Website Templates dohoaweb.com

THÔNG BÁO


  • Video Clip

    Tổng hợp video clip về trường, khoa, và các hoạt động khác của sinh viên...

  • Hình Ảnh

    Hình ảnh về trường, khoa, các hoạt động của sinh viên & đồ án tốt nghiệp...

  • Bài Viết / Giới Thiệu

    Bài viết giới thiệu về các khoa, ngành đào tạo...


ĐÀO TẠO

Các ngành đào tạo: THIẾT KẾ ĐỒ HỌA, THIẾT KẾ NỘI THẤT, THIẾT KẾ THỜI TRANG, TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN, GỐM, ĐIÊU KHẮC, NHIẾP ẢNH.

Trình độ cử nhân cao đẳng Mỹ Thuật ứng dụng: 
- Khả năng thiết kế sáng tạo cao.
- Kỹ năng làm việc nhóm và linh hoạt trong các môi trường thiết kế chuyên nghiệp.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học ứng dụng thiết kế.
- Kỹ năng quản lý tổ chức dự án và thi công các công trình mỹ thuật.
Cao đẳng
Liên thông ĐH