Website Templates dohoaweb.com

CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN, HỌC BỔNG

- Nhà trường áp dụng Nghị định số 49/2010/NĐ - CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 -2015.

- Nhà trường áp dụng Thông tư liên tịch 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của liên Bộ Lao động - Thương binh xã hội, Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Tài chính bao gồm những nội dung hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

- Nhà trường áp dụng Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hoá - nghệ thuật.

- Nhà trường áp dụng Thông tư số 35/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

- Nhà trường có chế độ trợ cấp xã hội và trợ cấp học phí cho sinh viên các hệ chính quy và cao đẳng nghề:

+ Chế độ trợ cấp xã hội cho SV là dân tộc ít người, SV thuộc diện hộ nghèo, SV tàn tật suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên, SV mồ côi cả cha lẫn mẹ. Mức hưởng trợ cấp: 140.000 đ/tháng

+ Nhà trường trợ cấp học phí cho sinh viên là thanh niên xuất ngũ 20% học phí.

+ Trợ cấp học phí cho sinh viên hệ cao đẳng nghề 5 – 10 %. SV thuộc diện hộ nghèo, SV thuộc khu vực 1, SV là bộ đội xuất ngũ; là con thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ, SV là dân tộc ít người; SV tàn tật suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên; SV mồ côi cả cha lẫn mẹ.

>> Quyết định chính sách XH cho sv 2011-2012

>> Qui định chế độ cho sv 2011-2012