Các đáp án trắc nghiệm chứng chỉ đấu thầu

Các đáp án trắc nghiệm chứng chỉ đấu thầu
công ty đáp án trắc nghiệm chứng chỉ đấu thầu đơn vị

Bộ câu hỏi thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu là tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu chính thống được Cục quản lý đấu thầu thuộc Bộ kế hoạch đầu tư ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo câu hỏi trắc nghiệm thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu kèm theo đáp án bộ câu hỏi thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu trong bài viết dưới đây của dongnaiart.edu.vn.

1. Bộ câu hỏi thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu

1. Một trong các căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với việc mua sắm hàng năm các thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm dùng nguồn vốn chi thường xuyên là:

Bạn đang xem: đáp án trắc nghiệm chứng chỉ đấu thầu

 • Quyết định phê duyệt dự án
 • Nguồn vốn cho dự án được duyệt
 • Quyết định mua sắm được phê duyệt
 • Cả 3 đáp án trên đều đúng

2. Trường hợp hủy thầu, hồ sơ liên quan được lưu giữ trong khoảng thời gian bao lâu, kể từ khi ban hành quyết định hủy thầu?

 • 3 tháng
 • 6 tháng
 • *12 tháng
 • 24 tháng

3. Trường hợp nào sau đây không có đủ tư cách hợp lệ tham dự thầu?

 • Doanh nghiệp có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp
 • *Chi nhánh hạch toán độc lập về nghiệp vụ tài chính kế toán và thuế
 • Hộ kinh doanh cá thể
 • Trường hợp (b ) và (c)

4. Đối với nhà thầu là tổ chức, nội dung nào sau đây không phải là tiêu chí đánh giá về tư cách hợp lệ của nhà thầu?

 • *Có tên trong danh sách mua hồ sơ mời thầu
 • Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
 • Hạch toán tài chính độc lập
 • Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu

5. Việc đánh giá nhà thầu đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu thuộc nội dung đánh giá về:

 • Kỹ thuật
 • Tài chính
 • *Tư cách hợp lệ
 • Năng lực, kinh nghiệm

6. Nhà thầu đã thực hiện công tác lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho dự án đầu tư xây dựng công trình được phép tham dự thầu gói thầu:

 • Lập hồ sơ mời thầu cho các gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa thuộc dự án
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát thi công công trình của dự án
 • Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa thuộc dự án
 • *Tất cả các đáp án trên đều đúng

7. Nhà thầu phải độc lập với nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu khi áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu nào?

 • Đấu thầu rộng rãi
 • *Đấu thầu hạn chế
 • Chỉ định thầu
 • Đáp án a và b đều đúng

8. Nhà thầu A và nhà thầu B (nhà thầu B nắm 35% cổ phần của nhà thầu A ) có được cùng tham dự thầu trong một gói thầu không?

 • Không
 • *Chưa đủ thông tin để xác định

9. Việc nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát cho công trình mà mình đã lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật có bị coi là vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu hay không?

 • *Không
 • Xin ý kiến người có thẩm quyền để xử lý tình huống trong đấu thầu

10. Hai nhà thầu A, B cùng có vốn góp của Tổng công ty X trên 30% và cùng tham dự đấu thầu rộng rãi gói thầu xây lắp có vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh hay không

 • Vi phạm vì nhà thầu A, B có vốn góp của Tổng công ty X trên 30%.
 • Vi phạm vì nhà thầu A, B có vốn góp của Tổng công ty X.
 • *Không vi phạm.

Có thể bạn quan tâm: Top doanh nhân nguyễn thị thành thực

11. Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 01 tỷ đồng và đủ điều kiện áp dụng hình thức chỉ định thầu, chủ đầu tư có được chỉ định cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp vừa hay không?

 • Được phép với điều kiện doanh nghiệp cấp vừa đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật, chất lượng, giá thành
 • *Không được phép
 • Do chủ đầu tư quyết định

12. Đối với dự án đầu tư phát triển, trường hợp nào sau đây được áp dụng hình thức chỉ định thầu?

 • Gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa có giá gói thầu dưới 2 tỷ đồng, gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu dưới 1 tỷ đồng
 • Gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu dưới 1 tỷ đồng
 • *Gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 1 tỷ đồng, gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu không quá 500 triệu đồng
 • Gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 3 tỷ đồng

13. Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 01 tỷ đồng, nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải đáp ứng điều kiện nào sau đây:

 • Có tên trong danh sách ngắn
 • Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
 • *Nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu
 • Trường hợp (b ) và (c)

14. Phương án nào sau đây là đúng?

 • *Không bắt buộc thẩm định kết quả chỉ định thầu rút gọn trước khi phê duyệt
 • Tất cả kết quả lựa chọn nhà thầu đều phải được thẩm định trước khi phê duyệt
 • Không bắt buộc thẩm định kết quả chỉ định thầu theo quy trình thông thường trước khi phê duyệt

15. Hãy chọn phương án trả lời đúng:

 • Không bắt buộc đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu khi chỉ định thầu
 • Chỉ bắt buộc đăng tải kết quả chỉ định thầu khi chỉ định thầu theo quy trình thông thường
 • *Bắt buộc phải đăng tải thông tin về kết quả chỉ định thầu

16. Đối với gói thầu áp dụng quy trình chỉ định thầu thông thường thì phần phương thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ghi như thế nào?

 • Bỏ trống
 • *Một giai đoạn một túi hồ sơ
 • Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 • Đáp án khác

17. Đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu thì có được nêu nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong hồ sơ yêu cầu hay không?

 • Không
 • *Được phép nêu
 • Phương án khác

18. Đối với gói thầu xây lắp tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, nhà thầu A được coi là đối tượng ưu đãi khi đáp ứng điều kiện nào dưới đây?

 • Có số lao động nữ được ký hợp đồng tối thiểu 3 tháng chiếm tỷ lệ 20%
 • Có số lao động là người khuyết tật được ký hợp đồng tối thiểu 6 tháng chiếm tỷ lệ 20%
 • Có số lao động là thương binh được ký hợp đồng tối thiểu 1 tháng chiếm tỷ lệ 25%
 • *Có số lao động nữ được ký hợp đồng tối thiểu 3 tháng chiếm tỷ lệ tối thiểu 25%

19. Nhà thầu A có 25% số lao động là nữ giới, nhà thầu B có 30% số lao động là thương binh cùng tham dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn. Nhà thầu nào được hưởng ưu đãi?

 • Nhà thầu B được hưởng ưu đãi
 • Báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định
 • *Cả hai nhà thầu cùng được hưởng ưu đãi

20. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất, nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu đó một khoản tiền bằng bao nhiêu khi so sánh, xếp hạng?

 • 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu đó
 • 7,5% giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu đó
 • *7,5% giá dự thầu của nhà thầu đó

21. Trường hợp do lỗi chuyển phát của bưu điện, hồ sơ dự thầu được gửi đến sau thời điểm đóng thầu thì xử lý như thế nào?

 • *Hồ sơ dự thầu không hợp lệ và bị loại, bên mời thầu gửi lại cho nhà thầu theo nguyên trạng
 • Bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư để xử lý tình huống theo hướng chấp thuận hồ sơ dự thầu vì lỗi là do bưu điện
 • Do lỗi là khách quan nên bên mời thầu chấp thuận hồ sơ dự thầu và không cần báo cáo chủ đầu tư

Có thể bạn quan tâm: dđăng ký mã số thuế cá nhân

22. Tại lễ mở thầu, nhà thầu đề nghị bổ sung thư giảm giá do bị thất lạc trong quá trình nộp hồ sơ dự thầu theo đường bưu điện, bên mời thầu xử lý như thế nào?

 • Bên mời thầu chấp nhận do đây là lỗi vận chuyển của bưu điện, không phải lỗi của nhà thầu, việc giảm giá mang lại hiệu quả kinh tế cho gói thầu
 • *Bên mời thầu không chấp nhận vì thư giảm giá của nhà thầu nộp sau thời điểm đóng thầu
 • Bên mời thầu chấp nhận do đây là lỗi vận chuyển theo đường bưu điện, không phải lỗi của nhà thầu, việc giảm giá mang lại hiệu quả kinh tế cho gói thầu. Tuy nhiên, trong trường hợp này bên mời thầu cần xin ý kiến của chủ đầu tư

23. Sau lễ mở thầu, nhà thầu được phép làm gì trong các trường hợp dưới đây?

 • Nhà thầu được thay đổi hồ sơ dự thầu đã nộp bằng hồ sơ dự thầu khác nếu chủ đầu tư đồng ý
 • Nhà thầu có thể bổ sung bất kỳ tài liệu gì
 • Nhà thầu được bổ sung thư giảm giá nếu bên mời thầu chấp thuận
 • *Nhà thầu bổ sung tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu

24. Giá trị của bảo đảm dự thầu đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ là bao nhiêu % giá gói thầu?

 • 1%-2%
 • 1%-3%
 • *1%-1,5%

25. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc trường hợp sau:

 • Thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu dài hơn so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu
 • *Thư bảo lãnh dự thầu không ghi tên của đơn vị thụ hưởng
 • Thư bảo lãnh dự thầu có chữ ký của cấp phó theo ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của ngân hàng

26. Nhà thầu liên danh A và B thực hiện bảo đảm dự thầu riêng rẽ tương ứng với tỷ lệ % khối lượng công việc đảm nhận trong liên danh. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, thành viên liên danh B vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến bị tịch thu bảo đảm dự thầu. Hỏi trong trường hợp này bên mời thầu xử lý như thế nào?

 • Chỉ tịch thu bảo đảm dự thầu của nhà thầu B
 • *Tịch thu bảo đảm dự thầu của cả 2 thành viên
 • Báo cáo người có thẩm quyền xử lý

27. Không yêu cầu về biện pháp bảo đảm dự thầu đối với:

 • Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường
 • Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn
 • Chỉ định thầu trong trường hợp cần khắc phục ngay hậu quả gây ra do bất khả kháng
 • *Phương án b và c

28. Bên mời thầu có văn bản đề nghị nhà thầu gia hạn hiệu lực hồ sơ dự thầu nhưng nhà thầu không đồng ý. Trong trường hợp này:

 • Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả cho nhà thầu
 • *Bảo đảm dự thầu được hoàn trả cho nhà thầu
 • Bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét việc hoàn trả bảo đảm dự thầu cho nhà thầu

29. Bảo đảm dự thầu được thực hiện bằng các biện pháp:

 • Đặt cọc
 • Thư bảo lãnh của ngân hàng
 • Ký quỹ
 • *Cả 3 đáp án trên đều đúng

30. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu sẽ bị đánh giá là không hợp lệ trong trường hợp nào sau đây?

 • *Không có bản gốc đơn dự thầu
 • Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu cao hơn dự toán gói thầu được duyệt
 • Thiếu toàn bộ các bản chụp hồ sơ dự thầu
 • Tất cả các đáp án trên

……………………………

Mời các bạn sử dụng file Tải về để xem chi tiết 250 câu hỏi trắc nghiệm chứng chỉ đấu thầu có đáp án.

2. Đáp án bộ câu hỏi thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Trên đây là nội dung câu hỏi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thấu, ngoài ra còn rất nhiều tài liệu hay và các văn bản biểu mẫu hữu ích khác các bạn có thể tham khảo thêm trên Hoatieu.

Xem thêm: tra cứu thông tin cá nhân qua số cmnd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *