List mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

List mẫu bảng chấm công làm thêm giờ
List mẫu bảng chấm công làm thêm giờ
Shop mẫu bảng chấm công làm thêm giờ đơn vị

Mẫu số 01b – LĐTL: Bảng chấm công làm thêm giờ

Mẫu số 01b – LĐTL: Bảng chấm công làm thêm giờ

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ là Mẫu bảng chấm công làm ngoài giờ mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bảng chấm công làm thêm giờ được lập giống như Bảng chấm công thông dụng nhưng sẽ có thêm phần cộng giờ làm thêm và dựa vào đó để thanh toán tiền làm thêm giờ cho nhân viên. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu bảng chấm công làm thêm giờ tại đây.

Bạn đang xem: mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC như sau:

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờBảng chấm công làm thêm giờ mới nhất

Nội dung cơ bản của mẫu bảng chấm công làm thêm giờ như sau, mời các bạn cùng tham khảo:

Mẫu 1: Bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị:………..

Địa chỉ:……….

Mẫu số: 01b- LĐTL(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTCNgày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

Số:…………………..

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ

Tháng…………….năm……………

STTHọ và tênNgày trong thángCộng thêm giờ12331Ngày làm việcNgày thứ bảy, chủ nhậtNgày lễ, tếtLàm đêmAB1233132333435Cộng

Ký hiệu chấm công

NT: Làm thêm ngày làm việc (Từ giờ …. đến giờ)

NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật (Từ giờ …. đến giờ)

NL: Làm thêm ngày lễ, tết (Từ giờ …. đến giờ)

Đ: Làm thêm buổi đêm

Ngày…tháng…năm…Xác nhận của bộ phận (phòng ban) có người làm thêm(Ký, họ tên)Người chấm công(Ký, họ tên)Ký duyệt(Ký, họ tên)

Mẫu 2: Bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:……………

Có thể bạn quan tâm: Teamwork là gì? Vì sao teamwork quan trọng? Kỹ năng teamwork hiệu quả

Địa chỉ:……………

Mẫu số: 01b-LĐTL(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTCNgày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Số:…………………..

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ

Tháng…………….năm……………

STTHọ và tênNgày trong thángCộng giờ làm thêm12…31Ngàylàm việcNgàythứ bảy,chủ nhậtNgàylễ, tếtLàm đêmAB12…3132333435Cộng

Ký hiệu chấm công:

NT: Làm thêm ngày làm việc (Từ giờ………….đến giờ:………………….)

NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật (Từ giờ…………đến giờ……….)

NL: Làm thêm ngày lễ, tết (Từ giờ…………….đến giờ……………………)

Đ: Làm thêm buổi đêm (Từ giờ…………….đến giờ………………………..)

Ngày……tháng…….năm……..

Xác nhận của bộ phận (phòng ban) có người làm thêm(Ký, họ tên)Người chấm công(Ký, họ tên)Người duyệt(Ký, họ tên)

Mẫu 3: Bảng chấm công làm thêm giờ theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vị:………..

Địa chỉ:……….

Mẫu số: 01b- LĐTL(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTCNgày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

Số…………

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ

Tháng….năm…

Có thể bạn quan tâm: List Đặt câu hỏi một cách thông minh: đưa ra câu hỏi mở. Làm thế nào để đặt câu hỏi mở?

STTHọ và tênNgày trong thángCộng thêm giờ12331Ngày làm việcNgày thứ bảy, chủ nhậtNgày lễ, tếtLàm đêmAB1233132333435Cộng

Ký hiệu chấm công

NT: Làm thêm ngày làm việc ( từ giờ….đến giờ….)

NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật ( từ giờ….đến giờ….)

NL: Làm thêm ngày lễ, tết ( từ giờ….đến giờ….)

Đ: Làm thêm buổi đêm

Ngày…tháng…năm…Xác nhận của bộ phận (phòng ban) có người làm thêm(Ký, họ tên)Người chấm công(Ký, họ tên)Ký duyệt(Ký, họ tên)

Ngoài mẫu bảng chấm công làm thêm giờ các bạn có thể tham khảo thêm mẫu phiếu đăng ký làm thêm giờ để có thể sử dụng trong quá trình bạn muốn đăng ký làm thêm giờ tại cơ quan:

Mẫu 4: Mẫu phiếu đăng ký làm thêm giờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ LÀM THÊM GIỜ

Tháng ……. năm …..

Tên đơn vị: …………………………………………………… bố trí nhân sự làm thêm giờ

Họ và tên cán bộ làm thêm giờ: …………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………..

Thời giam làm thêm: …………………………………………………………………………………

Nội dung công việc: ………………………………………………………………………………….

………., ngày…..tháng…..năm….PHÒNGTỔ CHỨC – HÀNH CHÍNHTRƯỞNG ĐƠN VỊCÁN BỘ LÀM THÊM GIỜ

Tham khảo: Chân thành trong tình yêu có nghĩa là gì và dấu hiệu nhận biết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *