Kịch bản đại hội chi đoàn giáo viên

Cùng xem Kịch bản đại hội chi đoàn giáo viên trên youtube.

Mẫu kịch bản đại hội chi đoàn Tải về Bản in

Để đại hội chi đoàn giáo viên được diễn ra thành công tốt đẹp thì không thể thiếu được một kịch bản hay. Dongnaiart xin gửi tới bạn đọc mẫu kịch bản đại hội chi đoàn giáo viên để bạn đọc cùng tham khảo và có thể xây dựng được một kịch đại hội riêng cho trường mình.

  • Kịch bản chương trình đại hội đoàn
  • Hướng dẫn công tác tổ chức đại hội chi đoàn
  • Bài phát biểu của Hiệu trưởng trong Đại hội chi đoàn

Kịch bản đại hội chi đoàn

  • 1. Kịch bản đại hội chi đoàn giáo viên số 1
  • 2. Kịch bản đại hội chi đoàn giáo viên số 2

1. Kịch bản đại hội chi đoàn giáo viên số 1

KỊCH BẢN CHI TIẾT

ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH ……………………….

LẦN THỨ ………….., NHIỆM KỲ………

Ngày ……………..

-*****-

Thời gian

Nội dung

Phân công điều khiển

Nội dung trình bày

Nội dung chuẩn bị

Ghi chú

Chiếu hình ảnh hoạt động

Tập dợt phần chào cờ, hát Quốc ca, Đoàn ca và sinh hoạt phần nội quy của Đại hội. Trưởng Đoàn đại biểu các đơn vị báo cáo số lượng Đại biểu dự Đại hội cho Ban Thẩm tra tư cách (Đ/c …………)

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội xin trân trọng kính mời tất cả các đồng chí đại biểu còn ở bên ngoài vào hội trường để Đại hội chính thức được bắt đầu.

Văn nghệ

1. Chào cờ

– Đã đến giờ tiến hành Đại hội, kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu ổn định vị trí để Đại hội được bắt đầu.

– Nhiệt liệt chào đón các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu đến dự Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ………………………………..

– Kính mời các đồng chí lãnh đạo và toàn thể đại biểu đứng lên để làm lễ chào cờ.

Nghiêm! Chào cờ … Chào … Quốc ca … Đoàn ca.

Thôi! Nghi thức chào cờ kết thúc.

Mời các đồng chí lãnh đạo và toàn thể đại biểu ngồi

Không mặc niệm

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Kính thưa Đại hội.

Thực hiện Kế hoạch số …………… về việc chỉ đạo Đại hội…….., Kế hoạch số …………….của Ban Chấp hành Đoàn trường ……………. về việc tổ chức Đại hội Đại biểu (đoàn viên) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ………… Sau thời gian chuẩn bị với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đảm bảo công khai dân chủ. Hôm nay, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Quận Đoàn và Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn trường tổ chức Đại hội …………………………………..

Đó chính là lý do của Đại hội ngày hôm nay.

Giới thiệu đại biểu

Kính thưa Đại hội!

– Về dự Đại hội hôm nay, Đại hội vui mừng được đón tiếp và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của:

+ Về phía lãnh đạo BTV Quận Đoàn, xin trân trọng giới thiệu:

Đồng chí ……………………………………………………………………..

Đồng chí ……………………………………………………………………..

+ Về phía Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường xin trân trọng giới thiệu:

Đồng chí ……………………………………………………………………..

Đồng chí ……………………………………………………………………..

Đồng chí ……………………………………………………………………

Đồng chí ……………………………………………………………………..

Xin trân trọng giới thiệu các thầy cô chi đoàn giáo viên, các anh chị nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường (nếu có) và sự hiện diện của …… bạn đại biểu đại diện cho …. Đoàn viên của trừơng cùng về dự Đại hội ngày hôm nay.

Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng.

2. Bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. (nếu đại hội đại biểu)

Kính thưa Đại hội!

Nhằm thực hiện công tác thẩm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội theo quy định của Điều lệ Đoàn. Ban Chấp Đoàn ….., lần thứ …., nhiệm kỳ Dongnaiartới thiệu dự kiến số lượng và nhân sự Ban thẩm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Đoàn …………… cụ thể như sau:

* Số lượng thành viên Ban Thẩm tra tư cách đại biểu là 03 đồng chí có tên sau:

1.

2.

3.

– Xin ý kiến Đại hội! (dừng 5 giây và hướng về Đại biểu).

– Nếu Đại hội không có ý kiến, xin cho biểu quyết.

+ Đại biểu nào thống nhất số lượng và danh sách thành viên Ban thẩm tra tư cách Đại biểu là 03 đồng chí với danh sách nêu trên xin cho biểu quyết bằng cách giơ tay. (dừng 5 giây). Cảm ơn các đại biểu.

+ Đại biểu nào không thống nhất hoặc có ý kiến khác xin cho biểu quyết bằng cách giơ tay. (dừng 5s) Không có!

– Như vậy 100% Đại biểu dự Đại hội thống nhất số lượng và danh sách Ban thẩm tra tư cách Đại biểu là 03 đồng chí có tên trên.

– Xin cảm ơn Đại hội.

3. Bầu Đoàn chủ tịch

Kính thưa Đại hội!

Để đảm bảo cho việc điều hành trong suốt quá trình Đại hội. Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2017 – 2018 giới thiệu dự kiến số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội …………….., cụ thể như sau:

* Số lượng thành viên Đoàn chủ tịch là 03 đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí

2. Đồng chí

3. Đồng chí

– Xin ý kiến Đại hội! (dừng 5 giây và hướng về Đại biểu).

– Nếu Đại hội không có ý kiến, xin cho biểu quyết.

+ Đại biểu nào thống nhất số lượng và danh sách thành viên Đoàn chủ tịch là 03 đồng chí với danh sách nêu trên xin cho biểu quyết bằng cách giơ tay. (dừng 5 giây). Cảm ơn các đại biểu.

+ Đại biểu nào không thống nhất hoặc có ý kiến khác xin cho biểu quyết bằng cách giơ tay. (dừng 5s) Không có!

– Như vậy 100% Đại biểu dự Đại hội thống nhất số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch là 03 đồng chí có tên trên.

– Xin cảm ơn Đại hội.

4. Bầu Đoàn thư ký

Kính thưa Đại hội!

Nhằm giúp cho Đoàn chủ tịch ghi nhận lại diễn biến, nội dung và kết quả Đại hội, Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ ……… dự kiến số lượng và danh sách đoàn thư ký Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí …………., cụ thể như sau:

* Về số lượng thành viên Đoàn thư ký là 02 đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí

2.

Xin ý kiến Đại hội! Có đồng chí nào đề cử hoặc tự ứng cử vào Đoàn thư ký Đại hội? (dừng 5 giây và hướng về Đại biểu).

– Nếu Đại hội không có ý kiến, xin cho biểu quyết.

+ Đại biểu nào thống nhất số lượng và danh sách dự kiến Đoàn Thư ký vừa thông qua, xin cho biểu quyết bằng cách giơ tay (dừng 5s). Cám ơn các đại biểu.

+ Đại biểu nào không thống nhất hoặc có ý kiến khác xin cho biểu quyết bằng cách giơ tay. (dừng 5s) Không có!

– Như vậy 100% Đại biểu thống nhất số lượng và danh sách Đoàn thư ký gồm 02 đồng chí có tên trên. Xin cảm ơn Đại hội.

Kính thưa Đại hội, phần điều hành của Ban Tổ chức Đại hội đến đây tạm kết thúc. Sau đây trân trọng đề nghị Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký lên ra mắt và điều hành Đại hội.

Xem Thêm : Tuổi ô mai là gì

(Chờ Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký lên đầy đủ)

(Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký lên đầy đủ làm động tác cúi chào)

Đề nghị Đại hội cho 1 tràng pháo tay để chào đón Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội.

5. Báo cáo thẩm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội (nếu có)

Tiếp theo chương trình, kính mời đồng chí …………. Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội báo cáo trước Đại hội kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội. Kính mời đồng chí!

Được sự tín nhiệm của Đại hội, thay mặt Ban thẩm tra tư cách Đại biểu tôi xin báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh …………………cụ thể như sau:

(Đọc báo cáo theo mẫu)

Nhận hoa chúc mừng

Kính thưa Đại hội!

– Đến với đại hội ngày hôm nay, Ban tổ chức xin trân trọng ghi nhận và cảm ơn những món quà và lẵng hoa tươi thắm của …… gửi tới chúc mừng Đại hội.

– Xin kính mời ……. lên trao và xin mời ……. lên nhận hoa/ quà.

– Xin Đại hội chúng ta cho một tràng pháo tay.

– (Các bạn vỗ tay xong thì nói): Xin cám ơn các đ/c.

6. Diễn văn khai mạc đại hội

Tiếp tục chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí ………. lên thông qua diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ………………………………….. Trân trọng kính mời đồng chí!

Đ/c ……. lên bục:

(Đọc diễn văn khai mạc Đại hội)

2. Kịch bản đại hội chi đoàn giáo viên số 2

ĐOÀN TNCSHCM XÃ ………….

CHI ĐOÀN ……………..

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

………, ngày…tháng…năm…

KỊCH BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRƯỜNG ………

NHIỆM KÌ ………

1- Ổn định tổ chức, diểm danh đoàn viên.

Đề nghị các đồng chí ổn định để Đại hội bắt đầu làm việc.

Đã đến giờ tổ chức Đại hội, xin kính mời quý vị đại biểu và các đồng chí đoàn viên đứng dậy làm lễ chào cờ.

– Nghiêm (Hát Quốc ca)

– Đoàn ca

Xin kính mời các Đại biểu và các đồng chí an tọa.

2- Tuyên bố lý do – Giới thiệu Đại biểu:

Kính thưa các quý vị Đại biểu!

Thưa toàn thể Đại hội!

– Căn cứ vào Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; căn cứ Kế hoạch năm …… của Ban Thường vụ Đoàn xã ……………….. về tổ chức Đại hội chi đoàn trực thuộc.

Hôm nay, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đoàn xã …………., Chi bộ, BGH trường …………., Ban Chấp hành Chi đoàn tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ ……….. Đại hội của chúng ta có 3 nhiệm vụ chính:

– Thứ nhất: Kiểm điểm và báo có tổng kết hoạt động đoàn nhiệm kỳ ………….

– Thứ hai: Thảo luận và quyết định phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên của chi đoàn nhiệm kỳ ……….

– Thứ ba: Bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ ……………..

– Với tinh thần đó, thay mặt ban tổ chức tôi xin được tuyên bố khai mạc Đại hội chi đoàn …………….. nhiệm kỳ ………….. (vỗ tay)

Về dự Đại hội Chi đoàn T……… hôm nay, T/M BTC tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các vị Đại biểu khách quí.

Về phía Đoàn xã: có

1. Đồng chí

Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng!

2. Đồng chí

Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng!

Về phía nhà trường: có:

1. Cô

Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng!

2. Cô

Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng!

3. Cô

Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng!

4. Thầy

Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng!

Và đặc biệt là sự có mặt của đông đủ các đồng chí đoàn viên giáo viên trường ………………… Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng!

3- Thông qua Chương trình làm việc, nội quy Đại hội:

Tiếp theo chương trình thay mặt Ban tổ chức tôi xin thông qua Chương trình, Nội quy Đại hội.

1- Ổn định tổ chức

2- Chào cờ- Quốc ca – Đoàn ca

3- Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu

4- Thông qua chương trình và nội quy đại hội

5- Giới thiệu đoàn chủ tịch, đoàn thư kí. Mời đoàn chủ tịch và thư kí lên làm việc

6- Báo cáo tổng kết và bản tự kiểm

7- Báo cáo phương hướng hoạt động nhiệm kì tới

8- Đại hội thảo luận

9- Mời đại diện đoàn xã, Ban giám hiệu lên phát biểu

10- Báo cáo đề án nhân sự BCH Chi đoàn nhiệm kì ……….; biểu quyết số lượng BCH; số lượng để bầu BCH; ứng cử, đề cử và thông qua danh sách bầu

11- Bầu ban kiểm phiếu

12- Tiến hành bầu cử

13- Đại hội giải lao

14- Công bố kết quả kiểm phiếu

15 -Bế mạc đại hội

Xin hỏi Đại hội, có đồng chí nào không nhất trí với chương trình Đại hội, cho ý kiến. Vâng xin cảm ơn các đồng chí.

Để Đại hội chi đoàn ……….. nhiệm kỳ ……… thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng nội quy của Đại hội như sau:

1. Đoàn chủ tịch do Đại hội bầu ra, là cơ quan điều hành công việc của Đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, các thành viên Đoàn chủ tịch được giao nhiệm vụ cụ thể.

2. Thư ký Đại hội do Đại hội bầu ra, có nhiệm vụ ghi chép đầy đủ, trung thực diễn biến Đại hội, ý kiến của Đại biểu, tổng hợp và thông qua nghị quyết trước Đại hội.

3. Đại biểu dự Đại hội đúng thời gian, địa điểm, trang phục gọn gàng, chấp hành nội quy Đại hội. Nếu vắng mặt phải báo cáo và được sự đồng ý của đoàn chủ tịch Đại hội.

4. Trong Đại hội giữ trật tự, chú ý nghe báo cáo và ý kiến phát biểu, đồng thời chuẩn bị ý kiến tham luận. Đại biểu không nghe điện thoại trong Đại hội và tắt máy điện thoại hoặc để điện thoại ở chế độ rung.

5. Quá trình thảo luận phải đăng ký với đoàn chủ tịch và được chuẩn bị kỹ bằng văn bản (không nói vo và trùng lặp), các ý kiến thảo luận cần tập trung vào các nội dung nghị sự của Đại hội. Thời gian tham luận từ 5-10 phút.

6. Trước khi thực hiện công việc ứng cử, đề cử bầu Ban chấp hành cần được quán triệt về quy chế bầu cử, thảo luận kỹ về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu. Tiến hành bầu cử theo đúng quy định của Điều lệ Đoàn.

7. Quá trình diễn ra Đại hội có việc gì cần thiết, đột xuất xảy ra phải kịp thời báo cáo, khi được Đoàn chủ tịch Đại hội cho phép mới tiến hành giải quyết.

Trên đây là nội quy Đại hội Chi đoàn ……… đề nghị các đồng chí dự Đại hội chấp hành nghiêm túc Nội quy này góp phần để Đại hội thành công tốt đẹp./. Xin cám ơn các đồng chí!

Xem Thêm : Phân tích Chí Phèo hay nhất (17 mẫu) – Văn 11 – Download.vn

4- Giới thiệu Đoàn Chủ Tịch và tổ Thư ký.

Theo tinh thần trong phiên ĐH trù bị, để tiếp tục chương trình ĐH, tôi xin trân trọng giới thiệu các Đ/c trong đoàn chủ tịch gồm những đồng chí sau:

1. Đồng chí ………………………. -Bí Thư

2. Đồng chí ……………………… – Phó Bí thư

3. Đồng chí ……………………… – Ủy viên

Xin ý kiến Đại hội!

+ Đồng chí nào nhất trí 03 đ/c có tên nêu trên tham gia Đoàn chủ tịch cho biểu quyết bằng giơ tay. Vây Đại hội 100% nhất trí. Xin cám ơn các đồng chí

Để giúp Đoàn chủ tịch ghi lại toàn bộ diễn biến Đại hội, Ban tổ chức dự kiến giới thiệu 01 đồng chí trong ban thư kí là: Đồng chí ……………………….

Xin ý kliến Đại hội! Đồng chí nào nhất trí đồng chí có tên nêu trên là Thư ký Đại hội cho biểu quyết bằng giơ tay. Như vây Đại hội biểu quyết 100% nhất trí. Xin Cám ơn các đồng chí.

Sau đây xin mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội. Mời thư ký Đại hội lên làm việc.

5- Báo cáo tổng kết và phương hướng

Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí ……………………… thay mặt BCH Chi đoàn nhiệm kỳ ……………………… lên trình bày Báo cáo tổng kết và bản dự thảo phương hướng của chi đoàn trong nhiệm kỳ tới. Xin kính mời đồng chí.

6- Đại hội thảo luận

Thưa toàn thể Đại hội, chúng ta vừa được nghe BCH Chi đoàn trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ ………………………, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ ……………………… và báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành. Sau đây, Đại hội chuyển sang phần thảo luận.

Kính thưa các đồng chí:

Năm học vừa qua, chi đoàn nhà trường đã có những đóng góp tích cực trong các phong trào học tập rèn luyện, thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường. Những đóng góp đó đã được trình bày trong báo cáo. Song bên cạnh đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của chi đoàn không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Tại Đại hội này, chúng ta mong muốn được nghe ý kiến đóng góp của các đồng chí sao cho hoạt động công tác Đoàn thực sự chất lượng, hiệu quả hơn, ngày càng thu hút được sự tham gia nhiệt tình của đông đảo đoàn viên thanh niên.

Xin mời ý kiến phát biểu của các đồng chí.

Kính thưa các vị đại biểu

Thưa toàn thể Đại hội.

Cho đến thời điểm này Đoàn chủ tịch cũng đã nhận được một số bản tham luận của các đồng chí đã đăng ký phát biểu tại Đại hội. Sau đây xin mời các ý kiến tham luận:

Đầu tiên tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c ……………………… với bản tham luận: “Làm thế nào để nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trong nhà trường” . Xin kính mời đ/c.

Xin cám ơn ý kiến phát biểu của đ/c. chúng tôi sẽ tiếp thu và bổ sung vào bản báo báo cáo để bản báo cáo được hoàn chỉnh hơn.

Tiếp theo, Xin mời đ/c ……………………… với bản tham luận “Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh”. Xin kính mời đ/c.

Kính thưa đại hội, công tác chủ nhiệm có vai trò vô cùng quan trọng đối với việc giáo dục học sinh, phải làm thế nào để làm tốt công tác chủ nhiệm, sau đây xin mời ý kiến tham luận của đồng chí ………………………. Xin kính mời đ/c.

Xin cám ơn ý kiến phát biểu của đ/c

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí, trong nhiệm kì vừa qua chi đoàn giáo viên trường ……………………… đã có sự đóng góp rất lớn vào các thành tích của nhà trường, đặc biệt là việc thực hiện các cuộc vận động của ngành giáo dục và tham gia các cuộc thi do ngành tổ chức. Sau đây xin mời ý kiến tham luận của đồng chí ……………………… về vấn đề này. Xin kính mời đ/c.

Xin cám ơn ý kiến phát biểu của đ/c

Đại hội đã được nghe những ý kiến phát biểu đóng góp vào Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ ………………………, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ ……………………… và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành. Vì thời gian có hạn đại biểu nào có thêm ý kiến xin gửi cho Đoàn chủ tịch bằng văn bản.

7- Mời Đại bểu xã, Ban giám hiệu nhà trường phát biểu:

Kính thưa các đ/c đại biểu, thưa toàn thể Đại hội.

Trong những năm qua, chi đoàn giáo viên trường ……………………… luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo. Về dự với Đại hội hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c: ………………………………………………………………………………………………………….. ..

Lên phát biểu ý kiến, chỉ đạo đại hội! Xin trân trọng kính mời đ/c!

Tiếp theo xin trân trọng kính mời cô ………………………- Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu ý kiến chỉ đạo. Xin trân trọng kính mời đ/c!

Thay mặt các đ/c đoàn viên thanh niên chi đoàn, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban chấp hành Đoàn xã ………………………, Ban chi ủy, Ban giám hiệu nhà trường. Thay mặt đoàn viên chi đoàn, chúng tôi xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo và xin hứa sẽ đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc thầy và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.

(Vỗ tay)

8. Tuyên bố hết nhiệm kỳ: tiếp theo xin mời đ/c Dongnaiart mặt cho ban chấp hành chi đoàn cũ lên đọc bản kiểm điểm nhiệm kỳ và tuyên bố hết nhiệm kỳ

……….: Kính thưa các vị đại biểu , thưa các đồng chí đại hội chi đoàn nhiệm kì 2014-2016 đã bầu ra 3 đồng chí gồm:

1. Đ/c ……………………… làm bí thư

2. Đ/c ……………………… – Phó bí thư

3. Đ/c ………………………-Uỷ viên

Các đồng chí trong ban chấp hành đã cùng nhau đoàn kết, phân chia nhiệm vụ và đã lãnh đạo chi đoàn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kì ………………………, bên cạnh đó vẫn tồn tại một số khuyết điểm như lãnh đạo hoạt động liên đội chưa sâu sát. Hi vọng ban chấp hành mới sẽ phát huy mặt mạnh và khắc phục tồn tại để nhiệm kì ……………………… đạt nhiều kết quả cao. Thay mặt cho BCH nhiệm kỳ ……………………… tôi xin tuyên bố hết nhiệm kỳ.

9. Trình bày đề án nhân sự BCH:

Kính thưa các đồng chí Đại biểu!

Thưa toàn thể Đại hội!

Sau đây thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin trình bày Đề án nhân sự BCH chi đoàn nhiệm kỳ ……………………….

10- Tiến hành bầu BCH Chi đoàn nhiệm kỳ ………………………:

(Đ/c ……………………… (Trưởng ban):

Ban kiểm phiếu làm các thủ tục bầu cử:

– Đọc nguyên tắc, thể lệ bầu cử. ( Đ/c trưởng ban).

– Phát phiếu bầu

– Sau khi các đồng chí đã bỏ phiếu xong ban kiểm phiếu đếm và công bố số phiếu thu về trước đại hội.)

11- Giải lao tại chỗ: 05 phút

12- Công bố kết quả bầu cử:

Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí ……………………… – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả bầu cử BCH Chi đoàn nhiệm kỳ ………………………

13- Xin ý kiến Đại hội về kết quả bầu cử do ban kiểm phiếu đã báo cáo.

Vừa qua Đại hội đã nghe đồng chí ……………………… – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ ……………………….

– Xin ý kiến Đại hội

+ Đồng chí nào nhất trí với kết quả bầu cử cho biểu quyết giơ tay.

– Đồng chí nào không nhất trí hay có ý kiến khác cho ý kiến. (không có đ/c nào). xin cảm ơn các đ/c. Như vậy là đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% với kết quả làm việc của Ban Bầu cử

14- Ban Chấp hành mới ra mắt:

Sau đây xin mời Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ ……………………… ra mắt trước Đại hội.

Đ/c (Bí thư mới)……………………….: (Đứng tại bục) (Chủ động lên thay mặt hứa)

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội .

Thay mặt Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ ………………………, xin cám ơn sự tín nhiệm của các đồng chí đại biểu dự Đại hội. Chúng tôi xin hứa sẽ đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, cùng với tập thể đoàn viên chi đoàn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Xin cảm ơn Đại hội.

15- Báo cáo dự thảo Nghị quyết Đại hội:

Tiếp theo chương trình xin mời đồng chí ……………………… – Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản Đại hội.

16 – Bế mạc

Kính thưa các quý vị Đại biểu!

Thưa toàn thể Đại hội.

Sau một buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội chi đoàn ……………………… đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ ……………………… với tinh thần nghiêm túc, trí tuệ, dân chủ đoàn kết và đổi mới. Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ ……………………… của chúng ta đã thành công tốt đẹp.

Đại hội cũng đã sáng suốt lựa chọn được 03 đồng chí có đủ năng lực vào Ban Chấp hành khóa mới của chi đoàn, tiếp tục lãnh đạo chi đoàn ngày càng phát triển.

Thay mặt cho Ban chấp hành Chi đoàn ………………………, cho phép tôi được tiếp thu ý kiến và cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi của Ban Thường vụ Đoàn xã ………………………, Chi bộ, BGH trường ……………………… đã mang lại thành công tốt đẹp cho Đại hội ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt BTC Đại hội tôi xin cảm ơn sự có mặt của các đại biểu về dự và giành cho Đại hội một tình cảm chân thành sâu sắc.

Thay mặt Đại hội tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ ……………………….

Kính chúc các quý vị Đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Chúc toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, không ngừng phấn đâí, rèn luyện để đạt kết quả cao nhất trong năm học ……………………….

Xin trân trọng cảm ơn! (Vỗ tay)

Kính thưa toàn thể Đại hội, Đại hội của chúng ta đến đây đã hoàn thành.

Xin kính mời các đ/c đứng dậy làm lễ chào cờ.

Nghiêm! (không hát Quốc ca) -Thôi

Mời bạn đọc tham khảo thêm Mẫu nghị quyết đại hội Đoàn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: Tin tức

Lời kết: Trên đây là bài viết Kịch bản đại hội chi đoàn giáo viên. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts

OKVIP review đi làm ở Campuchia cho người lần đầu xa xứ

OKVIP review đi làm ở Campuchia cho người lần đầu xa xứ

Review đi làm ở Campuchia chi tiết, đầy đủ từ OKVIP giúp những người con lần đầu xa xứ có kinh nghiệm làm việc tại đây hiệu…

Chữ Kí Tên Dũng Đẹp ❤Mẫu Chữ Ký Tên Dũng Phong Thủy

chữ ký dung

Bộ Đề thi Vật Lí lớp 6 Giữa học kì 2 có đáp án, cực hay (5 đề)

đề thi giữa kì 2 vật lý 6

Ảnh ngôn tình đẹp – Kiến Thức Vui

Ảnh ngôn tình đẹp – Kiến Thức Vui

ảnh ngon

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 các trường tại Hà Nội – Bnews.vn

điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021

Show là gì trên Facebook – DU AN 600

show trên facebook là gì