điều kiện học chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình

Cùng xem điều kiện học chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình trên youtube.

Chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình có vai trò vô cùng trọng đối với người chỉ huy trưởng của một công trình, dự án tại đơn vị thi công xây dựng. Nó là một bằng chứng để chứng minh một cá nhân hoàn thành xong chương trình bồi dưỡng năng lực về chỉ huy trưởng tại các công trình.

Chứng chỉ này để công nhận người trở thành chỉ huy trưởng tại các công trình có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và đáp ứng mọi điều kiện. Nó là một giấy tờ, bằng cấp quann trọng của người chỉ huy trưởng. Tuy nhiên thì ai cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình cho người đủ năng lực và đáp ứng được các điều kiện.

Bạn đang xem: điều kiện học chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình

Bài viết này sẽ giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề này.

ai-cap-chung-chi-chi-huy-truong-cong-truong
Ai là người có thẩm quyền cấp chứng chỉ huy trưởng công trình xây dựng

Nội dung chính

 • Những vấn đề liên quan đến ai cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình?
  • Chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình
  • Những văn bản pháp luật yêu cầu về trình độ, năng lực của người chỉ huy trưởng
  • Những quy định liên quan đến việc cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình
 • Ai cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình theo quy định của pháp luật?

Những vấn đề liên quan đến ai cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình?

Để có thể hiểu rõ hơn về chủ đề ai cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình; chúng ta cùng nhau tìm hiểu các vấn đề liên quan đến chứng chỉ và điều kiện cấp chứng chỉ.

Chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình

Là bằng chứng mang tính chất khoa học, hợp pháp và hiệu lực cao. Nó thể hiện được năng lực, trình độ mà cá nhân đạt được để xứng đáng trở thành người chỉ huy trưởng của một công trình, dự án. Bên cạnh đó nó còn đại diện cho việc một người đã hoàn thành xong chương trình bồi dưỡng trình độ chỉ huy trưởng tại cơ sở đào tạo.

Chứng chỉ chính là một chứng cớ sáng giá biểu tượng cho năng lực, trình độ đã đạt được. Bởi vì để có được người học đã phải cố gắng tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng và trau dồi kinh nghiệm rất nhiều.

Những văn bản pháp luật yêu cầu về trình độ, năng lực của người chỉ huy trưởng

Điều 41 trong Nghị định số 12/2009/NĐ-CP đã yêu cầu về năng lực của người chủ nhiệm lập dự án. Như chúng ta biết rằng công việc của người chỉ huy trưởng bao gồm lập kế hoạch của công trình, dự án cụ thể nào đó. Chính vì vậy mà người chỉ huy trưởng chính là người chủ nhiệm lập dự án.

Xem thêm: Chứng chỉ TOEFL: Mọi điều bạn cần biết

Xem Thêm : đơn xin nghỉ học tiếng anh

Cùng trong Nghị định này tại điều 52 có quy định về năng lực của người chỉ huy trưởng cần phải đạt phân theo từng hạng. Bên cạnh đó là chỉ ra quy mô, phạm vi hoạt động trong từng hạng của người chỉ huy trưởng.

Trong khoản 2 tại điều 157 của Luật Xây dựng 2014 có quy định về trình độ năng lực và phải có chứng chỉ chỉ huy trưởng.

Điều 53 trong Nghị định số 59/2015/NĐ-CP có quy định về điều kiện để trở thành chỉ huy trưởng công trường, công trình theo từng hạng. Và cũng trong điều 53 này nhưng ở Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung cũng yêu cầu về năng lực từng hạng của người chỉ huy trưởng công trường, công trình xây dựng.

Tuy nhiên thì ở Nghị định 100/2018/NĐ-CP trong khoản 18 của điều 1 sửa đổi, bổ sung có nội dung quy định về trách nhiệm chỉ huy trưởng. Ngoài ra thì ở Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 59/2015/NĐ-CP tại điều 49 và điều 51 yêu cầu về năng lực liên quan đến người chỉ huy trưởng.

ai-cap-chung-chi-chi-huy-truong-cong-truong
Điều 52 trong Nghị định số 12/2009/NĐ-CP đã yêu cầu về năng lực của người chỉ huy trưởng công trình xây dựng

Những quy định liên quan đến việc cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình

Tại khoản 3 và khoản 4 của điều 36 trong Nghị định số 12/2009/NĐ-CP đã quy định về điều kiện và năng lực cần có của các cá nhân hoạt động xây dựng. Chỉ huy trưởng công trình cũng là một chức danh, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nên phải tuân thủ quy định này. Điều 37 và điều 40 trong Nghị định này yêu cầu về chứng chỉ hành nghề và điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng.

Tại khoản 1 và khoản 3 tại điều 148 trong Luật xây dựng 2014 yêu cầu người tham gia hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ. Dĩ nhiên thì trong đó quy định phải có chứng chỉ đối người làm chỉ huy trưởng công trình.

Khoản 1, khoản 2 và khoản 4 của điều 44 trong Nghị định số 59/2015/NĐ-CP liên quan đến chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng. Tại điều 45 trong Nghị định này có quy định về những điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề.

Khoản 2 điều 49 mục 16 trong Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung nội dung về điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng. Nhiệm vụ của người chỉ huy trưởng gồm rất nhiều công việc trong đó có giám sát thi công xây dựng nên chứng chỉ là điều bắt buộc.

Điều 45 của Nghị định 100/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Khoản 1 điều 56b thông tin về trình độ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Có thể bạn quan tâm: chứng chỉ an toàn xây dựng

Xem Thêm : Hướng dẫn, thủ thuật về Thủ thuật văn phòng

Điều 66 trong Nghị định 15/2021/NĐ-CP có nội dung liên quan đến điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng. Điều 74 trong Nghị định này có quy định về điều kiện hành nghề của chỉ huy trưởng công trường, công trình xây dựng. Khoản 1 điều 80 trong Nghị định này thông tin về trình tự để được cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực xây dựng.

ai-cap-chung-chi-chi-huy-truong-cong-truong
Điều 66 trong Nghị định 15/2021/NĐ-CP là điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng

Ai cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình theo quy định của pháp luật?

Tại khoản 3 của điều 37 trong Nghị định số 12/2009/NĐ-CP có nội dung liên quan đến người cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng. Đó là chứng chỉ hành nghề được giám đốc sở xây dựng cấp. Tiếp theo là tại khoản 5 điều 44 trong Nghị định số 59/2015/NĐ-CP có quy định về thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề. Khoản 1 điều 44a trong Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung quy định về thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực xây dựng.

Ở trên là những thông tin liên quan đến người có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề trrong lĩnh vực xây dựng. Vậy sự thật về người cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình là ai? Đó là những cơ quan đơn vị trực thuộc hoặc đại diện hợp pháp của Bộ xây dựng theo quy định của pháp luật.

ai-cap-chung-chi-chi-huy-truong-cong-truong
Cơ quan trực thuộc hoặc đại diện hợp pháp của Bộ xây dựng được phép đào tạo và cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật

Học viện xây dựng là một trong những học viện danh giá và là đơn vị được sự chấp thuận của Bộ xây dựng về việc đào tạo và cấp chứng chỉ. Trong đó việc bồi dưỡng năng lực, trình độ và cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình. Có giấy tờ hoạt động kinh doanh và đào tạo công khai, Học viện xây dựng đã mở rất nhiều lớp đào tạo các ngành nghề đa lĩnh vực.

Cùng với đó là nâng cao năng lực cho những người có khả năng và mong muốn trở thành chỉ huy trưởng công trình. Với sự nỗ lực và cố gắng phát triển không ngừng mà học viện đã bồi dưỡng, đào tạo ra những người có năng lực và phẩm chất tốt đẹp. Đây chính là đội ngũ nhân lực hùng hậu cho các doanh nghiệp đơn vị xây dựng quy mô từ nhỏ đến lớn trong cả nước. Sau khi tốt nghiệp những người chỉ huy trưởng công trình này không chỉ có năng lực xuất sắc mà còn được cấp tấm bằng chứng chỉ giá trị.

Qua phần trình bày về những vấn đề liên quan đến ai cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình này. Hy vọng bạn đọc đã có thêm được những kiến thức vô cùng bổ ích về chủ đề này. Nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị đào tạo, bồi dưỡng năng lực và cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng uy tín thì hãy tìm đến với Học viện xây dựng nhé. Chúng tôi sẽ giúp bạn khai phá con người tiềm tàng của bạn.

Các bạn có nhu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 158 Phố Hạ Đình,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân, Hà Nội.
 • Fanpage: wiki.onlineaz.vn/hocvienxaydungvietnam/
 • Website: wiki.onlineaz.vn/
 • Hotline: 0947.678.529 (Ms. Huế)
 • Facebook: https://m.me/hocvienxaydung.com/
 • Zalo: wiki.onlineaz.vn/0947678529
 • Mail: phongdaotao@hocvienxaydung.com

Hân hạnh được hợp tác và cam kết mang đến cho Quý khách hàng dịch vụ chất lượng, nhanh chóng nhất với giá cả phải chăng!

Có thể bạn quan tâm: Viện Quản lý dự án ATOHA (Học Online, Offline, In-house)

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: Tổng hợp

Lời kết: Trên đây là bài viết điều kiện học chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts

Giới thiệu Xôi Lạc TV kênh xem bóng trực tuyến hiện nay

Giới thiệu Xôi Lạc TV kênh xem bóng trực tuyến hiện nay

Xôi Lạc TV kênh xem bóng trực tuyến là một cái tên đã vô cùng quen thuộc đối với những người xem thường xuyên cập nhật kết…

Xoilac – Trang web bóng đá đáng tin tưởng của người dùng hiện nay

Xoilac – Trang web bóng đá đáng tin tưởng của người dùng hiện nay

Hiện nay thể thao bóng đá đang ngày càng đến gần hơn với mọi người. Vì vậy mà nhu cầu xem bóng đá trực tiếp rất cao,…

Một số câu hỏi thường gặp tại trang web bóng đá trực tiếp xoilac TV

Một số câu hỏi thường gặp tại trang web bóng đá trực tiếp xoilac TV

Hiện nay mạng internet đã càng ngày càng phổ biến hơn, cho nên các trang web bóng đá cũng xuất hiện nhiều hơn. Tuy nhiên, một trong…

HLV Jose Mourinho dự đoán đội tuyển sẽ vô địch Champions League

HLV Jose Mourinho dự đoán đội tuyển sẽ vô địch Champions League

Champions League là giải đấu được nhiều anh em theo dõi trực tiếp tại xoilac tv trực tiếp bóng đá. HLV Jose Mourinho đã có những đánh…

Khái niệm và hướng dẫn cách soi kèo bóng đá chuẩn nhất

Khái niệm và hướng dẫn cách soi kèo bóng đá chuẩn nhất

Soi kèo bóng đá là một thuật ngữ được dùng phổ biến trong bóng đá cá cược trực tuyến hiện nay. Như đã biết thì bóng đá…

Xôi Lạc Tivi – Thiên đường bóng đá mãn nhãn cho các tín đồ bóng đá 

Xôi Lạc Tivi – Thiên đường bóng đá mãn nhãn cho các tín đồ bóng đá 

Xôi Lạc Tivi – bóng đá trực tuyến xoilac là Thiên đường bóng đá mãn nhãn cho các tín đồ bóng đá. Đây không chỉ là nơi…