Top liên hệ bản thân về công tác tư tưởng

Top liên hệ bản thân về công tác tư tưởng
Top liên hệ bản thân về công tác tư tưởng
công ty liên hệ bản thân về công tác tư tưởng đơn vị

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng đã luôn quan tâm chăm lo giáo dục, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên. Tuy nhiên hiện nay một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên đã và đang diễn ra sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Nội dung bài viết sau sẽ liên hệ bản thân về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống.

Những biểu hiện thể hiện sự suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống

Biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống chính là cá nhân chủ nghĩa, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết trong nội bộ, đoàn kết xuôi chiều, chia bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức tranh quyền, quan liêu, thiếu kiểm tra đôn đốc, vi phạm các thuần phong mỹ tục, đạo đức gia đình, xã hội,..

Bạn đang xem: liên hệ bản thân về công tác tư tưởng

Nguyên nhân của sư suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống chính là do bản thân cán bộ, Đảng viên thiếu sự tu dưỡng, sự rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững; sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi những lợi ích về vật chất, không làm tròn trách nhiệm trước Đảng và nhân dân.

>>>>> Tham khảo: Liên hệ bản thân về đạo đức cách mạng

Biện pháp để phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống

Trong giai đoạn hiện nay vấn đề suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống đã và đang diễn ra rất phức tạp. Muốn đấu tranh và ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức lối sống cần thực hiện đồng bộ những biện pháp:

– Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trung ương 4 khóa XII trong việc nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng và rèn luyện đạo đức của cán bộ, Đảng viên.

– Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên.

– Tăng cường việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Công tác kiểm tra giám sát cần phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ để đạt được hiệu quả thiết thực.

– Thực hiện kiểm tra giám sát toàn diện về tư tưởng chính trị, về đạo đức lối sống, kết quả hoàn thành chức trách, công việc được giao,…

Có thể bạn quan tâm: Gợi ý vẽ tranh bảo vệ môi trường đẹp và ý nghĩa nhất

Muốn khắc phục được sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống thì cần phải nhìn thẳng vào sự thật để thấy được nguyên nhân sâu xa của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống để từ đó đưa ra được giải pháp phù hợp giải quyết vấn đề này.

Phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống không chỉ là trách nhiệm của Đảng, là trách nhiệm của nhà nước mà còn là trách nhiệm của toàn dân, của mỗi cá nhân. Nội dung tiếp theo sẽ liên hệ bản thân về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống.

Liên hệ bản thân về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống

Để có thể thực hiện được mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, ở phần này sẽ liên hệ bản thân về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống.

– Bản thân cần phải phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng về đạo đức lối sống theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Cần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong công việc; học và làm theo Bác bằng thái độ, cách ứng xử trong việc xử lý và giải quyết công việc hằng ngày.

+ Mỗi cá nhân luôn nỗ lực học tập về ý thức, về tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của Bác Hồ.

+ Bản thân cần phải luôn cố gắng phấn đấu rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, năng lực chuyên môn để hoàn thành được tốt các nhiệm vụ, công việc được phân công.

– Cần phải chống chủ nghĩa cá nhân và nâng cao đạo đức cách mạng

Tham khảo: tranh vẽ đề tài bảo vệ môi trường nước

+ Bản thân cần tích cực học tập, lao động với tinh thần lao động sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả công việc; phải biết quý trọng tài sản của tập thể.

+ Cần phải kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, chống lối sống thực dụng; phải thẳng thắn, trung thực, bảo vệ người tốt, bảo vệ quan điểm của Đảng; chân thành, khiêm tốn; không chạy theo chủ nghĩa thành tích; không bao che khuyết điểm,…

+ Cần phải kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống ích kỷ chỉ muốn hưởng thụ; nói nhiều làm ít. Có ý thức trong việc giữ gìn đoàn kết toàn dân, giữ gìn đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan và đơn vị; kiên quyết đấu tranh, không khoan nhượng trước những mưu đồ của thế lực thù địch.

– Về việc tự phê bình và phê bình theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh

+ Bản thân luôn đặt mình trong tập thể, trong tổ chức, luôn tôn trọng pháp luật, kỷ cương; không kéo bè kéo cánh gây rối loạn kỷ cương,…

+ Luôn gần gũi với mọi người, có tinh thần học hỏi, có trách nhiệm với những người xung quanh. Coi trọng việc tự phê bình và phê bình đối với bản thân. Bản thân không được sợ phê bình mà chỉ sợ không nhận ra khuyết điểm dẫn tới sai phạm nghiêm trọng do đó cần phải tự nghiêm khắc với chính bản thân mình.

+ Phê phán, lên án những biểu hiện xuất phát từ động cơ cá nhân, vụ lợi, nhân danh việc phê bình để lôi kéo, chia rẽ trong nội bộ.

– Phương hướng phấn đấu, rèn luyện trong việc phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống

Bản thân luôn học hỏi, trau dồi kiến thức phấn đấu để hoàn thành tốt nội dung công việc được giao. Tích cực tham gia các hoạt động chung của tập thể, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân; nêu cao tính tự giác, nỗ lực học tập và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo gương của Bác.

Trên đây là nội dung bài viết của Luật Hoàng Phi về vấn đề những biểu hiện của sự suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, biện pháp để phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống, liên hệ bản thân về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống.

Có thể bạn quan tâm: Top 5 phần mềm vẽ anime trên máy tính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *