Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định 2022?

Cùng xem Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định 2022? trên youtube.

Hạn mức chào hàng cạnh tranh rút gọn

Chào hàng cạnh tranh viết tắt là hình thức phổ biến hiện nay trong hoạt động đấu thầu, đặc biệt là trong các gói thầu mua sắm. tuy nhiên, các bên mời thầu và nhà thầu vẫn rất mơ hồ về các thủ tục đấu thầu công khai ngắn gọn. vì lý do này, đường dây nóng 19006557 muốn cung cấp cho khách hàng một quy trình đấu thầu cạnh tranh được sắp xếp hợp lý .

ưu đãi cạnh tranh ngắn là gì?

chào hàng cạnh tranh ngắn là phương thức thực hiện đối với gói thầu hạn chế theo quy định tại nghị định 63/2014 / nĐ-cp, cụ thể:

– Đến 500 triệu đồng áp dụng cho các gói thầu thuộc các hoạt động logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc lĩnh vực xây lắp, chạy thử, đào tạo và duy tu, bảo dưỡng, đo đạc bản đồ …

– Tối đa 1 tỷ đồng đối với gói thầu sản phẩm thường xuyên sử dụng, phổ biến trên thị trường và tương đương về tính năng, tiêu chuẩn, chất lượng.

– lên đến 20 triệu đồng cho gói mua hàng thông thường.

chào hàng cạnh tranh rút gọn theo thông tư 58

Thông tư 58/2016 / tt-btc có quy định cụ thể về đối tượng chào hàng cạnh tranh viết tắt tại khoản 2 Điều 19 như sau: gói thầu mua lại hàng hóa, dịch vụ thực hiện theo đúng yêu cầu. yêu cầu tại khoản 1 Điều 18 với giá gói thầu không quá 200 triệu đồng được thực hiện quy trình đấu thầu cạnh tranh rút gọn theo quy định tại Điều 59 Nghị định số. 63/2014 / nĐ-cp ngày 26 tháng 6 năm 2014 của chính phủ.

khoản 1 điều 18 thông tư 58/2016 / tt-btc quy định chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu có giá trị không quá 2 tỷ đồng và thuộc một trong các trường hợp sau:

a) gói thầu dịch vụ phi tư vấn đơn giản và phổ biến;

b) gói thầu mua lại hàng hóa và tài sản thông thường (có nhiều người sử dụng và có nguồn cung cấp ổn định, đảm bảo), có sẵn trên thị trường (hàng hóa được giao ngay khi có nhu cầu mà không bị chậm trễ), không phải thông qua đơn đặt hàng. thiết kế, gia công, chế tạo, sản xuất), có các đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa (theo tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn trong nước, tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn nước ngoài) và chất lượng tương đương (có thể thay thế cho nhau do có cùng thông số kỹ thuật, tính tiện dụng và các đặc điểm khác) .

khi đó, nếu gói thầu đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật như đã nêu ở trên thì quy trình đấu thầu cạnh tranh viết tắt có thể được thực hiện theo quy định của pháp luật.

báo giá cạnh tranh là gì?

Báo giá cạnh tranh là bảng báo giá của công ty, công ty gửi đến khách hàng những thông tin cụ thể như hàng hóa, số lượng, yêu cầu kỹ thuật, đơn vị đo lường, số lượng … để khách hàng có được thông tin chi tiết nhất về dịch vụ và sản phẩm của công ty. .

Hiện nay, chưa có khái niệm về báo giá cạnh tranh, có thể hiểu tương tự như trên, vì vậy khi thực hiện báo giá cạnh tranh, mỗi công ty sẽ có những mục tiêu riêng để trình bày cho khách hàng những lợi ích của việc báo giá cạnh tranh. sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của công ty bạn.

giới hạn giá thầu cạnh tranh ngắn?

theo quy định về hạn mức chào giá cạnh tranh theo quy trình viết tắt áp dụng đối với gói thầu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 của Luật đấu thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng, gói thầu thuộc đấu thầu quy định tại điểm a. điểm b, c khoản 1 Điều 23 Luật đấu thầu có giá trị không quá 01 tỷ đồng, gói thầu mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

Quy trình đấu thầu cạnh tranh ngắn như thế nào?

Xem Thêm : Cạnh tranh không hoàn hảo là gì? Đặc điểm và hạn chế

quy trình đặt giá thầu cạnh tranh viết tắt sẽ bao gồm 5 bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị và Gửi một Yêu cầu Báo giá Ngắn

– yêu cầu báo giá bao gồm các nội dung quy định tại điểm a, tiểu mục 1, điều 59 của nghị định 63/2014 / nĐ-cp.

– thời gian chuẩn bị và gửi báo giá tối thiểu là 03 ngày làm việc, tính từ ngày đầu tiên phát hành yêu cầu báo giá.

– không nêu các yêu cầu bảo mật của phiếu mua hàng

– Nhà thầu thực hiện bước đăng thông báo mời thầu trên báo chí, trên trang của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc gửi đến ít nhất 03 nhà thầu thực hiện gói thầu qua mạng. tiếp tục yêu cầu báo giá.

>

Người nộp đơn tiếp tục phát hành hồ sơ dự thầu miễn phí khi người tham gia đấu thầu muốn tham gia gửi hồ sơ cá nhân, qua đường bưu điện, qua email …

Bước 2: Gửi và nhận báo giá cạnh tranh ngắn gọn

– Thông qua hình thức chuyển phát trực tiếp, qua đường bưu điện, email, fax, căn cứ vào yêu cầu báo giá, nhà thầu xuất trình 01 bản báo giá (bản báo giá phải được các bên bảo mật).

– các báo giá nộp trước khi kết thúc chào hàng bao gồm nội dung quy định tại điểm b khoản 2 điều 59 nghị định 63/2014 / nĐ-cp sẽ được đơn vị ký kết thông báo bằng văn bản.

bước 3: đánh giá báo giá viết tắt cạnh tranh

– các báo giá được chọn phải đáp ứng các yếu tố của yêu cầu báo giá, báo giá thấp nhất và phù hợp với giá của gói ưu đãi sau khi sửa đổi, điều chỉnh và trừ các giá khác.

p>

– bên mời thầu thực hiện bước này có thể tự đánh giá hoặc mời nhà thầu thảo luận về hợp đồng.

Bước 4: Gửi, Đánh giá, Phê duyệt và Công bố Kết quả Giá thầu Cạnh tranh Ngắn

– Người yêu cầu chào hàng trình bày kết quả lựa chọn nhà thầu, trong đó nêu rõ ý kiến ​​của chủ thể giao thầu về nội dung đánh giá của nhóm chuyên gia.

– Việc đánh giá kết quả của nhà thầu phải được thực hiện theo nguyên tắc chung của khoản 1 và việc đánh giá phải có đầy đủ hồ sơ, nội dung đánh giá và báo cáo của khoản 4 theo quy định tại nghị định 63/2014 / nĐ-cp. -cp.

– phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu bằng văn bản, lập báo cáo kết quả phê duyệt.

– Bên mời thầu phải công bố kết quả lựa chọn nhà thầu trên báo chí và trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả.

Bước 5: Hoàn thiện và ký Hợp đồng chào giá cạnh tranh viết tắt

Xem Thêm : Top 8 Vẽ Tranh Chủ Đề Hòa Bình ” Đơn Giản Thể Hiện Tình Yêu, Mẫu Tranh Vẽ Thành Phố Hòa Bình

quyết định phê duyệt kết quả giữa các nhà thầu, biên bản thảo luận hợp đồng và một số tài liệu khác là cơ sở để thiết lập hợp đồng giữa các bên.

biểu mẫu chào bán ngắn hạn cạnh tranh cuối cùng

theo mục 6 chương viii về các hình thức đấu thầu thông tư 11/2015 / tt-bkhĐt, hồ sơ đề xuất chào mua công khai theo quy trình viết tắt bao gồm các tài liệu sau:

– biểu mẫu chào hàng;

– cam kết thực hiện gói thầu theo mẫu số 01 chương iii của biểu mẫu;

– hợp đồng liên danh trong trường hợp là nhà thầu liên danh theo mẫu số 08, chương iii của biểu mẫu;

– bảo lãnh dự thầu theo mẫu số 04a hoặc mẫu số 04b chương iii của các biểu mẫu;

– tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký dự thầu, nhà thầu và tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu;

– tóm tắt giá chào theo mẫu số 05 chương iii trên biểu mẫu;

– các tài liệu liên quan khác.

ngoài ra, theo Điều 10 của chương viii, hồ sơ đề xuất phải do nhà thầu lập, bao gồm 01 bản chính và tối đa 03 bản sao

Mẫu Báo cáo Đánh giá Giá thầu Cạnh tranh Tóm tắt

Căn cứ khoản 4 Điều 3 Thông tư 23/2015 / tt-bkhĐt, Báo cáo đánh giá theo gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh được lập trên cơ sở vận dụng và sửa đổi các nội dung sau tài liệu: như sau:

– Mẫu số 01 báo cáo đánh giá một giai đoạn, một túi hồ sơ giao thầu, xây lắp, gói thầu hỗn hợp áp dụng phương thức một giai đoạn và một phong bì.

– Mẫu số 02 báo cáo đánh giá một giai đoạn, hai túi hồ sơ đối với gói thầu xây lắp, gói thầu hỗn hợp áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

– Mẫu biên bản đánh giá hồ sơ dự thầu số 03 đối với gói thầu dịch vụ tư vấn.

trên đây là nội dung tư vấn pháp luật hoàng phi về quy trình chào hàng cạnh tranh viết tắt cũng như các mẫu đơn theo quy định của pháp luật hiện hành, mọi thắc mắc của bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận tư vấn 19006557 .

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: Vẽ

Lời kết: Trên đây là bài viết Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định 2022?. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts

Một số ý tưởng vẽ hay ho cho trẻ nhỏ

Một số ý tưởng vẽ hay ho cho trẻ nhỏ

Đối với trẻ mẫu giáo và những trẻ nhỏ hơn, vẽ dường như là một trong những cơ hội tốt để thổi hồn vào sự sáng tạo….

đàn tranh tiếng anh là gì

” Đàn Tranh Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Đàn Tranh Trong Tiếng Anh

đàn tranh tiếng anh là gì Có thể bạn quan tâm Tranh thêu hoa sen và ý nghĩa hoa sen trong phong thủy 2020 Tranh chấp thương…

Phát động cuộc thi vẽ tranh cho thiếu nhi với chủ đề &quotem yêu Việt Nam

Phát động cuộc thi vẽ tranh cho thiếu nhi với chủ đề &quotem yêu Việt Nam

Chiều nay (9/10), Cuộc thi Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam “Cảm xúc của em” mùa thứ 3/2022 đã được tổ chức tại Hà Nội với chủ…

Vẽ tranh Trung Thu đẹp, đơn giản và ý nghĩa nhất

Vẽ tranh Trung Thu đẹp, đơn giản và ý nghĩa nhất

Tết Trung thu (Tết Trung thu) là một lễ hội được tổ chức vào ngày mười lăm tháng tám âm lịch. Là một trong những ngày Tết…

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế - Chuyên Tư Vấn Luật

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế – Chuyên Tư Vấn Luật

Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế có nghĩa là các bên tranh chấp thực hiện các biện pháp giải quyết i> thông qua các phương…

Vẽ di tích, thắng cảnh cố đô trên đường vào thôn - Ngôi sao

Vẽ di tích, thắng cảnh cố đô trên đường vào thôn – Ngôi sao

than ấp được dự đoán sẽ là điểm check in mới của nhiều bạn trẻ trong thời gian tới nhờ những bức tường đầy màu sắc. Đường…