Tài chính

Mẫu báo cáo kiểm toán

Bạn đang quan tâm đến Mẫu báo cáo kiểm toán phải không? Vậy hãy cùng DONGNAIART đón xem bài viết này ngay sau đây nhé!

XEM VIDEO Mẫu báo cáo kiểm toán ngay dưới đây.

Shop mẫu báo cáo kiểm toán DongnaiArt

Mẫu báo cáo kiểm toán

Mẫu báo cáo kiểm toán

Mẫu báo cáo kiểm toán là mẫu bản báo cáo của đơn vị kiểm toán báo cáo về việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính nhà nước của các bộ, ngành. Mẫu báo cáo nêu rõ nội dung kiểm toán, kết quả kiểm toán, kiến nghị của các bộ ngành khi có sự kiểm tra kiểm toán… Mẫu báo cáo kiểm toán được ban hành kèm theo Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN của Tổng kiểm toán nhà nước ban hành hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo kiểm toán tại đây.

Hồ sơ dự thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán và kiểm toán viên

Bạn đang xem: mẫu báo cáo kiểm toán

Tờ khai về người dự thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước

Mẫu đơn đăng ký dự thi ngạch kiểm toán viên

Mẫu báo cáo kiểm toán

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo kiểm toán về việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước như sau:

Mẫu số 01/BCKT-NSBN

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC1CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc…….2, ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO KIỂM TOÁNVIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, TÀI CHÍNH, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC3(hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán)… NĂM…CỦA BỘ (NGÀNH)…

Thực hiện Quyết định số …. /QĐ-KTNN ngày … tháng … năm … của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán (Ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán)….. năm … của Bộ (ngành)…, Đoàn Kiểm toán nhà nước thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (khu vực)…. đã tiến hành kiểm toán …………. từ ngày …../…../….. đến ngày …../…../….

XEM THÊM:  Top các bước lên báo cáo tài chính

1. Nội dung kiểm toán (ghi theo quyết định kiểm toán của Tổng KTNN)

2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán

2.1. Phạm vi kiểm toán (Danh sách các đơn vị được kiểm toán tại Phụ lục số 01/BCKT-NSBN).

– Năm ngân sách được kiểm toán: ………

2.2. Giới hạn kiểm toán

Xem thêm: Mua bán nhà Quận 9 dưới 2 tỷ

Nêu các giới hạn mà Đoàn KTNN không thực hiện kiểm toán bởi những lý do khách quan.

3. Căn cứ kiểm toán

– Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản qui phạm pháp luật khác có liên quan;

– Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;

Báo cáo kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán, Báo cáo quyết toán ngân sách năm … của …. được lập ngày…tháng…năm…. và các tài liệu có liên quan.

PHẦN THỨ NHẤTKẾT QUẢ KIỂM TOÁN

Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Kiểm toán nhà nước để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ lục. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, Đoàn kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác. Cuối mỗi mục kết luận khái quát, ngắn gọn đối với nội dung được kiểm toán làm cơ sở cho kiến nghị.

XEM THÊM:  lịch làm việc ngân hàng acb

A. DỰ TOÁN, THỰC HIỆN DỰ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN NSNN

I. CÔNG TÁC LẬP VÀ GIAO DỰ TOÁN

1. Dự toán thu NSNN

Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân) trong công tác lập và giao dự toán thu NSNN (thu từ phí, lệ phí; thu được để lại…). Hạn chế trích dẫn số liệu cụ thể (đã được thể hiện ở Phụ lục).

2. Dự toán chi NSNN

Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân) trong công tác lập và giao dự toán chi NSNN (chi đầu tư phát triển; chi thường xuyên; chi chương trình mục tiêu quốc gia…). Hạn chế trích dẫn số liệu cụ thể (đã được thể hiện ở Phụ lục).

II. THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Xem thêm: kinh doanh bitcoin nhu the nao

1. Thu ngân sách

Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật trong thực hiện dự toán thu NSNN (đạt và vượt dự toán; không đạt dự toán và nguyên nhân). Hạn chế trích dẫn số liệu cụ thể (đã được thể hiện ở Phụ lục).

2. Chi ngân sách

Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật trong thực hiện dự toán chi NSNN (đạt; không đạt dự toán và nguyên nhân). Hạn chế trích dẫn số liệu cụ thể (đã được thể hiện ở Phụ lục).

XEM THÊM:  Cổ phiếu là gì? Hướng dẫn đầu tư cổ phiếu (2021)

3. Xử lý số dư kinh phí NSNN chưa quyết toán chuyển năm sau

III. TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG

Đơn vị tính: …..

STTChỉ tiêuSố báo cáoSố kiểm toánChênh lệchAB123 = 2 – 11Kinh phí chưa chưa QT năm trước chuyển sang2Kinh phí thực nhận trong năm3Tổng số được sử dụng trong năm (3=1+2)4Kinh phí đã SD đề nghị quyết toán trong năm5Kinh phí giảm trong năm6Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau (6=3-4-5)

* Chi tiết các chỉ tiêu và nguyên nhân chênh lệch tại Phụ lục số 03/BCKT-NSBN và Phụ lục số 03a/BCKT-NSBN.

IV. THU CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

V. VỀ TÍNH ĐÚNG ĐẮN, TRUNG THỰC CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

* Kết luận mục A (kết luận khái quát, ngắn gọn đối với nội dung được kiểm toán làm cơ sở cho kiến nghị).

Mời các bạn cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin của mẫu báo cáo kiểm toán

Xem thêm: Top 5 phần mềm chứng khoán tốt nhất hiện nay

Lời kết: Như vậy trên đây là bài viết Mẫu báo cáo kiểm toán. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button