Các Giám đốc vận hành (COO) là gì?

Các Giám đốc vận hành (COO) là gì?
công ty coo là vị trí gì đơn vị

Giám đốc vận hành (COO) là gì?

Mô tả công việc
Các công việc chính
KPI công việc
Yêu cầu công việc
Năng lực liên quan
Bộ câu hỏi phỏng vấn
Ứng dụng kiến thức vào quản lý nguồn nhân lực với Base HRM+.

Bộ giải pháp quản trị nhân sự toàn diện dành cho Doanh Nghiệp. Ứng dụng những lý thuyết quản trị hiện đại vào xây dựng giải pháp nhân sự mang tính thực tiễn cao. Bộ giải pháp giúp Doanh Nghiệp từ những giải pháp cơ bản về quản trị thông tin nhân sự, chấm công Á tính lương cho đến các giải pháp quản trị mục tiêu, đánh giá và phát triển nhân sự.

Bạn đang xem: coo là vị trí gì

Có thể bạn quan tâm: Kiên trì là gì? Kiên trì có phải chìa khóa đến thành công ?

Giám đốc vận hành (COO) là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *