Những biên bản bàn giao công nợ

Những biên bản bàn giao công nợ
công ty biên bản bàn giao công nợ DongnaiArt

Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu biên bản xác nhận công nợ, bàn giao công nợ mới nhất. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!

Để nhằm mục đích làm rõ vấn đề tài chính giữa các bên khi tham gia đối tác thì khi các khoản nợ phát sinh nhiều lần, qua lại lẫn nhau, các bên thường lập bản xác nhận công nợ để đối trừ công nợ cho nhau và xác nhận các khoản nợ còn tính đến thời điểm xác nhận công nợ.

Bạn đang xem: biên bản bàn giao công nợ

mau-bien-ban-xac-nhan-cong-no-ban-giao-cong-no-moi-nhat

Luật sư tư vấn xác nhận công nợ, tranh chấp pháp luật thương mại trực tuyến miễn phí: 1900.6568

Trong bài viết này, Luật Dương Gia cung cấp cho các bạn mẫu biên bản xác nhận công nợ, mẫu biên bản bàn giao công nợ và hướng dẫn cách thực hiện xác nhận công nợ.

Mẫu biên bản xác nhận công nợ

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu biên bản xác nhận công nợ: Tải về biên bản xác nhận công nợ

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu biên bản xác nhận công nợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

——————

………., ngày…tháng…năm….

BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ

– Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa;

– Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên;

– Căn cứ …………

Hôm nay, ngày…. tháng……năm…. tại trụ sở Công ty …….…., chúng tôi gồm có:

Bên A: CÔNG TY…..

Địa chỉ: ……..

Điện thoại: …………… Fax: ……..

Đại diện: ………. Chức vụ: ……….

Tham khảo: Những Hướng dẫn cách vẽ đồ thị trong Excel

Bên B: CÔNG TY…….

Địa chỉ: ……

Điện thoại: ……………….. Fax: …..

Đại diện: …….. Chức vụ: ……….

Cùng nhau xác nhận công nợ cụ thể như sau:

Công nợ đầu kỳ: ………………. đồng (Theo Biên bản số …….. ngày ……. tháng …. năm ….)

Số phát sinh trong kỳ:

STT Tên sản phẩm Đơn vị tính Số lượng Đơn giá

Thành tiền

1 2 3 …. Tổng: ………………………………………

Số tiền bên A đã thanh toán: ………….. đồng

Kết luận: Tính đến ngày ………tháng……..năm….. bên A còn nợ bên B số tiền là: …………….đồng (bằng chữ: …………….)

Biên bản này dược lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu biên bản bàn giao công nợ

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu biên bản bàn giao công nợ: Tải về biên bản bàn giao công nợ

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu biên bản bàn giao công nợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

——————

………., ngày…tháng…năm….

Tham khảo: Hướng dẫn viết mẫu nhật ký công việc – Tải miễn phí !!!

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG NỢ

Hôm nay, …..giờ….. ngày … tháng … năm …., tại địa chỉ ………., chúng tôi gồm:

A. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO

1. Ông/bà:….Chức vụ:………

2. Ông/bà:…….Chức vụ:………

3. Ông/bà:…….Chức vụ:…

B. NGƯỜI BÀN GIAO

Ông/bà:……….Chức vụ:…

Đã cùng tiến hành bàn giao công nợ với nội dung như sau:

STT Nội dung Người nhận bàn giao Ghi chú

Biên bản bàn giao kết thúc vào hồi …. giờ ….. cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí với nội dung bàn giao trên.

Biên bản bàn giao này được lập thành … bản có giá trị pháp lý như nhau, người bàn giao giữ 01 bản, người nhận bàn giao giữ 01 bản, công ty ………… giữ 01 bản.

CHỮ KÝ NHỮNG NGƯỜI THAM GIA BUỔI BÀN GIAO

Cách thực hiện xác nhận công nợ

– Biên bản xác nhận công nợ, biên bản bàn giao công nợ đều phải được lập đầy đủ và chính xác các thông tin.

– Biên bản chỉ có giá trị pháp lý khi đại diện hợp pháp của các bên được nêu trong biên bản ký, đóng dấu trên biên bản.

– Một lưu ý quan trọng trong Biên bản xác nhận công nợ là phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền (kèm theo giấy ủy quyền) và đóng dấu công ty thì mới đảm bảo giá trị pháp lý.

Dịch vụ pháp lý của Luật Dương Gia

– Tư vấn luật thương mại miễn phí qua tổng đài

– Tư vấn về cách thực hiện xác nhận công nợ, bàn giao công nợ;

– Soạn thảo biên bản xác nhận công nợ, biên bản bàn giao công nợ;

– Luật sư tham gia giải quyết tranh chấp phát sinh từ việc xác nhận công nợ, bàn giao công nợ;

Xem thêm: PB là gì? Việc làm HOT nhất của toàn bộ giới trẻ hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *