Mẫu báo cáo thử việc, hướng dẫn cách viết báo cáo thử việc

Cùng xem Mẫu báo cáo thử việc, hướng dẫn cách viết báo cáo thử việc trên youtube.

Bao cao thu viec hay

Biên bản thử việc là bản báo cáo của người thử việc gửi lãnh đạo công ty, trưởng phòng (ban) và các nhân sự liên quan trong thời gian thử việc sau khi kết thúc thời gian thử việc. Trong biên bản thử việc, người được thử việc sẽ ghi lại chi tiết mọi công việc được giao và kết quả công việc đã hoàn thành trong thời gian thử việc. Ngoài ra, trong báo cáo thử việc, người được thử việc có thể giải thích những kiến ​​thức và kỹ năng có được trong quá trình thử việc, đánh giá và đóng góp cho công ty, tâm tư và nguyện vọng của người lao động. Thời gian dùng thử sau khi thời gian dùng thử kết thúc.

1. Báo cáo thử nghiệm mẫu:

Tải xuống báo cáo thử nghiệm mẫu

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Báo cáo công việc

Kính gửi:

– Lãnh đạo công ty …

– Trưởng phòng / Bộ phận …

-….

Tên tôi là:….

Xem chi tiết: Không có hợp đồng lao động sau thời gian thử việc

Ngày sinh: …

cmnd / cccd Số lượng: … Ngày phát hành: … Tại: …

Thời gian dùng thử: từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …

Chức vụ / Vị trí trong thời gian thử việc tại công ty: …

Phòng / Ban: …

Gia sư:

Sau đây, tôi xin báo cáo kết quả công việc của mình trong thời gian thử việc:

Kết quả cá nhân đạt được trong thời gian dùng thử: …

Xem thêm: Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất, hợp đồng lao động thử việc năm 2022

Những đóng góp và đánh giá của cá nhân về quá trình thử nghiệm của công ty: …

Mong muốn và nguyện vọng của cá nhân sau thời gian thử việc tại công ty: …

……………………., ngày ………… .tháng ………… .năm ………….

Người báo cáo

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến ​​của gia sư

Gia sư

Xem thêm: Thời gian dùng thử trong hợp đồng dùng thử? Hết thời gian thử việc?

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nhận xét của Phòng / Ban …

Trưởng phòng / Bộ phận …

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Hướng dẫn cách viết báo cáo thử nghiệm:

 • Cột công ty, phòng / ban ở góc dưới bên trái: ghi tên công ty, phòng / ban mà phóng viên đang thử việc.
 • Pro: Trong thời gian thử nghiệm, báo cáo thử nghiệm nói chung sẽ được gửi đến lãnh đạo công ty, trưởng bộ phận / người quản lý trực tiếp báo cáo. Ngoài ra, báo cáo công việc cũng có thể được gửi cho trưởng các phòng / ban khác có liên quan (nếu có) hoặc người hướng dẫn trong thời gian thử việc.
 • Người khai báo ghi rõ thông tin cá nhân vào các trường tôi ở đâu, ngày tháng năm sinh, số cmnd hoặc cccd, ngày cấp, nơi cấp; ngày tháng năm sinh; số cmnd / cccd.
 • Trình độ chuyên môn kỹ thuật: Ghi rõ trình độ văn hoá, chuyên môn, kỹ thuật. Ví dụ: Trung cấp. Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ …
 • Thời gian dùng thử: Chỉ định ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời gian dùng thử. Lưu ý: Theo “Luật lao động 2019” thì thời gian thử việc đối với các chức danh, chức danh có trình độ chuyên môn kỹ thuật từ cao đẳng trở lên là không quá 60 ngày. Trình độ, công nhân lành nghề, chuyên nghiệp, thời gian không quá 30 ngày, công việc khác không quá 6 ngày làm việc.
 • Người tố cáo phải nêu rõ vị trí / chức danh trong công ty trong thời gian thử việc, bộ phận / phòng ban đang trong thời gian thử việc và người hướng dẫn (nếu có) trong thời gian thử việc.
 • 3. Báo cáo thử việc viết trước:

  Tải xuống các mẫu báo cáo thử nghiệm được viết trước

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  Báo cáo công việc

  Xem thêm: Tôi có cần thông báo thôi việc trong thời gian thử việc không?

  Kính gửi:

  • Lãnh đạo của abc Limited
  • Quản trị viên – Nhân sự
  • Ông Nguyễn Văn Yit
  • Tên tôi là: trần thị a

   Sinh: 1 tháng 1 năm 1990

   cmnd / cccd ID: 123456789 Ngày đăng: 01/01/2008 Tại: Công an tỉnh x

   Xem Thêm : 60+ câu nói hay về công ơn thầy cô sâu sắc

   Trình độ Kỹ thuật Chuyên nghiệp: Cử nhân

   Thời gian dùng thử: từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 đến ngày 1 tháng 9 năm 2019

   Vị trí trong công ty / vị trí thử việc: Chuyên viên

   Phòng / Ban: Hành chính – Nhân sự

   Xem thêm: Thời gian thử việc của nhân viên là bao lâu?

   Trợ giảng: Thầy Nguyễn Văn Ý

   Sau đây, tôi xin báo cáo kết quả công việc của mình trong thời gian thử việc:

   Thành tích cá nhân trong thời gian dùng thử:

   Qua thời gian thử việc, tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý – nhân sự, đồng thời học hỏi thêm nhiều kỹ năng chuyên môn và kiến ​​thức mới khi làm việc tại công ty …

   p>

   Đóng góp và đánh giá của cá nhân về quá trình thử nghiệm của công ty:

   Công ty có môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cởi mở và tích cực …

   Mong muốn và mong muốn của cá nhân sau thời gian thử việc tại công ty:

   Tôi mong muốn được tiếp tục làm việc tại công ty và gắn bó lâu dài, cống hiến hết khả năng và năng lực của mình cho sự phát triển của công ty …

   Xem thêm: Đánh giá thử mẫu, Hướng dẫn đánh giá thử việc

   Tỉnh x, ngày 1 tháng 9 năm 2019

   Người báo cáo

   (Chữ ký)

   Quay lại

   Ý kiến ​​của gia sư

   Gia sư

   (Ký và ghi rõ họ tên)

   Xem thêm: Có thể kéo dài thời gian thử việc nếu nhân viên không hài lòng?

   Nhận xét của Phòng / Ban …

   Trưởng phòng / Bộ phận …

   (Ký và ghi rõ họ tên)

   4. Thời gian dùng thử nhân viên:

   Nhằm đảm bảo chất lượng công việc của nhân viên trong công ty, hiện nay hầu hết các công ty đều thực hiện chế độ thử việc trước khi nhân viên chính thức vào làm việc tại công ty. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã vi phạm quy định của pháp luật về thời gian thử việc dẫn đến tranh chấp lao động.

   Theo quy định cụ thể của Luật lao động 2012:

   Phần 26 Thử việc

   1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về công việc trong thời gian thử việc và quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thỏa thuận dùng thử, các bên có thể ký hợp đồng dùng thử. Nội dung của hợp đồng thử việc bao gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h Điều 23 khoản 1 của Luật này.

   Xem thêm: Giảm lương thử việc

   2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thời vụ không phải làm việc.

   Thời gian dùng thử Điều 27

   Thời gian thử việc tùy theo tính chất và mức độ phức tạp của công việc, nhưng công việc chỉ được phép thử việc 1 lần và đáp ứng các điều kiện sau:

   1. Chức danh nghề nghiệp có trình độ chuyên môn kỹ thuật từ cao đẳng trở lên không quá 60 ngày;

   2. Trung cấp nghề, trung gian chuyên nghiệp, công nhân lành nghề, chuyên gia và các chức danh nghề nghiệp khác có trình độ chuyên môn kỹ thuật được làm việc không quá 30 ngày. 3. Công việc khác không quá 06 ngày làm việc.

   Điều 28 Mức lương trong thời gian thử việc

   Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do các bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của chức vụ.

   Điều 29 kết thúc thời gian dùng thử

   Xem thêm: Quy định pháp luật về việc kết thúc thời gian dùng thử

   1. Sau khi hết thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động với người lao động.

   2. Trong thời gian thử việc, nếu công việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận thì hai bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận làm thử mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

   Xem Thêm : hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

   Theo cách này, khi hết thời gian thử việc mà người sử dụng lao động không ký hợp đồng lao động cho người lao động thì người lao động sẽ không nhận được thông báo kết quả thử việc, mà vẫn tiếp tục làm việc, đương nhiên có thể chính thức làm việc.

   Tuy nhiên, pháp luật không quy định cụ thể rằng công việc chính thức tự động sẽ tương ứng với loại hợp đồng lao động xác định thời hạn, vì vậy cần phải hiểu theo sự thỏa thuận của hợp đồng thử việc làm cơ sở. để xác định xem hợp đồng lao động tự động xác lập sau thời gian thử việc có thực hiện trách nhiệm hay không. Kiểm soát.

   5. Tôi có cần thông báo khi ký hợp đồng thử việc không?

   Tóm tắt Câu hỏi:

   Tôi đang trong thời gian thử việc tại fpt Telecom và hợp đồng này sẽ hết hạn vào ngày 31/5/2016. Bây giờ ở nhà khó khăn và tôi cũng có việc nên xin nghỉ và về quê. Tôi xin sếp cho nghỉ nhưng tôi không đồng ý và bảo muốn nghỉ thì phải báo trước 20 ngày đúng không? Nếu tôi nghỉ việc thì sao? Tôi rất cần lời khuyên. Cảm ơn! ?

   Tham khảo ý kiến ​​luật sư:

   Điều 26 và 27 của Luật Lao động 2012 quy định về thời gian thử việc và thời gian thử việc như sau:

   Xem thêm: Tôi có thể được nhận làm nhân viên sau khi hết thời gian thử việc

   “1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về công việc trong thời gian thử việc, quyền và nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận thử việc thì các bên có thể ký hợp đồng thử việc.

   Nội dung của hợp đồng thử việc bao gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h của Điều 23 khoản 1 Bộ luật này.

   2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thời vụ không phải làm việc ”(Điều 26).

   “Thời gian thử việc tùy theo tính chất, mức độ phức tạp của công việc nhưng công việc chỉ có 1 thời gian thử việc và đáp ứng các điều kiện sau:

   1. Chức danh nghề nghiệp có trình độ chuyên môn kỹ thuật từ cao đẳng trở lên không quá 60 ngày;

   2. Các vị trí có trình độ trung cấp chuyên môn kỹ thuật, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân lành nghề, chuyên môn không quá 30 ngày.

   3. Đối với công việc khác không quá 06 ngày làm việc ”(Điều 27).

   Tổng hợp lại, có thể xác định rằng hợp đồng thử việc là hợp đồng do người lao động và người sử dụng lao động giao kết theo thỏa thuận. Có thời gian thử việc khác nhau tùy theo ngành và yêu cầu chuyên môn khác nhau. Tuy nhiên, thời gian dùng thử tối đa không được quá 60 ngày. Do thông tin bạn cung cấp không cụ thể nên chúng tôi không biết bạn đang thử việc ngành nghề gì, từ ngày nào và trong bao lâu để xác định thời gian tối đa bạn phải thử. Bạn có thể sử dụng thông tin trên để xác định xem công ty đã áp dụng chính xác thời gian thử việc cho bạn hay chưa để thực hiện các bước hợp lý để nhận trợ cấp. Vấn đề tiền lương trong thời gian thử việc cũng do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương khi làm việc chính thức.

   Xem thêm: Các kỳ nghỉ vẫn được tính vào thời gian thử việc và có được trả lương không?

   Về việc kết thúc thời gian thử việc, Điều 29 (1) của Luật Lao động năm 2012 quy định:

   “1. Khi công việc trong thời gian thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động với người lao động.”.

   Do đó, khi hết thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải ký hợp đồng với người lao động. Theo Điều 7 Nghị định 05/2015 / nĐ-cp:

   “1. Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc của người lao động theo quy định tại Điều 27 Khoản 1 và Khoản 2 của Luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết kết quả làm việc đó. người lao động đã thử việc; nếu trong thời gian thử việc trình tự làm việc Nếu người lao động hài lòng thì khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải ký ngay hợp đồng lao động với người lao động.

   2. Khi hết thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả làm việc cho người lao động. Nếu thời gian thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải ký ngay hợp đồng lao động với người lao động.

   Đối với việc đơn phương chấm dứt thời gian thử việc, Điều 29 (2) của Luật Lao động năm 2012 quy định:

   “2. Trong thời gian thử việc, nếu công việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận thì hai bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận làm thử mà không cần báo trước và không phải bồi thường.”

   Do đó, nếu bạn kết thúc thời gian dùng thử trước thời gian đã thỏa thuận, sẽ không có thông báo và không phải bồi thường. Công ty yêu cầu bạn báo trước 20 ngày là vô căn cứ.

   Xem thêm: Quy định của Luật Lao động về thời gian thử việc

   6. Biểu mẫu xử lý vi phạm quản chế:

   Vấn đề thời gian thử việc được quy định trong Bộ luật Lao động 2012, và việc thực hiện một số điều của Bộ luật Lao động 2012 được quy định tại Nghị định số 05/2015 / nĐ-cp như sau:

   – Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về công việc thử việc, quyền và nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thỏa thuận dùng thử, các bên có thể ký hợp đồng dùng thử. Nội dung của hợp đồng thử việc bao gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g, h Điều 23 khoản 1 Luật lao động 2012. .

   – Thời gian thử việc tùy theo tính chất, mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ có 1 thời gian thử việc đối với công việc và bảo đảm các điều kiện sau: có chức danh nghề nghiệp không quá 60 ngày phải có trình độ đại học chuyên môn kỹ thuật trở lên. trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân lành nghề, chuyên viên và các chức danh nghề nghiệp khác có trình độ chuyên môn kỹ thuật không quá 30 ngày. Các công việc khác không quá 6 ngày làm việc.

   – Tiền lương thời gian thử việc: Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của chức vụ.

   -Kết thúc thời gian thử việc: Sau khi hết thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động với người lao động. Trong thời gian thử việc, nếu công việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận thì hai bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận làm thử mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

   Tại Điều 1 Nghị định số 88/2015 / nĐ-cp, Điều 6 Nghị định số 95/2013 / nĐ-cp ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm xã hội Việc sửa đổi, bổ sung việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo đúng hợp đồng, xử lý vi phạm thời gian thử việc như sau:

   – Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu người sử dụng lao động thực hiện một trong các hành vi sau đây:

   + Yêu cầu thời gian thử việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thời vụ;

   Xem chi tiết: Tôi vẫn đang làm việc khi tôi nghỉ việc sau thời gian thử việc, tôi có cần được thông báo không?

   + Nhân viên không được thông báo về kết quả công việc đã làm một cách hợp pháp.

   – Người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng:

   + Yêu cầu nhân viên thử nhiều lần cho một công việc;

   + thời gian dùng thử;

   + Trả cho người lao động dưới 85% mức lương của công việc trong thời gian thử việc;

   + Hết thời gian thử việc, người lao động vẫn tiếp tục làm việc, nhưng người sử dụng lao động không ký hợp đồng lao động với người lao động.

   – Biện pháp khắc phục:

   Buộc người lao động trả 100% tiền lương theo công việc do vi phạm như: yêu cầu người lao động thử việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ; yêu cầu người lao động thử việc nhiều lần cho một công việc ; thử việc quá thời hạn quy định; trả cho người lao động dưới 85% mức lương của công việc trong thời gian thử việc.

   Xem thêm: Có bảo hiểm tự nguyện trong thời gian dùng thử không?

   Có thể thấy, pháp luật quy định nhiều hình thức xử lý như cảnh cáo, phạt tiền nếu vi phạm thời gian thử việc, ngoài ra có trường hợp người sử dụng lao động buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là trả đủ 100% lương cho người lao động.

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: Tổng hợp

Lời kết: Trên đây là bài viết Mẫu báo cáo thử việc, hướng dẫn cách viết báo cáo thử việc. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts

Cập nhật thông tin xem trực tiếp bóng đá La Liga hôm nay

Cập nhật thông tin xem trực tiếp bóng đá La Liga hôm nay

Cakhia TV được giới anh em đam mê bóng đá đánh giá là lựa chọn tuyệt vời nhất để theo dõi trực tiếp bóng đá La Liga….

Happyluke Casino Trực Tuyến | Trải Nghiệm Cá Cược Đỉnh Cao

Happyluke Casino Trực Tuyến | Trải Nghiệm Cá Cược Đỉnh Cao

Happyluke casino trực tuyến là một sự lựa chọn thú vị cho những người yêu thích cờ bạc trực tuyến. Với giao diện đẹp mắt và trải…

Happyluke Casino | Khám phá những sản phẩm độc đáo

Happyluke Casino | Khám phá những sản phẩm độc đáo

Happyluke Casino là một trang web cá cược trực tuyến đáng chú ý, đang thu hút người chơi bởi những sản phẩm độc đáo và hấp dẫn….

Top 3 game casino hấp dẫn không thể bỏ qua

Top 3 game casino hấp dẫn không thể bỏ qua

Top 3 game casino hấp dẫn không thể không nhắc đến khi tham gia vào các nhà cái cá cược hiện nay. Đặc biệt là, những trận…

Top 5 Casino Online Hàng Đầu | Trải Nghiệm Đỉnh Cao Trên Màn Hình Của Bạn

Top 5 Casino Online Hàng Đầu | Trải Nghiệm Đỉnh Cao Trên Màn Hình Của Bạn

Top 5 casino online hàng đầu hiện nay đã thu hút sự chú ý đông đảo của người chơi trên toàn thế giới. Nhờ sự tiến bộ…

Nhà cái Fun88 có uy tín hay lừa đảo? Đánh giá mới nhất

Nhà cái Fun88 có uy tín hay lừa đảo? Đánh giá mới nhất

FUN88 lừa đảo là tin đồn đang gây nên làn sóng dữ dội trong cộng đồng game thủ online. Một số người chơi cũng khá ngạc nhiên…