List chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông hạng i

List chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông hạng i
Shop chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông hạng i đơn vị

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (Theo Quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Nội Vụ)

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG 1:

Đối tượng:

Giáo viên trung học phổ thông hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học phổ thông (THPT), có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 1, có một trong các điều kiện sau: – Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 1 nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 1 – Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 2 hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên. Có bằng tốt nghiệp thạc sỹ đúng hoặc phù hợp với môn học giảng dạy trở lên; nếu là phó hiệu trưởng có thể thay thế bằng thạc sỹ quản lý giáo dục trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông nếu không có bằng đại học sư phạm

Bạn đang xem: chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông hạng i

Nội dung chương trình: (gồm 240 tiết)

Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 1. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 2. Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam 3. Xu hướng đổi mới quản lý giáo dục phổ thông và quản trị trường THPT 4. Động lực và tạo động lực cho giáo viên

Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 1. Quản lý hoạt động dạy học và phát triển chương trình giáo dục nhà trường THPT 2. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 1 3. Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trong trường THPT 4. Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục THPT 5. Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường và liên kết, hợp tác quốc tế

Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 1. Tìm hiểu thực tế 2. Hướng dẫn viết thu hoạch 3. Viết thu hoạch.

Chứng chỉ:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học phổ thông hạng 1 theo đúng quy định của Bộ Giáo Dục.

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG 2: Đối tượng:

Có thể bạn quan tâm: List Mẫu giấy mời 2021 làm việc, dự lễ, liên hoan, hội nghị, đại hội

Giáo viên trung học phổ thông hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học phổ thông (THPT), có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 2, có một trong các điều kiện sau: – Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 2 nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 2 – Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 3 hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên. Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông.

Nội dung chương trình: (gồm 240 tiết)

Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 1. Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nước 2. Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo 3. Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 4. Giáo viên THPT với công tác tư vấn học sinh trong trường THPT

Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 1. Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường THPT 2. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 2 3. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THPT 4. Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THPT 5. Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường THPT 6. Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường THPT

Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 1. Tìm hiểu thực tế 2. Hướng dẫn viết thu hoạch 3. Viết thu hoạch.

Chứng chỉ:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học phổ thông hạng 2 theo đúng quy định của Bộ Giáo Dục.

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG 3:

Đối tượng:

Giáo viên trung học phổ thông hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học phổ thông (THPT), đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 3, chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 3. Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông

Nội dung chương trình: (gồm 240 tiết)

Tham khảo: huong dan viet don xin ly hon

Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 1. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 2. Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và các nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục phổ thông 3. Quản lý nhà nước về giáo dục cấp THPT 4. Các kĩ năng chung hỗ trợ phát triển nghề nghiệp giáo viên

Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 1. Hoạt động dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THPT 2. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 3 3. Các phương pháp dạy học ở trường THPT 4. Đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT 5. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, viết sáng kiến kinh nghiệm và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong trường THPT 6. Phối hợp giữa nhà trường gia đình và xã hội trong công tác giáo dục học sinh THPT

Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 1. Tìm hiểu thực tế 2. Hướng dẫn viết thu hoạch 3. Viết thu hoạch.

Chứng chỉ:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học phổ thông hạng 3 theo đúng quy định của Bộ Giáo Dục.

HỌC PHÍ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌC Học phí: 3.000.000đ Thời gian đào tạo: 1,5 thángCa tối: 18h – 21h tối 2 – 4 – 6 hoặc 3 – 5 – 7 – Ca ngày: 8h – 16h30 chủ nhật Địa điểm học: Tại HCM: 122/12E Tạ Uyên, P.4, Q.11, HCM + Cơ sở 2: 10B Lưu Chí Hiếu, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú ( Cách cổng khu công nghiệp Tân Bình 800m) Tại Bình Dương: 80 đường GS1, P.Đông Hòa, TX Dĩ An Tại các tỉnh khác: Liên hệ để biết địa điểm cụ thể Hồ sơ: – Bằng tốt nghiệp photo02 ảnh 3×4 – 01 giấy CMT photo – Phiếu đăng ký học (theo mẫu)

QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN KHI ĐĂNG KÝ HỌC TẠI TRUNG TÂM: Giảm học phí khi đăng ký từ 2 người trở lên Giảm học phí khi đăng ký học chương trình thứ 2 tại trung tâm Được đào tạo với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm trong ngành giáo dục tiểu học Được bảo lưu khóa học trong vòng 6 tháng Cá nhân, tổ chức có nhu cầu học vui lòng liên hệ:CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC & CÔNG NGHỆ VIỆTTrụ sở: Số 122/12E Tạ Uyên, P.4, Q.11, HCM Cơ sở 2: 10B Lưu Chí Hiếu, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú ( Cách cổng khu công nghiệp Tân Bình 800m) Cơ sở 3: 80 đường GS1, P.Đông Hòa, TX Dĩ An, Bình Dương Cơ sở 4: 105 Lê Sát, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, Đà Nẵng Hotline: 0985 34 66 33 – 0909 145 089 ( Ms. Phương) Email: [email protected] Skype: phuongphuong145 Website: https://tuyensinhtoanquoc.net/ Facebook: dongnaiart.edu.vn/nghiepvusuphamtaihcm/

Tham khảo: Top phạm nhật hoàng con trai phạm nhật vượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *