Website Templates dohoaweb.com

GIỚI THIỆU

Khoa Kiến Thức Cơ Bản là đơn vị thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các môn học khoa học cơ bản nhằm cung cấp kiến thức lý luận tổng quát, giúp sinh viên củng cố và phát triển khả năng nhận thức về thế giới quan, nhân sinh quan để có khả năng tư duy lý luận, thái độ và quan điểm sống tích cực. Bên cạnh các môn học lý luận - chính trị,  khoa còn phụ trách trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở ngành, lý thuyết thiết kế trong lĩnh vực giao tiếp thị giác, qua đó giúp sinh viên lĩnh hội các kiến thức chuyên ngành một cách tốt nhất. Đồng thời khoa  còn cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh quốc gia, và tăng cường rèn luyện thể chất.

Đội ngũ giảng viên của khoa kiến thức cơ bản khá đa dạng, không chỉ biên chế tại khoa mà còn có những giảng viên đang công tác ở các phòng khoa khác. Giảng viên biên chế khoa chuyên phụ trách các môn thuần lý luận như: các môn học về Chính trị, Anh văn, Mỹ học, Tâm lý, Marketing, Cơ sở Văn hóa v.v… . Các giảng viên kiêm nhiệm và giảng viên mời từ các khoa khác chủ yếu phụ trách các môn cơ sở ngành như: Cơ sở Thiết kế, Nguyên lý Thị giác, Luật xa gần, Lịch sử Mỹ thuật v.v… Những kiến thức cơ sở này là nền tảng vững chắc giúp sinh viên thuận lợi hơn trong việc học tập và nghiên cứu chuyên ngành. Tất cả giảng viên Khoa KTCB luôn không ngừng trao dồi khả năng chuyên môn cũng như phương pháp giảng dạy để đáp ứng nhu cầu lĩnh hội kiến thức ngày càng cao của sinh viên. Định hướng và phương châm phát triển của Khoa KTCB là :
  • Tăng số lượng giảng viên biên chế có kinh nghiệm, học vị trên đại học để đáp ứng nhu cầu nâng cấp lên đại học và sự phát triển chung của nhà trường.

  • Tiến hành xây dựng và điều chỉnh chương trình giảng dạy các môn học thuộc khoa quản lý theo hướng tín chỉ phù hợp yêu cầu của ngành và nhà trường đề ra (kể cả các môn lý luận chính trị theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Giáo Dục và Đào tạo).

  • Đẩy mạnh phương châm giáo dục của khoa: hướng tới người học, lấy người học làm trung tâm, tạo cảm giác thoải mái và dễ tiếp thu các môn học cơ bản ở giai đoạn đầu đào tạo tiến đến  học tập nghiên cứu  các môn chuyên ngành.

  • Tổ chức hội thảo khoa học theo các chủ đề như: phương pháp giảng dạy hiệu quả, cải tiến nâng cao chất lượng dạy  - học, thảo luận chuyên đề khoa học…
  •