đề nghị là người nước ngoài) trường hợp cấp lại chứng chỉ nhưng lĩnh vực cấp có thay đổi nội dung;

5. Trình tự cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Về chủ thể có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, thì đó chính là Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng; Sở Xây dựng và Tổ chức xã hội- nghề nghiệp. Cụ thể thì Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hạng I; còn Sở Xây dựng có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III và Tổ chức xã hội – nghề nghiệp được công nhận có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên, thành viên của mình. (Khoản 1 Điều 64 Nghị định số 15/2021/NĐ- CP).

Đối với trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì cá nhân có nhu cầu gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề gồm các văn bản được liệt kê trên bằng hình thức qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề. Cơ quan nhận được hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, thì các cơ quan này có trách nhiệm thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị. Các cá nhân này có nghĩa vụ phải thực hiện hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong thời hạn 20 ngày đối với trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu. Thời hạn này được tính từ khi cơ quan này nhận được đầy đủ hồ sơ và các giấy tờ trong hồ sơ hợp lệ. Còn đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề thì thời hạn để thực hiện cấp lại 10 ngày tính từ nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Đối với cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng nhưng chưa có kết quả sát hạch thì thời hạn xét cấp chứng chỉ hành nghề được tính kể từ thời điểm có kết quả sát hạch.

Có thể bạn quan tâm: cách để thuyết phục người khác

Vậy là đến đây bài viết về mẫu đơn cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Dongnaiart.edu.vn

Thông báo chính thức: Dongnaiart.edu.vn - Tổng hợp và biên soạn các bài viết từ nhiều nguồn trên internet. Trong quá trình thực hiện, nếu chúng tôi có sử dụng hình ảnh và nội dung của bạn mà chưa cập nhật nguồn. Vui lòng liên hệ qua email: dongnaiart.edu.vn@gmail.com để chúng tôi được biết và cập nhật đầy đủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *